Åklagaren kan väcka åtal

När förundersökningen är klar bestämmer åklagaren vad som ska hända.
Åklagaren kan besluta om det här:

  • Åklagaren kan väcka åtal. Då blir det rättegång.

  • Åklagaren kan besluta om strafföreläggande. Det betyder att det inte blir rättegång, men den som är skyldig måste ofta betala böter. Den som får ett strafföreläggande får också en anteckning i polisens belastningsregister.

  • Åklagaren kan besluta om åtalsunderlåtelse. Då blir det ingen rättegång och inget straff, men åklagarens beslut om brottet och vem som är skyldig antecknas i belastningsregistret.

  • Åklagaren kan lägga ned förundersökningen. Det betyder att utredningen avslutas, utan att någon blir dömd. 

När åklagaren väcker åtal

Om åklagaren väcker åtal blir det rättegång i domstol. Om det är ett mindre allvarligt brott kan domstolen besluta om dom utan rättegång.

En åklagare har åtalsplikt för nästan alla brott.
Det betyder att åklagaren alltid måste väcka åtal, om det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott.
Om det finns bevis, spelar det alltså ingen roll om till exempel personen som anmälde brottet har ångrat sig.
Det är åklagaren som driver ärendet, inte de inblandade personerna.