Aktuella pressmeddelanden

2012

 • Misstänkt ofredande i Uppsala

  I förundersökningen om ofredande, där en 10-årig pojke ska ha lämnats utanför Fyrishov av sin pappa under lördagskvällen den 7 januari 2012, har uppgifter framkommit om vem pappan och pojken är via tips till Polisen.

  Läs mer

  I förundersökningen om ofredande, där en 10-årig pojke ska ha lämnats utanför Fyrishov av sin pappa under lördagskvällen den 7 januari 2012, har uppgifter framkommit om vem pappan och pojken är via tips till Polisen.

  Under tisdagen den 9 januari har Polisen hållit ett antal förhör med personer som har uppgifter att lämna i ärendet. Uppgifterna som hittills framkommit pekar mot att det kan finnas en annan förklaring till varför pojken befann sig utanför Fyrishov vid den aktuella tidpunkten än vad som massmedia tidigare rapporterat om. För närvarande finns ytterligare förundersökningsåtgärder att vidta för att klargöra vad det var som hände. Dessa utredningsåtgärder kommer att genomföras så snart det är möjligt. I nuläget kan ingen ytterligare information lämnas i ärendet med hänsyn till att alla förhör ännu inte är hållna.

  Läs mer
 • Idag genomfördes häktningsförhandlingarna i Uppsala tingsrätt mot den man och kvinna som tidigare anhållits med anledning av den 25-åriga studentens försvinnande i Uppsala. De båda anhållna häktades på sannolika skäl misstänkta för människorov.

  Häktningsförhandlingarna genomfördes efter yrkande från åklagaren bakom stängda dörrar. - I den första fasen av utredningen handlade det framför allt om att rädda liv och hitta den försvunne personen och vi fick god hjälp via tips från allmänheten. När personen väl återfunnits och de misstänkta häktats går utredningen nu in i en ny fas. I dagsläget finns alltså två häktade och en anhållen i det här ärendet men vi kan fortfarande inte utesluta att det finns ytterligare personer inblandade. Av utredningstekniska skäl kan vi just nu inte gå ut med mer information i ärendet. Vi kan dock säga så mycket som att vi anser oss ha ett gott utgångsläge för den fortsatta utredningen, säger kammaråklagare Lars Hedvall.

  Läs mer
 • Presskonferensen äger rum efter förmiddagens häktningsförhandlingar gällande misstänkt människorov.

  Med anledning av den pågående förundersökningen angående människorov kommer häktningsförhandlingar att äga rum torsdag 5 januari kl. 09.00 och 10.00 vid polishuset i Uppsala. Media inbjudes till presskonferens i polishuset kl 13.00. Presslegitimation ska visas upp. Kammaråklagare Lars Hedvall kommer att finnas tillgänglig för frågor på presskonferensen.

  Läs mer
 • Efter ett mycket omfattande utrednings- och spaningsarbete har i dag vid 13-tiden den försvunna 25-åriga mannen hittats.

  Han mår efter omständigheterna väl. I samband med att 25-åringen hittades greps även en man misstänkt för delaktighet. Med beaktande av utredningsläget kan för närvarande inte någon ytterligare information lämnaskring anträffandet av 25-åringen. Vi hänvisar tillpresskonferensen somär planeradatt äga rum undermorgondagen efter häktningsförhandlingarna. Vi återkommer med plats och tidpunkt.

  Läs mer
 • - Grov våldsbrottslighet ges alltid högsta prioritet och vi har täta och intensiva kontakter med länskriminalen i Skåne.

  Samarbetet mellan myndigheterna fungerar mycket bra och vi har också erbjudit länskriminalen alla de resurser som står till vårt förfogande. Sedan i somras har vi sammantaget 7 mordärenden i Malmö. I alla utom ett av dessa ärenden har åklagare gått in som förundersökningsledare. Vi har dessutom goda förhoppningar om att vi inom kort kommer att finna misstänkta även i de mord som inträffat under de senaste dagarna. I övrigt är vi tvungna att vara restriktiva med ytterligare information då vi just nu befinner oss mitt i utredningsarbetetav dessa som omfattas av sekretess, säger chefsåklagare och kammarchefen Ola Sjöstrand.

  Läs mer
 • Sida
  11 12 13 >