Åklagarmyndighetens

Det här gör en åklagare

Direkt efter ett brott har skett börjar en förundersökning. Förundersökning är samma sak som en brottsutredning.

Det vill säga att man utreder vad som har hänt. En förundersökning kan ta olika lång tid. Det beror på vilket slags brott det är och vilka bevis som finns.

Polisen börjar förundersökningen. När polisen hittat en misstänkt person tar en åklagare över. Då blir åklagaren förundersökningsledare.

Vid mindre allvarliga brott är polisen förundersökningsledare från början till slut, till exempel vid snatteri eller ett trafikbrott.

Åklagare är alltid förundersökningsledare när den misstänkte är mellan 15 och 17 år, när brottsoffret är under 18 år,  när den misstänkte är frihetsberövad, det vill säga anhållen eller häktad, eller när det finns ett hot om våld mot familj eller mot nära anhöriga, och när det gäller grov eller komplicerad brottslighet.

Åklagare och polis samarbetar mycket med varandra.

Gå tillbaka till startsidan för Lättläst