Åklagaren undersöker fakta objektivt

Åklagaren ska vara objektiv. Det betyder att när åklagaren utreder brottet ska han eller hon inte tänka på om det hjälper någon av de inblandade.
Åklagaren ska undersöka alla fakta om brottet, utan att bry sig om vem det är bra eller dåligt för.