Aktuella pressmeddelanden

 • Åklagaren har i dag begärt en person häktad misstänkt för mord och grovt vapenbrott efter att en pojke sköts till döds i Bagarmossen den 9 juli.

  Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 12591-24. Häktningsförhandlingen börjar kl. 12. Kontakt Senior åklagare Daniel Insulander är tillgänglig på 010-562 53 09 i ca en halvtimme efter att häktningsförhandlingen har avslutats. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag väckt åtal i ett ärende där en man i november 2022 mördade en kvinna som var anställd på ett LSS-boende. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Mannen dömdes i februari 2023 till rättspsykiatrisk vård för mord. Åtalet som nu väcks gäller arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. Den åtalade är vd för bolaget som driver vårdboendet. – I sin egenskap av vd för bolaget har den åtalade varit ansvarig för den mördade kvinnans arbetsmiljö. Utredningen har visat att det finns brister i bolagets systematiska arbetsmiljöarbete. Bolaget har inte genomfört en tillräckligt noggrann riskbedömning och därmed inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att gärningsmannen inte kunnat utöva våld mot personal. En riskbedömning skulle bland annat ha föranlett att ensamarbete inte var tillåtet samt att knivar inte var tillgängliga. Om någon av dessa åtgärder vidtagits hade händelsen med hög grad av sannolikhet kunnat undvikas, säger senior åklagare Jennie Nordin, som har lett förundersökningen. Åklagaren yrkar också att bolaget ska betala en företagsbot om 2 miljoner kronor eftersom brottet begicks i utövningen av bolagets näringsverksamhet. Målnummer i Uppsala tingsrätt: B 9675-22. Kontakt Jennie Nordin är tillgänglig för korta kommentarer på 010-562 57 23 i dag kl. 14–14.45. Därefter har hon inte möjlighet att vara tillgänglig för media. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den 9 juli sköts en pojke till döds i Bagarmossen i södra Stockholm. Tre personer har nu frihetsberövats i ärendet.

  Två av de frihetsberövade är under 18 år och misstänks för inblandning i skjutningen. Den tredje personen, som är över 18 år, misstänks för skyddande av brottsling. – Nu fortsätter utredningsarbetet med teknisk undersökning, dna-spårning och förhör. Polisen efterfrågar ytterligare vittnen som kan ha gjort iakttagelser i samband med händelsen, säger senior åklagare Daniel Insulander. Åklagaren är inte tillgänglig för media i dag. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare Carolina Frohm på City åklagarkammare har under eftermiddagen i dag beslutat begära de två personer som varit anhållna sedan en större polisinsats på Stockholms Centralstation i onsdags häktade. Häktningsförhandlingar i ärendet kommer att hållas i Stockholms tingsrätt under lördagen.

  Både mannen och kvinnan begärs häktade på sannolika skäl misstänkta för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott, samt för förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse. Häktningsförhandlingar i ärendet kommer att hållas i Stockholms tingsrätt lördag med start kl. 13 respektive kl. 13.20. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 12199-24. Åklagaren är inte tillgänglig för kommentarer i ärendet under helgen. Presstjänsten har inte tillgång till några handlingar. Tidigare pressmeddelande utskickat 11/7. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag torsdag väckt åtal vid Södertörns tingsrätt mot fyra personer misstänkta för inblandning i flera fall av ekonomisk brottslighet i ett företag med koppling till ett tidigare omfattande miljöbrottsåtal. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon i dag.

  Åtalen som lämnats in avser grova bokföringsbrott, medhjälp till grova bokföringsbrott, grov trolöshet mot huvudman samt grov oredlighet mot borgenärer. Brotten gäller händelser som skett i företaget under räkenskapsåren 2018, 2019 och 2020. – När det gäller bokföringsbrotten så handlar det framför allt om att oriktiga fakturor bokförts och att privata kostnader bokförts som affärshändelser i bolaget. Jag menar också att en eller flera av de som nu åtalats, i årsredovisningarna för åren 2018 och 2019, redovisat ett resultat och eget kapital som varit väsentligt högre än det verkliga, säger kammaråklagare Anders Gustafsson. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 5523-24 (Miljöbrottsåtalets målnummer: B 554-24) Kontakt Kammaråklagare Anders Gustafsson är tillgänglig för media på 010-562 56 42 i dag fram till kl. 17. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Vid en insats på Stockholms Centralstation i går eftermiddag grep polisen två personer som senare under onsdagskvällen anhölls av åklagare. Förundersökningen leds nu av åklagare Carolina Frohm på City åklagarkammare i Stockholm.

  – Det är fortfarande väldigt tidigt i utredningen. Just nu ligger fokus på att klarlägga händelseförloppet. Det pågår sedvanliga utredningsåtgärder. De två personer som anhållits är en man i 30-årsåldern och en kvinna i 35-årsåldern. De är båda på sannolika skäl misstänkta för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott, samt för förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse. De misstänkta kommer att förhöras under dagen i dag tillsammans med sina offentliga försvarare. Först efter att dessa förhör hållits räknar vi med att vi fått en klarare bild av ärendet, säger senior åklagare Carolina Frohm. Senast på lördag kl. 12 måste åklagaren ta ställning till om de anhållna ska begäras häktade eller om de ska försättas på fri fot. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 12199-24. Åklagaren har inte möjlighet att vara tillgänglig för media i dag torsdag. När det finns mer information att lämna så kommer det att skickas ut ett nytt pressmeddelande. Presstjänsten har inte tillgång till några handlingar i ärendet. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Lagändring i sexualbrottslagstiftningen har utökat skyddet för barn

  Den 1 augusti är det två år sedan delar av sexualbrottslagstiftningen ändrades. Bland annat innebar det ett utökat skydd vid så kallade distansbrott. Genom att realtidskravet vid våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn togs bort behöver inte gärningspersonen längre vara närvarande när gärningen sker. Så länge gärningspersonen har förmått barnet att utföra en sexuell handling är det brottsligt.

  Läs mer

  Den 1 augusti är det två år sedan delar av sexualbrottslagstiftningen ändrades. Bland annat innebar det ett utökat skydd vid så kallade distansbrott. Genom att realtidskravet vid våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn togs bort behöver inte gärningspersonen längre vara närvarande när gärningen sker. Så länge gärningspersonen har förmått barnet att utföra en sexuell handling är det brottsligt.

  – Lagändringen täppte till de luckor som tidigare fanns. Om en person har kontakt via internet med ett barn och förmår barnet att utföra en sexuell handling på en inspelning så är det numera ett brott så länge gärningspersonen ser till att det händer. Även om det inte sker i realtid eller i fysisk närvaro, säger Emelie Källfelt, senior åklagare på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum. En annan justering som gjordes 1 augusti 2022 handlar om brottet utnyttjande av barn för sexuell posering. – Om ett barn låg och sov eller hade en funktionsnedsättning kunde gärningspersonen inte dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering eftersom målsäganden var passiv. Nu är det justerat och innebär att det kan vara ett poseringsbrott även om det är ett spädbarn som sover. Lagstiftaren fokuserar även på gärningspersonens aktivitet istället för enbart på barnets, säger Emelie Källfelt. I och med ändringen av lagen höjdes straffminimum för många sexualbrott mot barn. Böter är i princip borttaget från samtliga straffskalor. För sexualbrott mot barn i allmänhet finns dessutom i stor utsträckning en presumtion för fängelse med hänsyn till brottets art. – Lagändringen speglar samhällets syn på sexualbrott mot barn. Det bedöms lika allvarligt att begå brott när man fysiskt träffas som när det sker via internet. Fler situationer rubriceras numera som allvarligare gärningar och rubriceringarna speglar bättre den sexuella kränkning barnet utsatts för, säger Emelie Källfelt. Kontakt Senior åklagare Emelie Källfelt, med ansvar för brottsområdet brott mot barn, är tillgänglig i dag kl. 13–14, 010-562 55 59. _________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i mål om människohandel i Åsele, Västerbotten

  På torsdag den 11 juli kl. 11 meddelar Lycksele tingsrätt dom i ett ärende där en man och en kvinna är åtalade för nio fall av människohandel. Paret är företrädare och ägare av ett svenskt bäruppköparföretag. Åklagaren är tillgänglig för media efter att dom meddelats.

  Läs mer

  På torsdag den 11 juli kl. 11 meddelar Lycksele tingsrätt dom i ett ärende där en man och en kvinna är åtalade för nio fall av människohandel. Paret är företrädare och ägare av ett svenskt bäruppköparföretag. Åklagaren är tillgänglig för media efter att dom meddelats.

  Åtalet i det här ärendet har möjliggjorts genom en myndighetssamverkan där Åklagarmyndigheten deltar tillsammans med åtta andra myndigheter för att motverka arbetslivskriminalitet. Målnummer i Lycksele tingsrätt: B 583-23. Pressmeddelande vid åtal den 3 maj 2024. Läs mer om myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet Kontakt Senior åklagare Petra Götell är tillgänglig för media på torsdag eftermiddag från cirka kl. 13 på 010-562 56 26. Finns önskemål om en filmad intervju med åklagaren på torsdag vänligen kontakta presstjänsten. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Onsdag den 10 juli meddelar Kalmar tingsrätt dom i ett ärende där fyra män åtalats för bland annat anstiftan av försök till mord, försök till mord och flera grova vapenbrott. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Åtal väcktes den 4 april mot fyra män för ett flertal olika brott som är kopplade till grov organiserad brottslighet och där huvudmannen enligt åtalet har styrt verksamheten från Spanien. Pressmeddelande vid åtal. Målnummer i Kalmar tingsrätt: B 982-24 samt B 3304-22. Kontakt Senior åklagare Johan Henningsson är tillgänglig för media på onsdag den 10 juli kl. 13–14, 010-562 63 62. Åklagaren är även tillgänglig för fysiska intervjuer kl. 14.15–15.30. Önskar du en fysisk intervju, kontakta åklagaren på [email protected] senast tisdag den 9 juli kl. 16. Telefonintervjuer behöver inte bokas. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har begärt en ung person (under 18 år) häktad för mord i Strömmensberg i Göteborg i torsdags. Häktningsförhandling i ärendet hålls i Göteborgs tingsrätt måndag eftermiddag. Åklagaren är tillgänglig för en kort kommentar på telefon efter häktningsförhandlingen.

  Häktningsförhandling i ärendet sker kl. 14 måndag den 8 juli. Tingsrättens målnummer: B 12257-24. Tidigare utskickat pressmeddelande i ärendet 5/7 Kontakt Chefsåklagare Per-Erik Rinsell kommer att vara tillgänglig för en kort kommentar till resultatet av häktningsförhandlingen på 010-562 71 52 måndag kl. 15-16. Innan häktningsförhandlingen är åklagaren inte tillgänglig för media. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 >