Aktuella pressmeddelanden

2012

 • Den 26-årige mannen och den 23-åriga kvinnan döms av Uppsala tingsrätt till åtta års fängelse vardera.

  - Vad gäller ansvarsfrågorna, människorov, försök till bedrägeri och försök till utpressning, så har tingsrätten gått på min linje. Straffet är strängt men ligger ändå under det jag yrkade. Nu behöver jag en vidare genomläsning av domen för att analysera och fundera kring hur jag kommer att agera på det, säger kammaråklagare Lars Hedvall vid Internationella åklagarkammaren Stockholm. Det var strax efter jul somde tvåpersonerna kidnappade en person i syfte att pressa dennes familj på pengar. Efterintensivt polis- och åklagararbete hittades den kidnappade personen i en källare i en skola i Norrland. Lars Hedvall finns tillgängligpå telefon under eftermiddagen

  Läs mer
 • Storbritanniens högsta domstol, The Supreme Court, kommer onsdagen den 30 maj att avkunna beslut i frågan om Julian Assange ska överlämnas till Sverige. Närmare information finns på domstolens hemsida.

  Ytterligare information kommer att lämnas på Åklagarmyndighetens hemsida snarast möjligt efter att beslutet avkunnats. Överåklagare Marianne Ny har ingen information att lämna så länge ärendet handläggs i Storbritannien.

  Läs mer
 • Det finns ingen anledning att anta att det föreligger något brott som hör under allmänt åtal.

  Kammaråklagare Thomas Forsberg vid Riksenheten mot korruptionhari dag beslutat att lägga ned den förundersökning som pågått under våren 2012om misstankar om mutbrott mot flera kommunala tjänstemän och bestickning från VD:n för det privata bolaget AB Furuviksparken. Förundersökningen har avsett ett flertal resor till USA under åren 2004-2010. Skälet tillåklagarens beslutär att det genom utredningen framkommit mycket tydliga uppgifter om att de inblandades avsikter hela tiden varit att kostnaderna för de kommunala tjänstemännens deltagande skulle betalas av bolaget Furuvik fastigheter AB, vilket då ägdes till hälften av Gävle kommun. En av resorna har fakturerats riktigt. De omständigheter som medfört att övriga resor först lång tid senare fakturerats på sätt som ursprungligen avsetts innefattar inte heller något agerande som ger anledning att anta att något annat brott som hör under allmänt åtal föreligger. Förundersökningen avslutas därföri sin helhet.

  Läs mer
 • Åklagare överklagar tingsrättens dom i målet om nationalarenan i Solna

  -Jag har, i de delar som tingsrätten frikänt,överklagat tingsrättens dom beträffande fem av de åtalade personerna eftersom jag anser attdet mot bakgrund av bl a vad tingsrätten själv har anfört finns anledning räkna med att hovrätten skall komma till annan uppfattning än vad tingsrätten gjort, säger chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption.

  Läs mer

  -Jag har, i de delar som tingsrätten frikänt,överklagat tingsrättens dom beträffande fem av de åtalade personerna eftersom jag anser attdet mot bakgrund av bl a vad tingsrätten själv har anfört finns anledning räkna med att hovrätten skall komma till annan uppfattning än vad tingsrätten gjort, säger chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption.

  .

  Läs mer
 • I oktober 2011 rånades och mördades ett äldre lantbrukarpar brutalt på sin gård i Långared utanför Alingsås.

  Mannen överrumplades och slogs ihjäl med ett tillhygge ute i ladugården medan frun kvävdes och ströps i sin säng. Båda offrens arm- och fotleder var även tejpade och bundna med buntband. Gärningsmännen stal sedan parets kassaskåp. Två polska medborgare häktades av Alingsås tingsrätt i sin utevaro och kunde efter samarbete med polska myndigheter gripas i Polen. De båda männen utlämnades till Sverige i december och har sedan dess varit häktade. Idag väcktes åtalet mot männen för två fall av mord och grovt rån. - Bevisningen består bland annat av positionering av mobiltelefoner, skoavtryck som säkrats på brottsplatsen samt att samma ovanliga buntband som offren bundits med hittades hos den ene mannen i samband med gripandet i Polen, säger kammaråklagare Daniel Larson. Rättegången inleds den 4 juni vid Alingsås tingsrätt och beräknas pågå under sex dagar.

  Läs mer
 • Åtal väckt för dubbelmord i Tullinge

  Kammaråklagare Hanna Lemoine vid Södertörns åklagarkammare i Stockholm väckte idag åtal mot den man som är misstänkt för ett dubbelmord som ägde rum i Tullinge tidigare i år.

  Läs mer

  Kammaråklagare Hanna Lemoine vid Södertörns åklagarkammare i Stockholm väckte idag åtal mot den man som är misstänkt för ett dubbelmord som ägde rum i Tullinge tidigare i år.

  Mannen har suttit häktad misstänkt för mord i två fall sedan i mitten av februari och är son till ett av offren. Rättegången startar under nästa vecka i Södertörns tingsrätt.

  Läs mer
 • Två av landets minsta åklagarkammare, Östersund och Karlskrona, ska under en försöksperiod handlägga samtliga trafikärenden i landet.

  Försöket startade den 1 maj 2012, genom att Karlskrona förutom att handlägga ärenden från Blekinge också tog över trafikärendena från Kronobergs, Jönköpings och Kalmar län. Till Östersund överfördes ärenden från Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands och Norrbottens län. Införandet kommer att ske successivt och den 1 november 2012 ska enligt planen hela landet omfattas. Försöket kommer att drivas i full skala i ett års tid och ska utvärderas vid ingången av år 2014. Sammanlagt två åklagare och åtta beredningsadministratörer ingår i trafikmålsorganisationen. De ärendetyper som berörs är trafikbrott med endast böter i straffskalan. Exempel på sådana brott är vårdslöshet i trafik, brott mot trafikförordningen, brott mot fordonskungörelsen och brott mot kör- och vilotiderna. Totalt rör det sig om cirka 40000 brottsmisstankar varje år inom denna kategori ärenden. Avsikten med försöksverksamheten är att utvärdera om myndighetens handläggning av trafikärenden kan utvecklas i och med att de handläggs på enbart två åklagarkammare. Förstudier har visat att en koncentration bör innebära bland annat ökad effektivitet, men också en mer enhetlig handläggning och ökad kvalitet. Det faktum att små enheter tillförs personal innebär också att sårbarheten minskar på dessa enheter. Positiv start Inledningen av försöksverksamheten har gått bra. Några mindre tekniska problem kunde lösas snabbt. Organisationen och arbetsmetoderna på kamrarna i Karlskrona och Östersund fungerar som avsett. Nästa etapp, där ytterligare sex län tillförs, är planerad till den 1 september 2012.

  Läs mer
 • Chefsåklagare Alf Johansson är tillgänglig för kommentarer från kl. 15 i dag fredag den 11 maj.

  Kommentar om domen om nationalarenan Alf Johansson nås då på telefon 010-562 53 63.

  Läs mer
 • En åklagare har utsetts att handlägga ärendet om morden på Trine Jensen och Gry Storvik, där Sture Bergwall beviljats resning.

  Statsåklagaren Bo Ericsson, som i dagarna avslutar sin ordinarie tjänstgöring vid Åklagarkammaren i Uddevalla, har fått uppdraget att för Åklagarkammarens i Falun räkning handlägga ett ärende där Svea hovrätt den 5 april 2012 beslutade bevilja Sture Bergwall (tidigare Thomas Quick) resning. Enligt ett föreläggande från Falu tingsrätt ska åklagaren senast den 28 september 2012 yttra sig över målets fortsatta handläggning. - Jag ska nu börja sätta mig in i ärendet och beräknar att jag kommer att behöva den tid som står till förfogande för mitt yttrande, säger Bo Ericsson. Bakgrund Sture Bergwall dömdes den 22 juni 2000 vid Falu tingsrätt för mord på de två norska medborgarna Trine Jensen och Gry Storvik. Jensen hittades död i Oslo 1981, Storvik hittades död utanför Oslo 1985. Bergwall lämnade in resningsansökan den 11 april 2011. Tf. chefsåklagare Bo Lindgren vid Riksenheten för polismål tillstyrkte resning den 19 augusti 2011, vilket Svea hovrätt nu beviljat. Bergwall dömdes mellan åren 1994 och 2001 för sammanlagt åtta mord. Av dessa har han begärt och beviljats resning för fem av morden, inklusive det nu aktuella ärendet. Han har frikänts för två mord - Yenon Levi (dom 1997) och Therese Johannessen (dom 1998). I det femte ärendet, Johan Asplund från Sundsvall (dom 2001), lade åklagare i mars 2012 ned åtalet.

  Läs mer
 • Kammaråklagare Daniel Larson kommer att begära ytterligare en veckas förlängning av åtalet, till måndag den 21 maj.

  Skälet till förseningen är att de misstänkta har begärt att förundersökningen ska kompletteras med vissa översättningar och att tingsrätten beslutat att så ska ske innan rättegången kan starta. Rättegången planeras starta 4/6.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >