Aktuella pressmeddelanden

 • Åtal för mord och brott mot griftefriden i Kramfors

  Senior åklagare Christina Edlund Nilsson har i dag tisdag väckt åtal vid Sundsvalls tingsrätt mot en 46-årig man som varit häktad sedan den 18 oktober 2022 misstänkt för bland annat mord på en 25-årig kvinna i Kramfors kommun. Åklagaren är tillgänglig på telefon i dag.

  Läs mer

  Senior åklagare Christina Edlund Nilsson har i dag tisdag väckt åtal vid Sundsvalls tingsrätt mot en 46-årig man som varit häktad sedan den 18 oktober 2022 misstänkt för bland annat mord på en 25-årig kvinna i Kramfors kommun. Åklagaren är tillgänglig på telefon i dag.

  Det var den 10 oktober förra året som en 25-åring kvinna anmäldes försvunnen från sin bostad då hennes familj utan framgång försökt få kontakt med henne. En förundersökning om misstänkt människorov inleddes den 12 oktober 2022. Efter ett omfattande utredningsarbete hittades kvinnan avliden i ett större skogsområde i Kramfors kommun den 18 oktober. – Polisen har genomfört ett gediget utredningsarbete och jag anser mig ha en tydlig bild av händelseförloppet. Utredningen talar för att den avlidna 25-åringen och den misstänkta 46-åringen haft en relation till varandra som i vissa delar varit konfliktfylld, säger senior åklagare Christina Edlund Nilsson. Huvudförhandlingen i målet beräknas starta i tingsrätten den 3 april och förväntas hålla på i fyra dagar. Målnummer i Sundsvalls tingsrätt: B 2652-22.   Se tidigare pressmeddelande i ärendet 17/10 2022.   Kontakt Senior åklagare Christina Edlund Nilsson är tillgänglig för media på telefon i dag tisdag den 21 mars kl. 11–11.30 på 010-562 64 30.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har i dag överklagat en uppmärksammad dom från Hovrätten för Västra Sverige där en man friades för våldtäkt mot barn av en 10-årig flicka för att det var oklart vad flickan menade med ordet snippa. Riksåklagaren är tillgänglig för media i dag, måndag.

  Tingsrätten dömde mannen för våldtäkt mot barn men hovrätten friade honom för att det enligt hovrätten inte var bevisat att flickan berättat om en penetration. En ledamot i hovrätten ville fastställa tingsrättens dom. – Barnets berättelse, med ord och kroppsspråk, kan inte tolkas på annat sätt än att hon menar att mannen har fört in ett finger i hennes könsorgan. Mannen bör därför dömas enligt åtalet för våldtäkt mot barn i två fall till fängelse i tre år. Jag begär att Högsta domstolen ska undanröja hovrättens dom och lämna målet åter till hovrätten för fortsatt handläggning eftersom hovrätten enligt min uppfattning begått flera fel vid handläggningen, säger riksåklagare Petra Lundh. De frågor som riksåklagaren vill att Högsta domstolen uttalar sig om är 1. vilken skyldighet rätten har att genom så kallad materiell processledning klargöra ord eller begrepp i gärningsbeskrivningen vars innebörd är oklar för rätten, 2. vilken skyldighet rätten har att genom materiell processledning ta upp frågan om alternativa rubriceringar inom ramen för gärningsbeskrivningen med parterna och att pröva gärningsbeskrivningen fullt ut, samt 3. vilken skyldighet rätten har, inom ramen för sin materiella processledning och med beaktande av barnkonventionen, att i mål som gäller brott mot barn vidta åtgärder för att klargöra vad barnet menar med ord eller begrepp vars innebörd är oklar för rätten samt vilka riktlinjer som, med hänsyn till domstolens opartiskhet, bör gälla för en sådan processledning. – Domstolen har ett ansvar att avhjälpa otydligheter i brottmålsrättegångar. Jag uppfattar att det finns brister i hovrättens agerande i det här fallet. Min bedömning är att domstolarna gör olika och att det behövs närmare vägledning, säger Petra Lundh. Frågan är också vad domstolen, som ska vara opartisk, har för skyldighet i förhållande till barn som brottsoffer. – Barnkonventionen är sedan 2020 svensk lag vilket innebär att domstolar ska beakta de rättigheter som följer av konventionen vid bedömningar i mål som rör barn, avslutar Petra Lundh. Ordförklaring materiell processledning Domstolars skyldighet att bl.a. avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i målet. Detta kan ske exempelvis genom frågor och påpekanden till parterna. Överklagandet Kontakt Riksåklagare Petra Lundh är tillgänglig för media i dag kl. 12.30-13.15 på telefon 010-562 50 15. Telefonintervjuerna behöver inte bokas. Hon är också tillgänglig för fysiska intervjuer från kl. 13.30 på Åklagarmyndighetens huvudkontor, Östermalmsgatan 87C i Stockholm. Fysiska intervjuer måste bokas på [email protected] senast kl. 13. När redaktionen anmält intresse återkommer vi med exakt tidpunkt för när intervjun kan ske. Byråchef Eva Bloch är tillgänglig för media på telefon för att kommentera överklagandet från kl. 12.30, 010-562 51 96.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den person som varit anhållen i utevaro är inte längre anhållen.

  Den 16-åriga flicka som varit försvunnen sedan den 11 mars har nyligen haft kontakt med anhöriga och med polisen. Av det skälet har anhållandet hävts för den person som tidigare var anhållen i utevaro. Utredningen fortsätter. Ärendenummer hos Åklagarmyndigheten: AM-172495-22. Någon ytterligare information kan för närvarande inte lämnas. Se även tidigare pressmeddelande 16/3.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Välkommen på pressträff i Växjö

  I morgon tisdag den 21 mars väcker kammaråklagare Emma Berge åtal för mord på en äldre man den 22 november 2022 i stadsdelen Teleborg i Växjö. Med anledning av det bjuder Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten in till pressträff.

  Läs mer

  I morgon tisdag den 21 mars väcker kammaråklagare Emma Berge åtal för mord på en äldre man den 22 november 2022 i stadsdelen Teleborg i Växjö. Med anledning av det bjuder Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten in till pressträff.

  Mannen som åtalas är en 73-årig man. Han har varit frihetsberövad sedan den 22 november 2022. Datum och tid Tisdag den 21 mars kl. 10-11. Plats Hörsalen i polishuset i Växjö. Medverkande Emma Berge, kammaråklagare och förundersökningsledare. Anders Svensson, handläggare, Polismyndigheten. Carl Tobiazon, biträdande handläggare, Polismyndigheten. Robert Loeffel, presstalesperson Polismyndigheten. De medverkande gör först en kort presentation av ärendet och därefter finns tillfälle till allmän frågestund. Det finns även möjlighet till enskilda intervjuer efteråt. Målnummer i Växjö tingsrätt: B 5997-22. Anmälan sker till Polismyndigheten, [email protected] senast tisdag den 21/3 kl 8. Medtag presslegitimation.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den man som varit anhållen misstänkt för brott i Årjäng har häktats av Värmlands tingsrätt.

  Mannen häktades på sannolika skäl misstänkt för brott mot griftefrid och grovt gravfridsbrott. Mordmisstanken prövades aldrig av tingsrätten, eftersom åklagaren där angett mannen som skäligen misstänkt, vilket är den lägre misstankegraden. Åtal ska vara väckt senast den 31 mars. Målnummer i Värmlands tingsrätt: B 1361-23.    Kontakt Senior åklagare Linda Karlsson är tillgänglig i morgon måndag kl. 8.45-9.30 på 010-562 66 89.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den man som är anhållen misstänkt för bland annat mord i Värmland har begärts häktad.

  Mannen begärs häktad på sannolika skäl, alternativt skäligen misstänkt för mord samt för grovt gravfridsbrott och brott mot griftefrid. Häktningsförhandlingen äger rum i Värmlands tingsrätts lokal i polishuset i Karlstad i dag klockan 15.   Någon information om den döda kvinnans anhöriga kan inte lämnas. Målnummer i Värmlands tingsrätt: B1361-23. Tidigare pressmeddelande i ärendet.   Kontakt Senior åklagare Linda Karlsson är tillgänglig omedelbart efter det att förhandlingen har avslutats på 010-562 66 89. Därefter är hon tillgänglig i morgon måndag kl. 8.45-9.30.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En kort sammanfattning av den information som kan lämnas för närvarande.

  En kvinna har hittats död i en fastighet i västra Värmland. Det är oklart hur länge kvinnan varit försvunnen. En man anhölls den 16 mars som skäligen misstänkt för mord. Han är också på sannolika skäl misstänkt för brott mot griftefrid samt grovt gravfridsbrott. Både mannen och kvinnan är norska medborgare. Mannen förnekar brott.  Målnummer i Värmlands tingsrätt: B 1361-23. Senast i morgon söndag kl. 12 ska åklagaren besluta om mannen ska begäras häktad eller inte. Ytterligare information kan för närvarande inte lämnas.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Med anledning av att felaktiga uppgifter spridits i framförallt sociala medier vill åklagaren lämna ett klargörande om dubbelmordet i Luleå.

  – Ärendet berör en familj om fyra personer som är bosatta på brottsplatsen. Ingen utomstående är misstänkt. En man och en kvinna i familjen är avlidna och en 19-årig man är misstänkt för brott. Pappan i familjen är vittne till delar av händelseförloppet och själv målsägande för ett grovt olaga hot. Det tillhygge som har använts är ett vasst vapen, säger kammaråklagare Åsa Valter. Den misstänkta 19-åringen häktades fredag den 10 mars. Han är på sannolika skäl misstänkt för två fall av mord. Målnummer i Luleå tingsrätt: B 755–23. Tidigare pressmeddelande. Åklagaren har ingen möjlighet att svara på frågor från media.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om svenska brottsutredande myndigheter via t.ex. en dator eller telefon i Sverige får ta del av elektronisk information, trots att det inte är känt var i världen informationen finns lagrad.

  I ett mål om penningtvätt har den misstänkta personen överklagat ett hovrättsbeslut om tillstånd till att genomsöka hans telefoner och datorer på distans. Riksåklagaren har motsatt sig att hovrättens beslut ändras, men välkomnat att Högsta domstolen prövar överklagandet eftersom rättsläget är oklart när det gäller om tvångsmedlet genomsökning på distans får beslutas när genomsökningen kan komma att avse information som är lagrad i utlandet. Nu har HD i plenum, dvs. med samtliga justitieråd närvarande, beslutat att man ska ta upp frågan till prövning. Beslutet om genomsökning hade redan verkställts när den misstänkta personen överklagade. Enligt HD:s praxis prövar man normalt inte beslut som redan är verkställda. I det här fallet har emellertid HD bedömt att behovet av vägledning framstår som stort och att HD därför kan pröva beslutet. – Jag välkomnar att Högsta domstolen beslutat att pröva denna viktiga fråga. Allt mer kommunikation sker via nätet och för att kunna lagföra brott måste polis och åklagare ha tillgång till elektronisk information, säger riksåklagare Petra Lundh.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 71-årig man har i dag åtalats misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Personen misstänks för att ha tagit befattning med uppgifter om 41 försvarsanläggningar. Materialet påträffades efter husrannsakan i mannens bostad.

  – Det handlar om sammanställningar av uppgifter som gör det möjligt att kartlägga militär infrastruktur av stor betydelse för rikets försvar, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist.  Enligt åklagaren handlar det om ett allvarligt brott. – För närvarande arbetar tre åklagare på Riksenheten för säkerhetsmål med ytterligare ett antal förundersökningar mot olika personer där åtal kan förväntas inom kort. Det handlar om allvarliga brott eftersom de hemliga uppgifterna rör anläggningar som är av stor betydelse för rikets försvar, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist. Målnummer Lunds tingsrätt B-1465-23. Åklagaren är inte tillgänglig för frågor från media. I en tidigare version av pressmeddelandet var brottsrubriceringen fel i rubriken. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >