Aktuella pressmeddelanden

December

 • Förhandlingsdagarna i den pågående rättegången om bl.a. mord på en 12-årig flicka den 2 augusti 2020 i Norsborg har ändrats. Vice chefsåklagare Anna Svedin är tillgänglig för media efter att dom har fallit.

  Nästa förhandlingsdag planeras till den 15 december 2022. Detta kan dock komma att ändras. Södertörns tingsrätt kommer att lämna mer information när den finns tillgänglig. Åklagaren har inte möjlighet att vara tillgänglig för media innan domen har fallit.       Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man har i dag anhållits på sannolika skäl misstänkt för mordet på en 18-årig kvinna den 20-21 december 2002 i Malmö.

  Den anhållne mannen förekommer i brottsutredningen sedan tidigare. Anhållandet kommer efter att ny muntlig och annan bevisning har kommit fram genom polisens utredningsarbete. Den misstänkte mannen har fått en försvarare och kommer att förhöras om gärningen. Kammaråklagare Tomas Olvmyr ska ta ställning till eventuell begäran om häktning senast på fredag kl. 12. Inga ytterligare kommentarer kan lämnas för närvarande.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för vållande till annans död i Södertälje

  Kammaråklagare Cecilia Tepper har i dag väckt åtal mot tre personer för vållande till annans död i ett oaktsamhetsbrott där en 4-årig pojke mist livet när han tagit sig ut från sin förskola, klättrat över ett staket och drunknat i en pool. Åklagaren väcker också talan om företagsbot.

  Läs mer

  Kammaråklagare Cecilia Tepper har i dag väckt åtal mot tre personer för vållande till annans död i ett oaktsamhetsbrott där en 4-årig pojke mist livet när han tagit sig ut från sin förskola, klättrat över ett staket och drunknat i en pool. Åklagaren väcker också talan om företagsbot.

  Det var den 14 juni 2022 på en förskola i Södertälje kommun som den 4-åriga pojken lämnar förskolan genom att klättra över ett lågt staket. Vid tillfället har ingen vuxen tillsyn över barnet. Barnet tar sig till en pool i området och avlider genom drunkning. Oaktsamheten har bestått i att ansvariga inte vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder genom att inte se till att staketets bristande utformning åtgärdats och att de inte heller vidtagit andra säkerhetsåtgärder. - Jag menar att det låga staketet var en känd säkerhetsrisk för de åtalade. Trots detta har staketet inte åtgärdats och man har inte heller vidtagit andra åtgärder som att t.ex. spärra av området där staketet var lågt eller placera en pedagog med uppsikt över staketet.  Underlåtenheten att vidta säkerhetsåtgärder menar jag var avgörande för att 4-åringen tog sig till poolen och drunknade, säger kammaråklagare Cecilia Tepper. Familjen som äger poolen Swimmingpoolen, som ägs av en familj som bor i närheten av förskolan, har haft ett erforderligt poolskydd. - Poolen ligger på baksidan av deras hus och poolskyddet har i vart fall delvis varit på. Några i familjen har varit hemma och haft viss uppsikt över den. Utifrån en sammantagen bedömning menar jag att de inte har varit straffbart oaktsamma och därför åtalar jag inte dem, säger Cecilia Tepper. Företagsbot Åklagaren har yrkat att stiftelsen som äger fastigheterna inklusive tomten ska betala en företagsbot om 1,5 miljoner kronor på grund av angivna brott som begåtts i utövningen av förskoleverksamheten. - Stiftelsen har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. De har känt till att staketet borde åtgärdats men har haft olika uppfattning om när det skulle göras och graden av säkerhetsrisk. Enligt hyresavtalet ansvarar stiftelsen för skötsel av bl.a. staket. Jag anser att det kunnat krävas att staketen på förskolans gård förhindrade att barn som vistas på förskolan rymmer utan vuxens tillsyn. Summan som jag yrkar på är en avvägning utifrån omständigheterna i detta fall, säger kammaråklagare Cecilia Tepper. Målnummer i Södertälje tingsrätt: B 1998-22.   Kontakt Kammaråklagare Cecilia Tepper är tillgänglig för media i dag tisdag kl. 11.15-15.30 på 010-562 64 20.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Platser kvar! Välkommen på medieseminarium om cyberkriminalitet

  En ung man är skyldig svenska staten över 319 miljoner kronor efter att polis och åklagare för första gången lyckats identifiera och lagföra en administratör av en marknadsplats för narkotika på Darknet. Den nu nedsläckta narkotikahandelsplatsen, Flugsvamp 2.0, kan beskrivas som ett Tradera för droger. Onsdag den 7 december kl. 13 berättar åklagare och polis mer om ärendet på ett medieseminarium på Åklagarmyndigheten.

  Läs mer

  En ung man är skyldig svenska staten över 319 miljoner kronor efter att polis och åklagare för första gången lyckats identifiera och lagföra en administratör av en marknadsplats för narkotika på Darknet. Den nu nedsläckta narkotikahandelsplatsen, Flugsvamp 2.0, kan beskrivas som ett Tradera för droger. Onsdag den 7 december kl. 13 berättar åklagare och polis mer om ärendet på ett medieseminarium på Åklagarmyndigheten.

  Det rör sig om ett komplext cyberbrottmål där en stor mängd digital information kunnat kopplas till en enda person. Brottsligheten utreddes i flera år innan tillslag skedde mot den dömdes bostad i Lund, under dramatiska former. Kort därpå greps han och häktades senare. Han friades för gärningar kopplade till Flugsvamp 2.0 i tingsrätten men fälldes i hovrätten. Han dömdes till 11 år och 8 månaders fängelse samt att betala värdet av 1 479 bitcoin till staten. Domen har vunnit laga kraft. Välkommen till ett kunskapsseminarium för journalister om ett unikt ärende där åklagare och polis delar med sig av sina erfarenheter av cyberkriminalitet, digital bevisning och kryptovaluta. Medverkande Annika Wennerström, kammaråklagare och förundersökningsledare, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Tove Kullberg, kammaråklagare, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Björn Eriksson, kriminalinspektör, Polismyndigheten. Tid Onsdag den 7 december kl. 13-14. Plats Åklagarmyndigheten, Östermalmsgatan 87 C, 3 tr. Anmälan Föranmälan krävs till [email protected]. Begränsat antal platser. Medtag pressleg eller liknande. Vi bjuder på smörgås och kaffe.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >