Aktuella pressmeddelanden

 • En ny misstänkt och tre släppta för knivmord i Halmstad

  Åklagare har i dag beslutat att försätta tre personer som varit anhållna på fri fot. Personerna anhölls i måndags såsom skäligen misstänkta för mord och försök till mord, respektive medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord på två personer i Halmstad den 15 augusti. En ny misstänkt anhölls i går kväll på sannolika skäl misstänkt för mord och försök till mord vid samma tillfälle.

  Läs mer

  Åklagare har i dag beslutat att försätta tre personer som varit anhållna på fri fot. Personerna anhölls i måndags såsom skäligen misstänkta för mord och försök till mord, respektive medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord på två personer i Halmstad den 15 augusti. En ny misstänkt anhölls i går kväll på sannolika skäl misstänkt för mord och försök till mord vid samma tillfälle.

  Det var tidigt på morgonen i måndags som en person skadades svårt och senare avled efter att ha blivit knivskuren i centrala Halmstad. Ytterligare en person blev allvarligt skadad vid händelsen. Samma dag greps och anhölls tre unga personer. Två av dem har varit anhållna misstänkta för mord och försök till mord samt en tredje misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. – De här tre personerna har samtliga varit anhållna på den lägre misstankegraden och misstankarna mot dem har inte stärkts under utredningens gång. Jag har därför beslutat att inte begära dem häktade utan att försätta dem på fri fot under förmiddagen i dag. Misstankarna är dock inte formellt avskrivna ännu och utredningarbetet fortsätter, säger kammaråklagare Ginger Johansson. Ytterligare en ung man (under 18 år gammal) har sedan i tisdags varit anhållen i frånvaro i ärendet. Han är misstänkt för mord och försök till mord. – Den här unge mannen greps och anhölls under onsdagskvällen på sannolika skäl (den högre misstankegraden) misstänkt för mord och försök till mord. I samband med gripandet uppstod även misstankar om ytterligare brott och han anhölls därför även för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott i Mariestad den 17 augusti, säger Ginger Johansson. Utredningen är fortfarande i ett tidigt skede och polis och åklagare arbetar intensivt med ärendet. Senast på lördag den 20 augusti kl. 12 måste åklagare besluta om den nu anhållne mannen ska begäras häktad eller försättas på fri fot. Målnummer i Halmstad tingsrätt: B 2057-22. Kontakt Kammaråklagare Ginger Johansson är tillgänglig för en kort kommentar på telefon 010-562 72 93 i dag kl.14–14.30.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Omhäktningsförhandlingar i ärende om mord m.m. i Lundby, Göteborg

  Åklagaren har begärt förlängd åtalstid för de två personer som suttit häktade sedan den 3 augusti misstänkta för mord och försök till mord på två personer i Lundby, Göteborg den 30 juli. Förlängd åtalstid har begärts även för de två personer som häktades samma dag misstänkta för grovt skyddande av brottsling och i ett fall också för olaga hot. Åklagaren är tillgänglig för en kort kommentar efter omhäktningsförhandlingarna i dag torsdag.

  Läs mer

  Åklagaren har begärt förlängd åtalstid för de två personer som suttit häktade sedan den 3 augusti misstänkta för mord och försök till mord på två personer i Lundby, Göteborg den 30 juli. Förlängd åtalstid har begärts även för de två personer som häktades samma dag misstänkta för grovt skyddande av brottsling och i ett fall också för olaga hot. Åklagaren är tillgänglig för en kort kommentar efter omhäktningsförhandlingarna i dag torsdag.

  Omhäktningsförhandlingar för den underårige och en av de två sistnämnda i ärendet hålls i dag med start kl. 9 respektive kl. 9.45 i Göteborgs tingsrätt. För de två övriga misstänkta har åtalstiden förlängts utan omhäktningsförhandling. Tingsrättens målnummer: B 11861-22.   Kontakt Kammaråklagare Hediye Kurt är tillgänglig för en kort kommentar på plats i tingsrätten cirka kl. 10.30-11, direkt efter att den sista omhäktningsförhandlingen avslutats. På grund av det känsliga utredningsläget kommer åklagaren vid detta tillfälle inte att kunna besvara detaljfrågor om ärendet utan bara lämna en kort kommentar om resultaten av själva omhäktningsförhandlingarna. Se även tidigare pressmeddelanden: 9/8 3/8 2/8   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Under onsdagsmorgonen blev en kvinna skjuten vid en spårvagnsstation i Göteborg. En man i 60-årsåldern greps under dagen och har nu anhållits av åklagare på sannolika skäl misstänkt för grovt vapenbrott och grovt vållande till kroppsskada.

  – Utredningen visar att det inte verkar röra sig om ett avsiktligt våldsbrott riktat mot brottsoffret. Av det skälet är gärningen i den delen nu rubricerad som ett grovt oaktsamhetsbrott. Grovt vapenbrott är däremot ett brott som kräver uppsåt. Utredningen visar inte på att det finns några kopplingar alls mellan offret och den misstänkte. Några gängkopplingar finns inte heller i ärendet, säger kammaråklagare Niklas Högdén som leder förundersökningen. Senast på fredag den 19/8 kl. 12 måste åklagare besluta om mannen ska begäras häktad eller försättas på fri fot. Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 12627-22. Åklagaren är inte tillgänglig för ytterligare kommentarer i ärendet under kvällen.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har begärt tre män i 20-årsåldern häktade misstänkta för mord respektive medhjälp till mord på en man på Hisingen i Göteborg i fredags. Åklagaren är tillgänglig för media efter att sista häktningsförhandlingen genomförts i morgon.

  Det var i fredags, den 12/8, som en man skadades och senare avled i stadsdelen Backa på Hisingen i Göteborg efter att ha blivit knivskuren. Tre män, samtliga i 20-årsåldern, greps och anhölls senare samma dag på sannolika skäl misstänkta för mord. Åklagare beslutade i går att begära två av männen häktade för mord medan den tredje begärdes häktad för medhjälp till mord. Häktningsförhandlingarna sker i Göteborgs tingsrätt i dag kl. 15.15 samt i morgon kl. 9 och kl. 9.45. Målnummer i tingsrätten: B 12459-22.     Kontakt Kammaråklagare Viktor Törneke är tillgänglig för media i morgon tisdag kl. 10.30–11 på plats i tingsrätten efter att sista häktningsförhandlingen slutförts. Innan samtliga tre häktningsförhandlingar är genomförda är åklagaren inte tillgänglig för kommentarer.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren lämnar en kort lägesrapport i ärendet där en man i tisdags misstänks ha tänt eld på en brandfarlig vätska i en myndighetslokal i Västerås.

  Tisdag den 9 augusti kom en man in på Statens servicecenter i Västerås. Han antände där en brandfarlig vätska och blev själv skadad. – Mannen fördes till sjukhus och han har ännu inte kunnat förhöras. Det finns därför inte mycket information att lämna. Förhör med mannen planeras så snart det är möjligt, men det går inte att bedöma när det kan ske. Nu genomförs flera utredningsåtgärder, bland annat förhör med vittnen och tekniska undersökningar, säger kammaråklagare Frieda Gummesson som leder utredningen. När ny information finns kommer den att publiceras i ett nytt pressmeddelande.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • De tre personer som varit anhållna misstänkta för mord i Hässelby gård har försatts på fri fot av åklagare.

  Personerna anhölls måndag den 8 augusti som skäligen misstänkta, den lägre misstankegraden, för ett mord som inträffade sent på söndagen i Hässelby gård. – Mot bakgrund av vad som hitintills framkommit finns det inte skäl att hålla dem fortsatt frihetsberövade. Ytterligare utredningsåtgärder behöver dock genomföras, säger kammaråklagare Victor Ringblom som leder förundersökningen. Utredningen fortsätter nu med bland annat förhör och tekniska undersökningar. Ingen mer information kan lämnas för tillfället.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Torsdag den 7 juli hittades en flicka svårt skadad i Morö Backe i Skellefteå och en förundersökning om försök till mord inleddes. Åklagaren lämnar en rapport om läget i utredningen just nu.

  Åldersbedömning av den misstänkta pojken Enligt folkbokföringsuppgifter fyller den misstänkte 13 år i år. Tidigt i utredningen uppstod dock tvivel kring denna uppgift. När den misstänkte först hördes av polis uppgav han själv att hans registrerade födelsedatum är fel och att han faktiskt är 15 år gammal. Att så är fallet har sedan också hans föräldrar bekräftat för polis. – Föräldrarna har i polisförhör förklarat att man av misstag angav fel födelsedatum för sonen när man kom till Sverige. Det verkar också vara något som man sedan påtalat för svenska myndigheter, säger kammaråklagare Irene Falk som är tillförordnad förundersökningsledare. Åklagare bedömde att det fanns anledning att anta att den misstänkte fyllt 15 år vid tidpunkten för gärningarna och beslutade att genomföra en medicinsk ålderbedömning av honom. Hans tänder och hand/handled har röntgats och läkare har utifrån dessa undersökningar bedömt att resultaten talar för att den misstänkte är 15 år eller äldre. – Eftersom resultaten från den medicinska ålderbedömningen bekräftar det som den misstänkte och hans föräldrar uppgett – att han är 15 år fyllda – så kommer vi i den fortsatta handläggningen utgå från denna ålder. Det misstag som verkar ha skett när han kom in i landet kommer således inte innebära att en lagföring är utesluten. Om bevisen mot honom är tillräckligt starka när utredningen är klar så kommer åtal att väckas, säger Irene Falk. Utredningsläget just nu Misstankarna om försök till mord och grov våldtäkt mot barn kvarstår oförändrade. Man väntar fortfarande på tekniska analyser och ytterligare förhör kommer behöva hållas innan utredningen kan slutföras. Flickan befinner sig dock alltjämt på sjukhus och det är osannolikt att hon kommer höras i utredningen. – Bedömningen är att det inte vore förenligt med flickans bästa att försöka genomföra ett förhör med henne om det som hänt. De skador hon fått vid händelsen gör också att hennes förmåga att minnas och berätta om det inträffade kan förväntas vara låg. Vår förhoppning är istället att den övriga utredningen – vittnesförhör, medicinsk utredning och de tekniska analyserna – kommer kunna ge oss en tillräckligt klar bild av vad som hänt på platsen, säger Irene Falk. Kammaråklagare Irene Falk är upptagen med domstolsförhandlingar och är därför inte tillgänglig för frågor från media.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Utredningen fortsätter, men kommer inte att vara klar när häktningstiden går ut. Åklagaren är tillgänglig först efter kommande omhäktningsförhandlingar.

  Den 3 augusti häktades fyra personer av Göteborgs tingsrätt, varav två misstänkta för mord och försök till mord. Två personer häktades för grovt skyddande av brottsling och en av dessa även för grovt olaga hot. Häktningstiden går ut den 17 augusti. – Det är en omfattande utredning och vi kommer inte att vara klara den 17 augusti. Jag kommer därför att begära åtalsförlängning den dagen, säger kammaråklagare Hediye Kurt som leder förundersökningen. Åklagaren är tillgänglig för media först efter omhäktningsförhandlingarna. Tingsrättens målnummer: B 11861-22.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Tre personer anhölls natten till söndag skäligen misstänkta för mord i anslutning till en restaurang i Hässelby gård.

  En man har avlidit efter en skottlossning i Hässelby gård i västra Stockholm i går kväll. Mannen påträffades på en restaurang, men själva skjutningen ägde rum i närområdet till restaurangen.Tre personer har i natt anhållits som skäligen misstänkta, den lägre misstankegraden, för mord. Utredningen är inne i ett mycket tidigt skede och det finns därför ingen ytterligare information att lämna för närvarande. Sedvanliga utredningsåtgärder, som förhör och tekniska undersökningar, genomförs. I en tidigare version av pressmeddelandet angavs att skjutningen ägde rum på restaurangen, vilket alltså är felaktigt. I övrigt finns ingen ny information att lämna.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man född 1993 åtalas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet och grovt våld mot tjänsteman för händelserna i Norrköping under påskhelgen.

  Mannen greps i samband med händelserna och har därefter även identifierats på videofilmer. Han har varit häktad sedan den 20 april. Den tilltalade är hemmahörande i Norrköping. – Jag bedömer sabotaget mot blåljusverksamhet som grovt eftersom det bland annat varit fråga om ett utdraget händelseförlopp och ett mycket omfattande våld mot poliserna på plats. Bevisläget är bra. Det finns bland annat filmer som tydligt visar att den tilltalade agerar aktivt genom till exempel stenkastning. Denna form av bevisning anser jag vara stark eftersom detta är en mer objektiv bevisning än exempelvis förhör med målsäganden och vittnen, säger kammaråklagare Thomas Ramstedt vid Åklagarkammaren i Norrköping. Polisens utredare kommenterar: – Bevisningen är främst videomaterial där vi kunnat följa den misstänkte under stora delar förloppet. Där är vår bild att han kastar stenar vid upprepade tillfällen mot både fordon och enskilda poliser. Han är aktiv långt fram i ledet och ser ut att även mana på andra att ta till våld, säger Henrik Eriksson, utredningsledare på polisen i ärendet. Detta är det första åtalet som rör händelserna i Norrköping under påskhelgen 2022. Ytterligare två personer är häktade misstänkta för brott under påskhelgen. Kammaråklagare Thomas Ramstedt bedömer att han kommer att väcka åtal även mot dessa två häktade i ett något senare skede. Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 1278-22.   Kontakt Kammaråklagare Thomas Ramstedt är tillgänglig i dag kl. 12–13 på 010-562 58 82.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >