Författningssamling

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.

Tidsperiod

 • ÅFS 2019:11 (Ändring i ÅFS 2012 2)

  Datum: 2019-12-16

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2012:2) om rättslig tillsyn. (Beslutade den 16 december 2019.)

 • ÅFS 2019:10 (Ändring i ÅFS 2014 16)

  Datum: 2019-12-16

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2014:16) om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas. (Beslutade den 16 december 2019.)

 • ÅFS 2019:8 (Ändring i ÅFS 2005:2)

  Datum: 2019-12-16

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:2) om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen. (Beslutade den 16 december 2019.)

 • ÅFS 2019:7 (Ändring i ÅFS 2007:12)

  Datum: 2019-12-03

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den 3 december 2019.)

 • ÅFS 2019:06 (Ändring i ÅFS 2005:25)

  Datum: 2019-11-25

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:25) om samordning av brottmålsärenden. (Beslutade den 25 november 2019.)

 • ÅFS 2019:02 (Ändring i ÅFS 2005:9)

  Datum: 2019-03-29

  Beslut om ändring av allmänna råd i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutad den 28 mars 2019)

 • ÅFS 2019:01 (Ändring i ÅFS 2013:3)

  Datum: 2019-03-29

  Beslut om ändring av allmänna råd i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2013:3) om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket. (Beslutade den 28 mars 2019)