Åklagarmyndighetens

Åtal väckt mot tidigare skolanställd i Lycksele för grova sexualbrott mot barn

2019-06-05
En 28-årig man åtalas i dag misstänkt för flera olika sexualbrott mot barn i Lycksele. Totalt är 13 barn i åldrarna 7-15 år målsäganden. Brotten ska ha ägt rum under 11 års tid. Åklagaren är tillgänglig per telefon i eftermiddag.

Mannen är misstänkt för bland annat sexuellt ofredande, försök till köp av sexuell handling av barn, barnpornografibrott och grov våldtäkt mot barn. Han har filmat våldtäkter och sexuella övergrepp. Brottsplatserna har varit mannens  bostad, en skola där han tidigare arbetade och en simhall.

- Det jag påstår gör gärningarna grova är att mannen i sin roll på skolan har kommit nära barnen och utnyttjat sin ställning som skolanställd. Han har missbrukat sitt förtroende och på så sätt systematiskt kunnat genomföra övergreppen, säger Anna Lundberg, kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Umeå.

Brotten har enligt åklagaren ägt rum mellan 1 januari 2008 till 1 mars 2019. Mannen greps den 1 mars i år och har sedan dess varit frihetsberövad.

- Jag menar att han har uppvisat särskild hänsynslöshet eller råhet mot flera av barnen. Nu är det upp till tingsrätten att bedöma gärningarna, avslutar Anna Lundberg.

Målnummer Lycksele tingsrätt: B 133-19.

Rättegången i tingsrätten beräknas ta 13 dagar, med start måndag 10 juni.

Kontakt:

Kammaråklagare Anna Lundberg är tillgänglig i eftermiddag till och med kl. 15.30 i dag, 010-562 51 13.

  

Presstjänsten
010-562 50 20

Aktuella pressmeddelanden

 • Vice överåklagare Bengt Åsbäck har i dag beslutat att lägga ned en förundersökning om misstänkt bedrägeri.

  – Oavsett riksdagsledamotens insikter och avsikter med sitt handlande brister det emellertid redan i de objektiva förutsättningarna för att kunna påstå att hans förfarande är brottsligt. Ersättningslagens bestämmelser är i det här sammanhanget alltför bristfälligt utformade. Rekvisiten är oklara och saknar den uttrycksskärpa som är nödvändig för en rättssäker straffrättslig tillämpning. En domstol i första instans ska i brottmål ägna sig åt bevisfrågor och brottsrubriceringar, inte rättsbildning. Förundersökningen ska därför läggas ned, säger Bengt Åsbäck vid Särskilda åklagarkammaren. Nedläggningsbeslut med bilaga (pdf) Kontakt Vice överåklagare Bengt Åsbäck är tillgänglig för media på telefon i dag kl. 13–13.45 på 010-562 60 57. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • I juli 2019 avled ett äldre par i Tiveden till följd av skottskador. Åklagare har i dag beslutat att lägga ner förundersökningen.

  – Av utredningen har framkommit att det rört sig om mord och självmord. Mannen i relationen har först skjutit sin hustru och sedan skjutit sig själv. Mot den bakgrunden läggs förundersökningen ner, uppger kammaråklagare Christine Chi vid Åklagarkammaren i Örebro. Kontakt Åklagaren är tillgänglig för media på telefon i dag kl. 10.45–12 på 010-562 66 20. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren överklagar inte dom om polisskott

  Stockholms tingsrätt frikände i sin dom den 3 oktober de tre poliser som var åtalade i samband med att en 20-årig man sköts till döds i Stockholms innerstad augusti 2018. Åklagaren väljer att inte överklaga domen. Chefsåklagare Martin Tidén är tillgänglig för media per telefon i dag, fredag.

  Läs mer

  Stockholms tingsrätt frikände i sin dom den 3 oktober de tre poliser som var åtalade i samband med att en 20-årig man sköts till döds i Stockholms innerstad augusti 2018. Åklagaren väljer att inte överklaga domen. Chefsåklagare Martin Tidén är tillgänglig för media per telefon i dag, fredag.

  Åtalspunkt 1 om tjänstefel Tingsrätten har haft som utgångspunkt att det finns ett stort utrymme för insatschefen att under polisinsatsen göra bedömningar och vidta de åtgärder som han anser relevanta. – Tingsrätten har gjort en annan bevisvärdering av det här och min bedömning är att hovrätten inte kommer att komma till en annan slutsats i den här delen. Domen i denna del överklagas därför inte, säger chefsåklagare Martin Tidén. Åtalspunkt 2 om vållande till annans död och åtalspunkt 3 om tjänstefel – Tingsrätten har gjort en bevisvärdering och ogillat åtalet om vållande till annans död och tjänstefel. Jag bedömer att hovrätten inte kommer att göra en annan bedömning. Domen överklagas därför inte, säger Martin Tidén.  Tingsrätten har efter det att de ogillat åtalet under åtalspunkt 2 och 3 gjort uttalanden om att det är orimligt att poliserna i det aktuella fallet skulle göra en verkanskontroll efter varje skott. Tingsrätten har också uttalat sig om tidsfördröjning (mental fördröjning) som en möjlig förklaring till att kulor träffat målsäganden i ryggen. Tingsrätten har gjort bedömningarna utifrån de speciella förhållandena i aktuellt mål. – Tingsrättens dom är inte prejudicerande, men kommer att få stor principiell betydelse eftersom de uppgifter som tingsrätten utgår ifrån uppges vara generella av de som lämnat dem. Särskilda åklagarkammaren kommer därför att analysera domen närmare i de delarna, avslutar Martin Tidén. Kontakt Chefsåklagare Martin Tidén är tillgänglig för media per telefon i dag, fredag kl. 13–13.30 på 010-562 54 13. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i sexualbrottsärende mot flera barn

  Tisdag den 22 oktober kl. 11 meddelar Svea hovrätt dom i ett mål där tre kvinnor och tre män tidigare är dömda i Stockholms tingsrätt för att ha utsatt barn för sexuella övergrepp både fysiskt och via internet. Åklagarna är tillgängliga för media på tisdag.

  Läs mer

  Tisdag den 22 oktober kl. 11 meddelar Svea hovrätt dom i ett mål där tre kvinnor och tre män tidigare är dömda i Stockholms tingsrätt för att ha utsatt barn för sexuella övergrepp både fysiskt och via internet. Åklagarna är tillgängliga för media på tisdag.

  Stockholms tingsrätts dom från den 4 juli överklagades till hovrätten. Brottsmisstankarna är våldtäkt mot barn, sexuella övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott, sexuellt ofredande och kränkande fotografering. Det handlar i huvudsak om nätbaserade övergrepp men även misstänkta övergrepp i det fysiska rummet. Huvudfrågorna i målet rör det straffrättsliga ansvaret vid så kallade förinspelade övergrepp och ansvaret vid sexuell fotografering av barn som inte aktivt poserar. Hovrättens målnummer: B 8435-19. Kontakt Åklagarna är tillgängliga tisdag 22 oktober kl. 12–13. Kammaråklagare Emelie Källfelt 010-562 55 59 Kammaråklagare Helene Gestrin 010-562 58 06 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fredag den 25 oktober kl. 11 meddelar Göteborgs tingsrätt dom i målet där 16 personer är åtalade för hets mot folkgrupp och våldsamt upplopp. Åklagarna är tillgängliga per telefon på eftermiddagen samma dag.

  Den 30 september 2017 hölls flera demonstrationer i Göteborg. Sju personer är åtalade för våldsamt upplopp och hets mot folkgrupp. En person är enbart åtalad för våldsamt upplopp. Ytterligare åtta personer är åtalade för hets mot folkgrupp. Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 3046-18. Kontakt Kammaråklagarna Jonas Martinsson och Viktor Törneke kommer att vara tillgängliga för media fredag den 25 oktober kl. 13–14. Jonas Martinsson 010-562 70 59 Viktor Törneke 010-562 54 89   Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fler pressmeddelanden