Aktuella pressmeddelanden

Mars

 • Riksåklagare Anders Perklev och rikspolischef Bengt Svenson har i dag överlämnat polisens och Åklagarmyndighetens gemensamma årsrapport om utredning och lagföring 2013 till justitieminister Beatrice Ask.

  Av rapporten framgår bland annat att ärendeinflödet från polisen till åklagare minskar, vilket innebär att även antalet åklagarbeslut minskar. Lagföringsandelen är totalt sett oförändrad. Bedrägeribrotten skiljer sig från den allmänna bilden där polisen redovisar fler bedrägeriärenden till åklagare än föregående år och lagföringsandelen har ökat. Utredningstiderna har totalt sett ökat något, men handläggningstiden från färdigt förundersökningsprotokoll till åklagarbeslut har minskat.

  Läs mer
 • Hävda häktningsbeslut i Saltöärendet

  De två män som suttit häktade på sannolika skäl misstänkta för mordet på den 64-årige man som hittades i vattnet utanför Saltö i september 2013 har i dag släppts på fri fot.

  Läs mer

  De två män som suttit häktade på sannolika skäl misstänkta för mordet på den 64-årige man som hittades i vattnet utanför Saltö i september 2013 har i dag släppts på fri fot.

  - Jag har beslutat att häva häktningsbesluten mot dem. Brottsmisstankarna kvarstår fortfarande men som läget är nu kan förundersökningen bedrivas vidare med de misstänkta på fri fot, säger kammaråklagare Thomas Willén vid Åklagarkammaren i Uddevalla. Åklagaren har samtidigt meddelat de båda misstänkta beslut om reseförbud och anmälningsskyldighet. Det innebär att de förbjuds att utan tillstånd lämna anvisad vistelseort samt att de på vissa tider ska anmäla sig hos anvisad polismyndighet. -- Det är med hänsyn till brottets allvarliga karaktär, att brottsmisstankarna kvarstår och att det finns risk för att de avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring, säger kammaråklagare Thomas Willén. Det var den 30 januari i år som de båda männen häktades, på sannolika skäl misstänkta för mord. Åklagaren har i nuläget ingen ytterligare information att lämna i ärendet. Mer information lämnas så snart det är möjligt.

  Läs mer
 • Tingsrätten meddelar i dag dom i ärendet där sju personer åtalats för våldsamt upplopp i samband med en demonstration i Kärrtorp i december i fjol.

  Kammaråklagare Tove Kullbergkommer att finnas tillgänglig för media i dag mellan klockan 13.00 och 14.00.

  Läs mer
 • Pressträff med överåklagare Gunnar Stetler

  Gunnar Stetler har i dag lämnat in ett yttrande till Stockholms tingsrätt om förlängning av kvarstad i ärendet med TeliaSonera. Av yttrandet framgår att Gulnara Karimova är misstänkt för grovt mutbrott.

  Läs mer

  Gunnar Stetler har i dag lämnat in ett yttrande till Stockholms tingsrätt om förlängning av kvarstad i ärendet med TeliaSonera. Av yttrandet framgår att Gulnara Karimova är misstänkt för grovt mutbrott.

  Gunnar Stetler håller med anledning av detta pressträff. Tid:måndag den 24 mars klockan 15-16. Plats: Riksenheten mot korruption, Hantverkargatan 25A, Stockholm.

  Läs mer
 • En 24-årig man har i dag åtalats vid Stockholms tingsrätt för flera åtalspunkter, bland annat grov våldtäkt, försök till våldtäkt, övergrepp i rättssak, sexuellt ofredande och misshandel.

  Stämningsansökan innehåller också åtalspunkten ringa narkotikabrott. - Bevisläget är bra, utifrån den bevisning som finns i form av bland annat övervakningsfilm, DNA-träff och resultat av telefonpositioneringar. Jag har bedömt att det finns tillräckliga skäl för åtal för samtliga åtalspunkter, säger kammaråklagare Elisabeth Brandt Rättegången startar den 26 mars.

  Läs mer
 • En man född 1988 har i dag begärts häktad i sin utevaro, misstänkt för försök till dråp i samband med demonstrationen i Kärrtorp i december 2013.

  - Vi fortsätter arbetet med utredningen och kommer att lämna mer information så snart det är möjligt, säger kammaråklagare Tove Kullberg vid Söderorts åklagarkammare i Stockholm. Häktningsframställan är gjord till Södertörns tingsrätt. Det är ännu inte bestämt när häktningsförhandlingen kommer att hållas. Åklagaren kan inte lämna någon ytterligare information för närvarande.

  Läs mer
 • Häktningsframställan i Malmö-ärende

  Kammaråklagare Neela Frisell har i dag begärt en person häktad i sin utevaro, misstänkt för att ha deltagit i mordförsöket vid Möllevången i Malmö förra helgen. Polis och åklagare efterlyser samtidigt fler vittnesuppgifter från händelsen.

  Läs mer

  Kammaråklagare Neela Frisell har i dag begärt en person häktad i sin utevaro, misstänkt för att ha deltagit i mordförsöket vid Möllevången i Malmö förra helgen. Polis och åklagare efterlyser samtidigt fler vittnesuppgifter från händelsen.

  - Jag har begärt en man häktad i sin utevaro, misstänkt för försök till mord den 9 mars 2014 i Malmö, säger kammaråklagare Neela Frisell. Häktningsförhandling kommer att hållas klockan 10.30 den 19 mars, på Rättscentrum i Malmö. Neela Frisell kommer att finnas tillgänglig för eventuella frågor från mediaefter förhandlingen. Åklagaren betonar också att polisen söker fler vittnesuppgifter från förra helgen. - Det finns många uppgifter i omlopp men mycket av det som rapporterats i medierna har inte nått oss som förstahandsuppgifter. Vi behöver alltså fortfarande ha kontakt med personer som har sett eller hört något i anslutning till händelsen, säger kammaråklagare Neela Frisell. Uppgifter kan lämnas till polisen, på telefonnummer 114 14.

  Läs mer
 • Avskriven misstanke i mordet vid Swartlings ridskola

  Kammaråklagare Erik Wendeby vid City Åklagarkammare i Stockholm har i dag beslutat att avskriva misstanken mot den person som tidigare suttit häktad misstänkt för det 18 år gamla mordet vid Swartlings ridskola. Åklagaren motiverar här sitt beslut.

  Läs mer

  Kammaråklagare Erik Wendeby vid City Åklagarkammare i Stockholm har i dag beslutat att avskriva misstanken mot den person som tidigare suttit häktad misstänkt för det 18 år gamla mordet vid Swartlings ridskola. Åklagaren motiverar här sitt beslut.

  Kammaråklagare Erik Wendeby lämnar följande beslutsmotivering för att avskriva misstanken:"Den misstänkte har initialt gjort medgivanden om viss kännedom avseende omständigheter kring gärningen. Utredningsåtgärder har vidtagits för att kontrollera såväl de av den misstänkte lämnade uppgifterna som övriga omständigheter av intresse.Den misstänktes medgivanden har dock senare i relevanta delar återtagits och han har lämnat förklaringar till varför han initialt lämnat desamma.De utredningsåtgärder som vidtagits till följd av den misstänktes medgivanden samt övriga omständigheter har inte lett till sådant resultat att några tillräckligt säkra slutsatser kunnat dras i fråga om gärningen och händelseförloppet i anslutning till brottstillfället, vilket gäller såväl tekniska undersökningar som andra åtgärder innefattande bland annat en mängd förhör. Bedömningen görs därmed att det inte går att bevisa att det är den misstänkte som har begått gärningen."Kommentar om det fortsatta förundersökningsarbetet - Det är viktigt att påtala att förundersökningen som sådan inte läggs ned. Åklagarmyndigheten och länskriminalpolisen i Stockholm arbetar vidare för att kunna lösa mordet på Per Häggström, säger kammaråklagare Erik Wendeby.

  Läs mer
 • Hovrätten meddelar i dag dom i ärendet där en person står åtalad för mordet på en kvinna i Stenungsund 2010.

  Chefsåklagare Urban Svenkvist, vid Åklagarkammaren i Borås, finns tillgänglig att kommentera domen för media i dag mellan klockan 13.00 och 14.30.

  Läs mer
 • Åklagare har inlett en förundersökning med anledning av mordet på journalisten Nils Horner i Afghanistan.

  Förundersökningen leds av tf. chefsåklagare Lise Tamm vid internationella åklagarkammaren Stockholm, med bistånd från RIkskriminalpolisen.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >