Aktuella pressmeddelanden

 • Åklagaren har i dag beslutat att lägga ned förundersökningen om den kvinna från Linköping som hittades död i en skog utanför Mantorp i januari. Skälet är att inget tyder på att något brott begåtts.

  Det slutliga obduktionsutlåtandet är nu färdigt. Åklagarens beslut: ”Det saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. Efter en rättsmedicinsk undersökning så har det nu visat sig att kvinnan inte avled på grund av någon annans beteende. Det finns inte längre någon misstanke om att hon ska ha avlidit på grund av brott och förundersökningen om mord läggs därför ner.” Ärendenummer hos Åklagarmyndigheten: AM-165361-22. Senior åklagare Malin Axelsson är upptagen i dag fredag och har därför ingen möjlighet att svara på frågor från media.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i ärende om mord på gym

  Fredag den 2 juni meddelar Svea hovrätt dom i ett ärende där en ung man åtalades för mord på ett gym i centrala Stockholm. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Läs mer

  Fredag den 2 juni meddelar Svea hovrätt dom i ett ärende där en ung man åtalades för mord på ett gym i centrala Stockholm. Åklagaren är tillgänglig för media.

  I slutet av mars 2022 klev en då 16-årig pojke in på ett gym i centrala Stockholm och började skjuta. En person träffades och avled. I mars i år dömdes pojken till sluten ungdomsvård i 2 år och 11 månader. Åklagaren överklagade domen och yrkade att pojken skulle dömas till fängelse. Ytterligare tre män var åtalade för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord, men friades av tingsrätten. Även detta överklagades av åklagaren. Hovrättens målnummer: B 4306-23.   Kontakt Senior åklagare Daniel Suneson är tillgänglig för media i morgon fredag kl. 13–14 på 010-562 55 93.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Pojken har i dag häktats av Stockholms tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för mord, i enlighet med åklagarens framställan.

  Åtal ska vara väckt senast den 13 juni 2023. Ytterligare information kan för närvarande inte lämnas. Tingsrättens målnummer: B 8310-23.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I morgon onsdag meddelas dom i ett ärende där en man åtalades för mord på sin 19 månader gamla son. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon.

  Domen kommer klockan 11. Målnummer i Lunds tingsrätt: B 6421-22. Pressmeddelande från Åklagarmyndigheten vid åtal.   Kontakt Kammaråklagare Josefin Sävlund vid Södra Skånes åklagarkammare är tillgänglig för media på telefon kl. 11.30–12.30 i morgon den 31 maj, 010-562 61 53.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Med anledning av det uppmärksammade mordet på en 15-åring i Hammarby sjöstad i södra Stockholm lämnar åklagaren en kort kommentar om det som för närvarande går att säga.

  I fredags kväll hittades en 15-årig pojke svårt skadad i Lumaparken. Han avled senare av sina skador. En annan 15-åring greps och anhölls under lördagen, på sannolika skäl misstänkt för mord. – Det är fråga om mycket unga personer som hamnar i bråk med varandra och en drar fram en kniv, säger kammaråklagare Rolla Akkache. Den misstänkta pojken har begärts häktad. Häktningsförhandlingen äger rum i eftermiddag i Stockholms tingsrätt, tidpunkt ännu inte fastställd. Det är tingsrätten som sätter ut tid för förhandlingen. Utredningen fortsätter nu med bland annat förhör och tekniska undersökningar. Någon ytterligare information kan inte lämnas i det här skedet. Tingsrättens målnummer: B 8310-23   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Vice chefsåklagare Hans Ihrman planerar att väcka åtal den 9 juni. Innan dess har han ingen möjlighet att svara på frågor om ärendet.

  Sedan i februari är en man i 40-årsåldern häktad misstänkt för försök till grov utpressning, grovt vapenbrott och försök till finansiering av terrorism. Under utredningen har bevisningen stärkts för att mannen har kopplingar till den kurdiska organisationen PKK. Förundersökningen är nu inne i sitt slutskede och åklagaren planerar att väcka åtal den 9 juni. Innan dess har han ingen möjlighet att svara på frågor, utan måste koncentrera sig på själva utredningsarbetet. När åtal väcks kommer information om åklagarens tillgänglighet.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag lagt ner en förundersökning där en person varit misstänkt för vållande till annans död efter att ett barn avlidit tidigare i år.

  Den 1 mars 2023 inkom ett litet barn med ambulans till länssjukhuset Ryhov med andningsproblem. Barnet dödförklarades senare samma dag. Med hänsyn till de inledningsvis oklara omständigheterna som förorsakat dödsfallet kom en nära anhörig att anhållas på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Den misstänkta försattes på fri fot den 3 mars 2023 men förundersökningen fortsatte. Åklagare har i dag lagt ner förundersökningen. – Vi har sedan den misstänkta personen försattes på fri fot hört ytterligare personer i utredningen. Den här veckan inkom också den slutgiltiga rättsmedicinska obduktionsrapporten, säger kammaråklagare Kristoffer Clausen vid Åklagarkammaren i Jönköping. – Rättsläkarna kommer i rapporten fram till att dödsfallet beror på en olyckshändelse, vilket ligger i linje med den berättelse som den misstänkta lämnat i förhör. Mot den bakgrunden läggs förundersökningen ner. Ytterligare kommentarer kommer på grund av sekretess och av respekt för de efterlevande inte att lämnas. Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM-30821-23.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppdatering i mordärende i Enköpings kommun

  Flera pojkar under 18 år som frihetsberövats under veckan misstänkta för penningtvättsbrott i utredningen om mord i Hjälstavikens naturreservat i Enköpings kommun har nu släppts på fri fot. Ingen av dem som nu är släppta är misstänkta för delaktighet i mordet, misstankarna handlar enbart om penningtvättsbrott.

  Läs mer

  Flera pojkar under 18 år som frihetsberövats under veckan misstänkta för penningtvättsbrott i utredningen om mord i Hjälstavikens naturreservat i Enköpings kommun har nu släppts på fri fot. Ingen av dem som nu är släppta är misstänkta för delaktighet i mordet, misstankarna handlar enbart om penningtvättsbrott.

   – Misstankarna mot pojkarna om penningtvätt kvarstår trots att de är släppta på fri fot. De misstänks ha tagit emot pengar som tagits från målsägande efter att han utsatts för brott, säger senior åklagare Moa Blomqvist. Fem ungdomar är fortsatt häktade misstänkta för inblandning i mordet. Omhäktningar har skett under veckan, åtalstiden är satt till 21 juni. Kontakt Senior åklagare Moa Blomqvist är tillgänglig på telefon i dag fredag kl. 10.30-11.30, 010-562 51 91.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppdatering i utredning om misstänkt mord i Årjäng

  I ärendet om misstänkt mord i Årjäng i Värmland har den misstänkta mannen delgetts nya misstankar som åklagaren begär honom häktad för. Häktningsförhandling sker under fredagen. Åklagaren är tillgänglig för media efter häktningsförhandlingen.

  Läs mer

  I ärendet om misstänkt mord i Årjäng i Värmland har den misstänkta mannen delgetts nya misstankar som åklagaren begär honom häktad för. Häktningsförhandling sker under fredagen. Åklagaren är tillgänglig för media efter häktningsförhandlingen.

  – Brottstiden för brott mot griftefrid och grovt gravfridsbrott har ändrats och är numer med start den 12 januari 2018. Utredningen har visat att det med största sannolikhet är den dagen målsäganden avlidit. Jag vill inte gå in på exakt hur vi har kommit fram till just det datumet, säger senior åklagare Linda Karlsson. Framställan om förlängd åtalstid skickades in den 25 maj med begäran om ytterligare två veckors utredningstid. – Den misstänkta mannen kommer även att begäras häktad på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri under tiden den 12 januari 2018 till den 28 februari 2023. Bedrägeriet består i att misstänkt haft tillgång till målsägandens konton och därigenom tagit del av den pension som kommit in till hennes konton. Gärningen är att bedöma som grov på grund av att den varit systematisk och avsett ett betydande värde, cirka 1 300 000 kr. Mannen förnekar det grova bedrägeriet, säger Linda Karlsson. Den misstänkta mannen är fortfarande skäligen misstänkt för mord. Obduktionsprotokollet har ännu inte redovisats. Det kommer att redovisas inom kort. Häktningsförhandlingen börjar kl. 11.45 i dag fredag. Målnummer i Värmlands tingsrätt: B 1361-23. Kontakt Senior åklagare Linda Karlsson är tillgänglig på 010-562 66 89 för att svara på frågor timmen efter häktningsförhandlingen.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Svea hovrätt har i dag fastställt tingsrättens dom avseende en person som i tingsrätten dömts för grovt spioneri till livstids fängelse.

  Stockholms tingsrätt dömde den 19 januari 2023 två bröder för grovt spioneri. Den äldre brodern dömdes dessutom för obehörig befattning med hemlig uppgift. Den äldre brodern dömdes i tingsrätten till livstids fängelse. Den yngre brodern dömdes till fängelse 9 år och 10 månader. Den yngre brodern återkallade sitt överklagande förra veckan. Dagens dom från hovrätten tar därför endast sikte på den äldre brodern. Hovrättens dom innebär att den äldre brodern döms för grovt spioneri och för obehörig befattning med hemlig uppgift även i hovrätten. Hovrätten fastställer även straffet på livstids fängelse. Genom hovrättens dom i dag och samma domstols beslut förra veckan slås det fast att männen under en längre tid, för att gå Ryssland och rysk underrättelsetjänst tillhanda, bl.a. anskaffat och röjt uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet. Anskaffandet av de uppgifter målet handlat om skett inom ramen för den äldre broderns anställningar vid Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Förundersökningen har pågått sedan 2017. Förundersökningen har bedrivits av Säkerhetspolisen under ledning av två åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Den äldre brodern har varit häktad sedan september 2021. Hovrätten förordnar i dagens dom om fortsatt häktning av den äldre brodern. Stora delar av bevisningen har hovrätten av sekretesskäl tagit upp bakom stängda dörrar. De uppgifter som skyddas av sekretess avser Sveriges försvar och den svenska säkerhets- och underrättelsetjänsten. Hovrätten har i domen i dag beslutat om fortsatt sekretess. De två åklagare som handlagt målet har därför mycket begränsade möjligheter att prata om målet. – Vi är mycket nöjda med hovrättens dom. Vi har i såväl skuld- som påföljdsfrågan fått fullt bifall även i hovrätten, säger senior åklagare Mats Ljungqvist i en kommentar.  – Det är fråga om utomordentligt allvarlig brottslighet. Av det skälet menar vi att någon annan påföljd än livstids fängelse för den äldre brodern inte kunde komma i fråga, säger chefsåklagare Per Lindqvist. Målnummer i Svea hovrätt: B 1170-23. Kontakt Åklagarna är tillgängliga på telefon i dag, torsdag kl. 14.30–16 Chefsåklagare Per Lindqvist, 010-562 53 85 Senior åklagare Mats Ljungqvist, 010-562 54 29     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >