Aktuella pressmeddelanden

 • Åklagaren lämnar en kort sammanfattning av läget onsdag den 6 oktober.

  – Det har bara gått några dagar och ännu återstår många utredningsåtgärder, bland annat olika tekniska undersökningar och förhör. Det är för tidigt att dra några slutsatser om vad som har orsakat olyckan. Jag kan heller inte bedöma när mer information kan lämnas, säger chefsåklagare Kajsa Sundgren. Kajsa Sundgren är förundersökningsledare i den delen som syftar till att utreda om någon polis kan misstänkas för brott. Frågan om bilolyckan kan ha orsakats av någon annan utreds inom Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen. På grund av hög arbetsbelastning har åklagaren för närvarande inte möjlighet att svara på frågor.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Misstänkt i Göteborg har efterlysts

  Åklagaren har utfärdat en internationell efterlysning av den man som är häktad i utevaro misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, och försök till mord.

  Läs mer

  Åklagaren har utfärdat en internationell efterlysning av den man som är häktad i utevaro misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, och försök till mord.

  Den internationella efterlysningen gäller både överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder (som är ett förenklat förfarande inom EU) och utlämning från övriga världen.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Morddom överklagas till Högsta domstolen

  Riksåklagaren har överklagat en dom till Högsta domstolen, där hovrätten friade en man som i tingsrätten dömdes till livstids fängelse för mord. Den fråga som riksåklagaren vill ha prövad är vilka krav som kan ställas på indiciebevisning för att den ska räcka för en fällande dom.

  Läs mer

  Riksåklagaren har överklagat en dom till Högsta domstolen, där hovrätten friade en man som i tingsrätten dömdes till livstids fängelse för mord. Den fråga som riksåklagaren vill ha prövad är vilka krav som kan ställas på indiciebevisning för att den ska räcka för en fällande dom.

  I oktober 2020 kom en ensam gärningsman, klädd i en grön jacka, till en busshållplats i Märsta på en elsparkcykel, avlossade flera skott mot en annan man och flydde sedan på samma cykel. Flera personer blev vittnen till händelsen, men de såg aldrig ansiktet på gärningsmannen. Några månader senare greps en man misstänkt för mordet. I hans bostad fanns den gröna jacka som gärningsmannen hade på sig vid busshållplatsen. På jackan fanns den misstänktes DNA, blodstänk från den mördade mannen och tändsatspartiklar från den typ av ammunition som användes vid mordet. Den misstänkta mannens DNA fanns också på några av de tomhylsor som påträffades på brottsplatsen. Tingsrätten ansåg att bevisningen var övertygande och dömde mannen till livstids fängelse för mord. Hovrätten menade dock att en alternativ gärningsman inte kunde uteslutas och frikände därför för mord. Riksåklagaren överklagar nu hovrättens dom och yrkar att mannen ska dömas för mordet till livstids fängelse. Bevisfrågor lämpar sig i allmänhet inte för prövning i Högsta domstolen, eftersom det finns en risk att prövningen skulle få en begränsad betydelse utanför det aktuella målet. Riksåklagaren konstaterar dock att det här målet avser en typsituation på så sätt att det rör sig om en skjutning i kriminell miljö där inget vittne har kunnat peka ut gärningspersonen, vilket innebär att åtalet bygger på bland annat tekniska spår. Det är enligt riksåklagaren angeläget att HD någorlunda regelbundet uttalar sig om kraven på vilken bevisning som ska vara tillräcklig för en fällande dom. – Sådana här brott utförs ofta hastigt och av maskerade gärningsmän. Det innebär att vittnen och målsäganden sällan har möjlighet att lämna detaljerade berättelser som kan leda till att gärningspersonen identifieras. Det har vi sett exempel på i flera fall under senare år. Och även om det finns vittnesiakttagelser är det vanligt att personerna inte vill medverka i utredningarna. Av det skälet är det särskilt viktigt att domstolarna får vägledning kring hur bevisning ska värderas. Min uppfattning är varje bevis först ska värderas för sig och att man därefter ska göra en sammanvägd bedömning av all bevisning. Så verkar inte hovrätten ha gjort i det här fallet, säger riksåklagare Petra Lundh. Överklagandet AMR 7128-21   Kontakt Byråchef Eva Bloch, 010-562 51 96.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Med anledning av den uppmärksammade trafikolyckan på E4 vid Markaryd i går lämnar åklagaren en kort lägesrapport.

  Under gårdagen inträffade en kollision mellan två fordon, varav det ena ska ha framförts av en polis. Med anledning av olyckan inledde polisen en förundersökning om grov vårdslöshet i trafik och vållande till annans död. Chefsåklagare Kajsa Sundgren har övertagit förundersökningen i den delen som avser anställda inom polisen. Syftet är att utreda om någon polis kan ha begått brott i samband med olyckan. Frågan om olyckan kan ha orsakats av någon annan utreds inom Polismyndigheten. På grund av hög arbetsbelastning har åklagaren ingen möjlighet att svara på frågor för närvarande.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den man som är misstänkt ha orsakat explosionen i Göteborg i förra veckan har begärts häktad.

  Mannen är misstänkt för bland annat allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, och är sedan tidigare anhållen i sin frånvaro. Han begärs nu häktad i sin utevaro, detta för att åklagaren ska kunna gå ut med en internationell efterlysning. Häktningsförhandlingen äger rum i Göteborgs tingsrätt klockan 14.30 i dag den 4 okmtober. Tingsrättens målnummer: B 15818-21.   Kontakt Kammaråklagare Maria Thorell, 010-562 55 65, är tillgänglig för frågor i dag klockan 16-17.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man har begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för människorov i Örebro.

  I slutet av förra veckan försvann en äldre kvinna i Örebro. En man greps misstänkt för inblandning i försvinnandet. Nu har han begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för människorov. Häktningsförhandlingen äger rum i Örebro tingsrätt klockan 15 i dag den 4 oktober.. Tingsrättens målnummer: B 5503-21.   Kontakt Kammaråklagare Therese Johansson är tillgänglig efter häktningsförhandlingen. Innan dess har hon inte möjlighet att svara på frågor, vänligen respektera detta.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Chefsåklagare Maria Sterup på Särskilda åklagarkammaren har i dag beslutat att lägga ner förundersökningen mot en riksdagsman som misstänkts för utnyttjande av barn för sexuell posering.

  I mitten av september gjordes flera polisanmälningar mot en riksdagsman, som enligt medieuppgifter skulle ha försökt förmå en ung flicka att skicka nakenbilder på sig själv till honom. Bland annat inkom en anmälan om misstanke om brottet utnyttjande av barn för sexuell posering och åklagaren inledde en förundersökning i det ärendet. – Jag har förhört målsäganden som beskrivit det som förekommit mellan parterna. Jag har också fått ta del av bildinnehållet, som målsäganden uppger att hon skickat på begäran av mannen, och kan konstatera att det inte rör sig om nakenbilder. Jag anser inte att de aktuella bilderna utgör sexuell posering och därför har jag i dag lagt ner förundersökningen, säger chefsåklagare Maria Sterup på Särskilda åklagarkammaren. Samtliga uppgifter som målsäganden har lämnat under polisförhör har prövats straffrättsligt. Det betyder att åklagaren även prövat om någon annan omständighet i målsägandens uppgifter kan utgöra brott. Åklagaren har inte funnit att så är fallet. Den utpekade riksdagsmannen har inte genomgått några förhör. – Efter genomförda förundersökningsåtgärder, har jag kommit fram till att det inte finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal är begånget, säger Maria Sterup. Åklagaren är inte tillgänglig för media. Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM-132330-21. Beslutet. . Ur brottsbalken 6 kap. 8 § Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Är brottet grovt, döms för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. Lag (2005:90). Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i mål där man är åtalad för mord i Linköping

  Linköpings tingsrätt meddelar dom i dag fredag 1 oktober kl. 11 i det mål där en 40-årig man är åtalad för mord på en 44-årig kvinna på resecentrum i Linköping den 15 april i år. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Läs mer

  Linköpings tingsrätt meddelar dom i dag fredag 1 oktober kl. 11 i det mål där en 40-årig man är åtalad för mord på en 44-årig kvinna på resecentrum i Linköping den 15 april i år. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Målnummer i Linköpings tingsrätt: B 1656-21. Kontakt Vice chefsåklagare Malin Axelsson är tillgänglig för media på 010-562 58 14 kl. 11.50–13.30 i dag, fredag. Pressmeddelande 3 september när åtal väcktes Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >