Åklagarmyndighetens

Lägesrapport i Assangeärendet

2019-09-09
Under sommaren har totalt sju vittnesförhör i utredningen om Julian Assange hållits. Nu väntar analys av materialet. Därefter kommer åklagaren att fatta beslut om ärendets vidare handläggning. Assange är misstänkt för en våldtäkt 2010. Förundersökningen återupptogs den 13 maj 2019.

- I sommar har vi hållit förhör som har syftat till att kontrollera bevisningen nu när det gått nio år sedan händelsen. Vi har riktat in oss på att göra alla utredningsåtgärder vi kan göra här i Sverige. Nu skrivs förhören ut och analyseras. I huvudsak har vi hållit omförhör med personer som hördes 2010, men två av personerna vi har förhört nu har inte tidigare hörts, säger vice överåklagare Eva-Marie Persson vid Utvecklingscentrum Göteborg.

Vad händer nu?

- När vi analyserat svaren kommer jag att fatta beslut om vidare handläggning av ärendet. Då kan ärendet läggas ned eller så beslutar jag om att vidta ytterligare utredningsåtgärder. Om jag då gör bedömningen att nästa steg är att höra Julian Assange så kommer jag att utfärda jag en europeisk utredningsorder. I så fall skriver jag till britterna och ansöker om att få hålla ett förhör, säger Eva-Marie Persson.

När åklagaren fattar sitt beslut kommer det att kommuniceras via pressmeddelande.

Ärendet preskriberas den 20 augusti 2020. Om ett åtal väcks före det datumet så förlängs preskriptionstiden under förutsättning att Assange hinner delges stämningen före den 20 augusti 2020.

Kontakt

Vice överåklagare Eva-Marie Persson är inte tillgänglig för media under dagen i dag, måndag.

 

 

 

 

 

Presstjänsten
010-562 50 20

Aktuella pressmeddelanden

 • Rättegång om mycket omfattande odling av cannabis inleds

  Tisdag den 21 januari kl. 9.15 inleds rättegången i ett mål där tio personer är åtalade för att ha deltagit i odling och försäljning av stora mängder cannabis. Odlingen har skett i Essunga kommun. Rättegången inleds i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt och kommer även äga rum i Skaraborgs tingsrätt. Åklagaren är tillgänglig efter att förhandlingsdagen är avslutad på torsdag den 23 januari.

  Läs mer

  Tisdag den 21 januari kl. 9.15 inleds rättegången i ett mål där tio personer är åtalade för att ha deltagit i odling och försäljning av stora mängder cannabis. Odlingen har skett i Essunga kommun. Rättegången inleds i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt och kommer även äga rum i Skaraborgs tingsrätt. Åklagaren är tillgänglig efter att förhandlingsdagen är avslutad på torsdag den 23 januari.

  Sex av de tio som åtalas är häktade sedan sommaren och hösten 2019. Det var en mycket stor odling i Essunga kommun, där polisen tog 3 459 cannabisplantor i beslag. Enligt Nationellt forensiskt centrum är det här den största enskilda odlingen som har analyserats. Målnummer i Skaraborgs tingsrätt: B 2334-19. Kontakt Vice chefsåklagare Jenny Karlsson är tillgänglig för media efter att förhandlingsdagen är avslutad på torsdag den 23 januari, 010-562 72 09. Exakt tidpunkt kan i förväg inte ges.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sent i lördags kväll beslutade jouråklagare att anhålla en man på sannolika skäl misstänkt för ett fall av mord och två fall av försök till mord i samband med en skottlossning lördag eftermiddag vid en bensinstation i Kungens kurva i södra Stockholm.

  En man i den bil som besköts avled senare på sjukhus och en kvinna fördes till sjukhus med allvarliga skador. En tredje person som befann sig i bilen klarade sig utan fysiska skador vid händelsen. Förundersökningen leds av kammaråklagare Johanna Rejdemo Storbjörk vid Södertörns åklagarkammare i Stockholm. - Förundersökningen är nu inne i ett intensivt skede där det kommer att vidtas flera utredningsåtgärder. Det handlar bland annat om olika tekniska undersökningar och analyser samt förhör med personer som kan ha uppgifter i samband med händelsen. Senast i morgon tisdag klockan 12 måste jag besluta om den anhållne mannen ska begäras häktad eller inte, säger hon. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 772-20. Åklagaren har ingen möjlighet att vara tillgänglig för frågor från media eller lämna ytterligare information i ärendet innan beslut är taget i häktningsfrågan.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En person åtalas för att ha samlat in uppgifter om militära anläggningar

  Åklagaren har i dag väckt åtal mot en 47-årig man misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det här är det andra ärendet där en person åtalas för att systematiskt ha inhämtat och kartlagt information som rör förhållanden som har stor betydelse för Sveriges säkerhet. Åklagaren är tillgänglig för media per telefon i eftermiddag.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag väckt åtal mot en 47-årig man misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det här är det andra ärendet där en person åtalas för att systematiskt ha inhämtat och kartlagt information som rör förhållanden som har stor betydelse för Sveriges säkerhet. Åklagaren är tillgänglig för media per telefon i eftermiddag.

  Mannen är misstänkt för att systematiskt ha samlat in information om 37 militära anläggningar som är belagda med foto- och tillträdesförbud. – Det är oerhört allvarligt att inhämta information om och kartlägga skyddsobjekt. Även inhämtning som är systematiserad från öppna källor är brottslig. Brottet är grovt eftersom det rör förhållanden som har stor betydelse för Sveriges säkerhet. Skälet till att brottsrubriceringen inte är spioneri är att vi inte hittat några kopplingar till främmande makt,säger kammaråklagare Mats Ljungqvist. Flera utredningar pågår mot ett tiotal personer som samlat in uppgifter på liknande sätt. I onsdags den 15 januari meddelade Göteborgs tingsrätt dom i det första ärendet. En man dömdes då för grov obehörig befattning med hemlig uppgift till fängelse i ett år. Målnummer i Helsingborgs tingsrätt B 343-20 Kontakt Kammaråklagare Mats Ljungqvist är tillgänglig per telefon för media i eftermiddag kl. 13.30-15, 010-562 53 85.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Två anhållna skäligen misstänkta för mord i Hofors

  Polis fick under fredag eftermiddag uppgifter om att ett grovt brott kunde ha inträffat på en adress i centrala Hofors i Gävleborgs län. En man som anträffades på adressen kunde senare konstateras avliden. Två personer greps av polis under fredagskvällen och anhölls senare av jouråklagare.

  Läs mer

  Polis fick under fredag eftermiddag uppgifter om att ett grovt brott kunde ha inträffat på en adress i centrala Hofors i Gävleborgs län. En man som anträffades på adressen kunde senare konstateras avliden. Två personer greps av polis under fredagskvällen och anhölls senare av jouråklagare.

  Förundersökningsledare är kammaråklagare Therese Stensson vid Åklagarkammaren i Gävle. - Under natten har det vidtagits sedvanliga initiala utredningsåtgärder på platsen såsom bland annat tekniska undersökningar och inledande förhör med de misstänkta. Två personer är alltså anhållna i ärendet sedan tidigt lördag morgon såsom skäligen misstänkta för mord på en man i centrala Hofors, Gävleborgs län. Under dagen i dag fortsätter utredningen med bland annat förhör med de båda misstänkta tillsammans med offentliga försvarare. Då utredningen fortfarande är inne i ett tidigt skede finns inte mer information att lämna i ärendet just nu, säger förundersökningsledaren. Senast på tisdag kl 12 måste åklagaren besluta om de nu anhållna personerna ska begäras häktade eller inte. Åklagaren är inte tillgänglig för media under dagen i dag lördag. När ny information finns att lämna så kommer den att förmedlas via pressmeddelande   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren överklagar dom i mål om utvisning

  Riksåklagaren har i dag till Högsta domstolen överklagat en dom i Hovrätten över Skåne och Blekinge där hovrätten stoppat utvisningen av en man som dömts för försök till mordbrand i Ronneby sedan han lämnat in ett ”klanintyg”.

  Läs mer

  Riksåklagaren har i dag till Högsta domstolen överklagat en dom i Hovrätten över Skåne och Blekinge där hovrätten stoppat utvisningen av en man som dömts för försök till mordbrand i Ronneby sedan han lämnat in ett ”klanintyg”.

  Tingsrätten beslutade att mannen skulle utvisas ur Sverige med förbud att återvända före den 19 juli 2024. Mannen yrkade i hovrätten att utvisningsbeslutet skulle hävas. Han ingav där en kopia på ett så kallat klanintyg och uppgav att hinder mot utvisning fanns eftersom han enligt intyget riskerade att dödas om han återvände till Irak. Trots att mannen tidigare i processen lämnat olika uppgifter till tingsrätten och Kriminalvården, bland annat då han vid tingsrätten uppgett att han är fredlös och att hans familj stött bort honom medan han till Kriminalvården uppgett sig ha en bra relation med sin mor och sina syskon som är bosatta i Irak, upphävde hovrätten beslutet om utvisning. - Hovrätten anser att det inte går att dra några säkra slutsatser beträffande intygets äkthet, men kommer ändå till slutsatsen att mannens påstående om att slippa utvisning får godtas. Jag kan inte instämma i hovrättens bedömning. Eftersom Migrationsverket inte har hunnit utreda saken går det inte att i nuläget avgöra om hinder mot utvisning finns. Med hänsyn till den allvarliga brottslighet som mannen gjort sig skyldig till bör domstolen därför besluta om utvisning, säger riksåklagaren Petra Lundh. Mål nr B 2571–19 i Hovrätten över Skåne och Blekinge (dom den 20 december 2019) Överklagandet, pdf. Kontakt My Hedström, byråchef, är tillgänglig för media på telefon 010 562 50 27.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fler pressmeddelanden