Aktuella pressmeddelanden

Juli

 • Åklagaren har begärt en kvinna häktad misstänkt för inblandning i mordet på Birger Jarlsgatan i Stockholm den 27 mars. Misstankarna rör medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord.

  Tid för häktningsförhandling är inte känd ännu och sätts ut av domstolen. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 5257-20. Uppdatering kl. 16.10: Tidigare uppgavs att en man begärs häktad. Rätt är att det är en kvinna som begärs häktad. Kontakt Kammaråklagare Marina Chirakova är tillgänglig på telefon 010-562 56 23 fram till klockan 17.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man har anhållits på skälig misstanke för försök till mord på en kvinna i Falkenberg lördag den 18 juli.

  Skälig misstanke är den lägre misstankegraden. Flera förundersökningsåtgärder vidtas nu, bland annat förhör med den anhållne mannen. Polisen är intresserade av iakttagelser från vittnen till händelsen, som skedde på Smedjeholmen i Falkenberg. Kontakta polisen på telefon 11414. Senast på onsdag kl. 12 behöver åklagaren ta ställning till eventuell häktning. Utredningen befinner sig i ett tidigt läge och därför har inte åklagaren möjlighet att ge några kommentarer. När ytterligare information finns att lämna kommer det skickas i ett nytt pressmeddelande. Målnummer i Varbergs tingsrätt: B 1808-20  Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Tre personer häktade i mordärende i Kiruna

  Under eftermiddagen har tre personer, en man och hans två söner, blivit häktade vid Gällivare tingsrätt på sannolika skäl misstänkta för det mord som skedde på en buss i Kiruna tidigare i veckan. Åklagaren är inte tillgänglig för media.

  Läs mer

  Under eftermiddagen har tre personer, en man och hans två söner, blivit häktade vid Gällivare tingsrätt på sannolika skäl misstänkta för det mord som skedde på en buss i Kiruna tidigare i veckan. Åklagaren är inte tillgänglig för media.

  Målnummer i Gällivare tingsrätt: B 558-20      Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • De tre misstänka personerna, som är far och söner, är hörda och medger delar av händelseförloppet, men de förnekar brott.

  Häktningsframställningar är ingivna och häktningsförhandlingar kommer att ske under eftermiddagen med start 13.30. Målnummer i Gällivare tingsrätt: B 558-20 Kontakt Kammaråklagare Lindha Strömberg finns tillgänglig för en kommentar utanför polishuset i Luleå efter sista häktningsförhandlingen omkring kl. 16.15.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal i ärende om upphovsrättsbrott

  I dag fredag 17 juli har en person åtalats vid Stockholms tingsrätt för att med uppsåt eller av grov oaktsamhet gjort intrång i upphovsrätten i ett ärende som handlar om verket ”En svensk tiger”. Två personer som har varit misstänkta avskrivs från utredningen.

  Läs mer

  I dag fredag 17 juli har en person åtalats vid Stockholms tingsrätt för att med uppsåt eller av grov oaktsamhet gjort intrång i upphovsrätten i ett ärende som handlar om verket ”En svensk tiger”. Två personer som har varit misstänkta avskrivs från utredningen.

  Ärendet handlar om boken "Det här är en svensk tiger" där författaren olovligen använt sig av den upphovsrättsskyddade bilden "En svensk tiger" på omslaget. Vid en husrannsakan tidigare i somras togs den tredje upplagan i beslag. – Målsäganden, tillika upphovsrättsinnehavaren, har polisanmält att intrång skett i verket En svensk tiger. Upphovsrättsinnehavaren har dessutom flera gånger framfört till den åtalade att han begått intrång i upphovsrätten. Den åtalade har förnekat brott och invänt att han haft rätt att använda verket i satirsyfte, säger David Ludvigsson, kammaråklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet på Åklagarmyndigheten. I ärendet står två intressen mot varandra. Det är dels upphovsrätten, som är upphovsrättsinnehavarens rätt att fritt och ostört få disponera sitt verk, dels yttrandefriheten, som handlar om rätten att uttrycka sig fritt. – Det är ett mål som ytterst handlar om den principiella konflikten mellan yttrandefrihet och upphovsrätt. Nu får domstolen göra den slutliga avvägningen mellan de motstående intressena i det här konkreta ärendet, säger kammaråklagare David Ludvigsson. – Det handlar inte om censur av själva innehållet i boken. Det är bokens omslagsbild som jag menar innebär brott mot upphovsrätten till verket En svensk tiger. Eftersom omslaget hänger ihop med själva boken, och inte kan separeras från den, så har böckerna beslagtagits, säger kammaråklagare David Ludvigsson. Första och andra upplagan (på totalt knappt 5 000 böcker) har tryckts och försålts. Det är tredje upplagan (på drygt 2 000 böcker) som beslagtagits och yrkas förverkad i åtalet. Domstolen bestämmer om förverkande ska ske. Om förverkandeyrkandet ogillas får den åtalade tillbaka böckerna. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 7348–20. Åklagaren är inte tillgänglig för media. När något nytt finns att meddela i ärendet sker det via pressmeddelande. Åtalet gäller följande Verket ”En svensk tiger” består av en blågul-randig tiger samt orden ”En svensk tiger”. Verket skapades av Bertil Almqvist. Efter hans död är numera Stiftelsen Beredskapsmuseet innehavare av upphovsrätten till verket. Stiftelsen är målsägande i detta ärende och har gjort en polisanmälan om att intrång skett i upphovsrätten till verket.  Under tiden oktober 2017 till maj 2020 har den åtalade olovligen publicerat bilder av verket "En svensk tiger" på olika forum på internet. Bilderna har både avsett verket i ursprungligt skick, men också i ändrat skick. Ändringarna har främst bestått i att verket försetts med hakkors-bindel och Sieg-Heil-hälsning. Den åtalade har dessutom olovligen låtit trycka och sälja boken ”Det här är en svensk tiger”. På bokens omslag har verket avbildats i ändrat skick (dvs med hakkors-bindel och Sieg Heil-hälsning). Genom bilderna på internet och boken har den åtalade olovligen gjort verket tillgängligt för allmänheten.      Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Överklagande till Högsta domstolen om filmbevisning

  Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom och beslut att inte låta en uppspelning av en film från polisens kroppskamera utgöra bevisning. Enligt riksåklagaren bör Högsta domstolen tillåta bevisningen och besluta att rättegången i hovrätten ska tas om.

  Läs mer

  Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom och beslut att inte låta en uppspelning av en film från polisens kroppskamera utgöra bevisning. Enligt riksåklagaren bör Högsta domstolen tillåta bevisningen och besluta att rättegången i hovrätten ska tas om.

  En man greps misstänkt för grovt vapenbrott. Ett halvautomatiskt skarpt skjutvapen hade påträffats vid en husrannsakan i mannens lägenhet. Mannen saknade tillstånd att inneha vapnet. Det fanns inte någon teknisk bevisning (DNA eller fingeravtryck) som kunde knyta honom till vapnet. I polisbilen på väg in till arresten pratade mannen med en polis om vapnet och uppgav vissa detaljer som stämde bra överens med det vapen polisen hittat i hans lägenhet. Mannen visste inte om att samtalet spelades in med hjälp av polisens kroppskamera. Under förundersökningen och i rättegången i tingsrätten vägrade mannen att svara på frågor. Han uppgav istället ”inga kommentarer” på alla åklagarens frågor. En av de poliser som genomfört husrannsakan och hittat vapnet hördes i tingsrätten om vad mannen berättat för henne om vapnet. Mannen fälldes för grovt vapenbrott och dömdes till fängelse i 2 år. I hovrätten ville mannen höras på nytt. Han uppgav då att det måste ha blivit ett missförstånd eftersom det vapen han pratat med polisvittnet om rörde sig om en luftpistol som är laglig att inneha. Han uppgav att en annan person, som besökt hans bostad kort tid före husrannsakan, kunde ha lagt dit vapnet utan hans vetskap. Åklagaren åberopade då uppspelning av det samtal som mannen haft med polismannen i bilen och som hade spelats in med polismannens kroppkamera. Hovrätten avvisade åklagarens bevisning. Enligt hovrätten var samtalet i polisbilen att jämställa med ett förhör. Mannen hade inte informerats om sin rätt att tiga och han biträddes inte av någon försvarare. Han var heller inte medveten om att samtalet spelades in. Dessa omständigheter utgjorde sammantaget sådana brister i de rättssäkerhetsgarantier som följer av bl.a. rättegångsbalken och Europakonventionen att det redan på dessa grunder var uppenbart att bevisningen skulle bli utan verkan. Mannen frikändes då den övriga bevisning åklagaren åberopat enligt hovrätten inte motbevisade mannens påstående om att någon annan placerat vapnet i hans lägenhet utan hans vetskap. Därför överklagar riksåklagaren domen Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom och beslut och yrkar att mannen ska dömas för grovt vapenbrott. Enligt riksåklagaren bör Högsta domstolen tillåta bevisningen och därefter besluta att rättegången i hovrätten ska tas om. Riksåklagaren menar att det i svensk rätt råder fri bevisprövning och att även sådan bevisning som kan ha tillkommit i strid med rättegångsbalken och/eller Europakonvention ska tillåtas. Då det råder delade meningar om den saken i hovrätterna är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör hur en brottmålsdomstol ska förhålla sig till bevisning som i och för sig kan ha tillkommit i strid med rättegångsbalken och Europakonventionen. Överklagandet AMR-4801-20 (Pdf) Kontakt Byråchef, My Hedström, 010-562 50 27.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Tre personer har anhållits på sannolika skäl misstänkta för mord i Kiruna.

  Två av de anhållna är under 18 år, en är född 1973. Målsäganden har knivskurits. - De kommer att höras under dagen med försvarare närvarande och innan dess kan vi inte kommentera deras inställning till brottet, säger kammaråklagare Lindha Strömberg. Målnummer i Gällivare tingsrätt: B 558-20.  Åklagaren är för närvarande mycket upptagen med utredningen och är inte tillgänglig för media. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Två personer har omkommit i en vätgastank på en arbetsplats i Gimo. En förundersökning har inletts avseende arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död i två fall.

  - I nuläget kan vi inte uttala oss om orsaken till händelsen, säger kammaråklagare Jennie Nordin. Förundersökningen är precis i inledningsskedet. Åklagaren arbetar intensivt med ärendet och är inte tillgänglig för media. När det finns något nytt i ärendet meddelas det i ett pressmeddelande. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppdatering i ärende om grov misshandel och vållande till annans död i Östersund

  Söndagen den 5 juli 2020 anhölls en man misstänkt för försök till mord i samband med att en medvetslös kvinna inkommit till sjukhus. Anhållandet grundades till stor del på kvinnans skador och de oklara omständigheterna kring deras uppkomst. Anhållandet hävdes några dagar senare. Efter kl. 16 under gårdagen informerades polis om att kvinnan tyvärr avlidit strax före kl. 15 och åklagare informerades vid 17-tiden.

  Läs mer

  Söndagen den 5 juli 2020 anhölls en man misstänkt för försök till mord i samband med att en medvetslös kvinna inkommit till sjukhus. Anhållandet grundades till stor del på kvinnans skador och de oklara omständigheterna kring deras uppkomst. Anhållandet hävdes några dagar senare. Efter kl. 16 under gårdagen informerades polis om att kvinnan tyvärr avlidit strax före kl. 15 och åklagare informerades vid 17-tiden.

  - Förundersökningen fortgår. Nu under rubriceringen grov misshandel och vållande till annans död. I nuläget finns det ingen person som är anhållen i ärendet, säger chefsåklagare Stefan Ekeroth.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i ärendet om bland annat grovt och synnerligen grovt narkotikabrott samt grovt penningtvättsbrott kopplat till en nätbaserad narkotikahandelsplats på Darknet. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon.

  - Jag ska nu ta del av den omfattande domen i detalj och kan först därefter besluta om jag ska överklaga domen till hovrätten, säger kammaråklagare Annika Wennerström. Målnummer i Stockholms tingsrätt är B 13010–18. Kontakt Kammaråklagare Annika Wennerström är tillgänglig för media i dag torsdag kl.15-16 på 010-562 55 58.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >