Åklagarmyndigheten logotype

Aktuella pressmeddelanden

2015

 • Chefsåklagare Pär Andersson håller pressträff fredag den 9 oktober med anledning av åtal för övergrepp mot barn i Kristianstad.

  Den 9 oktober klockan 11 väcker chefsåklagare Pär Andersson åtal mot en man för övergrepp mot ett 20-tal barn. Mannen har varit anställd på flera förskolor i Kristianstads kommun. Med anledning av åtalet bjuder åklagaren in till en pressträff. Tid: fredag den 9 oktober klockan 13.00 Plats: Polishuset i Kristianstad, Östra Kaserngatan 1 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En man är i dag gripen och anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord på en kvinna i Klippan/Stidsvig den 3 oktober.

  Mannen är hörd inledningsvis och kommer att förhöras ytterligare under dagen. Ingen ytterligare information kan lämnas i nuläget. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren ger här en beskrivning av den roll som åklagarna på Riksenheten för säkerhetsmål har, samt redogör övergripande för resursfördelningen inom Åklagarmyndigheten i förhållande till Riksenheten.

  Riksenheten för säkerhetsmål, den enhet inom Åklagarmyndigheten som handlägger samtliga mål och ärenden som utreds av Säkerhetspolisen, kommer inom kort att bemannas med en fjärde åklagare.Utökningen från tre till fyra åklagartjänster syftar till att säkra att enheten har tillräckligt med resurser på längre sikt. På olika håll i media och i samhällsdebatten har det på senare tid rests en del frågetecken kring just resursförmågan hos Riksenheten för säkerhetsmål. Mot denna bakgrund vill jag passa på att klarlägga resursfördelningen inom Åklagarmyndigheten och kort beskriva den roll som åklagarna på Riksenheten för säkerhetsmål har. Den 1 oktober 2014 genomgick hela Åklagarmyndigheten en organisationsförändring där den operativa åklagarverksamheten i Sverige delades in i sju geografiska områden och en nationell avdelning. Syftet var bland annat att öka flexibiliteten inom varje område och avdelning, för att bättre och mer effektivt kunna använda myndighetens resurser. Riksenheten för säkerhetsmål ingår i den nationella åklagaravdelningen, tillsammans med Riksenheten mot korruption, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål samt Internationella åklagarkammaren Stockholm. På samtliga dessa enheter arbetar åklagare med en mycket stor kompetens och mångårig erfarenhet. Den nationella åklagaravdelningen har en gemensam budget som överstiger 100 miljoner kronor för 2015. Ingenting har visat att denna budget inte skulle vara tillräcklig. I och med omorganisationen är det nu möjligt att snabbt omfördela resurser inom varje område och vid behov skjuta till åklagarresurser från en annan enhet vid tillfälliga arbetstoppar. Skulle det uppstå behov av att förstärka Riksenheten för säkerhetsmål sker detta genom att särskilt utsedda åklagare från Internationella åklagarkammaren Stockholm tillfälligt knyts till enheten. Denna flexibilitet skapar en trygg grund att stå på och gör att verksamhetens kvalitet kan garanteras även vid en hård arbetsbelastning. Utredningarna på Riksenheten för säkerhetsmål har en särskild karaktär jämfört med ärenden vid vanliga åklagarkammare. Åklagares uppdrag är att leda förundersökningar, fatta beslut i åtalsfrågan och föra talan i domstol. Många ärenden vid Riksenheten för säkerhetsmål - som ofta baseras på underrättelser till Säpo - leder dock till att förundersökning aldrig inleds, och än färre leder till åtal. Poängteras bör också att Säpo, vid sidan om det brottsutredande uppdraget, även har ett viktigt brottsförebyggande uppdrag. I samband med dessa underrättelser har åklagaren en viktig rådgivarfunktion men har i sak ingen beslutanderätt. På Riksenheten för säkerhetsmål arbetar mycket erfarna och kompetenta åklagare som jag har stort förtroende för. Att enheten nu också utökas med en extra åklagare gör att vi får ytterligare kapacitet. Sammanfattningsvis bedömer jag att vår organisation har tillräcklig kompetens och nödvändiga resurser att hantera de ärenden som kommer in till oss från Säpo. Anders PerklevRiksåklagare Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En man åtalades för grov våldtäkt för att med våld och hot om våld ha utsatt en 15-årig flicka för först ett analt och därefter ett oralt samlag.

  Under våldtäkten utsattes flickan för flera sadistiska och förnedrande handlingar. Tingsrätten bedömde våldtäkten som grov våldtäkt, medan hovrätten ansåg att våldtäkten skulle bedömas som våldtäkt av normalgraden. Hovrätten bestämde påföljden för våldtäkten, och viss annan brottslighet, till fängelse i två år och sex månader. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för grov våldtäkt till ett väsentligt längre fängelsestraff än det som hovrätten utmätte. Minimistraffet för grov våldtäkt är fängelse i fyra år. Riksåklagarens uppfattning är att den tilltalade, med hänsyn till tillvägagångssättet och målsägandens låga ålder, får anses ha visat särskild hänsynslöshet och råhet. Av särskild betydelse är att det förhållandevis utdragna, smärtsamma och förnedrande övergreppet utfördes mot ett barn som befann sig i ett mycket utsatt läge, ensam med en betydligt äldre man på ett hotellrum långt ifrån den stad där hon var bosatt. Enligt riksåklagaren råder det osäkerhet i rättstillämpningen när det gäller under vilka omständigheter en våldtäkt mot ett barn i åldersgruppen 15-17 år ska bedömas som grov våldtäkt på grund av att gärningsmannen visat särskilt hänsynslöshet och råhet. Riksåklagaren framhåller att våldssex numera är relativt vanligt förekommande i domar och att målsägandena i de fallen ofta är unga och identitetssökande personer, inte sällan med psykiska problem. Enligt riksåklagaren skulle en prövning av överklagandet vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen. Länk till överklagandet Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm har lagt ned förundersökningen för den yngre brodern samt för kvinnan.

  För mannen gäller att det inte går att bevisa att han har gjort sig skyldig till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt. Även för kvinnan gäller att det inte går att bevisa att hon gjort sig skyldig till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt. Det går heller inte att bevisa att hon haft sådant uppsåt som krävs för att förfarandet ska vara brottsligt. Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm 010-562 72 04 Tillgänglig på telefon till kl. 11 måndag den 5 oktober.

  Läs mer
 • Rättegång om olaga intrång

  Kammaråklagare Magnus Ling i Kalmar har väckt åtal mot 19 personer för olaga intrång, grovt brott, för att man tagit sig in på området kring Oskarshamns kärnkraftverk. Rättegången börjar i dag den 5 oktober.

  Läs mer

  Kammaråklagare Magnus Ling i Kalmar har väckt åtal mot 19 personer för olaga intrång, grovt brott, för att man tagit sig in på området kring Oskarshamns kärnkraftverk. Rättegången börjar i dag den 5 oktober.

  Den beräknas vara avslutad den 7 eller 8 oktober. Magnus Ling kommer att vara tillgänglig för frågor från media efter rättegången. Mer information om tidpunkt för detta kommer senare. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagare Anders Perklev kommenterar löfte från Ann-Marie Begler om att ta itu med assistansbedrägerier.

  Försäkringskassans nya generaldirektör, Ann-Marie Begler, skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att åtgärder för att komma till rätta med de omfattande assistansbedrägerierna är en prioriterad uppgift. -- Ann-Marie Beglers löfte är mycket välkommet. Rättsväsendet ska inte belastas av bidragsbrott som Försäkringskassan själv hade kunnat förhindra, säger Anders Perklev. Ärenden om assistansbedrägerier blir ofta mycket omfattande. Tidigare i år avslutades ett ärende från Södertälje, där 35 personer åtalades och 34 dömdes. Rättegångarna i tingsrätten och hovrätten omfattade sammanlagt ca 140 förhandlingsdagar. Utredningstiden var flera år. Kostnaderna, inklusive försvarararvoden, beräknas ha uppgått till ett par hundra miljoner kronor. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagarmyndighetens webbplats, www.aklagare.se, har uppdaterats med ny information om ärenden om barn med funktionshinder.

  Uppdaterad info om barnärenden Länk till sidan.

  Läs mer
 • I dag tisdag den 29 september hålls häktningsförhandling klockan 14.30 i Norrköpings tingsrätt mot en man som är misstänkt för försök till mord i två fall.

  Häktningsförhandling om försök till mord Två män anhölls efter det att två ordningsvakter knivskars i centrala Norrköping natten till söndag den 27 september. Den ene frigavs under söndagen och är numera inte längre misstänkt för något brott. Den andre mannen är fortfarande anhållen misstänkt för försök till mord i två fall och har begärts häktad. Mannen har förhörts i närvaro av sin försvarare. Utredningen fortsätter med ytterligare vittnesförhör och tekniska undersökningar. Efter häktningsförhandlingen finns kammaråklagare Annika Tiensuu tillgänglig utanför förhandlingssalen för eventuella frågor från media. Kammaråklagare Annika Tiensuu 010-562 58 87

  Läs mer
 • Chefsåklagare Håkan Roswall vid Särskilda åklagarkammaren har beslutat att inte inleda förundersökning om vare sig vapenbrott eller tjänstefel mot den person som medförde ett skjutvapen till en konsert i Globen i söndags.

  - Jag tagit del av materialet och fattat beslut att inte inleda förundersökning i det här ärendet. Det är okänt om den aktuella personen verkligen är polis. Skulle personen vara polis så är det inträffade ändå inget brott eftersom vapenlagen inte gäller för statens vapen. Inpasseringen vid Globen har inte skett vid myndighetsutövning vilket är grundkravet för att tjänstefel ska kunna föreligga, konstaterar Håkan Roswall. Länk till beslutet (PDF) Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >