Aktuella pressmeddelanden

Juni

 • Häktningsframställan för den man som misstänkts för olaga hot och falskt larm i samband med ett bombhot i torsdags har lämnats in till Stockholms tingsrätt.

  Mannen är på sannolika skäl misstänkt för olaga hot, grovt brott och falskt larm, grovt brott. Så snart information om när häktningsförhandlingen ska hållas kommer det att publiceras på webbplatsen. Åklagaren kan inte lämna någon mer information före förhandlingarna.

  Läs mer
 • Häktningsförhandlingar för de två personer som misstänks i ärendet om mord i Kumla/Askersund kommer att hållas i Örebro tingsrätt söndag den 22 juni klockan 14.30 och 15.30.

  Jouråklagare har under lördagseftermiddagen lämnat in framställan om häktning till Örebro tingsrätt. Åklagaren begär den anhållna kvinnan häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Häktningsförhandlingen är planerad till kl 14.30. Vad gäller mannen som sitter anhållen i ärendet är misstanken ändrad till skyddande av brottsling, grovt brott och han begärs häktad som skäligen misstänkt för brottet. Av hänsyn till utredningen kan inte någon information om den ändrade brottsrubriceringen lämnas. Häktningsförhandlingen är planerad till kl. 15.30. Från åklagare kommer ingen mer information att lämnas inför häktningsförhandlingarna.

  Läs mer
 • Den person som greps under natten mot lördag i Örebro har nu anhållits av åklagare.

  Misstankarna mot den anhållne mannen gäller mord.I de förhör som hållits under dagen nekar den misstänkte till brott. En offentlig försvarare för den misstänkte gärningsmannen har utsetts av jourdomstolen i Örebro. Senast tisdag den 24 juni kl 12 ska åklagare ha tagit ställning till en eventuell häktning. Ingen mer information om ärendet finns i nuläget att lämna från åklagare med hänsyn till att inte skada eller påverka förundersökningen.

  Läs mer
 • Åklagarmyndighetens presstjänst summerar händelserna om misstänkt mord i Kumla och misstänkt olaga hot i Stockholm.

  Kumla/Askersund Under torsdagen anhölls tre personer av åklagare i Örebro. En kvinna, misstänkt för mord och två män misstänkta för medhjälp till mord. Under torsdagskvällen beslutade jouråklagare att släppa en av männen som anhållits misstänkt för medhjälp till mord efter som skäl för frihetsberövande inte längre kunde motiveras. Beslut om häktning för de två anhållna ska ske senast söndag den 22 juni kl 12. Presstjänsten kommer att meddela i ett pressmeddelande på denna webbplats när mer information om ärendet från åklagare finns att ge. Stockholm Klockan 00:30 natt mot midsommarafton anhölls en man som under torsdagen bombhotat flera platser i Stockholm. Misstankarna mot mannen är olaga hot, grovt brott och falskt larm, grovt brott. Beslut om häktning ska ske senast måndag den 23 juni kl 12. Presstjänsten kommer att meddela i ett pressmeddelande på denna webbplats när mer information om ärendet från åklagare finns att ge.

  Läs mer
 • Misstänkt bombman anhållen

  Jouråklagare har strax efter kl 00:30 i natt anhållit den person som greps av polis på torsdagskvällen och som under torsdagen bombhotat flera platser i Stockholm.

  Läs mer

  Jouråklagare har strax efter kl 00:30 i natt anhållit den person som greps av polis på torsdagskvällen och som under torsdagen bombhotat flera platser i Stockholm.

  Den misstänkte mannen är på sannolika skäl misstänkt för olaga hot, grovt brott samt för falskt larm, grovt brott. Förhör med den misstänkte kommer hållas under helgen. Senast måndag den 23 juni kl 12 ska åklagare besluta om frisläppande eller häktning. Åklagarmyndigheten har i nuläget ingen ytterligare information att lämna i ärendet.

  Läs mer
 • Svea hovrätt har i ett uppmärksammat mål i dag dömt en person till livstids fängelse för folkmord och grovt folkrättsbrott i Rwanda 1994. Här kommenterar specialiståklagare Magnus Elving domen.

  Precis som i tingsrätten döms mannen till livstids fängelse för folkmord och folkrättsbrott. - Jag har inte hunnit läsa hela domen än men kan konstatera att även hovrätten gjort samma bedömning som vi åklagare, så det måste vi givetvis vara tillfreds med, säger specialiståklagare Magnus Elving vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm. - Det är nu bevisat även i en högre instans, inte bara det som måste bevisas i rättegången utan också att det svenska rättsväsendet har förmåga att lagföra misstänkta förövare av de allvarligaste brott som finns. Domen är unik -dels för attdet är den första domen i Sverige om folkmord, dels för att det är den första fällande domen i högre instans om brott av liknande art. Sverige ska inte vara någon fristad för förövare av sådana här brott, säger Magnus Elving. I tingsrättens dom, som kom i juni 2013, dömdes mannen till livstids fängelse för folkmord och grovt folkrättsbrott. Under förundersökningen har åklagare och polis besökt Rwanda flera gånger. Ett 100-tal personer i Rwanda har förhörts och av dessa förhördes ett 40-tal i rättegången. Såväl tingsrättens ledamöter som hovrättens ledamöter har besökt Rwanda, bland annat vid besök av brottsplatser.

  Läs mer
 • Ingen förundersökning om ”Äkta moderaterna”

  Åklagare har beslutat att lägga ner förundersökningen om misstänkt varumärkesintrång när en scenkonstgrupp använt sig av ett varumärke som tillhör Moderaterna. Skälet till beslutet är att anmälaren inte har rätt att företräda partiet.

  Läs mer

  Åklagare har beslutat att lägga ner förundersökningen om misstänkt varumärkesintrång när en scenkonstgrupp använt sig av ett varumärke som tillhör Moderaterna. Skälet till beslutet är att anmälaren inte har rätt att företräda partiet.

  Då personen som gjorde anmälan inte är målsägande finns inget skäl att fortsätta bedriva förundersökningen, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist på Internationella åklagarkammaren Stockholm - Åklagare får väcka åtal för varumärkesintrång om målsäganden begär att brottet ska åtalas och det av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt att väcka åtal. Av utdrag ur Patent- och registreringsverkets register framgår att varumärket "Moderaterna" tillhör Moderata Samlingspartiet Riksorganisationen. Utifrån de kompletteringar som nu har gjorts av utredningsmaterialet framgår att anmälaren gjort anmälan i egenskap av privatperson och därför inte har rätt att företräda Moderata Samlingspartiet Riksorganisationen. Mot den bakgrunden finns det inte skäl att bedriva en förundersökning, skriver åklagaren i beslutet. Bakgrund:Den 10 juni 2014 tog Polismyndigheten i Stockholms län emot en anmälan mot scenkonstgruppen Nationalscen och inledde förundersökning. Anmälan gällde ett påstående om varumärkesintrång som grundade sig i att scenkonstgruppen olovligen använt sig av ett varumärke som tillhör Moderata samlingspartiet i samband med en manifestation på Sergels torg i Stockholm. Frågan om fortsatt handläggning lämnades till åklagare.

  Läs mer
 • Inför hovrättens dom om folkmord i Rwanda

  Svea hovrätt meddelar i dag dom i ett mål där en person åtalats för folkmord och folkrättsbrott i Rwanda 1994. Kammaråklagare Magnus Elving finns tillgänglig för kommentarer i eftermiddag.

  Läs mer

  Svea hovrätt meddelar i dag dom i ett mål där en person åtalats för folkmord och folkrättsbrott i Rwanda 1994. Kammaråklagare Magnus Elving finns tillgänglig för kommentarer i eftermiddag.

  Domen kommer klockan 14.00.

  Läs mer
 • En person släppt ur häkte

  Kammaråklagare Anna Jakobsson har i dag beslutat att häva häktningen för en av de misstänkta för dubbelmordet i Norrköping i april tidigare i år.

  Läs mer

  Kammaråklagare Anna Jakobsson har i dag beslutat att häva häktningen för en av de misstänkta för dubbelmordet i Norrköping i april tidigare i år.

  - Personen som släpps ur häktet är fortfarande misstänkt för mord men det finns för närvarande inte tillräckliga skäl för häktning, säger Anna Jakobsson.Gällande den andre frihetsberövade ska åtal vara väckt senast den 3 juli 2014 klockan 11.00.I övrigt kan inga ytterligare kommentarer lämnas i ärendet.

  Läs mer
 • Södertälje tingsrätt har i dag meddelat sin dom mot de 35 personer som sedan september förra året stått åtalade för omfattande bedrägerier mot Försäkringskassan. Tingsrätten dömer 34 av de 35 åtalade, en person frias.

  Av de åtalade får 20 personer fängelse på mellan 1 år och 6 år. 13 får villkorlig dom med samhällstjänst och en får villkorlig dom och böter. Försäkringskassan får skadestånd med drygt 26 miljoner kronor. Stora delar av skadeståndet har redan säkrats. - Domen är mycket omfattande och även om jag inte hunnit analysera den i detalj framgår att tingsrätten i huvudsak delar min uppfattning att det varit fråga om grov organiserad brottslighet säger kammaråklagare Karin Sigstedt vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm. - En förutsättning för att nå framgång i sådana här ärenden är ett välfungerande samarbete mellan olika myndigheter vilka i den här utredningen varit åklagare, polis, Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Med gemensamma krafter har vi kunnat utreda den här svårupptäckta och organiserade brottsligheten, säger kammaråklagare Karin Sigstedt. Brotten har handlat om ett omfattande bedrägeri med assistansersättningar, där ett assistansbolag under sex års tid begärt ut ersättningar från Försäkringskassan på närmare 30 miljoner kronor, för assistenter som inte har jobbat. På det viset har man också utnyttjat funktionshindrade som inte fått den assistansde haft rätt till. För att möjliggöra brottet har i flera fall de funktionshindrades anhöriga, gode män och förvaltare varit inblandade - De fingerade assistenterna har genom sin påstådda anställning i bolaget även lurat Försäkringskassan att betala ut sjukpenning, föräldrapenning och andra ekonomiska förmåner, säger kammaråklagare Karin Sigstedt. - Den här typen av brott undergräver välfärdssystemet och bygger på ett systematiskt utnyttjande av några av samhällets svagaste. - Jag får nu analysera domen ytterligare för att ta ställning till om jag ska överklaga i påföljdsfrågan och de enstaka åtalspunkter som inte vunnit fullt bifall.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >