Aktuella pressmeddelanden

Januari

 • Åtal i grovt miljöbrottsärende i Jönköping

  En 76-årig man har åtalats för grovt miljöbrott i Jönköping. Mannen har ansvarat för och ägt en förkromningsverkstad som förvarat kemikalier på ett bristfälligt, miljöfarligt och okontrollerat sätt.

  Läs mer

  En 76-årig man har åtalats för grovt miljöbrott i Jönköping. Mannen har ansvarat för och ägt en förkromningsverkstad som förvarat kemikalier på ett bristfälligt, miljöfarligt och okontrollerat sätt.

  Företaget i Hovslätt i Jönköping försattes i konkurs i november 2016. Förundersökningen inleddes i januari 2017 efter en anmälan från Jönköpings kommun. Husrannsakan har genomförts vid flera tillfällen i företagets lokaler och experter från Nationellt forensiskt centrum gjorde undersökningar och provtagningar i åtta dagar. – Jag har i dag väckt åtal för grovt miljöbrott eftersom gärningen varit av särskilt farlig art och inneburit ett medvetet risktagande. Mycket stora mängder farligt avfall hittades i lokalens källare, omklädningsrum, kemikalieförråd, ett dolt rum och i en container utomhus. Bland annat påträffades cyanidhaltiga ämnen i större mängder som förvarats på ett okontrollerat och bristfälligt sätt, säger chefsåklagare Stefan Edwardson som är förundersökningsledare. – De cyanidhaltiga ämnena har förvarats så att de kunnat bilda cyanväte i en dödlig omfattning. Vi ser allvarligt på spridningsrisken, tillägger han. Inom en radie på några hundra meter från företagslokalerna finns skola, bostäder och annan bebyggelse. I närheten rinner även Tabergsån. Förundersökningen har pågått i tre år. Förundersökningsprotokollet är på omkring 2 000 sidor. – Det här är det största miljöärendet som vår grupp i region Öst har hanterat. När vi var på platsen för provtagning hade vi heltäckande utrustning på oss och andades med syrgas för att kunna vistas i lokalerna. Utanför upprättades olika säkerhetszoner där de provtagna kemikalierna kunde hanteras, säger Josefin Månsson, miljöbrottsutredare, miljöbrottsgruppen Polisen region Öst. Målnummer i Jönköpings tingsrätt B 469-19.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Jens Göransson begärde den 8 januari förlängd åtalstid till den 24 januari 2020 i utredningen där fem personer är häktade misstänkta för mord i Skönsmon, Sundsvall, den 6–7 november 2019.

  - Jag har inga kommentarer annat än att utredningen går vidare och att det nu inriktas på förhör med de frihetsberövade samtidigt som vi inväntar en hel del analyssvar från Nationellt forensiskt centrum, säger kammaråklagare Jens Göransson. Åklagaren är inte tillgänglig för media.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Christina Voigt har i dag väckt åtal mot en man i 50-årsåldern misstänkt för mord på en kvinna i augusti 2019 på Södermalm i Stockholm. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon.

   - Jag har åtalat mannen för mord på sin sambo i parets bostad. Den tilltalade mannen förnekar brottet men säger att han inte har något minne av händelsen. Vi har därför lagt pussel med hjälp av framförallt teknisk bevisning för att utröna vad som har hänt. Min uppfattning är att det inte finns något utrymme för att någon annan gärningsman skulle ha begått brottet, säger kammaråklagare Christina Voigt. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 11250–19. Kontakt Kammaråklagare Christina Voigt är tillgänglig för media kl 10-10.30 på 010-562 54 49.      Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag anhölls ytterligare en person på sannolika skäl misstänkt för mord begånget den 19 december 2019 i centrala Boden.

  - Det rör sig om en man i 20–25-årsåldern. Den misstänkte har i inledande förhör förnekat brott, säger kammaråklagare Jonas Fjellström. Två män sitter sedan tidigare (2019-12-23) häktade på sannolika skäl misstänkta för gärningen. Det finns i dagsläget inget som tyder på att någon ytterligare person varit inblandad i gärningen. Senast den 11 januari 2020 kl. 11 ska åklagaren ta ställning till om mannen ska begäras häktad eller friges. Målnummer B 3599-19, Luleå tingsrätt.  Kontakt  Åklagaren är inte tillgänglig för media.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Torsdag den 9 januari åtalas en man för grovt miljöbrott i Jönköping. Brottets omfattning är av sådan art att det inneburit stora risker för en större omgivning. Mängderna miljögifter innehöll ett antal miljoner dödliga doser för människor. I samband med åtalet bjuder åklagare och polis in till pressträff.

  Mannen som åtalas ansvarade för och ägde en förkromningsverkstad som förvarade avfall eller kemikalier på ett bristfälligt, miljöfarligt och okontrollerat sätt i Hovslätt, Jönköping. Företaget försattes i konkurs i november 2016. – Vi hittade stora mängder med rostiga tunnor där giftiga ämnen förvarats, farliga tungmetaller och flera hundra liter cyanidhaltigt pulver. Experter från Nationellt forensiskt centrum arbetade i åtta dagar på platsen för att kartlägga det farliga avfallet. Brottet är grovt eftersom det kunnat få mycket omfattande och bestående skador. Gärningen har varit av särskilt farlig art med ett medvetet risktagande. De bristfälligt förvarade cyanidhaltiga ämnena har förvarats så att de kunnat bilda cyanväte i ett stort antal dödliga doser, säger chefsåklagare Stefan Edwardson som leder förundersökningen. Tid, plats och anmälan Pressträffen äger rum torsdag 9 januari kl. 11 i polishuset i Jönköping, Vallgatan 3-5. Samling i entrén kl. 10.30. Var på plats i god tid. Anmäl dig senast på onsdag 8 januari kl. 12 till [email protected] Ange namn och redaktion. Ta med presslegitimation eller liknande handling. Medverkande Stefan Edwardson, chefsåklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Josefin Månsson, miljöbrottsutredare, Polisregion Öst Målnummer i Jönköpings tingsrätt B 8469-19. Stämningsansökan kommer att delas ut på pressträffen i ett exemplar till varje redaktion. Förundersökningen omfattar omkring 2 100 sidor. Åklagaren har inte möjlighet att vara tillgänglig vid någon annan tidpunkt än denna i samband med att åtalet väckts. Kontakt: Annika Collin, pressansvarig Åklagarmyndigheten 010-562 50 15 Tommy Thorngren, pressansvarig polisregion Öst 010-566 75 26   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Torsdag den 9 januari åtalas en man för grovt miljöbrott i Hovslätt söder om Jönköping. I samband med åtalet bjuder åklagare och polis in till pressträff.

  Mannen som åtalas ansvarade för och ägde en förkromningsverkstad som förvarade avfall eller kemikalier på ett bristfälligt, miljöfarligt och okontrollerat sätt. Företaget försattes i konkurs i november 2016. – Vi fann mängder med omärkta rostiga tunnor, farliga tungmetaller och flera hundra liter cyanidhaltigt pulver. Experter från Nationellt forensiskt centrum arbetade i åtta dagar på platsen för att kartlägga det farliga avfallet. Brottet är grovt eftersom det kunnat få omfattande och bestående skador. Gärningen har varit av särskilt farlig art med ett medvetet risktagande. De bristfälligt förvarade cyanidhaltiga ämnena har förvarats så att de kunnat bilda cyanväte i dödliga doser, säger chefsåklagare Stefan Edwardson som leder förundersökningen. Tid, plats och anmälan Pressträffen äger rum torsdag 9 januari kl. 11 i polishuset i Jönköping, Vallgatan 3-5. Samling i entrén kl. 10.30. Var på plats i god tid. Anmäl dig senast på onsdag 8 januari kl. 12 till [email protected] Ange namn och redaktion. Ta med presslegitimation eller liknande handling. Medverkande Stefan Edwardson, chefsåklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Josefin Månsson, miljöbrottsutredare, Polisregion Öst Målnummer i Jönköpings tingsrätt B 8469-19. Stämningsansökan kommer att delas ut på pressträffen i ett exemplar till varje redaktion. Förundersökningen omfattar omkring 2 100 sidor. Åklagaren har inte möjlighet att vara tillgänglig vid någon annan tidpunkt än denna i samband med att åtalet väckts. Kontakt: Annika Collin, pressansvarig Åklagarmyndigheten 010-562 50 15 Tommy Thorngren, pressansvarig polisregion Öst 010-566 75 26     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den 22-åriga man som är misstänkt för mord på en 17-årig flicka i Uddevalla i november är omhäktad till och med den 17 januari.

  Åklagaren hade begärt förlängd åtalstid med fyra veckor, men Uddevalla tingsrätt beslutade om åtalsförlängning i två veckor. – Det återstår många utredningsåtgärder. Eftersökningar av kroppsdelar pågår, vi inväntar analysresultat från Nationellt forensiskt centrum och förhör pågår med den misstänkta. Jag är förvånad över att tingsrätten inte beviljade en månads åtalsförlängning med hänsyn till den omfattande utredning som återstår i ärendet, säger kammaråklagare Jim Westerberg. Målnummer i Uddevalla tingsrätt: B 3280–19. Åklagaren kan inte lämna mer information för närvarande och är inte tillgänglig för media. När ytterligare information finns lämnas den i ett pressmeddelande.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren lämnade in häktningsframställningar till Solna tingsrätt under fredagsförmiddagen. Tid för häktningsförhandlingarna bestäms av tingsrätten.

  De som begärs häktade är misstänkta på sannolika skäl, den högre misstankegraden. De två personer som varit anhållna på skälig misstanke har försatts på fri fot, torsdag den 2 januari. Misstanken kvarstår.  Tingsrättens målnummer: B 12133-19.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppdatering i mordärende i Rinkeby

  Sju personer är anhållna misstänkta för mord på en man i 20-årsåldern i Rinkeby i nordvästra Stockholm. Fem av männen anhölls på nyårsaftons morgon på sannolika skäl misstänkta för mord. Ytterligare två är anhållna på skälig misstanke, den lägre misstankegraden.

  Läs mer

  Sju personer är anhållna misstänkta för mord på en man i 20-årsåldern i Rinkeby i nordvästra Stockholm. Fem av männen anhölls på nyårsaftons morgon på sannolika skäl misstänkta för mord. Ytterligare två är anhållna på skälig misstanke, den lägre misstankegraden.

  Den sjätte personen anhölls sent på nyårsdagens eftermiddag och den sjunde personen tidigt på torsdagsmorgonen. – Flera utredningsåtgärder pågår, med ett stort antal förhör med misstänkta och vittnen. Tekniska undersökningar genomförs också och filmmaterial gås igenom. Senast i morgon klockan 12 behöver jag ta ställning om fem av dem ska begäras häktade eller släppas på fri fot. För de övriga två går fristen ut i helgen, säger kammaråklagare Alexandra Bittner som leder förundersökningen. Målnummer i Solna tingsrätt: B 12133-19. Kontakt Åklagaren kan inte lämna mer information för närvarande. När ytterligare information finns lämnas den i ett pressmeddelande.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >