Aktuella pressmeddelanden

September

 • Ingen överprövning i Palmeärendet

  Överåklagare Lennart Guné har beslutat att inte ta upp beslutet i Olof Palmeärendet till ny prövning. De som har begärt överprövning har inte någon anknytning till den nedlagda förundersökningen och det föreligger inte sådana särskilda skäl som ändå motiverar att ärendet granskas. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  Läs mer

  Överåklagare Lennart Guné har beslutat att inte ta upp beslutet i Olof Palmeärendet till ny prövning. De som har begärt överprövning har inte någon anknytning till den nedlagda förundersökningen och det föreligger inte sådana särskilda skäl som ändå motiverar att ärendet granskas. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  Enligt rättegångsbalken kan ett åklagarbeslut överprövas av en högre åklagare. Efter beslutet att lägga ned förundersökningen om mordet på Olof Palme har ett antal framställningar om överprövning kommit in till Åklagarmyndigheten. Det finns ingen generell rätt att få åklagarbeslut granskade av en högre åklagare. Normalt krävs det att den som begär överprövning har ett berättigat intresse av att få beslutet prövat. Om överprövning begärs av någon annan än den person som är misstänkt eller den som utsatts för brott eller deras närstående granskas ärendet endast om det finns särskilda skäl. – Ingen av de personer som har begärt överprövning har en sådan anknytning till den nedlagda förundersökningen att det motiverar en prövning i sak av åklagarens nedläggningsbeslut. Vid en samlad bedömning anser jag inte heller att det föreligger sådana särskilda skäl som motiverar att ärendet nu tas upp till granskning, säger överåklagare Lennart Guné.   Kontakt Överåklagare Lennart Guné är tillgänglig för media i dag onsdag den 30 september kl. 11-12, 010-562 50 53.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Överåklagare Mikael Björk har i dag väckt åtal för grov misshandel i ett ärende där tre personer fått syntetiska luftstrupar inopererade vid Karolinska universitetssjukhuset. Åklagaren är tillgänglig för kortare samtal på telefon.

  Överåklagare Mikael Björk beslutade den 11 december 2018 att återuppta en tidigare nedlagd förundersökning om två fall av vållande till kroppsskada, grova brott. I båda fallen rör det sig om personer som har fått syntetiska luftstrupar inopererade. Under den fortsatta utredningen har förundersökningen om ytterligare ett fall av vållande till kroppsskada, grovt brott, återupptagits. Det rör sig om en tredje person som har fått en syntetisk luftstrupe inopererad. - Under den fortsatta förundersökningen har det inhämtats ytterligare skriftlig bevisning och hållits fler förhör med personer i Sverige, Belgien, Storbritannien, USA och Spanien. Genom dessa förhör och genom den skriftliga bevisningen har det blivit tydligt för mig att ingreppen genomförts i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet och därför inte utgjort led i någon laglig form av sjukvård eller tillståndsprövad forskningsstudie, säger överåklagare Mikael Björk vid Utvecklingscentrum på Åklagarmyndigheten. - Ingreppen, som har orsakat de tre målsägandena allvarliga fysiska skador och stort lidande, har alltså genomförts helt utan lagstöd. Jag gör bedömningen att de tre ingreppen därför är att bedöma som grov misshandel snarare än vållande till kroppskada, grova brott, och att det är den tidigare kirurgen vid Karolinska universitetssjukhuset som ensam bör bära det straffrättsliga ansvaret. Han har vid ett förnyat förhör delgivits skälig misstanke om grov misshandel i tre fall. Dessa brottsmisstankar, liksom de ursprungliga misstankarna om vållande till kroppsskada, grova brott, förnekas helt av den misstänkte, säger Mikael Björk. Mikael Björk kommer i nuläget inte att närmare redogöra för varför han anser att ingreppen har skett helt utan lagstöd och därför är att bedöma som tre fall av grov misshandel. En sådan redogörelse kommer att lämnas först vid den kommande huvudförhandlingen. - Jag gör bedömningen att bevisläget är sådant att det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal för grov misshandel i tre fall och har därför tidigare i dag väckt ett sådant åtal vid Solna tingsrätt, säger Mikael Björk. Mikael Björk har under stora delar av den fortsatta förundersökningen biträtts av två kammaråklagare. - Vi har också fått en omfattande och mycket kompetent utredningshjälp av Nationella operativa avdelningen vid Polismyndigheten, säger Mikael Björk. Solna tingsrätts målnummer: B 10553-18 Kontakt Överåklagare Mikael Björk är tillgänglig för kortare samtal med media på telefon i dag tisdag 29 september kl. 10-11.30. Tel. 010 562 71 02 Nästa gång åklagaren är tillgänglig för media blir efter rättegångens sista dag. Datum och tid meddelas då i ett nytt pressmeddelande. Det är Solna tingsrätt som beslutar om när huvudförhandlingen inleds. Det finns ännu ingen förhandlingsplan upprättad.       Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En person sitter anhållen på sannolika skäl för mord den 27 september 2020 i en by utanför Piteå.

  Den misstänkte är 58 år och har en nära relation med den avlidna, kvinna 67 år. Utredningen är i ett inledningsskede varför någon ytterligare information i nuläget inte kan ges. - Vi avvaktar det rättsmedicinska obduktionsresultatet som är avgörande för ärendets fortsatta handläggning, säger kammaråklagare Ulrika Schönbeck som ansvarar för utredningen. Senast klockan 12 onsdag den 1 oktober ska åklagaren fatta beslut om mannen ska begäras häktad eller inte     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den 4 februari i år stals två militärfordon ur ett militärförråd. Åtal väcks i dag mot åtta personer i 20-årsåldern för bl.a. grov stöld, grovt häleri och obehörigt tillträde till skyddsobjekt.

  Två personer åtalas för grov stöld och obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Två andra personer åtalas för medhjälp till grov stöld då åklagaren menar att de har skjutsat gärningsmännen till brottsplatsen och hållit vakt under stölden. En person åtalas för grovt häleri då han har köpt ett av fordonen. Två personer åtalas för grovt olovligt brukande genom att de åkt med i fordonen, och slutligen åtalas en person för medhjälp till olovligt brukande då han har kört en följebil när fordonen användes. Jag bedömer stölden som grov med hänsyn till att det rör fordon av betydelse för försvar av rikets säkerhet och att de har ett högt värde, säger kammaråklagare Lena Jansson som ansvarar för utredningen. De tilltalade har delvis medgivit de faktiska omständigheterna men flertalet av dem bestrider att de gjort sig skyldiga till brott. De två som åtalats för obehörigt tillträde till skyddsobjekt erkänner brott i den delen och en av dem som åtalats för grov stöld erkänner att han varit med och stulit fordonen. Fordonen återfanns några dagar efter tillgreppet och har lämnats tillbaka till Försvarsmakten. De har inte utsatts för skada. Ingen av de tilltalade har någon koppling till Försvarsmakten såvitt har kommit fram. Drivkraften bakom gärningarna verkar primärt ha varit äventyrslystnad och ett gemensamt intresse för fordon. Jag menar att det även har funnits ett ekonomiskt motiv för stölden, säger Lena Jansson. Ingen av de åtalade är numera frihetsberövad. Militärfordonen är av modellen RG32, så kallade ”galtar”. Målnummer i tingsrätten: B1736-20.   Kontakt Kammaråklagare Lena Jansson är tillgänglig för media på telefon i dag kl. 9-12, 010-562 67 82.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal i Västmanlandsfallet

  Kammaråklagare Lars Magnusson har i dag väckt åtal vid Västmanlands tingsrätt mot totalt fyra personer i den omtalade utredningen om bland annat grovt jaktbrott och förgöring.

  Läs mer

  Kammaråklagare Lars Magnusson har i dag väckt åtal vid Västmanlands tingsrätt mot totalt fyra personer i den omtalade utredningen om bland annat grovt jaktbrott och förgöring.

  Två personer åtalas för grovt jaktbrott efter att ha jagat varg den 26 oktober 2018 i Surahammars kommun. En av dessa personer, en man i 70-årsåldern, är tillsammans med ytterligare två personer även åtalad för olika brott i hanteringen av det mycket potenta giftet karbofuran. De tre har varit mer eller mindre delaktiga i förberedelse till grovt jaktbrott, då de har hanterat giftet med syftet att döda varg. Brottsrubriceringen för 70-åringen är i den här delen förberedelse till grovt jaktbrott eftersom åklagaren menar att syftet med giftet var att döda varg. De andra två personerna är äkta makar. Det grova jaktbrottet består i att de har hanterat gift i syfte att döda varg. Mannen åtalas för förberedelse till grovt jaktbrott och kvinnan för medhjälp därtill. - Detta är ett ärende som engagerat många under lång tid. Det har varit många turer under resans gång men nu får tingsrätten värdera den bevisning som åberopas, säger Lars Magnusson, kammaråklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Målnummer i Västmanlands tingsrätt: B 5279–18.   Kontakt Kammaråklagare Lars Magnusson är tillgänglig för media på telefon i dag kl. 15-16, 010-562 61 80.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal kommer idag att väckas för mord, grov våldtäkt, våldtäkt, försök till mord och grovt olaga hot i Härnösand.  Åklagaren kommer att vara tillgänglig för media.

  De misstänkta brotten ägde rum i Härnösand den 10 maj och det är en 22-årig man som nu åtalas. Han har suttit häktad sedan den 13 maj 2020 Målnummer i Ångermanlands tingsrätt: B 1105-20. Huvudförhandling påbörjas den 6 oktober 2020 kl. 09.00 vid Ångermanlands tingsrätt.   Kontakt Kammaråklagare Stina Sjöqvist är tillgänglig för media per telefon i dag kl. 11-12, 010-562 64 25   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i mål om grovt miljöbrott i Jönköping

  Tisdag den 29 september kl. 14 meddelar Jönköpings tingsrätt dom i målet där en man är åtalad för grovt miljöbrott i Hovslätt i Jönköping. Mannen har ansvarat för och ägt en förkromningsverkstad som förvarat kemikalier på ett bristfälligt, miljöfarligt och okontrollerat sätt. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Läs mer

  Tisdag den 29 september kl. 14 meddelar Jönköpings tingsrätt dom i målet där en man är åtalad för grovt miljöbrott i Hovslätt i Jönköping. Mannen har ansvarat för och ägt en förkromningsverkstad som förvarat kemikalier på ett bristfälligt, miljöfarligt och okontrollerat sätt. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Pressmeddelande vid åtal Förhandlingen i tingsrätten avslutades den 14 september. Målnummer i Jönköpings tingsrätt B 469-19. Kontakt Chefsåklagare Stefan Edwardson på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål är tillgänglig på telefon för media tisdag den 29 september kl. 15-16, 010-562 59 70.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Tingsrätten har i dag häktat en 16-åring som är misstänkt för mord på en jämnårig pojke.

  Mordet ägde rum i torsdags i förra veckan. Eskilstuna tingsrätt häktade i dag på förmiddagen 16-åringen på sannolika skäl misstänkt för mord och grovt vapenbrott. - Polisen har arbetat i princip dygnet runt sedan skjutningen och har gjort ett fantastiskt arbete med att få upp misstankarna till sannolika skäl, säger kammaråklagare Maria Edström. Åklagaren kan nu också bekräfta att polisen påträffat vad man tror skulle kunna vara det aktuella mordvapnet, en pistol. - Om det verkligen är mordvapnet får den fortsatta utredningen visa. Målnummer i Eskilstuna tingsrätt: B 3248-20       Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppgifter har förekommit i media att upp till 100 åklagare kan komma att sägas upp. Det stämmer inte.

  I budgetpropositionen aviseras ett lägre anslag till Åklagarmyndigheten än vad myndigheten begärt. - Kortsiktigt under 2021 kan vi hantera situationen, men på ett par års sikt är läget bekymmersamt. Utan tillskott framöver kommer vi att behöva minska bemanningen för att få en budget i balans 2022-2023. Vi kommer inte behöva säga upp någon personal, utan måste vi bli färre kommer det att ske genom att vi inte fullt ut ersätter den personal som slutar, säger riksåklagare Petra Lundh. Skälet till att myndigheten kan hantera ekonomin under 2021 är att covid-19 inneburit minskade kostnader i form av bland annat inställda utbildningar.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i mål om dubbelmord i Linköping

  Torsdag den 1 oktober kl. 11 meddelar Linköpings tingsrätt dom i målet där en man är åtalad för mord på två personer 2004. Efter att dom meddelats är åklagaren tillgänglig för media.

  Läs mer

  Torsdag den 1 oktober kl. 11 meddelar Linköpings tingsrätt dom i målet där en man är åtalad för mord på två personer 2004. Efter att dom meddelats är åklagaren tillgänglig för media.

  Målnummer i Linköpings tingsrätt: B 2426-20 Rättegången avslutades den 21 september och den åtalade är häktad i avvaktan på dom. Kontakt Britt-Louise Viklund som varit förundersökningsledare i ärendet har inte möjlighet att vara tillgänglig. Däremot kommer chefsåklagare Eva Nemec Nordh vara tillgänglig för media på telefon på torsdag 1 oktober kl. 12-13, 010-562 58 01.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >