Aktuella pressmeddelanden

 • I dag, måndag den 10 maj gjordes tillslag mot ett antal massagesalonger i södra Stockholm. Två personer, en man och en kvinna, har gripits och är anhållna på sannolika skäl misstänkta för grovt koppleri.

  – Tillslaget har skett i samverkan med flera enheter inom polisen, andra myndigheter och socialtjänsten i Stockholms stad. De gemensamma insatserna ger goda förutsättningar i den fortsatta förundersökningen, säger Jana De Geer, tf. sektionschef för Människohandelssektionen vid polisen i Region Stockholm. Senast på torsdag kl. 12 ska åklagaren ta ställning till om de misstänkta ska begäras häktade eller inte. Ärendet leds av kammaråklagare Daniel Suneson vid City åklagarkammare i Stockholm. Han har ingen möjlighet att lämna några ytterligare kommentarer i nuläget. När mer information går att lämna görs det i ett nytt pressmeddelande. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 8459-21 Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fler åklagare än någonsin tidigare i Skövde

  På Åklagarkammaren i Skövde finns nu 20 anställda åklagare, att jämföra med 15 åklagare för fem år sedan. Skälet till nyanställningarna är att antalet ärenden ökat och att en större andel ärenden är mer omfattande och komplexa att utreda. Totalt anställdes drygt 100 nya åklagare i hela Sverige i fjol.

  Läs mer

  På Åklagarkammaren i Skövde finns nu 20 anställda åklagare, att jämföra med 15 åklagare för fem år sedan. Skälet till nyanställningarna är att antalet ärenden ökat och att en större andel ärenden är mer omfattande och komplexa att utreda. Totalt anställdes drygt 100 nya åklagare i hela Sverige i fjol.

  – Det är mycket glädjande att vi nu har så många åklagare anställda här i Skövde. Så här många har vi aldrig varit tidigare. Det här är motiverat utifrån att vi ser att allt fler ärenden kommer in framförallt vad gäller brott i nära relation och brott mot barn. Många av ärendena är också större, mer komplexa och med fler misstänkta. Det i sig innebär också att vi har alltfler stora rättegångar som tar tid i anspråk, säger chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm på Åklagarkammaren i Skövde. Även ny lagstiftning om bland annat tillträdesförbud i butik och barnfridsbrott innebär en ökad ärendemängd. De senaste fem åren har antalet ärenden som kommit in till kammaren i Skövde ökat med 28 procent. Utöver åklagarna finns även fem administratörer och två beredningsjurister, som är en relativt ny personalkategori. – Beredningsjuristerna är duktiga jurister som hjälper åklagarna på många sätt. De fattar dock inga självständiga beslut. De arbetar tillsammans med åklagarna i åklagarledda ärenden, de kan göra rättsutredningar, skriva förslag till stämningsansökningar och yttranden bland annat, säger Lars-Göran Wennerholm.  Kontakt Chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm, 010-562 72 04.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal väckt för våldsamt upplopp

  Åklagaren har i dag åtalat tolv män och en kvinna för brott i samband med de våldsamma upploppen kring Amiralsgatan i Malmö den 28-29 augusti 2020. Tre personer åtalas för anstiftan till våldsamt upplopp och tio personer åtalas för våldsamt upplopp. Tre av de åtalade var under 18 år vid tillfället. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag åtalat tolv män och en kvinna för brott i samband med de våldsamma upploppen kring Amiralsgatan i Malmö den 28-29 augusti 2020. Tre personer åtalas för anstiftan till våldsamt upplopp och tio personer åtalas för våldsamt upplopp. Tre av de åtalade var under 18 år vid tillfället. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  Det våldsamma upploppet startade efter en planerad manifestation där det aviserats att en koranbränning skulle ske. Manifestationen förhindrades men rykten och missnöje med polisens hantering ledde till att människor samlades kring Amiralsgatan. – Trots stora insatser från polisen och andra företrädare från samhället för att lugna stämningen kom situationen att eskalera i ett våldsamt upplopp med omfattande skadegörelse och stenkastning mot polisen. Sedan tidigare är åtta personer dömda för delaktighet i upploppet och nu åtalas ytterligare 13 personer, säger kammaråklagare Tomas Olvmyr. Upploppet ledde till materiella skador för flera miljoner, däribland skador på ett 20-tal polisbilar. 15 poliser kom att skadas under upploppet. Målnummer i Malmö tingsrätt är B 12218-20. Tidigare målnummer i Malmö tingsrätt är B 9849-20, där åtta personer dömdes för delaktighet i upploppet.  Kontakt Kammaråklagare Tomas Olvmyr är tillgänglig för media på telefon i eftermiddag kl. 15:00-16:30, 010-562 66 73. Ansvarig utredningsledare hos Polisen har varit Rebecca Tolic Olofsson.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag har kammaråklagarna Thomas Ramstedt och Karin Lejefors väckt åtal mot sju personer i den första delen av fem i ett stort ärende om grova narkotikabrott och grova vapenbrott med mera. Åklagarna är tillgängliga för media.

  Två män kom den 9 september 2020 med bil till Malmö från Nederländerna. När de stoppades i tullen uppgav de att de skulle semestra i Stockholm. En uppmärksam tulltjänsteman fattade dock misstanke om att något inte stämde. Det ledde till att cirka 30 kg cannabis har kunnat tas i beslag och inte hamnat på narkotikamarknaden i Norrköping. – Vi kom detta kriminella nätverk på spåren tack vare att en observant tulltjänsteman i Malmö gjorde viktiga iakttagelser och drog slutsatsen att något inte stod rätt till. På grund av det kunde flera personer anhållas och nu sitter fem av dem häktade i den här delen. Polisen har genomfört ett omfattande och imponerande förundersökningsarbete, säger kammaråklagare Thomas Ramstedt. Åtalet är det första av fem som planeras i närtid där sammanlagt 14 personer är misstänkta varav 11 häktade. I de fyra kommande delarna handlar brottsrubriceringarna bland annat om grova vapenbrott och grov narkotikabrottslighet. Beslag av narkotika och vapen har gjorts i Norrköping, Sörmland och Stockholmsområdet. Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 2882-20. Rättegången inleds tisdagen den 11 maj och väntas pågå under cirka 20 dagar fram till midsommar.  Kontakt Åklagarna är tillgängliga för media på telefon i dag kl. 13-14. Kammaråklagare Thomas Ramstedt, 010 562 58 82. Kammaråklagare Karin Lejefors, 010 562 58 73.      

  Läs mer
 • Skrivelse till HD om EncroChatbevisning

  Riksåklagaren har i en skrivelse till Högsta domstolen uttryckt att det inte finns skäl för HD att pröva frågan om EncroChatbevisning ska tillåtas eller inte. Skälet är att rättsläget enligt riksåklagaren är klart och det finns enhetlig praxis om att bevisningen är tillåten.

  Läs mer

  Riksåklagaren har i en skrivelse till Högsta domstolen uttryckt att det inte finns skäl för HD att pröva frågan om EncroChatbevisning ska tillåtas eller inte. Skälet är att rättsläget enligt riksåklagaren är klart och det finns enhetlig praxis om att bevisningen är tillåten.

  En man dömdes av hovrätten för bland annat grovt narkotikabrott. Som stöd för åtalet åberopade åklagaren bland annat material från EncroChat-kommunikation. Mannen har överklagat till Högsta domstolen och vill att åtalet ska ogillas eller att målet ska skickas tillbaka till hovrätten på grund av felaktig handläggning för en ny prövning där. När det gäller EncroChat-materialet menar han att det har inhämtats på ett sätt som strider mot nationell och internationell rätt och därför inte borde tillåtas. I svarsskrivelsen till Högsta domstolen konstaterar riksåklagaren att det enligt huvudregeln i svensk rätt är tillåtet att lägga fram i princip vilken bevisning som helst. Hon konstaterar också att det inte har framkommit något som talar för att hanteringen av EncroChat-materialet avviker från den vanliga rutinen för att hämta in bevisning från ett annat EU-land, i det här fallet Frankrike. Det gäller också i det nu aktuella fallet. – Det finns ett stort antal beslut från svenska domstolar där EncroChat-bevisning har tillåtits, bland dessa flera hovrättsbeslut. I inget fall har bevisningen avvisats. Hovrätterna har också i flera fall lagt EncroChat-bevisning till grund för fällande domar. Rättsläget är enligt min uppfattning klart, vilket tingsrätterna och hovrätterna tycks hålla med om. Det finns då inget skäl för Högsta domstolen att pröva frågan, säger riksåklagare Petra Lundh. Svarsskrivelsen Kontakt Byråchef Eva Bloch, 010-562 51 96.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Heléne Thomasson har i dag åtalat två unga män och en ung kvinna för bland annat ofredande, grov stöld, skadegörelse, grov mordbrand och mord. De åtalade är födda 2003 och 2004. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  Den 1 februari i år började de tre ungdomarna att trakassera en kvinna på en buss mellan Eksjö och Anneberg. De följde därpå efter kvinnan till hennes bostad och trakasserierna stegrades vartefter dagen gick. Förloppet slutade i mordbrand. – Kvinnan som förföljdes och trakasserades i ett utdraget händelseförlopp fick sätta livet till när en av de åtalade tände eld i bostaden. Ingen av de övriga varnade de som var i fara eller larmade brandkår och därför åtalar jag dem även för brott mot lagen för skydd mot olyckor, säger kammaråklagare Heléne Thomasson. Målnummer i Eksjö tingsrätt: B 239-21. Åklagaren har också avslutat den utredning som startades i samband med händelserna i Anneberg enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. – Vi har parallellt med förundersökningen utrett om en minderårig flicka på något sätt kunde misstänkas vara delaktig i mordbranden och mordet. Men det finns inte några sådana misstankar kvar och utredningen har därför avslutats, säger kammaråklagare Heléne Thomasson. Mer om utredningar enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare Kontakt Kammaråklagare Heléne Thomasson är tillgänglig för media i dag kl.13-14.30 på 010-562 56 15. Nästa tillfälle som åklagaren är tillgänglig för media är i samband med att dom meddelas. Rättegången kommer preliminärt att hållas den 11 maj och 18-19 maj 2021 vid Eksjö tingsrätt.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Jennie Nordin har i dag onsdag lagt ned förundersökningen om misstänkt arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död i Gimo då brott inte kan styrkas. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Två personer omkom i juli 2020 när de skulle besiktiga en cistern på en arbetsplats i Gimo. Arbetsmiljöverket har tidigare anmält en rad brister kring bl a rutinerna för instruktioner. – Förundersökningen har visat att det föreligger brister i instruktioner men det går inte att bevisa att dessa brister har orsakat händelsen, säger kammaråklagare Jennie Nordin. Kontakt Kammaråklagare Jennie Nordin är tillgänglig för media i dag kl. 9.30-10 på 010-562 57 23. Beslut nedlagd förundersökning Gimo   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Enklare brott utreds snabbare

  Snabbare lagföring är ett arbetssätt som minskar tiden från ett polisingripande till dom – från 22 till cirka sex veckor. Sedan årsskiftet finns en försöksverksamhet i Kronobergs län.

  Läs mer

  Snabbare lagföring är ett arbetssätt som minskar tiden från ett polisingripande till dom – från 22 till cirka sex veckor. Sedan årsskiftet finns en försöksverksamhet i Kronobergs län.

  Arbetssättet Snabbare lagföring inleddes på försök 2018 i tre polisområden i Stockholm. Från 2020 använder hela polisregion Stockholm arbetssättet och från den 1 januari 2021 även fler polisområden, bland annat Kalmar-Kronoberg. Snabbare lagföring omfattar vanliga brott som ger högst tre års fängelse, till exempel rattfylleri, olovlig körning, narkotikabrott och stöld. Den misstänkta ska vara över 18 år och anträffas på brottsplatsen. Syftet är att den som är misstänkt ska få beslut snabbt och inte behöva ha händelsen hängande över sig. Polisen gör klart utredningen redan på platsen för brottet och den misstänkta personer får antingen en tid för domstolsförhandling eller en fullmakt med ett bötesbelopp som sedan fastställs av åklagare. En myndighetsgemensam rapport som lämnades till regeringen den 1 mars visar att arbetssättet inneburit att tiden mellan polisingripande och dom har minskat från 22 till cirka sex veckor. – Vi har bara varit igång i ett drygt kvartal, men vi ser redan resultat. Vi har regelbundna avstämningar med både domstolarna och med polisen och därifrån får vi bara positiva signaler, säger kammaråklagare Jonny Philipsson som är samordnare av snabbförfarandet på Åklagarkammaren i Växjö. På Åklagarkammaren i Växjö är man några åklagare och administratörer som samordnar ärendena från snabbförfarandet. Under det första kvartalet har polisen redovisat 256 sådana ärenden till åklagarkammaren. – Ju fler ärenden vi kan lagföra på det här sättet, desto mer resurser kan vi i längden frigöra till att utreda och lagföra andra mer allvarliga brott. Dessutom får vi en snabb reaktion och bryter på det sättet seriebrottslighet. Systemet får på så vis en större brottsavhållande effekt, säger chefsåklagare Carl-Gunnar Fridolfsson.   Kontakt Chefsåklagare Carl-Gunnar Fridolfsson, 010-562 59 72 Kammaråklagare Jonny Philipsson, 010-562 63 34   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Två personer åtalade för mord i Karlskrona

  Två män, 22 och 23 år, åtalades i dag vid Blekinge tingsrätt för att ha mördat en 57-årig man i juli 2020. De två männen misstänks också för att ha styckat kroppen och åtalas därför även för brott mot griftefriden. Åklagaren är tillgänglig för media i dag, måndag.

  Läs mer

  Två män, 22 och 23 år, åtalades i dag vid Blekinge tingsrätt för att ha mördat en 57-årig man i juli 2020. De två männen misstänks också för att ha styckat kroppen och åtalas därför även för brott mot griftefriden. Åklagaren är tillgänglig för media i dag, måndag.

  – De två åtalade männen har i förhör berättat att de slog ihjäl 57-åringen med en skiftnyckel. Därefter styckade de kroppen i sex delar, paketerade delarna i tre väskor och transporterade väskorna i en båt till Varö i Karlskrona skärgård, där kroppsdelarna grävdes ned. Tre månader in i utredningen anträffades kroppsdelarna på Varö, säger kammaråklagare Anna Johansson, som har varit förundersökningsledare. De båda männen misstänktes tidigt i utredningen eftersom de var de sista som träffat 57-åringen vid liv och alla livstecken tog slut efter det. Den största sökinsatsen någonsin i Karlskrona skärgård inleddes och pågick i tre månader. Det främsta motivet till mordet har enligt de båda männen varit att de ville bo kvar i 57-åringens lägenhet. Männen har berättat att de började planera mordet i början av juli. Den 25 juli träffade de mannen och mördade honom samma dag, enligt egna uppgifter. Målnummer i Blekinge tingsrätt: B 2028-20.  Kontakt Kammaråklagare Anna Johansson är tillgänglig för media i dag måndag kl. 10-12 på 010-562 61 10. Nästa tillfälle som åklagaren är tillgänglig för media är i samband med att dom meddelas.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag fredag kl. 11 meddelar Hovrätten över Skåne och Blekinge dom i ett ärende där en man har stått åtalad för mord på en kvinna som hittades död i Vramsån i Tollarp den 3 december 2019.

  Målnummer i Hovrätten över Skåne och Blekinge: B 488-21. Kontakt Kammaråklagare Kristina Amilon är tillgänglig för media i dag kl. 12-13 på 010 562 55 36.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >