Aktuella pressmeddelanden

 • En svensk skådespelare anmäldes sommaren 2021 av en kvinna för våldtäkt som ska ha ägt rum i New York.

  Skådespelaren hade dessförinnan anmält kvinnan för utpressning och en förundersökning om misstänkta brott inleddes. Något senare anmäldes skådespelaren för förtal av kvinnan på Instagram. Kammaråklagaren Virpi Alajarva på Åklagarkammaren i Skövde beslutade den 30 maj 2022 att lägga ned förundersökningen om grovt förtal och försök till utpressning. Under utredningen har förhör hållits med målsägande och ett flertal vittnen. Åklagaren har sökt och fått rättslig hjälp av U.S Department of Justice som har gett tillstånd att hålla förhör med dem som bor i USA. Dessa förhör har genomförts via länk. Den misstänkta personen har blivit delgiven misstanke och hörts därefter. – Jag har i dag beslutat att lägga ned förundersökningen om oaktsam våldtäkt eftersom det inte går att bevisa att den som varit misstänkt har gjort sig skyldig till brott på det utredningsmaterial som föreligger. Min bedömning är att ytterligare utredning inte kan antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt, säger Virpi Alajarva. Målnummer i Skaraborgs tingsrätt: B 3074-21.   Kontakt Kammaråklagare Virpi Alajarva, 010-562 71 38, är tillgänglig kl. 14-15 i dag den 7 oktober.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En före detta lärare åtalas misstänkt för våldtäkt mot barn, sexuella ofredanden, barnpornografi och misshandel.

  Brotten har begåtts under flera års tid mot 15 elever som haft regelbunden kontakt med läraren på en grundskola i Borås. Åtalet omfattar ett 30-tal åtalspunkter. Polisen har genomfört ett 80-tal förhör med de utsatta barnen, deras föräldrar, skolpersonal och övriga berörda. – Det är ett mycket omfattande ärende där utredningsarbetet har pågått under mer än ett års tid och växt allt eftersom att nya uppgifter kommit in, säger kammaråklagare Andreas Lennartsson som är förundersökningsledare. Utöver de muntliga berättelserna omfattar bevismaterialet ett flertal beslagtagna telefoner, visst bildmaterial som säkrats ur mobiltelefoner, vissa utdrag från sms-konversationer och anteckningar från journaler. – Våldtäkt och brott mot barn är allvarliga och grova brott med stora konsekvenser för de som utsätts, säger Erik Brattelius, ansvarig utredare på polisens enhet för grova brott i polisområde Älvsborg. Den misstänkte har hittills gjort flera medgivanden. Han har varit frihetsberövad sedan sommaren 2022 och är avstängd från skolan sedan sommaren 2021.   Kontakt Kammaråklagare Andreas Lennartsson, 010-562 74 96, kl. 13–14. Utredare Erik Brattelius, 010-565 85 57, kl. 12.30–14.30.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sju personer åtalas för bland annat flera fall av grovt narkotikabrott för att de handlat med cannabis, de narkotikaklassade tabletterna oxykodon och kokain. En av dem åtalas också, liksom två andra personer, för grovt penningtvättsbrott.

  De sju personerna åtalas för flera fall av grovt narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden och i vissa fall för ytterligare andra brott. De flesta brotten har begåtts i Köping, men även i bland annat Västerås och Örebro, i början av 2022. Fem personer har varit häktade sedan i mars och en sjätte sedan i september. – Jag menar att flera av brotten måste betraktas som grova eftersom det varit fråga om stora mängder narkotika och hanteringen har varit led i organiserad brottslighet, säger kammaråklagare Sophia Berling som är förundersökningsledare. – När polisen inledde spaning i ärendet bekräftades bilden av en omfattande narkotikahandel. Utredningsarbetet har präglats av tålamod och tid vilket har varit nödvändigt för att kunna säkra så bra bevis som möjligt, säger Lena Kjellmodin, tillförordnad sektionschef på utredningssektionen i Västmanland Tre personer åtalas för grovt penningtvättsbrott för att de har hanterat pengar som kommit från narkotikaförsäljningen. Åklagaren yrkar också att föremål och kontanter som omhändertagits hos några av de åtalade ska förverkas, dvs. inte lämnas tillbaks och inte ersättas. Målnummer i Västmanlands tingsrätt: B 1107-22.   Kontakt Kammaråklagare Sophia Berling, 010-562 56 02, är tillgänglig för media kl. 14-15 i dag fredag.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man har begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för ett mord som ägde rum i stadsdelen Ronna i Södertälje i lördags.

  Mannen är född 2004 och greps på kvällen onsdag den 5 oktober. Den mördade mannen var i 40-årsåldern. Häktningsförhandlingen äger rum fredag den 7 oktober klockan 14 i Attunda tingsrätt. Observera platsen för förhandlingen! Målnummer i Södertälje tingsrätt: B 2949-22.   Kontakt Kammaråklagare Cecilia Tepper är tillgänglig efter häktningsförhandlingen i 30 minuter på 010-562 64 20.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Mats Ljungqvist har beslutat att häva avspärrningarna runt Nord Stream 1 och 2. Brottsplatsundersökningen är nu avslutad och misstanken har stärkts.

  – Vi kan konstatera att det har skett detonationer vid Nord Stream 1 och 2 i svensk ekonomisk zon, som har medfört omfattande skador på gasledningarna. Brottsplatsundersökningen har stärkt misstankarna om grovt sabotage. Det har gjorts beslag på brottsplatsen och dessa ska nu undersökas. Det råder förundersökningssekretess och ärendet är mycket känsligt. Samarbetet mellan Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Försvarsmakten fungerar mycket bra. Det är en allvarlig händelse och det är ett styrkebesked att inblandade myndigheteter på bästa sätt fullgör sina respektive uppgifter, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist som leder förundersökningen. – Sverige har med stöd av FN:s havsrättskonvention, som är införlivad i svensk lagstiftning, jurisdiktion över en anläggning som den som Nord Stream har anlagt, i den delsträcka som befinner sig inom svensk ekonomisk zon, säger Mats Ljungqvist. Svensk ekonomisk zon utgör juridiskt i detta avseende ett mellanting mellan svenskt territorialvatten och det internationella havet. Inom den ekonomiska zonen kan den så kallade kuststaten genom till exempel skyddszoner tillfälligt begränsa de rättigheter som finns på det internationella havet. – Det har varit fråga om en avspärrning av ett mycket begränsat område både i tiden och till ytan. Enligt havsrättskonventionen ska hänsyn tas till skälighet och alla relevanta omständigheter när intressen står mot varandra i den ekonomiska zonen. I det ingår att ta hänsyn till den betydelse som berörda intressen har, såväl för respektive parter som för hela det internationella samfundet. Mot den bakgrunden gav jag direktiv om att tillfälligt spärra av och genomföra en brottsplatsundersökning, säger Mats Ljungqvist.   Åklagaren har inte möjlighet att vara tillgänglig för frågor från media. När ytterligare information finns lämnas den i ett pressmeddelande. Pressmeddelande den 3 oktober. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den man i 20-årsåldern som anhölls i måndags har nu begärts häktad.

  Assistentåklagare Frida Vedin, som leder förundersökningen, har begärt mannen häktad på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt. Det är tingsrätten som sätter ut tid för häktningsförhandling. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 14334-22.   Kontakt Åklagaren är tillgänglig för media efter häktningsförhandlingen på telefon 010-562 66 06.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fyra personer har begärts häktade vid Södertälje tingsrätt misstänkta för mord den 30 september i Södertälje. En ung man avled efter en skottlossning i stadsdelen Ronna. Häktningsförhandlingar kommer att äga rum i dag, tisdag.

  – Efter vittnesförhör och tekniska analyser som pågått under helgen och i går har jag beslutat att begära tre män och en ungdom häktade. De är på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott, säger kammaråklagare Kajsa Lindberg som leder förundersökningen. Målnummer i Södertälje tingsrätt: B 2946-22. Häktningsförhandlingarna äger rum i säkerhetssalen i Attunda tingsrätt klockan 13, 13.45, 15 och 15.45 i dag. (I en tidigare version av pressmeddelandet var tidpunkterna inte nämnda.) Kontakt Kammaråklagare Kajsa Lindberg är tillgänglig för media på telefon i ca 20 minuter direkt efter att sista häktningsförhandlingen är avslutad, 010-562 68 79. Innan dess är hon inte tillgänglig för media.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppdatering i ärende om Nord Stream

  I förundersökningen om misstänkt grovt sabotage kring händelsen vid Nord Stream har åklagaren fattat beslut om att spärra av området för att kunna göra en brottsplatsundersökning.

  Läs mer

  I förundersökningen om misstänkt grovt sabotage kring händelsen vid Nord Stream har åklagaren fattat beslut om att spärra av området för att kunna göra en brottsplatsundersökning.

  – Utredningen fortsätter, vi är i ett intensivt skede. Vi har ett gott samarbete med ett flertal myndigheter i ärendet. Jag förstår det stora allmänintresset, men vi är i början av en förundersökning och jag kan därför inte gå in på detaljer om vilka utredningsåtgärder vi vidtar, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist. Åklagaren kan inte lämna mer information för närvarande och är inte tillgänglig för media. När ytterligare information finns lämnas det i ett pressmeddelande.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man i 20-årsåldern anhölls tidigt i morse misstänkt för våldtäkt på en kvinna i samma ålder. Händelsen ägde rum i Stockholmsområdet och förundersökningen leds av åklagare.

  – Efter ett inledande förhör kommer mannen att höras under dagen i närvaro av offentlig försvarare. Även vittnen kommer att höras för att vi ska få en bild av händelsen. Senast på torsdag kommer jag besluta om mannen ska begäras häktad eller släppas på fri fot, säger assistentåklagare Frida Vedin som leder förundersökningen. Åklagaren kan inte lämna mer information för närvarande. När ytterligare information finns lämnas det i ett pressmeddelande.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag har åtal väckts mot en 15-årig pojke för försök till mord och grov våldtäkt på en 9-årig flicka i juli i år. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Det var den 7 juli i år som en svårt skadad flicka återfanns i ett skogsparti på Morö Backe. Misstankarna riktades tidigt i utredningen mot en ung pojke, som enligt registeruppgifter skulle vara född 2009. Pojken själv, och hans vårdnadshavare, uppgav däremot att han var fyllda 15 år. Åklagaren beslutade att en åldersbedömning av pojken skulle göras vid Rättsmedicinalverket. Resultatet av utförda medicinska undersökningar talar för att den undersökte har fyllt 15 år. – Sammantaget menar jag att utredningen visar att pojken har uppnått straffmyndighetsåldern. Därför väcks nu åtal för brotten, säger kammaråklagare Andreas Nyberg vid Åklagarkammaren i Umeå. Den 15-årige pojken har gjort vissa medgivanden i förhör. Vittnesförhör, brottsplatsundersökning och sakkunnigutlåtande från NFC (Nationellt forensiskt centrum) utgör också delar av bevisningen. – Jag menar att den tilltalade utsatt flickan för ett synnerligt lidande och att han har visat synnerlig hänsynslöshet genom att angripa målsäganden med grovt våld. Det var enbart på grund av tillfälliga omständigheter som gjorde att brottet inte fullbordades och att flickan inte dog, säger kammaråklagare Andreas Nyberg vid Åklagarkammaren i Umeå. Flickan har inte kunnat höras under förundersökningen på grund av sina svåra skador. – Utöver mordförsök åtalar jag också pojken för grov våldtäkt mot barn. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han i samband med genomförandet använt sig av omfattande våld och har visat särskilt hänsynslöshet och råhet, säger Andreas Nyberg. Målnummer i Skellefteå tingsrätt: B 769-22. Rättegången beräknas pågå den 12-14 oktober och 17 oktober vid Skellefteå tingsrätt, och kommer sannolikt att hållas bakom stängda dörrar.   Kontakt Kammaråklagare Andreas Nyberg är tillgänglig för media i dag fredag kl. 13-15 på 010-562 64 98. Om tv eller radio vill ha intervjuer på plats sker det utanför polishuset i Umeå efter kl. 15. Kontakta åklagaren under telefontiden för att bestämma tid.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >