Aktuella pressmeddelanden

2022

 • Svea hovrätt meddelar på torsdag den 21 april kl. 11 dom i ett mål där tre män är dömda för mord respektive anstiftan till mord på en ung man på Årstabron i Stockholm den 17 september 2020.

  Tingsrätten dömde två av männen för mordet och en av dem för anstiftan till mord. Påföljden blev livstids fängelse för två av männen medan en yngre man dömdes till fängelse i 14 år. Åklagaren är tillgänglig för media när hovrätten meddelat sin dom. Rättelse: Hovrättens målnummer: B 1462-22. Kontakt Kammaråklagare Lisa dos Santos är tillgänglig på telefon för media på torsdag den 21 april kl. 11–12, 010-562 53 13.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Ett stort antal personer har anhållits efter upploppen i Linköping och Norrköping under påskhelgen.

  Upploppen är allvarliga händelser och ett intensivt utredningarbete pågår nu. I Östergötland har beslut tagits om att vid sidan av den ordinarie jouråklagarverksamheten avsätta särskilda resurser för att ta hand om det stora antal frihetsberövanden som gjorts. I Linköping finns för närvarande 17 personer anhållna för våldsamt upplopp, varav fyra är under 18 år. I Norrköping finns åtta personer anhållna. Fyra av dessa är under 18 år. De aktuella brottsmisstankarna är våldsamt upplopp och sabotage mot blåljusverksamhet. Ytterligare brottsmisstankar kan tillkomma såsom sabotage mot blåljusverksamhet – grovt brott, grov skadegörelse, grovt våld mot tjänsteman m.m. Senast på onsdag den 20 april behöver åklagare ta ställning till om de anhållna ska begäras häktade. De båda åklagarkamrarna i länet har löpande kontakt och samverkan internt och även med polisen.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i Stockholms tingsrätt fått gehör på häktningsframställan av mannen i 20-årsåldern som misstänks för mordet vid Delta Gym i slutet av mars. Åklagaren är inte tillgänglig för medier.

  Den misstänkte är nu häktad på sannolika skäl misstänkt för mord vilket är den högre misstankegraden. –    Av hänsyn till utredningen kan jag fortsatt inte kommentera detaljerna i ärendet, säger kammaråklagare och förundersökningsledare Daniel Suneson vid Åklagarmyndigheten. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 5432-22. Åklagaren kan för närvarande inte lämna mer information om ärendet.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren begär i dag den 13 april den tidigare misstänkta mannen i 20-årsåldern häktad för mord vid Delta Gym i slutet av mars. Åklagaren är inte tillgänglig för medier.

  Misstanken gäller mord alternativt medhjälp till mord. Tid för häktningsförhandling bestäms av tingsrätten och sker troligen under torsdag förmiddag den 14 april. –  Av hänsyn till utredningen kan jag inte lämna ytterligare kommentarer kring detaljer om mannens medverkan i brottet, säger kammaråklagare Daniel Suneson som är förundersökningsledare i ärendet. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 5432-22. Åklagaren är inte tillgänglig för media.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag väckt åtal för brott mot meddelarfriheten i ett ärende där en visselblåsare för media påtalat upplevda brister i företaget där hon arbetade. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  Ett kvinnligt vårdbiträde berättade för media om sina egna upplevda brister i smittskyddet på det äldreboende där hon arbetade. När kvinnans berättelse blev uppmärksammad i media blev hon inkallad till sin arbetsgivare som gav henne en skriftlig erinran. Två kvinnor och en man som också företrädde arbetsgivaren var med på mötet där de skrev under erinran. – Att kalla in en arbetstagare och ge en skriftlig erinran, som har skett i det här fallet, är enligt min bedömning brott mot lagen om meddelarskydd. Lagen trädde i kraft 2017 och såvitt jag känner till är den inte prövad än. Det är nu upp till tingsrätten att göra en bedömning. Det är viktigt att nämna att det handlar om kvinnans upplevda missförhållanden, inte vad som är sant eller falskt, säger kammaråklagare Anette Fassl. Straffskalan för brott mot lagen om meddelarskydd i vissa verksamheter är böter eller fängelse i högst ett år. – Det är viktigt att människor kan påtala upplevda missförhållanden utan att riskera att utsättas för repressalier för det. Det är därför lagen finns, säger Anette Fassl. Målnummer i Attunda tingsrätt: B 6301-21. Lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter, 2017:151 trädde i kraft den 1 juli 2017. Vad är meddelarskydd? Vad är meddelarfrihet?   Kontakt Kammaråklagare Anette Fassl är tillgänglig för media i dag kl. 13-14.15 på 010-562 52 85.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag tisdag den 12 april åtalat fem personer vid Vänersborgs tingsrätt för bland annat synnerligen grovt vapenbrott, inbrottsstöld och grov stöld. Åklagare och polis är tillgängliga för media.

  Fem män i åldrarna 20–30 år har i dag åtalats vid Vänersborgs tingsrätt för bland annat synnerligen grovt vapenbrott, inbrottsstöld och grov stöld på orter runt om i Västra Götaland. En av de tilltalade är norsk medborgare.  – Vapenbrottet bör bedömas som synnerligen grovt eftersom innehavet avsett ett stort antal vapen, de har förvarats i ett fordon på allmän plats och flera av vapnen har varit av särskilt farlig beskaffenhet eftersom de är kraftfulla. Gärningen har varit av särskilt farlig art då vapnen innehafts i en kriminell miljö där de kan befaras komma till brottslig användning, säger kammaråklagare Johan Udén, vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.   – Efter en tids spaning av svensk och norsk polis lokaliserades en vapengömma i Västerlanda i Lilla Edets kommun. Gärningsmännen misstänks för att ha smugglat vapen, gömt dem och sålt dem vidare i kriminella kretsar runt om i Sverige. Utredningen har varit intensiv och är mycket omfattande, säger Göran Fredriksson, utredare vid polisen i Fyrbodal. Fyra av de misstänkta männen har varit häktade sedan september 2021, den femte sedan januari i år. Samtliga förnekar brott. – Det här är ett hårt slag mot den organiserade och gränsöverskridande brottsligheten. En nyckel till framgång har varit ett mycket gott samarbete mellan norsk och svensk polis, åklagare samt mellan regionala och nationella resurser, säger Per Björkman, spaningsledare vid polisen i Fyrbodal. Målnummer i Vänersborgs tingsrätt: B-3628-21.   Kontakt Kammaråklagare Johan Udén är tillgänglig för media i dag kl. 13-13.30, 010-562 70 47. Kriminalinspektör Göran Fredriksson på Polismyndigheten är tillgänglig för media kl. 13-16, 010-565 30 69. Per Björkman, polisens spaningsledare i Fyrbodal är tillgänglig för media kl. 13-15 på tfn 114 14 (via växeln).   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man i 20-årsåldern greps i går måndag misstänkt för mordet på Delta Gym i Vasastan i Stockholm den 28 mars.

  – Vi är fortfarande i ett inledande skede och för att inte riskera att skada utredningen kan jag för närvarande inte lämna mer information, säger kammaråklagare Daniel Suneson som är förundersökningsledare. Utredningen fortsätter nu med bland annat förhör och olika tekniska undersökningar. Inga ytterligare gripanden är planerade i dagsläget. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 5432-22. Åklagaren är inte tillgänglig för media. När mer information kan lämnas görs det i ett pressmeddelande.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har begärt fyra personer häktade i Stockholm

  Åklagaren har idag den 8 april lämnat in häktningsframställan för fyra personer som vid olika tillfällen gett sig ut i vägbanan och stoppat trafiken på olika högtrafikerade vägar under rusningstid i Stockholmsområdet. Åklagaren är inte tillgänglig för medier.

  Läs mer

  Åklagaren har idag den 8 april lämnat in häktningsframställan för fyra personer som vid olika tillfällen gett sig ut i vägbanan och stoppat trafiken på olika högtrafikerade vägar under rusningstid i Stockholmsområdet. Åklagaren är inte tillgänglig för medier.

  Brottsrubriceringen är sabotage vid en rad olika tillfällen under perioden 28 mars och 6 april, 2022. Agerandet har orsakat trafikstopp och vidare följder ska utredas. Häktningsförhandling äger rum under lördagen den 9 april. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 5560-22 – Anledningen till att dessa personer begärs häktade är att samtliga misstänkta varit med vid ett flertal tillfällen under senare tid och att det finns risk att deras beteende upprepas. Då det upprepade agerandet lett till trafikproblem och då det riskerar att orsaka allvarliga följder för den allmänna samfärdseln såsom bland annat för utryckningsfordon och ambulanstransporter är det av vikt att beteendet och de följder som agerandet medför upphör säger kammaråklagare Malin Kühn.       Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Avslutad förundersökning om explosion i Göteborg

  Åklagaren har i dag fredag den 8 april avslutat förundersökningen om den kraftiga explosionen på Övre Husargatan den 28 september 2021. Flera personer skadades, varav en senare avled på sjukhus. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag fredag den 8 april avslutat förundersökningen om den kraftiga explosionen på Övre Husargatan den 28 september 2021. Flera personer skadades, varav en senare avled på sjukhus. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  En person har på sannolika skäl varit misstänkt för brott i samband med händelsen. Samtidigt som omfattande informationsinhämtning och andra utredningsåtgärder genomfördes pågick ett omfattande arbete för att lokalisera och gripa den misstänkte. Personen häktades i sin utevaro av Göteborgs tingsrätt den 4 oktober 2021 på sannolika skäl misstänkt för försök till mord och allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott. Den 6 oktober 2021 anträffades den misstänkte avliden i Göta Älv. Inget brott misstänks i samband med dödsfallet. När han anträffades avliden skrevs misstankarna mot honom av. – Det innebar att han aldrig blev hörd om de misstankar som fanns mot honom och att han inte har haft möjlighet att förklara sig. Ingen kan förklaras skyldig till brott utan att detta har slagits fast av domstol. Jag kan ändå nämna att det som låg till grund för misstankarna mot honom framförallt var att han iakttagits när han kom ut från Övre Husargatan 22 strax efter explosionen, att han hade tillgång till det utrymme där explosionen skedde samt att han dagarna före explosionen inhandlat butan- och propangas, tändare och tändstickor samt dunkar med bensin, säger kammaråklagare Maria Thorell som varit förundersökningsledare.  Under utredningen har det också framkommit att han haft bensin på sina skor och att det i en telefon som han hanterat gjorts internetsökningar på bl.a. sökorden butan, propan och explosivt i kombination. Förundersökningen fortsatte efter att personen hittats avliden för att undersöka om det fanns andra personer som kunde haft del i brotten och för att så långt det är möjligt få klarhet i vad som hänt på platsen.  – Omfattande utredningsåtgärder har vidtagits och dessa har inte lett fram till att någon annan kunnat misstänkas för brott. Ytterligare utredning kan inte förväntas ändra på detta. Därför har förundersökningen nu avslutats, säger Maria Thorell. Polisen kommer inte lämna några ytterligare kommentarer. Förundersökningsmaterialet i ärendet AM-150435-21 är gallrat hos Åklagarmyndigheten, men kan begäras ut via Polismyndigheten. Kontakt Kammaråklagare Maria Thorell är tillgänglig för media i dag fredag 8 april kl. 14-15, 010-562 55 65.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Man åtalas för mord på sin far i Borlänge

  Åklagare vid Åklagarkammaren i Falun har i dag väckt åtal i Falu tingsrätt mot en 29-årig man misstänkt för mord på sin far i en bostad i Borlänge i november 2021. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon.

  Läs mer

  Åklagare vid Åklagarkammaren i Falun har i dag väckt åtal i Falu tingsrätt mot en 29-årig man misstänkt för mord på sin far i en bostad i Borlänge i november 2021. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon.

   – 29-åringen som nu åtalas för mordet har varit frihetsberövad som misstänkt för brottet sedan hans far påträffades avliden i sin bostad i november förra året. 29-åringen har under utredningen medgett att han varit på platsen och att han tillfogat sin far vissa skador, men att det har skett i självförsvar. Efter en gedigen utredning av dödsfallet menar jag att det går att bevisa att den åtalade sonen dödat sin far och jag menar att omständigheterna tyder på att det inte kan ha skett i självförsvar, säger kammaråklagare Eva-Lena Jansson som lett förundersökningen. Målnummer i Falu tingsrätt: B 3971-21. Kontakt Kammaråklagare Eva-Lena Jansson är tillgänglig för media i dag torsdag kl. 15.30-16.30 samt i morgon fredag kl. 14.30-15.30 på 010-562 67.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >