Aktuella pressmeddelanden

Oktober

 • Inga bandade förhör när Södertäljemålet tas om

  Södertälje tingsrätt har idag fattat beslut i frågan om uppspelning av förhör samt utsett nya nämndemän i det återförvisade Södertäljemålet. Enligt tingsrättens beslut ska nya muntliga förhör genomföras med samtliga målsäganden, vittnen och tilltalade.

  Läs mer

  Södertälje tingsrätt har idag fattat beslut i frågan om uppspelning av förhör samt utsett nya nämndemän i det återförvisade Södertäljemålet. Enligt tingsrättens beslut ska nya muntliga förhör genomföras med samtliga målsäganden, vittnen och tilltalade.

  -Vi accepterar tingsrättens beslut och kommer att jobba på samma sätt som hittills för att målsäganden och vittnen ska känna sig trygga i att höras under rättegången igen. Däremot är hela den här situationen mycket olycklig med tanke på att målsäganden och vittnen nu kommer att behöva gå igenom det här en gång till, säger kammaråklagare Björn Frithiof vid Internationella åklagarkammaren Stockholm. Det innebär ju dessutom en hel del merarbete i form av ökat säkerhetsarbete och ett betydligt större arbete med förberedelser för förhör, utskrifter av alla tidigare hållna förhör i tingsrätten m m. Han fortsätter: - Vi kommer när det är nödvändigt att yrka på att de bandade förhören spelas upp igen i det fall vi anser att det nya förhöret inte stämmer med de uppgifter vittnena lämnade under den förra rättegången. Rättegången i Södertälje tingsrätt inleds den 8 november.

  Läs mer
 • - Jag tycker att domen är bra. Tingsrätten delar min uppfattning om att det varit fråga om ett våldsamt upplopp före matchen och dömt samtliga femton personer jag åtalat för det.

  - Avseende de personer jag åtalat för våldsamt upplopp efter matchen har tingsrätten ansett det bevisat att de varit på platsen men däremot inte att det varit fråga om ett våldsamt upplopp och därför friat helt.Jag får nu analysera domen ytterligare och ta ställning till om det finns anledning för mig att överklaga domen eller inte, säger kammaråklagare Ann-Sofie Prahl vid åklagarkammaren i Göteborg.

  Läs mer
 • Göteborgs tingsrätt meddelar dom klockan 14:00 idag mot 20 supportrar till IFK Göteborg.

  Supportrarna har åtalats för våldsamt upplopp utanför Ullevi vid en allsvensk fotbollsmatch mot AIK i augusti 2011. Ann-Sofie Prahl kammaråklagare vid Göteborgs åklagarkammarekommer att finnas tillgänglig för att kommentera domen från 14:30 i eftermiddag.

  Läs mer
 • Riksåklagaren har gett in grunderna för överklagandet samt skälen för prövningstillstånd till högsta domstolen (HD)i ett mål där två personer åtalats för människohandel.De misstänkta friades i hovrätten.

  Måletbeståri att de åtalade rekryterat en underårig serbisk flicka som"hustru" åt sin psykiskt handikappade son.

  Läs mer
 • En 34-årig man erkände i september mord på en 51-årig man i Skövde. Mordet ska ha skett för 12 år sedan. Mannen har tidigare friats i både tingsrätt och hovrätt. Nu ansöker riksåklagaren om resning till högsta domstolen.

  - De uppgifter den misstänkte lämnat till polisen är så detaljerade att jag anser att det finns anledning att få de friande domarna prövade av högsta domstolen. Enligt min mening finns nu tillräckliga skäl för att åter ta upp målet igen, säger vice riksåklagare Kerstin Skarp.

  Läs mer
 • Riksåklagaren överklagar dom för våldtäkt mot barn

  Riksåklagaren har lämnat in en överklagan till Högsta domstolen där en 20-årig man åtalades för våldtäkt mot barn för att ha haft samlag med en 14-årig flicka. Mannen visste inte att flickan var under 15 år, men var medveten om att hon gick i högstadiet.

  Läs mer

  Riksåklagaren har lämnat in en överklagan till Högsta domstolen där en 20-årig man åtalades för våldtäkt mot barn för att ha haft samlag med en 14-årig flicka. Mannen visste inte att flickan var under 15 år, men var medveten om att hon gick i högstadiet.

  Frågan i målet är om mannen hade skälig anledning att anta att flickan var under 15 år, om han alltså var så oaktsam i förhållande till flickans ålder att han ska dömas för våldtäkt mot barn. Tingsrätten dömde mannen till fängelse men hovrätten ändrade domen och ogillade åtalet. Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom och yrkat att den tilltalade ska dömas för våldtäkt mot barn till fängelse. Enligt riksåklagaren finns en betydande osäkerhet om hur bestämmelsen i lagen om sexualbrott vad gäller ansvar för våldtäkt mot barn ska tillämpas samt vore en prövning av överklagandet av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.

  Läs mer
 • - Min uppfattning är att straffvärdet för det mord de tilltalade har dömts för är högre än vad hovrätten kommit fram till. Jag anser att de bör dömas till fängelse på livstid eller i vart fall i arton år.

  Högsta domstolen har inte prövat något mål om påföljd för mord sedan den nya straffskalan trädde i kraft 2009. Det är därför angeläget att få vägledning om vilka principer som bör gälla för bedömningen av straffvärdet vid sådan brottslighet, säger riksåklagare Anders Perklev. Riksåklagarens överklagande avser endast påföljden för det mord de tilltalade dömts för i hovrätten. - Jag har inte överklagat domen i den del där de tilltalade har frikänts. Målet i denna del innefattar i första hand bevisfrågor. Högsta domstolen är en prejudikatinstans och därför lämpar sig sällan bevisfrågor för en prövning i Högsta domstolen, säger Anders Perklev. Straffskalan för mord är sedan den 1 juli 2009 fängelse lägst 10 år och högst 18 år eller livstid. Bakgrund: Det var förra hösten som ett lantbrukarpar hittades rånmördade på en gård utanför Långared. Efter en omfattande polisutredning åtalades två män för att gemensamt och i samråd eller samförstånd ha mördat paret i syfte att från dem stjäla ett kassaskåp med okänt innehåll. Tingsrätten dömde männen mot deras nekande för mord till fängelse på livstid. Domen överklagades. Hovrätten frikände de tilltalade för mordet på mannen, då det inte kunnat uteslutas att en av de dem mördat mannen utan den andres medverkan. När det gällde kvinnan dömdes männen dock för att gemensamt och i samråd eller samförstånd ha mördat henne. Påföljden bestämdes till fängelse i femton år.

  Läs mer
 • Åklagarna anser inte att nämndemannen som suttit med i polisnämnden i Malmö, samtidigt som han varit nämndeman i rättegången mot den man som åtalats för mord och flera mordförsök, varit jävig.

  I sin skrivelse till Malmö tingsrätt framför de att jävsinvändingen därmed inte bör bifallas av tingsrätten. Åklagarna kommer att vara tillgängliga för kommentarer avseende jäv först i samband med att tingsrättens beslut meddelas.

  Läs mer
 • Den förundersökning som återupptogs av riksåklagaren i somras om pilotens roll i helikopterrånet i Västberga har nu lagts ner.

  Riksåklagaren skriver i beslutet att det inte framkommit något som ger anledning att på nytt pröva frågan om pilotens skuld till det brott som han dömts för.

  Läs mer
 • Riksåklagaren har överklagat en dom från Hovrätten för Västra Sverige till Högsta domstolen. Två personer åtalades för människohandel men frikändes av hovrätten.

  Skälet för överklagandet är att det behövs vägledning när det gäller människohandelsärenden, eftersom Högsta domstolen tidigare inte har prövat ett sådant mål. På grund av stor arbetsbörda begärs anstånd till senast den 26 oktober med att utveckla grunderna för överklagandet och skälen för att Högsta domstolen bör bevilja prövningstillstånd.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >