Åklagarmyndighetens

Nytt åtal för stölden av regalier i Strängnäs domkyrka

2019-05-16
Idag väcktes åtal vid Attunda tingsrätt mot en 26-årig man för grov stöld av de så kallade begravningsregalierna från Strängnäs domkyrka den 31 juli 2018. Åklagaren är tillgänglig för media.

Mannen har suttit frihetsberövad sedan den 12 februari i år. Sedan tidigare har en 22-årig man dömts för stölden till 4,5 års fängelse. I samband med att de försvunna regalierna påträffades i februari i år riktades misstankarna mot den nu åtalade mannen då hans DNA återfanns på dem. En omfattande förundersökning har genomförts där ett mycket stort antal vittnen har hörts. Mannen nekar till brott.

– Jag gör gällande att den 26-årige mannen är en av de personer som utfört stölden i kyrkan. Den här delen av utredningen har varit mycket omfångsrik och hade inte kunnat genomföras utan ett nära samarbete mellan NOA:s kulturarvsgrupp, polisen i Strängnäs och Nationellt Forensiskt Centrum (NFC), säger kammaråklagare Isabelle Bjursten vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Huvudförhandlingen inleds i Attunda tingsrätt måndagen den 27 maj.

Tingsrättens målnummer: B 1384-19.

Kontakt

Kammaråklagare Isabelle Bjursten är tillgänglig för kommentarer till åtalet kl. 13-15 i dag den 16 maj på 010-562 55 45.

 

 

Presstjänsten
010-562 50 20

Aktuella pressmeddelanden

 • Request for detention of Julian Assange

  Deputy Director of Public Prosecution Eva-Marie Persson has today submitted an application for a detention order to Uppsala District Court, in which she requests the court to detain Julian Assange in his absence. After the detention hearing the prosecutor will be present for questions from the media.

  Läs mer

  Deputy Director of Public Prosecution Eva-Marie Persson has today submitted an application for a detention order to Uppsala District Court, in which she requests the court to detain Julian Assange in his absence. After the detention hearing the prosecutor will be present for questions from the media.

  “I request the District Court to detain Assange in his absence, on probable cause suspected for rape (less serious crime). If the court decides to detain him, I will issue a European Arrest Warrant concerning surrender to Sweden”, says Eva-Marie Persson Julian Assange has been convicted of a crime in the UK and will serve 25 weeks of his sentence before he can be released, according to information obtained from UK authorities. An extradition process is ongoing in the UK, with the possible outcome of him being extradited to the US. “In the event of a conflict between a European Arrest Warrant and a request for extradition from the US, UK authorities will decide on the order of priority. The outcome of this process is impossible to predict. However, in my view the Swedish case can proceed concurrently with the proceedings in the UK”, says Deputy Director of Public Prosecution Eva-Marie Persson. Contact Day and time for the detention hearing has not yet been decided. The Uppsala District Court will make this decision. Immediately after the detention hearing, Deputy Director of Public Prosecution Eva-Marie Persson will be present in the Court to answer questions from the media. An interpreter will also be present. Before the hearing the prosecutor will not answer questions from the media. Case number in Uppsala District Court: B 3167-19. Press release when the preliminary investigation was resumed 13 May (link) Uppsala District Court Press Service +46 10 562 50 20

  Läs mer
 • Assange begärd häktad i sin utevaro

  Vice överåklagare Eva-Marie Persson har i dag lämnat in en framställan till Uppsala tingsrätt där Julian Assange begärs häktad i sin utevaro. Efter förhandlingen är åklagaren tillgänglig för media.

  Läs mer

  Vice överåklagare Eva-Marie Persson har i dag lämnat in en framställan till Uppsala tingsrätt där Julian Assange begärs häktad i sin utevaro. Efter förhandlingen är åklagaren tillgänglig för media.

  – Jag begär att tingsrätten ska häkta Assange i sin utevaro på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt av graden mindre grovt brott. Om tingsrätten beslutar att häkta honom kommer jag att gå vidare med att utfärda en europeisk arresteringsorder i vilken han begärs utlämnad till Sverige, säger Eva-Marie Persson. Julian Assange har dömts för brott i Storbritannien och kommer att avtjäna 25 veckor av straffet innan han kan friges, enligt uppgifter från brittiska myndigheter. En utlämningsprocess pågår i Storbritannien, där Assange han kan komma att utlämnas till USA. – Vid en konkurrenssituation mellan en svensk europeisk arresteringsorder och en amerikansk utlämningsbegäran, är det brittiska myndigheter som beslutar om prioriteringsordningen. Utgången av den processen går inte att förutse, säger vice överåklagare Eva-Marie Persson. Kontakt Dag och tidpunkt för förhandling är ännu inte bestämt. Det är Uppsala tingsrätt som beslutar det. Direkt efter häktningsförhandlingen kommer vice överåklagare Eva-Marie Persson att vara tillgänglig för media på plats i tingsrätten. Tolk som översätter till och från engelska finns också på plats. Innan dess är åklagaren inte tillgänglig för media. Målnummer i Uppsala tingsrätt: B 3167-19 Pressmeddelande när förundersökningen återupptogs 13/5 (länk) Uppsala tingsrätt    Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal efter att kvinna avled i samband med taxiresa i Kramfors

  Kammaråklagare Marlene Forsman har i dag väckt åtal mot en taxichaufför, platschefen vid det taxibolag som chauffören är knuten till samt ordföranden i det taxibolaget. Brottsrubriceringen är framkallande av fara för annan. Åklagaren är tillgänglig per telefon i dag kl. 11-12.

  Läs mer

  Kammaråklagare Marlene Forsman har i dag väckt åtal mot en taxichaufför, platschefen vid det taxibolag som chauffören är knuten till samt ordföranden i det taxibolaget. Brottsrubriceringen är framkallande av fara för annan. Åklagaren är tillgänglig per telefon i dag kl. 11-12.

  Den 1 februari 2018 åkte en äldre kvinna med sjukresa till sin bostad i Kramfors. Det var kraftigt snöfall och blåst ute och kvinnan kom aldrig fram till sin bostadsdörr. Hon avled på vägen in. Åklagaren har utrett ärendet genom att bl.a. låta RMV genomföra en rättsmedicinsk obduktion, inhämtat data kring väderförhållandena från den aktuella dagen, inhämtat avtal som taxibolaget har med Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt hört taxichaufförer och andra personer som har anknytning till taxibolaget. Åklagaren bedömer att det inte går att bevisa genom det rättsmedicinska utlåtandet att någon av de åtalade personerna skulle ha vållat kvinnans död, vilket var den inledande brottsmisstanken. – Obduktionen har inte kunnat fastställa att det var nedkylningen som gjorde att kvinnan avled, därför åtalas nu taxichauffören, platschefen på taxibolaget och ordföranden för framkallande av fara för annan, säger kammaråklagare Marlene Forsman. – I avtalet mellan taxibolaget och Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland står att chauffören ska hämta och lämna resenärerna vid porten. Det har inte skett vid det här tillfället. Jag åtalar platschefen för bristande rutiner och instruktioner till företagets anställda om hur man som chaufför ska agera vid en sjukresa. Ordföranden åtalas för bristande uppföljning till platschefen av utbildnings- och informationsansvaret, säger Marlene Forsman. Målnummer i Ångermanlands tingsrätt: B 1379-18 Kontakt Kammaråklagare Marlene Forsman är tillgänglig i dag kl. 11-12 på telefon 010-562 64 39. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Idag väcktes åtal vid Attunda tingsrätt mot en 26-årig man för grov stöld av de så kallade begravningsregalierna från Strängnäs domkyrka den 31 juli 2018. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Mannen har suttit frihetsberövad sedan den 12 februari i år. Sedan tidigare har en 22-årig man dömts för stölden till 4,5 års fängelse. I samband med att de försvunna regalierna påträffades i februari i år riktades misstankarna mot den nu åtalade mannen då hans DNA återfanns på dem. En omfattande förundersökning har genomförts där ett mycket stort antal vittnen har hörts. Mannen nekar till brott. – Jag gör gällande att den 26-årige mannen är en av de personer som utfört stölden i kyrkan. Den här delen av utredningen har varit mycket omfångsrik och hade inte kunnat genomföras utan ett nära samarbete mellan NOA:s kulturarvsgrupp, polisen i Strängnäs och Nationellt Forensiskt Centrum (NFC), säger kammaråklagare Isabelle Bjursten vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Huvudförhandlingen inleds i Attunda tingsrätt måndagen den 27 maj. Tingsrättens målnummer: B 1384-19. Kontakt Kammaråklagare Isabelle Bjursten är tillgänglig för kommentarer till åtalet kl. 13-15 i dag den 16 maj på 010-562 55 45.     Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Liselott Herschend har i dag väckt åtal mot tre före detta pastorer i dåvarande Knutby Filadelfiaförsamling. Brotten är begångna under tiden 2014-2016.

  Anmälan gjordes hösten 2017 av en av de pastorer som nu åtalas för brott mot en manlig församlingsmedlem, vilket han erkänt. Därutöver åtalas den pastor som i media kallats Kristi Brud för misshandel av sex församlingsmedlemmar. Den tredje pastorn åtalas för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning av en flicka i församlingen som då var 17 år gammal. Målnummer i Uppsala tingsrätt: B 6654-17.   Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fler pressmeddelanden