Åklagaren är med på rättegången

När det blir en rättegång är åklagaren alltid med i domstolen.
Åklagaren är en viktig person på rättegången. Åklagaren ska bevisa att den misstänkta personen är skyldig.
Men åklagaren måste vara objektiv och även ta upp sådana bevis som kan hjälpa den misstänkta personen.

Det här gör åklagaren under rättegången:

  • Åklagaren berättar om utredningen och vilka bevis som finns.

  • Åklagaren ställer frågor till vittnen, misstänkta och utsatta för brott.

  • I slutet av rättegången sammanfattar åklagaren det som har kommit fram i rättegången.

  • Åklagaren föreslår ett straff för den misstänkta personen.

Domstolen bestämmer straffet

Det är domstolen som bestämmer vilket straff den misstänkta personen ska få.
Domstolen kan också bestämma att bevisningen inte räcker för att den misstänkta personen ska straffas. Då blir personen friad.

Domstolens beslut heter dom.
Ibland får man veta domen direkt. Ibland tar det några veckor innan domen kommer. 

Vem som helst får lyssna på en rättegång

I Sverige är många rättegångar offentliga. Det betyder att vem som helst får sitta med och lyssna på en rättegång.

 Många personer är med på rättegången.
Åklagare och andra är med på rättegången. Besökarna sitter längst bak.