Aktuella pressmeddelanden

Februari

 • En man har häktats på sannolika skäl misstänkt och en kvinna som skäligen misstänkt för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse i samband med en händelse i Bromma den 1 februari.

  Sannolika skäl är den högre misstankegraden och här har åklagaren till den 18 februari på sig att väcka åtal, alternativt begära förlängd häktning. Skäligen misstänkt är den lägre misstankegraden, vilket innebär åtalstid den 11 februari. - De häktades på grund av ett fynd som gjordes på ett hotell i Bromma. Vi har bedömt det som ett skarpt föremål, säger kammaråklagare Maria Hävermark. Någon ytterligare information kan inte lämnas för närvarande. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Polis och åklagare i Blekinge söker allmänhetens iakttagelser i samband med ett försök till mord i Bergamåla utanför Ronneby.

  En kvinnaskulle åka hem till sin far i Bergamåla utanför Ronneby på förmiddagen den 1 februari och fann då att hennes bil var stulen. Hon fick skjuts av en granne till sin far och hittade honom svårt misshandlad i sin bostad. Kvinnans bil anträffades sedan på eftermiddagen utanför en adress i Falkenberg som tidigare är känd av polisen. På adressen anträffas de tre misstänkta personer som anhölls av jouråklagare på kvällen den 1 februari. Samtidigt anhölls en fjärde misstänkt person i sin frånvaro och den personen kom självmant in till polisen under gårdagen, den 3 februari. Samtliga är män som inte är hemmahörande i Blekinge län. Polisen genomför nu tekniska undersökningar både i mannens bostad och på adressen där de misstänkta anträffades samt i den tillgripna bilen. Polisen efterfrågar all information och alla iakttagelser av allmänheten som kan vara av vikt för utredningen. - Särskilt iakttagelser av eventuella vapen som kan ha använts vid misshandeln av mannen efterfrågas och skulle ett sådant vapen anträffas ber vi er att höra av er direkt till polisen utan att rubba eller vidröra föremålet, säger kammaråklagare Lena-Marie Bergström vid Åklagarkammaren i Karlskrona. Kontakt Malin Andersson, 010-562 00 20

  Läs mer
 • Åtal för mord på Lidingö

  Åklagaren har i dag väckt åtal mot sju personer misstänkta för inblandning i en händelse den 5 juni 2018 då en man sköts till döds utanför sin bostad på Lidingö.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag väckt åtal mot sju personer misstänkta för inblandning i en händelse den 5 juni 2018 då en man sköts till döds utanför sin bostad på Lidingö.

  Samtliga sju misstänkta är häktade. De åtalas nu för mord, medhjälp till mord och grovt vapenbrott. De åtalade är mellan 17 och 22 år. Samtliga har sin hemvist i Stockholmsområdet, men ingen av dem har anknytning till Lidingö. Åtalet väcks vid Göteborgs tingsrätt, för att samordnas med ett mål som pågår där. Två av dem som i dag åtalas misstänkta för mord står redan åtalade vid Göteborgs tingsrätt för mord respektive förberedelse till mord. - Förundersökningen och åtalet om mordet på Lidingö är resultatet av ett omfattande utredningsarbete där telefonanalyser, spaningsiakttagelser, tekniska undersökningar och vittnesiakttagelser har varit av avgörande betydelse för de slutsatser som slutligen har kunnat dras och som resulterat i åtalet avseende mord, säger förundersökningsledare kammaråklagare Sara Norling. Huvudförhandlingstiden beräknas till ca 15 dagar och förväntas påbörjas i början av april i Göteborgs tingsrätt. Målnummer i Göteborgs tingsrätt B 6955-18. Pressmeddelande 19 januari 2019 om målet i Göteborg. Kontakt Sara Norling 010-562 57 17. Åklagaren är tillgänglig på telefon för media i dag den 4 februari kl. 11.00-13.00.

  Läs mer
 • Jouråklagare har begärt de två personer som misstänks för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse i Brommahäktade.

  På förmiddagen har förhör hållits med mannen och kvinnan i närvaro av deras respektive offentliga försvarare. Båda nekar till brott. Jouråklagare har nu begärt de två misstänkta häktade vid Solna tingsrätt. Det är tingsrätten som sätter ut tid för förhandlingen, som troligen kommer att äga rum på eftermiddagen i morgon. Häktningsframställan kan begäras ut från tingsrätten, målnummer B 1072-19 I övrigt finns inte mer information att lämna och åklagaren är inte tillgänglig för media. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En man och en kvinna är anhållna misstänkta för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. De anhölls i går kväll i Bromma, Stockholm.

  De två är anhållna på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Ett misstänkt föremål påträffades på platsen (ett hotell), detta föremål är inte längre kvar och polisen har hävt avspärrningarna. De misstänkta personerna har fått offentliga försvarare och förhör kommer att hållas i dag eller i morgon. De två förnekar brott. Eventuell begäran om häktning ska ske senast på måndag klockan 12. I övrigt finns inte mer information att lämna nu och åklagaren är inte tillgänglig för media. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag väckt åtal i ett stort narkotikaärende i Helsingborg. Åklagarna är tillgängliga på telefon för media.

  Tolv personer har i dag åtalats, varav en misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och elva misstänkta för grovt narkotikabrott. Elva personer har varit häktade sedan i april 2018 och samtliga dessa åtalas nu, tillsammans med ytterligare en person som inte längre är häktad. Målnummer i Helsingborgs tingsrätt: B 2457-18. Kontakt Kammaråklagare Tore Widetjärn, 010-562 58 89, och kammaråklagare Cathrine Bengtsson, 010-562 68 74, är tillgängliga för frågor från media i dag klockan 13-14.

  Läs mer
 • Åtal för två fall av mord i Vivalla

  I dag väcks åtal mot fem personer som är misstänkta för mord den 3 juli 2018 i stadsdelen Vivalla i Örebro. Åklagaren är tillgänglig för media mellan klockan 10.30 och 13.

  Läs mer

  I dag väcks åtal mot fem personer som är misstänkta för mord den 3 juli 2018 i stadsdelen Vivalla i Örebro. Åklagaren är tillgänglig för media mellan klockan 10.30 och 13.

  Bakgrunden till händelsen är en flerårig konflikt med tidigare skjutningar. Åtalet gör gällande att två personer kom till Vivalla i avsikt att konfrontera en tredje person. Skottlossning utbröt. En av attentatsmännen träffades av ett skott i bröstet, men avled inte. Den andra attentatsmannen fullföljde sin plan och sköt det tilltänkta ursprungliga offret till döds. Den skadade attentatsmannen överfölls som hämnd av ett flertal personer och misshandlades så synnerligen grovt att han sedermera avled. Utredningen har pågått sedan juli månad 2018. En stor mängd föremål har varit föremål för analys påNationellt forensiskt centrum (NFC) och talrika vittnesförhör har hållits. Avgörande bevisning i målet har varit att ett antal personer med sina mobiltelefoner filmat centrala delar av händelseförloppet. Förhandlingen planeras starta den 13 februari i Örebro tingsrätt.Tingsrättens målnummer: B 3516-18 KontaktFörundersökningsledaren chefsåklagare Krister Petersson, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Telefon: 010-562 54 54. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Tisdag den 25 december anträffades en man i 60-årsåldern avliden i sin bostad i Karlskrona. Oklara omständigheter i samband med dödsfallet gjorde att en förundersökning om mord inleddes.

  I samma ärende ingick även en anmälan om mordbrand efter att en anlagd brand uppstått i en lokal som den avlidne disponerade. Efter omfattande utredningsåtgärder och rättsmedicinsk obduktion av den avlidne mannen finns det inte längre några brottsmisstankar i samband med dödsfallet. Förundersökningen om mord kommer att läggas ned och dödsfallet hanteras som dödsfallsutredning utan brottsmistankar. När det gäller mordbranden kommer även denna förundersökning att läggas ned med motiveringen att misstänkt gärningsman är avliden. Den avlidne mannen misstänks för att själv ha anlagt branden i den aktuella lokalen. KontaktFrågor om förundersökningen om mord besvaras av chefsåklagare Anne Boijmarker, Karlskrona 010-562 63 26. Frågor om förundersökningen om mordbranden besvaras av polisens förundersökningsledare Jörgen Johnsson, Karlskrona 010-562 00 90. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >