Aktuella pressmeddelanden

2012

 • Åtal för överfall av präst

  Åtal har idag väckts mot en 24-årig man för överfallet på en präst vid Högalidskyrkan på Söder­malm i Stockholm den 2 oktober 2012.

  Läs mer

  Åtal har idag väckts mot en 24-årig man för överfallet på en präst vid Högalidskyrkan på Söder­malm i Stockholm den 2 oktober 2012.

  Åtal har idag väckts mot en 24-årig man för överfallet på en präst vid Högalidskyrkan på Söder-malm i Stockholm den 2 oktober 2012. Mannen attackerade präs-ten med bl.a. hammarslag mot huvudet då hon var på väg till sin bil efter arbetet. Mannen åtalas för försök till mord, men även för två fall av olaga hot. I samband med att personer försökte ingripa mot mannen höj-de han hammaren mot dem och gjorde uttalanden om att de skulle misshandlas ifall de ingrep. Förundersökningsledare i målet är kammaråklagare Pär Andersson vid City åklagarkammare i Stockholm. Han kommenterar händelsen på följande sätt: "Det har varit fråga om ett helt oprovocerat och brutalt angrepp med ett livsfarligt tillhygge mot en försvarslös person. Det är enbart tack vare ett rådigt ingripande från olika personer i närheten som prästen kunde överleva attacken från mannen." Pär Andersson fortsätter. "Flera personer som har hörts under utredningen har vittnat om ett besinningslöst våld samtidigt som mannen uttalat att prästen skulle dö." När det gäller motivbilden kan sägas att mannen tagit kontakt med prästen per e-post redan för två år sedan och undrat om hon har konfirmerat honom. Han uppsökte sedan prästen dagen innan hän-delsen på arbetet och återkom till Högalidskyrkan den 2 oktober, då han slutligen angrep henne. På grund av att angreppet avbröts relativt snabbt fick prästen inga livshotande skador. Ett stort antal personer har hörts under förundersökningen som pågått under sex veckor. Huvudförhandling i målet hålls den 27 november 2012 i Stock-holms tingsrätt. Den åtalade mannen erkänner att han misshandlat prästen, men förnekar försök till mord.

  Läs mer
 • Idag har åtal väckts mot två chefer hos företaget Scania CV AB för grovt sanktionsbrott.

  Enligt åtalet har företaget varit medvetna om att anlitade bulvanföretag betalt och lovat betala s k kickbacks till den irakiska regimen, vilket var i strid mot gällande sanktionsregler. Brotten har begåtts 2001-2003. Frågan om företagsbot kommer att prövas runt kommande månadsskifte enligt åklagaren.

  Läs mer
 • Åtal väckt mot den s k jourhemspappan

  Åtal har idag väckts vid Attunda tingsrätt mot en 61-årig man i Sigtuna kommun som under flera år tagit emot jourhemsplacerade barn. Mannen åtalas för bland annat flera fall av grov våldtäkt mot barn avseende två målsägande födda 2005 respektive 2008.

  Läs mer

  Åtal har idag väckts vid Attunda tingsrätt mot en 61-årig man i Sigtuna kommun som under flera år tagit emot jourhemsplacerade barn. Mannen åtalas för bland annat flera fall av grov våldtäkt mot barn avseende två målsägande födda 2005 respektive 2008.

  Enligt åtalet har mannen även gjort sig skyldig till andra typer av sexualbrott mot samma målsäganden. Barnen har varit placerade i jourhemmet under våren 2012 och brotten ska ha begåtts under denna tid. I samband med gripandet av mannen gjordes också husrannsakan i bostaden. Datorer togs i beslag och på dessa hittades barnpornografiskt material. Mannen åtalas därför också för grovt barnpornografibrott. Huvudförhandling i målet beräknas ske inom de kommande två veckorna.

  Läs mer
 • Riksåklagaren har lämnat in en överklagan till Högsta domstolen av en friande hovrättsdom gällande vållande till annans död.

  Under en gymnastiklektion träffades en 8-årig pojke i huvudet av ett fallande handbollsmål och avled. Frågan i målet är om den ansvarige läraren brustit i sitt tillsynsansvar på ett sådant sätt att han är straffrättsligt ansvarig. Den tilltalade dömdes i tingsrätten men friades i hovrätten. Riksåklagaren menar att praxis när det gäller oaktsamhet är sparsam och att det därför är viktigt att få fram praktisk vägledning i frågan.

  Läs mer
 • Åtal har i dag väckts för folkmord och grovt folkrättsbrott i Rwanda 1994 mot en 54-årig man som är svensk medborgare.

  Mannen har enligt åtalet medverkat i massakrer mot flera tusen människor från folkgruppen tutsi i Kibuye prefektur i västra Rwanda, bland annat i en skola, i en kyrka, på en fotbollsarena och i bergsmassiven Bisesero. Han har dessutom enligt åtalet värvat unga män som deltagit i massakrer.Allt har ingått som ett led i ett omfattande folkmord över hela Rwanda med omkring 800000 brottsoffer och flera hundratusen förövare, däribland politiker på alla nivåer, militären, den civila administrationen, paramilitära grupper och civilpersoner. -Det här är nog det allvarligaste brott åklagare och polis i Sverige någonsin utrett. I sådana här fall finns internationella överenskommelser som säger att ingen misstänkt person ska komma undan lagföring genom att flytta. Varje land får bära sin börda för att det inte ska finnas fristäder, säger specialiståklagare Magnus Elving vid Internationella åklagarkammaren Stockholm. Civilingenjör Bland de civila förövarna fanns många välutbildade personer, som i kraft av sin ställning och auktoritet kunde få med sig andra i dödandet. Det var exempelvis politiker på olika nivåer, präster, lärare, läkare, radiochefer och tidningsredaktörer. Den nu åtalade mannen är en sådan högt utbildad person, civilingenjör och lärare. Han är uppvuxen i Kibuye och återvände dit strax efter presidentens död.UtredningenDet började med att Rwanda begärde mannen utlämnad, men eftersom han var svensk medborgare var det inte formellt möjligt. Det återstod då att utreda brotten i Sverige och att åtala honom här. Åklagare och utredare har besökt Rwanda flera gånger, besökt brottsplatserna och förhört många bevispersonerLång rättegångRättegången beräknas pågå till mitten av maj 2013. -Rättegången är unik eftersom delar av den kommer att äga rum i Rwanda, där några av bevispersonerna ska höras personligen inför den svenska domstolen, säger Elving. Det är också det första åtalet för folkmord i Sverige.Över 40 personer kommer att höras, bland annat genom videolänk.

  Läs mer
 • Riksåklagaren tillstyrker resning

  En man dömdes år 2005 i tingsrätt och hovrätt för grov misshandel och vållande till annans död genom våld mot huvudet, så kallat skakvåld. Mannen har nu på nytt ansökt om resning och åberopat ytterligare ny bevisning.

  Läs mer

  En man dömdes år 2005 i tingsrätt och hovrätt för grov misshandel och vållande till annans död genom våld mot huvudet, så kallat skakvåld. Mannen har nu på nytt ansökt om resning och åberopat ytterligare ny bevisning.

  I november 2007 ansökte mannen om resning i Högsta domstolen (HD) och hänvisade då bland annat till nya medicinska utlåtanden om orsaken till sin nyfödda dotters död. HD inhämtade 2008 ett yttrande från Socialstyrelsens Rättsliga rådet. I februari 2009 avslog HD resningsansökan, med hänvisning till att yttrandet från Rättsliga rådet inte innebar att mannen sannolikt skulle ha frikänts om den nya utredningen om dödsorsaken varit känd redan i hovrätten. Mannen har nu på nytt ansökt om resning och åberopat ytterligare ny bevisning i form av medicinska utlåtanden från olika experter. HD har begärt att riksåklagaren ska komma in med en förklaring. Riksåklagaren begärde i maj 2012 att Rättsliga rådet skulle yttra sig om de nya utlåtandena innebär någon annan bedömning än den som redovisades 2008. Rättsliga rådets nya yttrande innebär, kortfattat, att ny medicinsk forskning visar att de skador som flickan uppvisade i och för sig kan ha kommit från skakvåld men att det också kan finnas andra, helt naturliga, förklaringar. "De sakkunnigutlåtanden som nu åberopas i målet innebär inte, som jag ser det, att de tidigare vetenskapliga bedömningarna framstår som felaktiga, utan mer som om den vetenskapliga utvecklingen manat till större försiktighet vid bedömningen av skador av den art som är aktuella i målet", skriver vice riksåklagare Kerstin Skarp. Riksåklagarens bedömning är att om det senaste yttrandet från Rättsliga rådet funnits tillgängligt vid tidigare prövningar hade utgången i målet sannolikt blivit en annan. Riksåklagaren motsätter sig därför inte resning.

  Läs mer
 • Inga bandade förhör när Södertäljemålet tas om

  Södertälje tingsrätt har idag fattat beslut i frågan om uppspelning av förhör samt utsett nya nämndemän i det återförvisade Södertäljemålet. Enligt tingsrättens beslut ska nya muntliga förhör genomföras med samtliga målsäganden, vittnen och tilltalade.

  Läs mer

  Södertälje tingsrätt har idag fattat beslut i frågan om uppspelning av förhör samt utsett nya nämndemän i det återförvisade Södertäljemålet. Enligt tingsrättens beslut ska nya muntliga förhör genomföras med samtliga målsäganden, vittnen och tilltalade.

  -Vi accepterar tingsrättens beslut och kommer att jobba på samma sätt som hittills för att målsäganden och vittnen ska känna sig trygga i att höras under rättegången igen. Däremot är hela den här situationen mycket olycklig med tanke på att målsäganden och vittnen nu kommer att behöva gå igenom det här en gång till, säger kammaråklagare Björn Frithiof vid Internationella åklagarkammaren Stockholm. Det innebär ju dessutom en hel del merarbete i form av ökat säkerhetsarbete och ett betydligt större arbete med förberedelser för förhör, utskrifter av alla tidigare hållna förhör i tingsrätten m m. Han fortsätter: - Vi kommer när det är nödvändigt att yrka på att de bandade förhören spelas upp igen i det fall vi anser att det nya förhöret inte stämmer med de uppgifter vittnena lämnade under den förra rättegången. Rättegången i Södertälje tingsrätt inleds den 8 november.

  Läs mer
 • - Jag tycker att domen är bra. Tingsrätten delar min uppfattning om att det varit fråga om ett våldsamt upplopp före matchen och dömt samtliga femton personer jag åtalat för det.

  - Avseende de personer jag åtalat för våldsamt upplopp efter matchen har tingsrätten ansett det bevisat att de varit på platsen men däremot inte att det varit fråga om ett våldsamt upplopp och därför friat helt.Jag får nu analysera domen ytterligare och ta ställning till om det finns anledning för mig att överklaga domen eller inte, säger kammaråklagare Ann-Sofie Prahl vid åklagarkammaren i Göteborg.

  Läs mer
 • Göteborgs tingsrätt meddelar dom klockan 14:00 idag mot 20 supportrar till IFK Göteborg.

  Supportrarna har åtalats för våldsamt upplopp utanför Ullevi vid en allsvensk fotbollsmatch mot AIK i augusti 2011. Ann-Sofie Prahl kammaråklagare vid Göteborgs åklagarkammarekommer att finnas tillgänglig för att kommentera domen från 14:30 i eftermiddag.

  Läs mer
 • Riksåklagaren har gett in grunderna för överklagandet samt skälen för prövningstillstånd till högsta domstolen (HD)i ett mål där två personer åtalats för människohandel.De misstänkta friades i hovrätten.

  Måletbeståri att de åtalade rekryterat en underårig serbisk flicka som"hustru" åt sin psykiskt handikappade son.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >