Aktuella pressmeddelanden

September

 • Med anledning av Göta hovrätts dom om sabotage mot blåljusverksamhet lämnar åklagaren en kort kommentar.

  Domen avser händelser i Örebro under påskhelgen och är det första hovrättsavgörandet när det gäller påskupploppen. – Jag konstaterar att hovrätten i allt väsentligt instämmer tingsrättens i bedömningar. Hovrätten utvecklar och förtydligar också i vissa delar. Sammantaget anser jag att det är en noggrann och tydlig dom med välgrundade ställningstaganden även i de svåra frågor som varit uppe till prövning. Domen kan förhoppningsvis ge vägledning i kommande processer som avser samma typ av brottslighet, säger chefsåklagare Per-Erik Rinsell. Målnummer i Göta hovrätt: B 2667-22.   Kontakt Chefsåklagare Per-Erik Rinsell, 010-562 71 52.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag torsdag den 8 september har Malmö tingsrätt meddelat dom i ärendet där en 18-årig man dödat två lärare på Latinskolan i Malmö i mars i år. Åklagaren är tillgänglig för media efter lunch.

   – Jag konstaterar att tingsrätten delar min bedömning i skuldfrågan och att den tilltalade ska dömas till livstid, säger kammaråklagare Johanna Liljeblad.  Målnummer i Malmö tingsrätt: B 3113-22. Kontakt Kammaråklagare Johanna Liljeblad är tillgänglig för media i dag kl.13-13.30 på 010 562 61 45. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • RÅ vill att två personer får lindrigare straff

  Två personer som dömts för brott har av både tingsrätt och hovrätt fått lägre straff pga. att de medverkat till att brotten kunde klaras upp. De har överklagat till Högsta domstolen och vill ha ännu större nedsättning av straffet. Riksåklagaren motsätter sig inte detta.

  Läs mer

  Två personer som dömts för brott har av både tingsrätt och hovrätt fått lägre straff pga. att de medverkat till att brotten kunde klaras upp. De har överklagat till Högsta domstolen och vill ha ännu större nedsättning av straffet. Riksåklagaren motsätter sig inte detta.

  Två personer dömdes för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. Både tingsrätten och hovrätten kom fram till att brottslighetens allvar motsvarade sex års fängelse. Bland annat eftersom männen berättat för polisen om brotten, och på så sätt bidragit till att de kunde klaras upp, fick de nedsättning av fängelsestraffen, i hovrätten med 10 respektive 12 månader. Att en åtalad kan få lägre straff för att han eller hon har lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för att utreda brottet är en möjlighet som infördes i brottsbalken 2015. Ett av skälen bakom bestämmelsen var att möjligheten till lindrigare straff ska fungera som ett incitament, dvs. motivation, för den som är misstänkt att välja att berätta om sin egen brottslighet och därmed underlätta utredningsarbetet. Männen har överklagat hovrättsdomen till Högsta domstolen och yrkar ytterligare nedsättning av fängelsestraffen, eftersom de menar att hovrätten inte har beaktat alla förmildrande omständigheter. Riksåklagaren har i en svarsskrivelse inte motsatt sig ett lägre straff. – Om det ska vara ett reellt incitament att medverka i utredningar och bidra till att brott klaras upp måste straffnedsättningen vara ganska påtaglig. I fall som det här bör enligt min uppfattning nedsättningen normalt vara cirka 30 procent, vilket i det nu aktuella fallet skulle motsvara en nedsättning med cirka två år, säger vice riksåklagare Katarina Johansson Welin. Högsta domstolen har beslutat att ta upp målet till prövning. Ny lagstiftning Den 1 juli i år infördes en ny bestämmelse i brottsbalken som innebär att man kan få straffrabatt inte bara om man berättar om sin egen brottslighet utan också om brott som begåtts av andra personer. – Högsta domstolens bedömning i frågan om hur stor straffnedsättning det kan bli i olika fall kommer att ha bäring även på den nya lagstiftningen, säger Katarina Johansson Welin.   Ordförklaring svarsskrivelse När dömda personer överklagar hovrättsdomar till Högsta domstolen begär HD oftast att riksåklagaren ska yttra sig i en så kallad svarsskrivelse. Under 2021 lämnades 73 svarsskrivelser in.     Kontakt Byråchef Eva Bloch, 010-562 51 96.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom meddelas i mordärende i Svedala kommun

  I morgon torsdag den 8 september kl. 11 meddelar Malmö tingsrätt dom i det ärende där en 49-årig man stått åtalad för mord på en kvinna som i november 2021 påträffades död i en skog i Bökeberg i Svedala kommun. Åklagaren är tillgänglig för media kl.13.

  Läs mer

  I morgon torsdag den 8 september kl. 11 meddelar Malmö tingsrätt dom i det ärende där en 49-årig man stått åtalad för mord på en kvinna som i november 2021 påträffades död i en skog i Bökeberg i Svedala kommun. Åklagaren är tillgänglig för media kl.13.

  Målnummer i Malmö tingsrätt: B 8938-21.  Kontakt Kammaråklagare Kristina Amilon är tillgänglig för media i morgon torsdag kl. 13-14 på 010 562 55 36.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom meddelas i mål om grov mordbrand i Ängelholm

  På måndag den 5 september meddelar Helsingborgs tingsrätt dom i målet om grov mordbrand på Södra sjukhusområdet i Ängelholm natten till den 16 mars i år. Två män är åtalade misstänkta för grov mordbrand. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Läs mer

  På måndag den 5 september meddelar Helsingborgs tingsrätt dom i målet om grov mordbrand på Södra sjukhusområdet i Ängelholm natten till den 16 mars i år. Två män är åtalade misstänkta för grov mordbrand. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Målnummer i Helsingborgs tingsrätt: B 1803-22. Kontakt Kammaråklagare Helene Jacobsson är tillgänglig på måndag 5 september kl. 13–14, 010-562 68 87.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En person begärs häktad i Varbergs tingsrätt för bl.a. sexuellt ofredande mot barn

  En man i 20-årsåldern som anhölls i tisdags begärs i dag häktad på sannolika skäl för försök till våldtäkt mot barn vid ett tillfälle, samt fyra händelser rubricerade som sexuellt ofredande och sexuellt ofredande mot barn i Kungsbacka under juli och första halvan av augusti i år. Åklagaren är tillgänglig för media när häktningsförhandlingen avslutats.

  Läs mer

  En man i 20-årsåldern som anhölls i tisdags begärs i dag häktad på sannolika skäl för försök till våldtäkt mot barn vid ett tillfälle, samt fyra händelser rubricerade som sexuellt ofredande och sexuellt ofredande mot barn i Kungsbacka under juli och första halvan av augusti i år. Åklagaren är tillgänglig för media när häktningsförhandlingen avslutats.

  Målnummer i Varbergs tingsrätt: B 1820-22.  Kontakt Förhandlingen i Varbergs tingsrätt hålls kl. 14. Kammaråklagare Maria Sandstedt är tillgänglig för att svara på frågor i 45 minuter när häktningsförhandlingen är avslutad, på 010 56 272 97.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag fredag den 2 september har åtal väckts vid Borås tingsrätt mot en man i 30-årsåldern för tre fall av våldtäkt mot barn samt flera fall av sexualbrott mot barn. Mannen har suttit häktad sedan den 19 maj i år.

  Totalt rör det sig om sju målsägande. Brotten har begåtts mellan augusti 2021 och maj 2022. – Jag anser att bevisläget är gott, bland annat binder den tekniska bevisningen mannen till brotten. Vi har också fått in mycket bra berättelser från målsägandena, säger kammaråklagare Carolyn Westeröd. Målnummer i Borås tingsrätt: B 1621-22. Rättegången beräknas pågå i cirka tre dagar. Det är tingsrätten som bestämmer datum för när förhandlingen startar. Kontakt Kammaråklagare Carolyn Westeröd är tillgänglig på 010-562 72 21 i dag kl. 12.30-13.30.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Två personer åtalas för att ha spridit hemliga uppgifter

  Två män har i dag i två olika ärenden åtalats misstänkta för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det ena åtalet är inlämnat till Vänersborgs tingsrätt, det andra till Falu tingsrätt. Båda männen misstänks för att ha anskaffat samt spridit hemliga och känsliga uppgifter om försvarsanläggningar.

  Läs mer

  Två män har i dag i två olika ärenden åtalats misstänkta för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det ena åtalet är inlämnat till Vänersborgs tingsrätt, det andra till Falu tingsrätt. Båda männen misstänks för att ha anskaffat samt spridit hemliga och känsliga uppgifter om försvarsanläggningar.

  – Åtalen mot de båda männen är en del av en serie åtal mot personer som anskaffat och spridit material som gör det möjligt att kartlägga militär infrastruktur. För närvarande arbetar tre åklagare på Riksenheten för säkerhetsmål med ytterligare ett antal förundersökningar mot olika personer där åtal kan förväntas inom kort. Det handlar om allvarliga brott eftersom de hemliga uppgifterna rör anläggningar som är av stor betydelse för rikets försvar, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist. Målnummer Vänersborgs tingsrätt: B 2605-22. Ärendet hanteras av kammaråklagare Mats Ljungqvist. Målnummer Falu tingsrätt B 3943-19. Ärendet hanteras av chefsåklagare Per Lindqvist.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Två poliser åtalade för grovt tjänstefel i Borås

  Chefsåklagare Nicklas Englund har i dag väckt åtal mot två poliser för grovt tjänstefel i en mordutredning i Borås. Försvarsadvokaten i utredningen åtalas också för givande av muta och en biträdande jurist för medhjälp till grovt tjänstefel. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  Läs mer

  Chefsåklagare Nicklas Englund har i dag väckt åtal mot två poliser för grovt tjänstefel i en mordutredning i Borås. Försvarsadvokaten i utredningen åtalas också för givande av muta och en biträdande jurist för medhjälp till grovt tjänstefel. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  Åtalet omfattar grovt tjänstefel för flera händelser. I en pågående mordutredning hade ett vittne förhörts utförligt. Trots det togs vittnet in till förhör igen och hördes av en polis som inte var formellt inblandad i brottsutredningen. Förhöret ägde rum på försvarsadvokatens kontor utan att åklagaren hade gett direktiv om förhöret eller kände till att det skedde. Byråns biträdande jurist hjälpte enligt åtalet till med att få till stånd och genomföra förhöret. Åklagaren har bedömt att det inte går att bevisa att försvarsadvokaten kände till förhöret i förväg eller tog initiativ till det. Däremot åtalas den biträdande juristen för medhjälp till grovt tjänstefel. Polisen och hans kollega åtalas också för att de tidigare i samma mordutredning felaktigt hanterat beslag av en mobiltelefon. Telefonen hade de fått av en nära anhörig till brottsoffret och enligt vad man då visste om telefonen skulle den kunna innehålla filmmaterial av betydelse för att lösa mordet. Åklagaren har bedömt att vittnet och den nära anhörige är målsägande. – Jag åtalar också försvarsadvokaten och den ena polisen för givande respektive tagande av muta. Jag anser att det var en otillbörlig förmån bland annat att polismannen under cirka ett års tid fick ha ett arbetsrum vid advokatbyrån, samma rum som det aktuella förhöret hölls i, säger förundersökningsledare Nicklas Englund. En av poliserna åtalas även för brott mot tystnadsplikten eftersom hemliga uppgifter har spridits från mordutredningen. Målnummer i Borås tingsrätt: B 538-22. Huvudärendet i samma tingsrätt har målnummer B 3728-20. Där är åtal inte väckt ännu och det ärendet omfattas därför av förundersökningssekretess. Kontakt Chefsåklagare Nicklas Englund vid Särskilda åklagarkammaren är tillgänglig för media i dag, fredag, kl. 11.30–14 på 010-562 53 42.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i mål om kränkning av Estonias gravfrid

  På måndag den 5 september kl. 11 meddelar Göteborgs tingsrätt dom i målet om brott mot lagen om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia. Två svenska medborgare är åtalade för att ha genomfört undervattensverksamhet i det fridsförklarade området. Åklagaren är tillgänglig när dom har meddelats.

  Läs mer

  På måndag den 5 september kl. 11 meddelar Göteborgs tingsrätt dom i målet om brott mot lagen om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia. Två svenska medborgare är åtalade för att ha genomfört undervattensverksamhet i det fridsförklarade området. Åklagaren är tillgänglig när dom har meddelats.

  Tingsrätten har tidigare meddelat friande dom eftersom den ansåg att tysk lag skulle gälla då svenskarna befann sig ombord på en tyskflaggad båt. Åklagaren överklagade domen till hovrätten, som gjorde en annan bedömning än tingsrätten i fråga om Estonialagens tillämplighet. Hovrätten återförvisade målet till tingsrätten för en ny prövning. Förhandlingen i Göteborgs tingsrätt avslutades den 22 augusti. Målnummer i tingsrätten: B 2415-22. De två svenskarna ingick i ett filmteam som arbetade med en dokumentär om Estonia. I september 2019 sänkte de ner en dykrobot från en tysk båt och filmade vid Estonia. M/S Estonia förliste i Östersjön den 28 september 1994 och 852 människor omkom. Hon var på väg från Tallinn till Stockholm. Kontakt Kammaråklagare Helene Gestrin är tillgänglig för media på måndag 5 september kl. 11.15-12.15, 010-562 58 06.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >