Aktuella pressmeddelanden

September

 • Åklagaren har i dag begärt en 16-åring häktad misstänkt för mord på en jämnårig pojke.

  Mordet ägde rum i torsdags i förra veckan. Kammaråklagare Maria Edström har begärt den misstänkte pojken häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Under utredningens gång har misstankarna stärkts. Häktningsförhandlingen äger rum vid Eskilstuna tingsrätt i morgon, troligen kl. 9. Exakt tidpunkt sätter tingsrätten ut. Målnummer i Eskilstuna tingsrätt: B 3248-20 Kontakt <!--StartFragment-->En halvtimme efter förhandlingens slut är åklagaren tillgänglig för media per telefon eller efter överenskommelse, 010-562 59 45<!--EndFragment-->   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Morddom överklagas till Högsta domstolen

  Riksåklagaren har överklagat en dom där hovrätten dömt en person för mord till fängelse i 18 år. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska bestämma påföljden till fängelse på livstid.

  Läs mer

  Riksåklagaren har överklagat en dom där hovrätten dömt en person för mord till fängelse i 18 år. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska bestämma påföljden till fängelse på livstid.

  Den 1 januari 2020 skärptes mordparagrafen (3 kap. 1 § brottsbalken) genom att det som skäl för livstids fängelse särskilt ska beaktas om gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös. Syftet med ändringen är att livstidsstraffet ska komma i fråga i betydligt större utsträckning än tidigare och utgöra ett normalstraff i den bemärkelsen att det förutsätts dömas ut i en majoritet av fallen. I det nu aktuella fallet är det fråga om ett brutalt mord som begåtts i offrets hem och i närvaro av dennes hustru. Gärningsmannen har helt utan förvarning gett sig på offret bakifrån och med en stor kniv skurit denne i halsen så att bl.a. mat- och luftstrupen skurits av. Offret var vid medvetande i ungefär tio minuter efter gärningen och upplevde under den tiden stor smärta och kraftig dödsångest. Domstolarna har funnit det utrett att offret utsatts för svårt lidande och att gärningen varit särskilt hänsynslös. Tingsrätten fann att påföljden skulle bestämmas till fängelse på livstid. Hovrätten fann att det fanns vissa omständigheter som talade mildrande riktning, bl.a. att det varit fråga om en impulshandling, att mannen erkänt gärningen för sin bror och inte heller försökt gömma undan mordvapnet samt han uttryckt viss ånger när han greps av polisen. Hovrätten bestämde därför påföljden till fängelse i 18 år. Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom. Enligt riksåklagaren finns det inte några förmildrande omständigheter kring gärningen, endast försvårande. Påföljden ska därför, eftersom brottet begåtts efter lagändringen, bestämmas till fängelse på livstid. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen uttalar sig i fråga om påföljd för mord efter den ändring av 3 kap. 1 § brottsbalken som trädde ikraft den 1 januari 2020.   Överklagandet (pdf)  Kontakt Byråchef My Hedström, 010-562 50 27.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 24-åring man har anhållits på sannolika skäl misstänkt för mord den 14 december 2019 på Restaurang Ströget i Gislaved.

  Omfattande utredningsarbete från polisen har lett till fram till att misstankarna riktats mot 24-åringen, varför åklagare beslutade att han skulle anhållas i sin frånvaro. Den misstänkte greps i dag den 22 september 2020 i ett annat län. När den misstänkte har fått en försvarare ska han förhöras. Senast på fredag ska beslut fattas om mannen ska begäras häktad. Åklagaren är inte tillgänglig för media. När mer information finns att lämna kommer det att ske genom ett nytt pressmeddelande.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Ett flertal utredningar pågår just nu avseende misstankar om grov organiserad brottslighet inom ramen för ett kriminellt nätverk i södra Stockholm.

  Kammaråklagare Sara Nilsson, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, leder förundersökningen angående allmänfarlig ödeläggelse under maj 2020 på bl.a. Vendelsömalm, Huddinge och försök till allmänfarlig ödeläggelse under maj 2020 bl.a. i Norsborg.   Kammaråklagare Anna Stråth, Södertörns åklagarkammare, leder förundersökningen angående - Stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt vapenbrott under mars-april 2020 i Stockholm och Västerås - Människorov, rån och grov utpressning under april-maj 2020 i Vårberg och Stockholm - Grovt narkotikabrott i juni 2020 i Botkyrka Sammanlagt sju personer är häktade vid Södertörns tingsrätt. Ytterligare en person är häktad i utevaro vid samma tingsrätt. Ytterligare frihetsberövanden kan komma att ske. I nuläget kan åklagarna inte lämna några ytterligare uppgifter om vad utredningen består i.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Torsdag 24 september hålls huvudförhandling i målet om misstänkt upphovsrättsintrång i verket ”En svensk tiger”. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Åtalet lämnades in den 17 juli. En person står åtalad i Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt för att enligt åklagaren med uppsåt eller av grov oaktsamhet gjort intrång i upphovsrätten i verket ”En svensk tiger”. Huvudförhandlingen är planerad att hållas 24 september med reservation för en extradag den 1 oktober. Åklagaren kommer vara tillgänglig för media i samband med att dom meddelas. Mer information kommer att skickas ut i ett nytt pressmeddelande inför detta. Tidigare pressmeddelande vid åtal. Domstolens målnummer: B 7348-20 Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sedan tidigare sitter en person häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. På grund av vad som framkommit under utredningen har ytterligare två personer kommit att misstänkas för inblandning i gärningen.

  En 19-åring man anhölls efter förhör i måndags. Han har i dag onsdag 16 september kl. 13 försatts på fri fot. – Misstanken mot honom kvarstår men är inte av sådan styrka att han ska begäras häktad. Misstanken har således försvagats under anhållningstiden, säger kammaråklagare Adam Rullman som leder förundersökningen. En 14-årig pojke utreds enligt 31 § Lagen om unga lagöverträdare. Eftersom han inte är straffmyndig är han inte heller frihetsberövad, men har förhörts. Misstanken kvarstår med oförändrad styrka. Socialtjänsten har informerats om misstanken. Målnummer i Jönköpings tingsrätt: B 3394-20. Åklagaren är inte tillgänglig för media. När mer information finns att lämna kommer det ske genom ett nytt pressmeddelande. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Omfattande åtal för grova narkotikabrott och människohandel i södra Stockholm

  Åklagare har i dag onsdag 16 september väckt åtal i Södertörns tingsrätt mot tolv personer misstänkta för grova narkotikabrott, varav en även åtalas för människohandel i södra Stockholm under perioden 6 november 2019 till 17 februari 2020. Flera av de individer som nu åtalas ska enligt åklagare ha ingått i ett större kriminellt nätverk som styrt narkotikaförsäljningen i Vårberg.

  Läs mer

  Åklagare har i dag onsdag 16 september väckt åtal i Södertörns tingsrätt mot tolv personer misstänkta för grova narkotikabrott, varav en även åtalas för människohandel i södra Stockholm under perioden 6 november 2019 till 17 februari 2020. Flera av de individer som nu åtalas ska enligt åklagare ha ingått i ett större kriminellt nätverk som styrt narkotikaförsäljningen i Vårberg.

  – En person i nätverket, som vi uppfattar som en ledargestalt, åtalas för människohandel då han har rekryterat in och utnyttjat ungdomar i nätverkets brottsliga verksamhet. Elva av de åtalade individerna har, enligt vad utredningen visar, ingått i ett brottsnätverk som har styrt narkotikaförsäljningen i Vårberg, säger kammaråklagare Lars Ågren på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Huvudförhandling i målet är planerad att börja i Södertörns tingsrätt vecka 39 och pågå fram till vecka 51. Tingsrättens målnummer: B 1794-20 Kontakt Kammaråklagarna Lars Ågren, 010-562 54 82 och Paulina Brandberg, 010-562 62 26 på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet är tillgängliga för media på telefon i dag kl. 13–15 för kommentarer. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Tre personer begärs häktade misstänkta för grovt miljöbrott

  Åklagaren har lämnat in häktningsframställan till Värmlands tingsrätt och begär tre personer häktade på sannolika skäl misstänkta för grovt miljöbrott på flera platser i landet under åren 2015-2020. En person begärs även häktad för grovt penningtvättbrott under år 2016. Åklagaren är tillgänglig för media efter häktningsförhandlingarna.

  Läs mer

  Åklagaren har lämnat in häktningsframställan till Värmlands tingsrätt och begär tre personer häktade på sannolika skäl misstänkta för grovt miljöbrott på flera platser i landet under åren 2015-2020. En person begärs även häktad för grovt penningtvättbrott under år 2016. Åklagaren är tillgänglig för media efter häktningsförhandlingarna.

  Tid för häktningsförhandlingarna: Tisdag 15 september kl. 9, 13 och 14.30. Tingsrättens målnummer: B 4410-20. Kontakt Kammaråklagare Kristina Persson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål kommer vara tillgänglig i domstolens lokaler för media på plats efter häktningsförhandlingarnas avslutande. Hon kommer därefter vara tillgänglig på telefon fram till cirka klockan 17.15, tel 010-562 71 47. Åklagaren är inte tillgänglig för media innan dess, vänligen respektera detta.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren begär en person häktad för våldsamt upplopp och blåljussabotage under fredag den 28 augusti.

  - Jag bedömer att det föreligger sannolika skäl att den person jag har begärt häktad har deltagit i det våldsamma upploppet. Han är även misstänkt för flera fall av blåljussabotage. Eftersom jag bedömer att det finns en risk att han fortsätter sin brottslighet och att han undanröjer bevis så begärs han häktad, säger kammaråklagare Tomas Olvmyr som leder förundersökningen. Sedan händelserna den 28 augusti i Malmö har polis och åklagare arbetat intensivt med att utreda vilka brott som begåtts och vem som kan misstänkas. Polisen arbetar med att dokumentera de ingripande polisernas berättelser samt de skador på personer och egendom som uppkommit. Utöver det finns ett omfattande filmmaterial att granska. Det finns för närvarande ett tiotal misstänkta. Polisen har börjat med förhör med de misstänkta. Under veckan har ytterligare två personer varit anhållna men är nu försatta på fri fot. En person har hämtats till förhör och försatts på fri fot. Ytterligare personer kan komma att frihetsberövas om polis och åklagare bedömer att det behövs för att leda utredningen framåt. Målnummer i Malmö tingsrätt:  B 9349-20. Det är tingsrätten som sätter ut tidpunkt för häktningsförhandlingen. Åklagaren kan inte lämna mer information i det här skedet av utredningen. När ytterligare information finns lämnas det i ett pressmeddelande.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Rättegång inleds om dubbelmord i Linköping

  Tisdag den 15 september inleds huvudförhandling i Linköpings tingsrätt där en man står åtalad misstänkt för mord på två personer i Linköping 2004. Efter förhandlingsdagarna kommer åklagaren att vara tillgänglig för media en kort stund i tingsrätten.

  Läs mer

  Tisdag den 15 september inleds huvudförhandling i Linköpings tingsrätt där en man står åtalad misstänkt för mord på två personer i Linköping 2004. Efter förhandlingsdagarna kommer åklagaren att vara tillgänglig för media en kort stund i tingsrätten.

  Målnummer i Linköpings tingsrätt: B 2426-20 Förhandlingen pågår 15, 16, 21 och eventuellt den 24 september. Linköpings tingsrätts information om målet Kontakt Kammaråklagare Britt-Louise Viklund kommer vara tillgänglig för media i tingsrätten i ca en kvart efter varje förhandlingsdag. Andra tidpunkter är hon inte tillgänglig för mediefrågor.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >