Författningssamling

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.
 • ÅFS 2024:01 (Notis)

  Datum: 2024-01-08

  Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott. (Beslutade den 21/12 2023. Träder i kraft 18/1 2024).

 • ÅFS 2023:07

  Datum: 2023-12-19

  ÅFS 2023:7 Internationellt samarbete Gäller fr o m 1 januari 2024. (ersätter ÅFS 2007:12 som upphör att gälla samma datum).

 • ÅFS 2023:6 (Notis)

  Datum: 2023-09-25

  Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2023:05

  Datum: 2023-08-31

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om it-säkerhet inom åklagarväsendet.

 • ÅFS 2023:04 (Notis)

  Datum: 2023-07-12

  Riksåklagaren beslutade den 20 juni 2023 om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott. Författningen som träder i kraft den 14 juli 2023 har kungjorts i Svensk Författningssamling (2022:1875).

 • ÅFS 2023:03 (Ändring i ÅFS 2012:02)

  Datum: 2023-05-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter 2023:3 om ändring av Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2012:2) om rättslig tillsyn.

 • ÅFS 2023:02

  Datum: 2023-03-31

  Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2023:2) om underrättelse enligt 10 kap. 13 § RF och information till riksåklagaren i vissa andra fall. (Gäller fr.o.m 2023-04-01)

 • ÅFS 2023:01 (Notis)

  Datum: 2023-01-17

  ÅFS 2023:01 Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott (beslutade 20 december 2022).

 • ÅFS 2022:09 (Ändring i ÅFS 2005:25)

  Datum: 2022-12-22

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:25) om samordning av brottmålsärenden.

 • ÅFS 2022:08

  Datum: 2022-12-22

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om strafföreläggande.

 • ÅFS 2022:07

  Datum: 2022-07-08

  ÅFS 2022:07 Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott (beslutade 8 juli 2022).

 • ÅFS 2022:03

  Datum: 2022-07-07

  ÅFS 2022:03 Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott (Beslutade den 7 juli 2022).

 • ÅFS 2022:04

  Datum: 2022-07-07

  ÅFS 2022:04 Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott (Beslutade den 7 juli 2022).

 • ÅFS 2022:05

  Datum: 2022-07-07

  ÅFS 2022:05 Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott (Beslutade den 7 juli 2022).

 • ÅFS 2022:06

  Datum: 2022-07-07

  ÅFS 2022:06 Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott (Beslutade den 7 juli 2022).

 • ÅFS 2022:02 (Ändring i ÅFS 2005:17)

  Datum: 2022-04-12

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring (beslutade den 12 april 2022).

 • ÅFS 2022:01 (Upphävd)

  Datum: 2022-04-05

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. Upphävd 2/1 2024

 • ÅFS 2021:07 (Ändring i ÅFS 2011:9)

  Datum: 2021-07-08

  Ändringar i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2011:9) om fullgörande av jour och beredskap. (Denna författning träder i kraft 1 september 2021)

 • ÅFS 2021:05 (Upphävd)

  Datum: 2021-06-28

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den 28 juni 2021) Upphävd 2/1 2024

 • ÅFS 2021:04 (Ändring i ÅFS 2014:16)

  Datum: 2021-06-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring av Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:16) om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas. (Beslutade den 23 juni 2021.)

 • ÅFS 2021:06

  Datum: 2021-06-23

  Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott. (Beslutade den 23 juni 2021)

 • ÅFS 2021:03 (Ändring i ÅFS 2019:03)

  Datum: 2021-06-15

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring av Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2019:3) om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Kustbevakningen. (Beslutade den 14 juni 2021.)

 • ÅFS 2021:02 (Ändring i ÅFS 2015:02)

  Datum: 2021-05-21

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring av Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2015:2) om restriktioner. (Beslutade den 21 maj 2021.)

 • ÅFS 2021:01

  Datum: 2021-01-18

  Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott (Beslutade den 18 januari 2021)

 • ÅFS 2020:06 (Upphävd)

  Datum: 2020-12-21

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphävande av Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:8) om rättslig styrning och information inom åklagarväsendet (Beslutade den 18 december 2020)

 • ÅFS 2020:5 (Ändring i ÅFS 2005:25)

  Datum: 2020-12-14

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:25) om samordning av brottmålsärenden. (Beslutade den 14 december 2020)

 • ÅFS 2020:04 (Upphävd)

  Datum: 2020-12-14

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutad den 14 december 2020) Upphävd 2/1 2024

 • ÅFS 2020:03 (Ändring i ÅFS 2013:3)

  Datum: 2020-11-24

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2013:3) om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket. (Beslutade den 24 november 2020.)

 • ÅFS 2020:02 (Ändring i ÅFS 2011:6)

  Datum: 2020-09-03

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2011:6) om kontaktförbud. (Beslutade den 1 september 2020.)

 • ÅFS 2005:08 (Upphävd)

  Datum: 2020-03-12

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om rättslig styrning och information inom åklagarväsendet. (Senast ändrad genom ÅFS 2020:6)

 • ÅFS 2020:01

  Datum: 2020-03-10

  Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott. (Beslutade den 10 mars 2020.)

 • ÅFS 2019:11 (Ändring i ÅFS 2012 2)

  Datum: 2019-12-16

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2012:2) om rättslig tillsyn. (Beslutade den 16 december 2019.)

 • ÅFS 2019:10 (Ändring i ÅFS 2014 16)

  Datum: 2019-12-16

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2014:16) om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas. (Beslutade den 16 december 2019.)

 • ÅFS 2019:09 (Upphävd)

  Datum: 2019-12-16

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:08) om rättslig styrning och information inom åklagarväsendet. (Beslutade den 16 december 2019.)

 • ÅFS 2019:8 (Ändring i ÅFS 2005:2)

  Datum: 2019-12-16

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:2) om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen. (Beslutade den 16 december 2019.)

 • ÅFS 2019:7 (Upphävd)

  Datum: 2019-12-03

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den 3 december 2019.) Upphävd 2/1 2024

 • ÅFS 2019:06 (Ändring i ÅFS 2005:25)

  Datum: 2019-11-25

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:25) om samordning av brottmålsärenden. (Beslutade den 25 november 2019.)

 • ÅFS 2019:05 (Upphävd)

  Datum: 2019-11-11

  Åklagarmyndighetens föreskrifter 2019:05 om upphävande av Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:24) om dokumentation vid sammanträde i brottmål. Beslutade den 11 november 2019.

 • ÅFS 2019:04 (Notis)

  Datum: 2019-10-24

  ÅFS 2019:4 Notis om riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot.

 • ÅFS 2019:03

  Datum: 2019-06-19

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Kustbevakningen.

 • ÅFS 2019:02 (Ändring i ÅFS 2005:9)

  Datum: 2019-03-29

  Beslut om ändring av allmänna råd i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutad den 28 mars 2019)

 • ÅFS 2019:01 (Ändring i ÅFS 2013:3)

  Datum: 2019-03-29

  Beslut om ändring av allmänna råd i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2013:3) om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket. (Beslutade den 28 mars 2019)

 • ÅFS 2018:09

  Datum: 2018-12-10

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphävande av Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2014:11) om anmälan av resa utomlands och om utländska besök (beslutade den 10 december 2018)

 • ÅFS 2018:08 (Notis)

  Datum: 2018-09-18

  Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott. Riksåklagaren beslutade den 22 augusti 2018 om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott. (Gäller fr o m den 1 oktober 2018.)

 • ÅFS 2018:07

  Datum: 2018-06-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphävande av Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten. (Beslutade den 18 juni 2018.)

 • ÅFS 2018:06 (Notis)

  Datum: 2018-05-22

  Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott. (Beslutade den 23 april 2018)

 • ÅFS 2018:05 (Upphävd)

  Datum: 2018-03-26

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten. (Beslutade den 26 mars 2018.)

 • ÅFS 2018:04 (Upphävd)

  Datum: 2018-03-19

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den 19 mars 2018.) Upphävd 2/1 2024

 • ÅFS 2018:03 (Notis)

  Datum: 2018-01-25

  Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2018:02 (Ändring i ÅFS 2005:25)

  Datum: 2018-01-25

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:25) om samordning av brottmålsärenden. (Beslutade den 22 januari 2018.)

 • ÅFS 2018:01 (Ändring i ÅFS 2005:18)

  Datum: 2018-01-24

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (Beslutade den 22 januari 2018.)

 • ÅFS 2017:05 (Upphävd)

  Datum: 2017-12-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den 27 november 2017.) Upphävd 2/1 2024

 • ÅFS 2017:09 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  Datum: 2017-12-21

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade den 19 december 2017.)

 • ÅFS 2017:08 (Ändring i ÅFS 2012:02)

  Datum: 2017-12-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2012:2) om rättslig tillsyn. (Beslutade den 18 december 2017.)

 • ÅFS 2017:07 (Upphävd)

  Datum: 2017-12-14

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten. (Beslutade den 11 december 2017.)

 • ÅFS 2017:06 (Upphävd)

  Datum: 2017-12-13

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den 11 december 2017) Upphävd 2/1 2024

 • ÅFS 2017:04 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  Datum: 2017-10-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade den 30 oktober 2017.)

 • ÅFS 2017:03 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  Datum: 2017-05-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade den 22 maj 2017.)

 • ÅFS 2017:02 (Notis)

  Datum: 2017-05-08

  Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2017:01 (Upphävd)

  Datum: 2017-01-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten. (Beslutade den 20 januari 2017.)

 • ÅFS 2016:08 (Ändring i ÅFS 2014:16)

  Datum: 2016-12-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:16) om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas. (Beslutade den 19 december 2016.)

 • ÅFS 2016:07 (Notis)

  Datum: 2016-11-29

  Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott. (Beslutade den 6 oktober 2016.)

 • ÅFS 2016:06 (Upphävd)

  Datum: 2016-10-25

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den 24 oktober 2016.) Upphävd 2/1 2024

 • ÅFS 2016:05 (Ändring i ÅFS 2005:17)

  Datum: 2016-05-17

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Beslutade den 16 maj 2016.)

 • ÅFS 2016:04 (Notis)

  Datum: 2016-05-13

  Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2016:03 (Ändring i ÅFS 2005:30)

  Datum: 2016-02-15

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:30) om dokumentation och underrättelser vid tvångsmedel. (Beslutade den 15 februari 2016.)

 • ÅFS 2016:02 (Ändring i ÅFS 2005:17)

  Datum: 2016-02-01

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Beslutade den 1 februari 2016.)

 • ÅFS 2016:01 (Ändring i ÅFS 2015:02)

  Datum: 2016-01-27

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2015:2) om restriktioner. (Beslutade den 27 januari 2016.)

 • ÅFS 2015:09 (Notis)

  Datum: 2015-12-04

  Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2015:08 (Ändring i ÅFS 2005:19)

  Datum: 2015-09-22

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:19) om diarieföring. (Beslutade den 21 september 2015.)

 • ÅFS 2015:07 (Notis)

  Datum: 2015-09-10

  Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2015:06 (Ändring i ÅFS 2015:02)

  Datum: 2015-08-18

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2015:2) om restriktioner. (Beslutade den 17 augusti 2015.)

 • ÅFS 2015:05 (Upphävd)

  Datum: 2015-07-02

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den 1 juli 2015.) Upphävd 2/1 2024

 • ÅFS 2015:04 (Upphävd)

  Datum: 2015-05-22

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den 21 maj 2015.) Upphävd 2/1 2024

 • ÅFS 2015:03 (Ändring i ÅFS 2015:02)

  Datum: 2015-04-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2015:2) om restriktioner. (Beslutade den 30 april 2015.)

 • ÅFS 2015:01 (Ändring i ÅFS 2005:18)

  Datum: 2015-03-10

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (Beslutade den 9 mars 2015.)

 • ÅFS 2014:16 (Ersätter ÅFS 2006:12)

  Datum: 2014-12-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas. (Beslutade den 22 december 2014.)

 • ÅFS 2014:17 (Upphävd)

  Datum: 2014-12-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2014:4) om indelning av den operativa verksamheten. (Beslutade den 22 december 2014.)

 • ÅFS 2014:12 (Ändring i ÅFS 2005:17)

  Datum: 2014-11-04

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Beslutade den 3 november 2014.)

 • ÅFS 2014:13 (Ändring i ÅFS 2011:09)

  Datum: 2014-11-04

  Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2011:9) om fullgörande av jour och beredskap. (Beslutade den 3 november 2014.)

 • ÅFS 2014:14 (Ändring i ÅFS 2010:06)

  Datum: 2014-11-04

  Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2010:6) för bevakning av frister i ärenden med anhållna. (Beslutade den 3 november 2014.)

 • ÅFS 2014:02 (Ändring i ÅFS 2005:18)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (Beslutade den 29 september 2014.)

 • ÅFS 2014:03 (Ändring i ÅFS 2012:02)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2012:2) om rättslig tillsyn. (Beslutade den 29 september 2014.)

 • ÅFS 2014:04 (Upphävd)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten. (Upphävd per 2018-07-01)

 • ÅFS 2014:05 (Ändring i ÅFS 2005:25)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:25) om samordning av brottmålsärenden. (Beslutade den 30 september 2014.)

 • ÅFS 2014:06 (Ändring i ÅFS 2007:05)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2007:5) om bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar. (Beslutade den 30 september 2014.)

 • ÅFS 2014:07 (Upphävd)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om IT-säkerhet inom åklagarväsendet. (Beslutade den 29 september 2014.)

 • ÅFS 2014:08 (Ändring i ÅFS 2005:02)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:2) om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen. (Beslutade den 29 september 2014.)

 • ÅFS 2014:09 (Upphävd)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den 29 september 2014.) Upphävd 2/1 2024

 • ÅFS 2014:10 (Upphävd)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om underrättelse i vissa fall. (Beslutade den 29 september 2014.) (OBS! Denna ÅFS är upphävd 2023-03-31 och ersatt av ÅFS 2023:2)

 • ÅFS 2014:11 (Upphävd)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om anmälan av resa utomlands och om utländska besök. (Beslutad den 29 september 2014.)

 • ÅFS 2014:01 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  Datum: 2014-06-09

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade den 26 maj 2014.)

 • ÅFS 2014:15

  Datum: 2014-01-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare. (Beslutade den 22 december 2014.)

 • ÅFS 2013:08 (Ändring i ÅFS 2013:03)

  Datum: 2013-11-04

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2013:3) om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket. (Beslutade den 22 oktober 2013.)

 • ÅFS 2013:07 (Upphävd)

  Datum: 2013-06-24

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphävande av Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2005:23) om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter. (Beslutade den 20 juni 2013.)

 • ÅFS 2013:05 (Upphävd)

  Datum: 2013-04-09

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den 5 april 2013.) OBS! Upphävd 2/1 2024

 • ÅFS 2013:06 (Ändring i ÅFS 2011:06)

  Datum: 2013-04-05

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2011:6) om kontaktförbud. (Beslutade den 9 april 2013.)

 • ÅFS 2013:04 (Upphävd)

  Datum: 2013-03-19

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 18 mars 2013.)

 • ÅFS 2013:03

  Datum: 2013-02-05

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket. (Beslutade den 4 februari 2013.)

 • ÅFS 2013:02 (Upphävd)

  Datum: 2013-01-17

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 16 januari 2013.)

 • ÅFS 2013:01 (Ändring i ÅFS 2005:18)

  Datum: 2013-01-15

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (Beslutade den 14 januari 2013)

 • ÅFS 2012:07 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  Datum: 2012-12-21

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade den 21 december 2012.)

 • ÅFS 2012:06 (Notis)

  Datum: 2012-12-14

  Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2012:05 (Upphävd)

  Datum: 2012-10-15

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den 15 oktober 2012.) OBS! Upphävd 2/1 2024

 • ÅFS 2012:04 (Notis)

  Datum: 2012-10-10

  Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2012:03 (Upphävd)

  Datum: 2012-05-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. (Beslutade den 28 maj 2012.)

 • ÅFS 2012:02

  Datum: 2012-05-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om rättslig tillsyn. (Beslutade den 28 maj 2012.)

 • ÅFS 2012:01 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  Datum: 2012-02-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade den 22 februari 2012.)

 • ÅFS 2011:10 (Ändring i ÅFS 2010:06)

  Datum: 2011-12-23

  Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2010:6) för bevakning av frister i ärenden med anhållna. (Beslutad den 22 december 2011.)

 • ÅFS 2011:11 (Upphävd)

  Datum: 2011-12-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. (Beslutade den 22 december 2011.)

 • ÅFS 2011:12 (Ändring i ÅFS 2005:17)

  Datum: 2011-12-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Beslutade den 22 december 2011.)

 • ÅFS 2011:09

  Datum: 2011-12-23

  Åklagarmyndighetens allmänna råd om fullgörande av jour och beredskap. (Beslutade den 22 december 2011.)

 • ÅFS 2011:08 (Ändring i ÅFS 2005:18)

  Datum: 2011-11-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (Beslutade den 28 november 2011.)

 • ÅFS 2011:07 (Upphävd)

  Datum: 2011-10-28

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den 17 oktober 2011.) Upphävd 2/1 2024

 • ÅFS 2011:06

  Datum: 2011-09-27

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om kontaktförbud. (Beslutade den 26 september 2011.)

 • ÅFS 2011:05 (Notis)

  Datum: 2011-07-05

  Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2011:04 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  Datum: 2011-05-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade den 20 maj 2011.)

 • ÅFS 2011:03 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  Datum: 2011-04-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade den 19 april 2011.)

 • ÅFS 2011:02

  Datum: 2011-03-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om fördelning av ärenden enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser mellan allmän åklagare och tullåklagare. (Beslutade den 28 mars 2011.)

 • ÅFS 2011:01 (Upphävd)

  Datum: 2011-01-25

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (2007:12) om internationellt samarbete; (Beslutade den 24 januari 2011.) OBS! Upphävd 2/1 2024

 • ÅFS 2010:07 (Upphävd)

  Datum: 2010-12-28

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. (Beslutade den 22 december 2010.)

 • ÅFS 2010:08 (Upphävd)

  Datum: 2010-12-27

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 22 december 2010.)

 • ÅFS 2010:06

  Datum: 2010-11-30

  Åklagarmyndighetens allmänna råd för bevakning av frister i ärenden med anhållna. (Beslutade den 29 november 2010)

 • ÅFS 2010:05 (Upphävd)

  Datum: 2010-09-28

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 27 september 2010.)

 • ÅFS 2010:04 (Upphävd)

  Datum: 2010-06-15

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 15 juni 2010.)

 • ÅFS 2010:03 (Upphävd)

  Datum: 2010-05-31

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. (Beslutade den 31 maj 2010.)

 • ÅFS 2010:02 (Upphävd)

  Datum: 2010-04-15

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den 15 april 2010.) OBS! Upphävd 2/1 2024.

 • ÅFS 2010:01 (Notis)

  Datum: 2010-03-24

  Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2009:04 (Notis)

  Datum: 2009-12-11

  Notis om riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2009:03 (Notis)

  Datum: 2009-11-16

  Notis om riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2009:02 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  Datum: 2009-03-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade den 23 mars 2009.)

 • ÅFS 2009:01 (Upphävd)

  Datum: 2009-01-08

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 8 januari 2009.)

 • ÅFS 2008:04 (Upphävd)

  Datum: 2008-09-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 23 september 2008.)

 • ÅFS 2008:03 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  Datum: 2008-07-24

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade den 21 juli 2008.)

 • ÅFS 2008:02 (Upphävd)

  Datum: 2008-06-19

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. (Beslutade den 19 juni 2008.)

 • ÅFS 2008:01 (Ändring i ÅFS 2005:26)

  Datum: 2008-01-07

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:26) om strafföreläggande. (Beslutade den 7 januari 2008.)

 • ÅFS 2007:16 (Upphävd)

  Datum: 2007-12-21

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 20 december 2007.)

 • ÅFS 2007:17 (Ändring i ÅFS 2005:19)

  Datum: 2007-12-21

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:19) om diarieföring. (Beslutade den 20 december 2007.)

 • ÅFS 2007:15 (Upphävd)

  Datum: 2007-08-21

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 20 augusti 2007.)

 • ÅFS 2007:14 (Notis)

  Datum: 2007-07-18

  Notis om riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2007:11 (Notis)

  Datum: 2007-06-15

  Notis om riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2007:12 (upphävd)

  Datum: 2007-06-15

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete. (Beslutade 15 juni 2007). Denna ÅFS upphävdes den 1 januari 2024 då den ersätts av ÅFS 2023:7 .

 • ÅFS 2007:13 (Upphävd)

  Datum: 2007-06-15

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 15 juni 2007.)

 • ÅFS 2007:10 (Notis)

  Datum: 2007-05-23

  Notis om riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2007:09 (Upphävd)

  Datum: 2007-04-19

  Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2005:23) om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter. (Beslutad den 19 april 2007.)

 • ÅFS 2007:08 (Notis)

  Datum: 2007-04-16

  Notis om riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott. (Beslutade x)

 • ÅFS 2007:06 (Ändring i ÅFS 2005:17)

  Datum: 2007-03-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Beslutade den 30 mars 2007.)

 • ÅFS 2007:07 (Upphävd)

  Datum: 2007-03-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 30 mars 2007.)

 • ÅFS 2007:05

  Datum: 2007-03-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar. (Beslutade den 30 mars 2007.)

 • ÅFS 2007:04 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  Datum: 2007-03-26

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål (Beslutade den 26 mars 2007.)

 • ÅFS 2007:03

  Datum: 2007-01-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om skyldighet att i vissa fall skydda innehållet i ärenden och dokument från direktåtkomst i verksamhetsstödet Cåbra. (Beslutade den 22 januari 2007.)

 • ÅFS 2007:02 (Upphävd)

  Datum: 2007-01-22

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 22 januari 2007.)

 • ÅFS 2007:01 (Notis)

  Datum: 2007-01-12

  Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2006:12 (Upphävd)

  Datum: 2006-12-28

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. (Beslutade den 28 december 2006.)

 • ÅFS 2006:13 (Upphävd)

  Datum: 2006-12-28

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 28 december 2006.)

 • ÅFS 2006:14 (Ändring i ÅFS 2005:17)

  Datum: 2006-12-28

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Beslutade den 28 december 2006.)

 • ÅFS 2006:11 (Upphävd)

  Datum: 2006-12-01

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 1 december 2006.)

 • ÅFS 2006:09 (Upphävd)

  Datum: 2006-09-28

  Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2005:23) om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter. (Beslutad den 18 september 2006.)

 • ÅFS 2006:10 (Notis)

  Datum: 2006-09-28

  Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2006:07 (Upphävd)

  Datum: 2006-08-31

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2006:3) om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 28 augusti 2006.)

 • ÅFS 2006:06 (Notis)

  Datum: 2006-06-30

  Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2006:02 (Upphävd)

  Datum: 2006-06-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av ärenden om överförande av lagföring till Sverige. (Beslutade den 9 juni 2006.)

 • ÅFS 2006:03 (Upphävd)

  Datum: 2006-06-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 15 juni 2006.)

 • ÅFS 2006:04 (Upphävd)

  Datum: 2006-06-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring av Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:14) om handläggningen av ärenden om internationell rättslig hjälp. (Beslutade den 9 juni 2006.)

 • ÅFS 2006:05 (Upphävd)

  Datum: 2006-06-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:7) om handläggningen av anmälningar mot åklagare och domare m.fl. (Beslutade den 15 juni 2006.)

 • ÅFS 2006:01 (Upphävd)

  Datum: 2006-05-08

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om IT-säkerhet inom åklagarväsendet. (Beslutade den 8 maj 2006.)

 • ÅFS 2006:08 (Ändring i ÅFS 2005:17)

  Datum: 2006-01-31

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Beslutade den 28 augusti 2006.)

 • ÅFS 2005:23 (Upphävd)

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens allmänna råd om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter. (Beslutade 29 december 2005.)

 • ÅFS 2005:24 (upphävd)

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens allmänna råd om dokumentation vid sammanträde i brottmål. (Beslutade 29 december 2005.) Denna ÅFS är upphävd fr o m 2019-11-24.

 • ÅFS 2005:25

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om samordning av brottmålsärenden. (Beslutade 29 december 2005.)

 • ÅFS 2005:26 (Upphävd)

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om strafföreläggande. (Beslutade 29 december 2005.)

 • ÅFS 2005:27 (Upphävd)

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om besöksförbud. (Beslutade 29 december 2005.)

 • ÅFS 2005:29 (Upphävd)

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om dokumentation av skälen för restriktioner. (Beslutade 29 december 2005.)

 • ÅFS 2005:30

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om dokumentation och underrättelser vid tvångsmedel. (Beslutade 29 december 2005.)

 • ÅFS 2005:31

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om tjänstekort och åklagarbricka. (Beslutade den 29 december 2005.)

 • ÅFS 2005:21 (Upphävd)

  Datum: 2005-12-22

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om användning av elektronisk post i åklagarväsendet. (Beslutade 22 december 2005.)

 • ÅFS 2005:22 (Upphävd)

  Datum: 2005-12-22

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om datasäkerhet inom åklagarväsendet. (Beslutade 22 december 2005.)

 • ÅFS 2005:19

  Datum: 2005-12-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om diarieföring. (Beslutade 19 december 2005.)

 • ÅFS 2005:20 (Upphävd)

  Datum: 2005-12-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om anmälan av resa utomlands och om utländska besök. (Beslutade 19 december 2005.)

 • ÅFS 2005:18

  Datum: 2005-12-12

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (Beslutade 12 december 2005.)

 • ÅFS 2005:13 (Upphävd)

  Datum: 2005-12-05

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av ärenden om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder. (Beslutade 5 december 2005.)

 • ÅFS 2005:14 (Upphävd)

  Datum: 2005-12-05

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av ärenden om internationell rättslig hjälp. (Beslutade 5 december 2005.)

 • ÅFS 2005:15 (Upphävd)

  Datum: 2005-12-05

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggning av ärenden enligt lagen om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar. (Beslutade 5 december 2005.)

 • ÅFS 2005:16 (Upphävd)

  Datum: 2005-12-05

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggning av ärenden om erkännande och verkställighet inom EU av frysningsbeslut. (Beslutade den 5 december 2005.)

 • ÅFS 2005:17 (Ersätter 2005:03)

  Datum: 2005-12-05

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Beslutade 5 december 2005.)

 • ÅFS 2005:12 (Upphävd).

  Datum: 2005-12-02

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om Eurojust. (Beslutade 2 december 2005.)

 • ÅFS 2005:10 (Notis)

  Datum: 2005-11-18

  Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2005:11 (Upphävd)

  Datum: 2005-11-18

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om underrättelse till riksåklagaren i vissa fall. (Beslutade 18 november 2005).

 • ÅFS 2005:09

  Datum: 2005-11-15

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade 15 november 2005)

 • ÅFS 2005:07 (Upphävd)

  Datum: 2005-09-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av anmälningar mot åklagare och domare m.fl. (Beslutade den 29 september 2005.)

 • ÅFS 2005:06 (Notis)

  Datum: 2005-08-16

  Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2005:04 (Upphävd)

  Datum: 2005-07-01

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om behörig åklagare i vissa internationella ärenden. (Beslutade den 1 juli 2005.)

 • ÅFS 2005:05 (Upphävd)

  Datum: 2005-07-01

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 1 juli 2005.)

 • ÅFS 2005:03 (Upphävd)

  Datum: 2005-06-17

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares särskilda beredskapstjänstgöring för anmälningar mot anställda inom polisen, m.m. (Beslutade den 17 juni 2005).

 • ÅFS 2005:02

  Datum: 2005-03-03

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen. (Beslutade den 3 mars 2005.)

 • ÅFS 2005:28 (Upphävd)

  Datum: 2005-01-29

  Åklagarmyndighetens allmänna råd för bevakning av frister i ärenden med anhållna. (Beslutade 29 december 2005.)

 • ÅFS 2005:01 (Notis)

  Datum: 2005-01-03

  Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott.