Aktuella pressmeddelanden

Januari

 • En av de personer som suttit anhållen med anledning av rånet i Södertälje har släppts av åklagaren.

  Det är fråga om den person som varit misstänkt för skyddande av brottsling. Fyra personer är fortfarande anhållna. Under måndag förmiddag kommer åklagaren att ta ställning till om personerna ska begäras häktade.

  Läs mer
 • Fem personer är anhållna. Åklagaren kommer under måndagens förmiddag att ta ställning till om personerna ska begäras häktade.

  Någon ytterligare information om ärendet kan åklagaren inte lämna för tillfället.

  Läs mer
 • Lägesrapport Södertäljerån

  Jouråklagaren har begärt offentlig försvarare för de fyra personer som sitter anhållna med anledning av rånet i Södertälje på fredagen.

  Läs mer

  Jouråklagaren har begärt offentlig försvarare för de fyra personer som sitter anhållna med anledning av rånet i Södertälje på fredagen.

  Personerna kommer att förhöras i närvaro av sina försvarare. Ytterligare utredningsåtgärder kommer att vidtas under helgen. Senast på måndag kl. 12 ska åklagare ta ställning till om personerna ska begäras häktade.

  Läs mer
 • Rån i Södertälje

  Jouråklagaren kan bekräfta att två personer är anhållna med anledning av dagens rån mot en butik i Södertälje.

  Läs mer

  Jouråklagaren kan bekräfta att två personer är anhållna med anledning av dagens rån mot en butik i Södertälje.

  Rån i Södertälje Av utredningstekniska skäl går det för närvarande inte att ge någon detaljinformation om de anhållna personerna, inte heller om det är aktuellt med fler anhållanden. Mer information publiceras här så snart det är möjligt.

  Läs mer
 • Verksamhetsplan för år 2013

  Prioriterade områden för 2013 är bland annat brott mot barn, unga lagöverträdare, sexualbrott och grov organiserad brottslighet. En stor satsning sker också inom IT-området.

  Läs mer

  Prioriterade områden för 2013 är bland annat brott mot barn, unga lagöverträdare, sexualbrott och grov organiserad brottslighet. En stor satsning sker också inom IT-området.

  Åklagarmyndighetens verksamhetsplan beskriver viktiga åtgärder och prioriteringar för det kommande året. Planen utgör också underlag för att följa upp verksamheten. År 2013 kommer i ännu högre grad än tidigare att präglas av samverkan med polisen. Samverkan ska öka i både det strategiska och operativa arbetet. Åklagarmyndigheten kommer också att följa och medverka i det arbete med en ny polisorganisation som nu påbörjas. Myndigheten ska vidare medverka till en bra överlämning av ekobrottsverksamheten till Ekobrottsmyndigheten så att den kan fortsätta att bedrivas effektivt. Prioriterade områden är även för 2013 unga lagöverträdare, brott mot barn, sexualbrott, våld i nära relationer samt grov organiserad brottslighet. Stor vikt kommer att läggas på handläggning av ekonomiska vinster av brott. Rättslig utveckling och tillsyn kommer att fortsätta vara viktiga inslag i verksamheten. En stor satsning sker också på IT-området. Under 2012 inleddes ett arbete med att utarbeta etiska regler för åklagarverksamheten. Det arbetet ska fortsätta under året med mål att kunna ge vägledning och stöd åt all personal.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >