Aktuella pressmeddelanden

 • Kammaråklagare Malin Axelsson ger en kommentar om utredningsläget om den kvinna som varit försvunnen sedan den 29 november i Linköping och som påträffades avliden under helgen.

  – En teknisk undersökning har gjorts av fyndplatsen och inget konkret har framkommit som tyder på att ett brott har begåtts. Enligt det preliminära beskedet från den rättsmedicinska undersökningen så har heller inget framkommit som ger stöd för misstanken om mord och därför har den misstanken försvagats. Förundersökning pågår fortfarande och vi inväntar nu det slutliga obduktionsrapporten från den rättsmedicinska obduktionen, säger kammaråklagare Malin Axelsson. Ärendenummer hos Åklagarmyndigheten: AM-165361-22.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppdatering i ärende om grovt miljöbrott

  Sedan en längre tid pågår en förundersökning där företag har hanterat avfall på ett sätt som utreds som flera fall av grovt miljöbrott. Inom kort kommer det mycket omfattande ärendet att skickas ut för slutdelgivning.

  Läs mer

  Sedan en längre tid pågår en förundersökning där företag har hanterat avfall på ett sätt som utreds som flera fall av grovt miljöbrott. Inom kort kommer det mycket omfattande ärendet att skickas ut för slutdelgivning.

  Förundersökningen är en av de största i sitt slag och berör hantering av avfall på uppemot ett tjugotal olika platser runt om i Sverige. Ett flertal personer har delgivits misstanke för olika grad av inblandning i avfallshärvan. – Det har varit en mycket resurskrävande utredning. Bortsett från alla sedvanliga utredningsåtgärder som ska multipliceras med varje plats, så har vi en stor mängd beslag som gåtts igenom, analyserats och sammanställts. Till det ska läggas alla brottsplatsundersökningar som ägt rum. De har krävt omfattande förberedelser och närvaro av många olika personalkategorier för att kunna genomföras. Dessa undersökningar är något utöver det vanliga, säger kammaråklagare Linda Schön som är en av förundersökningsledarna i ärendet vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Under sommaren och hösten 2022 har stora delar av förundersökningen skickats till de misstänkta och deras försvarare. Samtidigt har polis och åklagare fokuserat på att sammanställa det resterande förundersökningsmaterialet. Först när försvaret har gått igenom materialet kommer beslut i åtalsfrågan att fattas. – Mig veterligen finns det ingen lika omfattande förundersökning avseende miljöbrott. Förundersökningsmaterialet beräknas uppgå till 40 000 sidor. Närmare hälften av detta är redan utskickat till parterna och snart kommer resten av materialet att skickas ut för slutdelgivning, fortsätter Linda Schön. Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM 13159-21. Kontakt Kammaråklagare Linda Schön är tillgänglig för media i dag onsdag kl. 14-15, 010-562 59 71. Nytt pressmeddelande kommer att skickas ut när det finns nya uppgifter i ärendet.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I morgon torsdag kl. 14 meddelar Uppsala tingsrätt dom i ett mål om synnerligen grovt narkotikabrott och narkotikasmuggling där 17 personer i Uppsala har stått åtalade för att ha deltagit i och styrt en stor organiserad narkotikahandel. Åklagaren är tillgänglig för korta kommentarer.

  Målnummer i Uppsala tingsrätt: B3536-21. Pressmeddelande  vid åtals väckande.  Kontakt Kammaråklagare Anna Arnell vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet är tillgänglig för media i morgon torsdag kl. 14.45-15.20 på 010 562 57 32.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den 12 december 2022 beslutade vice överåklagare Bengt Åsbäck att inleda förundersökning till utredande av grovt tjänstefel gällande tillsättningen av en polischef 2015.

  – Jag kan bekräfta att jag den 22 december 2022 också beslutade att inleda förundersökning om det tjänstevapen som ska ha tilldelats en polischef vid Polisens nationella operativa avdelning. Brottsrubriceringen är tjänstefel. Det finns ingen som är delgiven misstanke om brott, säger vice överåklagare Bengt Åsbäck vid Särskilda åklagarkammaren. Åklagaren har inga övriga uppgifter och är inte tillgänglig för media.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag har kammaråklagare Daniel Suneson väckt åtal mot fyra personer för bl.a. mord, försök till mord och medhjälp till samma brott den 28 mars 2022 på ett gym i Vasastan i Stockholm.

  Åtalet är kopplat till två andra förundersökningar om grov allmänfarlig ödeläggelse den 20 mars 2022 på Södermalm då en handgranat kastades in i en restauranglokal samt om grovt vapenbrott där bland annat mordvapnet från gymmet hittades i en lägenhet i Johanneshov. En av personerna, som var 16 år vid gärningen, åtalas för mord och försök till mord på gymmet i Vasastan, grov allmänfarlig ödeläggelse på restaurangen på Södermalm samt grovt vapenbrott i en lägenhet i Johanneshov. Utöver detta åtalas tre personer för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. En av dem var 18 år vid gärningen och de övriga i 30-årsåldern. Enligt åklagaren har de på olika sätt främjat mordet och mordförsöket. – Jag har åtalat för mord på en besökare på gymmet men även för försök till mord på en annan person som befann sig där. Utredningen har inte visat annat än att den person som avled inte var den egentliga måltavlan utan endast ingrep mot förövaren, säger kammaråklagare Daniel Suneson. Samtliga åtal kommer att avhandlas i en och samma rättegång. Det är tingsrätten som sätter datum för när huvudförhandlingen startar. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 5432-22.  Kontakt Åklagaren och polisens utredare är tillgängliga för media på telefon i dag kl. 10.30-11.30. Kammaråklagare Daniel Suneson, 010-562 55 93. Utredningsledare Claes Murray, 010-56 40 728.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag åtalat sju personer vid Eskilstuna tingsrätt för synnerligen grovt vapenbrott och grovt vapenbrott.

  Den 20 augusti 2022 slog polisen till mot en misstänkt försäljning av vapen i centrala Eskilstuna. På platsen greps fem personer från Eskilstuna och Örebro och samtidigt togs två pistoler, ljuddämpare och ammunition i beslag. Strax därefter samma dag greps ännu en person när han försökte gömma undan ytterligare fyra pistoler med en större mängd ammunition, ljuddämpare och andra tillbehör i ett skogsparti utanför Eskilstuna. Därefter har flera vapen tagits i beslag. Under utredningen har ytterligare personer kommit att misstänkas och nu åtalas sju män mellan 15 och 50 år för synnerligen grovt vapenbrott och grovt vapenbrott. – Det är mycket glädjande att vi lyckats komma över ett relativt stort antal vapen som vi bedömer var tänkta att användas i den kriminella miljön i Eskilstuna och Örebro som under senare tid drabbats hårt av skjutvapenvåld, säger kammaråklagare Nicklas Hjertonsson. De misstänkta är hemmahörande i Eskilstuna, Örebro och Stockholm. En man i tjugoårsåldern åtalas för att ha innehaft och sålt minst 14 skjutvapen under 2022. – Genom en längre spaningsinsats där polisen har vänt på ett stort antal stenar anser jag att vi nu har en bra bild av de åtalade männens olika roller och delaktighet. Bland annat finns det tydliga indikationer på att ett av de beslagtagna vapnen har använts vid ett mordförsök i Örebro i mars 2022, säger Nicklas Hjertonsson. Målnummer i Eskilstuna tingsrätt: B 2680-22.  Kontakt Kammaråklagarna Nicklas Hjertonsson och Frida Hamberg medverkar i dag kl. 13 i en digital pressträff som Polismyndigheten arrangerar. För inloggningsuppgifter och anmälan till den mejla till [email protected] senast kl. 12 för inloggningsuppgifter samt instruktioner. Efter pressträffen finns möjlighet till enskilda intervjuer. Kontakta åklagarna direkt i sådana fall. Nicklas Hjertonsson, 010-562 67 77. Frida Hamberg, 010-562 59 57.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Försvunnen kvinna i Linköping hittad avliden

  En kvinna som anmäldes försvunnen i Linköping den 29 november 2022 har hittats död i Mantorpstrakten. Eftersom det finns anledning att anta att ett brott har begåtts har en förundersökning om mord inletts.

  Läs mer

  En kvinna som anmäldes försvunnen i Linköping den 29 november 2022 har hittats död i Mantorpstrakten. Eftersom det finns anledning att anta att ett brott har begåtts har en förundersökning om mord inletts.

  – Fyndplatsen är avspärrad och en teknisk undersökning har genomförts. Kroppen kommer att undersökas av rättsläkare vid Rättsmedicinalverket och resultatet av dessa undersökningar blir centrala för den fortsatta förundersökningen. Det finns inte någon skäligen misstänkt i utredningen, säger kammaråklagare Malin Axelsson vid Åklagarkammaren i Linköping.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagarna kommenterar dom om grovt spioneri - uppdaterad

  Två män dömdes i dag vid Stockholms tingsrätt för grovt spioneri. Den ene mannen dömdes därutöver för obehörig befattning med hemlig uppgift. Påföljden bestämdes till livstids fängelse för den ene mannen och nio år och tio månaders fängelse för den andre.

  Läs mer

  Två män dömdes i dag vid Stockholms tingsrätt för grovt spioneri. Den ene mannen dömdes därutöver för obehörig befattning med hemlig uppgift. Påföljden bestämdes till livstids fängelse för den ene mannen och nio år och tio månaders fängelse för den andre.

  Uppdaterat med telefonnummer till åklagarna. Domstolen har funnit det styrkt att männen under ca tio års tid, för att gå Ryssland och den ryska underrättelsetjänsten GRU tillhanda, bland annat anskaffat och röjt uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet. I domen konstateras att anskaffandet av uppgifter skett inom ramen för den ene mannens anställningar vid Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Förundersökningen har pågått sedan 2017 och har bedrivits av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Männen har varit häktade sedan september respektive november 2021. Tingsrätten har beslutat om fortsatt häktning med restriktioner. Mycket av uppgifterna från förundersökningen är hemliga. Tingsrätten har i domen förordnat om fortsatt sekretess. Åklagarna har därför även fortsättningsvis mycket begränsade möjligheter att prata om målet. – Vi är nöjda med tingsrättens bedömningar av såväl skuld- som påföljdsfrågorna, säger senior åklagare Mats Ljungqvist. – Männen har dömts för mycket allvarlig brottslighet riktad mot Sveriges underrättelse- och säkerhetssystem. Förundersökningen har präglats av mycket god myndighetssamverkan, säger chefsåklagare Per Lindqvist. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 14349-21. Kontakt Åklagarna är tillgängliga på telefon idag, torsdag 19 januari kl. 13-15. Chefsåklagare Per Lindqvist, 010-562 53 85 Senior åklagare Mats Ljungqvist, 010-562 54 29   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag väckt åtal mot tio ungdomar för bland annat grovt sabotage mot blåljusverksamhet på påskdagen förra året i Norrköping. Samtliga åtalade var mellan 15 och 17 år vid händelsen. Två av dem åtalas även för grovt våld mot tjänsteman.

  – I likhet med våra tidigare åtal så är vår främsta bevisning ett omfattande filmmaterial som vi menar tydligt visar hur aktiva de åtalade varit genom att bland annat kasta stenar mot poliser som utsattes för stor fara genom de åtalades hänsynslösa agerande, säger kammaråklagare Thomas Ramstedt som är förundersökningsledare. – Vi har i dag flera domar från både tingsrätt och hovrätt som rör de så kallade påskupploppen på olika orter i Sverige. Vi menar att dessa domar tydligt visar att de händelser som vi nu åtalar bör bedömas som grovt sabotage mot blåljusverksamhet, säger kammaråklagare Johanna Eriksson Gruselius. Detta är det tredje åtalet som rör händelserna i Norrköping under påskhelgen 2022. Ytterligare åtal mot minst tio misstänkta personer som har fyllt 18 år och som deltagit i påskupploppet i Norrköping bedöms väckas senare under våren. Polis och åklagare valde tidigt att prioritera utredning av ungdomar som begått brott i samband med påskkravallerna i Navestad. – Det är av yttersta vikt att ungdomsbrottslighet utreds skyndsamt. Det sänder signaler till ungdomar och samhället i övrigt om att det är förkastligt oavsett ålder, att hindra myndigheter i deras myndighetsutövning och att inte respektera våra demokratiska spelregler. Jag blev ledsen och bedrövad när jag såg hur vuxna människor sida vid sida med ungdomar försvårade blåljuspersonalens arbete med att upprätthålla ordning och släcka bränder, säger poliskommissarie Jan Staaf. Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 3260-22. Det är domstolen som beslutar när huvudförhandlingen ska genomföras. Dessa dagar är ännu inte fastställda. Mål som rör åtal mot ungdomar ska handläggas med förtur. Åtalet rör förhållandevis många personer och huvudförhandlingen förväntas därför bli omfattande. Kontakt Kammaråklagare Thomas Ramstedt är tillgänglig för media på 010-562 58 82 i dag kl. 11 – 12. Poliskommissarie Jan Staaf är tillgänglig för media på 010-566 63 18 i dag från kl. 11.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En person släppt på fri fot i mordärende i Luleå

  I söndags morse hittades en kvinna i 40-årsåldern avliden i en bostad i Luleå. En förundersökning inleddes och en man i 30-årsåldern anhölls misstänkt för mord. Mannen har under förmiddagen försatts på fri fot då misstanken försvagats väsentligt.

  Läs mer

  I söndags morse hittades en kvinna i 40-årsåldern avliden i en bostad i Luleå. En förundersökning inleddes och en man i 30-årsåldern anhölls misstänkt för mord. Mannen har under förmiddagen försatts på fri fot då misstanken försvagats väsentligt.

  – Vi har hållit förhör med misstänkt och vittnen, gjort tekniska undersökningar av brottsplatsen och fått ett preliminärt besked från Rättsmedicinalverket om dödsorsaken. Det preliminära beskedet ger inte stöd för misstanken. Under förmiddagen har det därför fattats beslut om att mannen ska försättas på fri fot. Förundersökningen pågår fortfarande och den misstänkte är inte avförd från utredningen, säger kammaråklagare Kristin Andersson. Åklagaren kan inte lämna mer information för närvarande och är inte tillgänglig för media. Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM-5936-23.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >