Åklagarmyndigheten logotype

Aktuella pressmeddelanden

2015

 • Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom avseende skattebrott

  Såväl tingsrätten som hovrätten fann det utrett att den tilltalade i egenskap av företrädare för ett aktiebolag i bolagets skattedeklarationer uppsåtligen vid nio tillfällen under år 2011 lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket och att det till följd härav förelegat fara för att skatt (avgift) skulle undandras det allmänna med sammanlagt 95469 kr.

  Läs mer

  Såväl tingsrätten som hovrätten fann det utrett att den tilltalade i egenskap av företrädare för ett aktiebolag i bolagets skattedeklarationer uppsåtligen vid nio tillfällen under år 2011 lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket och att det till följd härav förelegat fara för att skatt (avgift) skulle undandras det allmänna med sammanlagt 95469 kr.

  Enligt domstolarna utgjorde vardera oriktig skattedeklaration ett brott. Eftersom den undandragna skatten (avgiften) vid varje gärningstillfälle inte ens var i närheten av det för år 2011 gällande prisbasbeloppet om 42800 kr fann domstolarna - trots att det var utrett att gärningarna begåtts systematiskt och med ett skatteundandragande syfte - att gärningarna skulle bedömas som skatteförseelse. Då åklagaren uppgett att åtal för skatteförseelse inte var påkallat av särskilda skäl skulle åtalet ogillas. Hovrätten antecknade i sin dom att gärningarna dessutom var preskriberade. Enligt riksåklagaren och Ekobrottsmyndigheten är det av intresse ur prejudikatsynpunkt att Högsta domstolen klargör hur gränsdragningen mellan skattebrott (2 § skattebrottslagen [1971:69]) och skatteförseelse (3 § samma lag) ska göras vid upprepad brottslighet, där gärningarna sedda var och en för sig hade varit att bedöma som skatteförseelse. Kontakt Byråchef My Hedström010-562 50 27 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal har i dag väckts mot 17 personer i ett ärende om felaktigt utbetalda ersättningar till föreningar och privatpersoner från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

  Brottsrubriceringarna är grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri, grovt bidragsbrott och urkundsförfalskning, grovt brott. Enligt åtalet har medvetet felaktiga uppgifter till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inneburit att sammanlagt sex miljoner kronor i bidrag betalats ut till 14 enskilda personer och tre ideella föreningar sedan år 2012. Tre företrädare för föreningarna åtalas, varav en på samtliga 17 punkter, liksom de 14 bidragstagarna. - Personerna har påståtts arbeta för föreningarna, vilket utredningen visar att de inte har gjort. Arbetsförmedlingen har blivit lurad när man beslutat om stöd och pengarna skulle alltså aldrig ha betalats ut, säger kammaråklagare Eva Wintzell. De stödformer som är aktuella i åtalet är lönebidrag/trygghetsanställning, nystartsjobb och sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantin. En ideell förening kan få stöd från Arbetsförmedlingen om föreningen har stadgar, styrelse och har fått ett organisationsnummer från Skatteverket. Två av föreningarna har skapats genom att man upprättat falska dokument som man skickat in till Skatteverket. Därigenom har föreningarna fått det organisationsnummer som är nödvändigt för att kunna få bidrag. Åtalet omfattar därför också urkundsförfalskning. - Brotten är grova eftersom man satt detta i system, det pågått under en längre tid och det handlar om höga belopp. Dessutom är det ett angrepp på trygghetssystemet och därmed särskilt allvarligt, säger Eva Wintzell. Kontakt Kammaråklagare Eva Wintzell 010-562 54 60 Kammaråklagare Isabelle Bjursten 010-562 55 45 Tillgängliga på telefon kl. 10-12 onsdag den 21 oktober. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten får medieåklagare

  Medieåklagare är åklagare som har åtagit sig att vara särskilt tillgängliga för media. De kan ge fakta och förklara sammanhang, utifrån sin egen erfarenhet som åklagare.

  Läs mer

  Medieåklagare är åklagare som har åtagit sig att vara särskilt tillgängliga för media. De kan ge fakta och förklara sammanhang, utifrån sin egen erfarenhet som åklagare.

  Åklagarmyndigheten får ofta önskemål från media om åklagare som kan uttala sig som experter i olika sammanhang. För att kunna tillgodose detta behov på ett bättre sätt inrättas nu en försöksverksamhet med medieåklagare. Medieåklagarna är 16 erfarna åklagare från hela landet som utifrån sin erfarenhet från operativt åklagararbete kan informera om hur åklagare arbetar, förklara åklagarens roll i olika sammanhang och berätta om utmaningar i olika typer av brottsutredningar. Medieåklagarna uttalar sig inte om andra åklagares ärenden. De ska heller inte ersätta presstjänsten eller olika expertfunktioner, såsom Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum, utan ska ses som ytterligare en möjlighet för media att få åklagarperspektivet i olika frågor. Länk till sida på www.aklagare.se om medieåklagarna. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal i Kinnekulleärendet kommer preliminärt att kunna väckas fredag den 23 oktober.

  Besked om definitivt datum kommer så snart det är möjligt. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En person sitter anhållen misstänkt för mord efter en händelse i Vallåkra utanför Helsingborg.

  Gripandet av den misstänkte mannen skedde på onsdagskvällen, den 14 oktober. Inledande förhör kommer att hållas med honom så snart som möjligt. Mannen anhölls av jouråklagare klockan 05.21 på torsdagsmorgonen och är delgiven misstanke om mord, sannolika skäl, i två fall. Den misstänkte har förordnats en offentlig försvarare av Helsingborgs tingsrätt. Polisens tekniker har arbetat på brottsplatsen under natten och avslutade sitt arbete under torsdagsförmiddagen. Polis och åklagare kommeri dagsläget inte att gå in på hur offren bragts om livet. Nu fortsätter utredningen. På grund av förundersökningssekretess kan ytterligare information om ärendet i nuläget inte lämnas från åklagaren. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för grovt rån i Kista

  Två personer har i dag åtalats vid Solna tingsrätt misstänkta för grovt rån alternativt medhjälp till grovt rån. Rånet skedde den 24 maj i år i en guldsmedsbutik i Kista galleria.

  Läs mer

  Två personer har i dag åtalats vid Solna tingsrätt misstänkta för grovt rån alternativt medhjälp till grovt rån. Rånet skedde den 24 maj i år i en guldsmedsbutik i Kista galleria.

  Vid rånet stals varor till ett värde av cirka 500000 kronor. Ett skarpladdat vapen avfyrades inne i butiken och en butiksanställd fick även vapnet riktat mot sitt huvud när han låg ned på golvet. Två personer åtalas nu för inblandning i rånet, minst sju ytterligare personer har dock varit inblandade, varav en är avliden. - Bevisningen mot de två åtalade personerna består bland annat av teknisk bevisning, telefonanalys och övervakningsfilmer. Som bevisning åberopar jag också fotografier som lämnats ut från Aftonbladet efter en rättsprocess där frågan om husrannsakan hos tidningen för att få del av fotografierna prövades av Högsta domstolen, säger kammaråklagare Tobias Kudrén. Fotografierna visar enligt åklagarens uppfattning personer som kastat ut så kallade fotanglar i en rondell i anslutning till rånet. Kammaråklagare Tobias Kudrén vid Västerorts åklagarkammare finns tillgänglig för media i dag, torsdag den 15 oktober mellan klockan 12.00-14.30. Solna tingsrätts målnummer: B 4209-15 Kammaråklagare Tobias KudrénVästerorts åklagarkammare i Stockholm010-562 52 09 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Pressinbjudan: Åtal för mord i Västerås

  I morgon fredag den 16 oktober lämnar vice chefsåklagare Eva Morén in åtalet för de två morden på Ikea i Västerås i augusti. Med anledning av detta bjuder Åklagarmyndigheten och Polisen in till en presskonferens.

  Läs mer

  I morgon fredag den 16 oktober lämnar vice chefsåklagare Eva Morén in åtalet för de två morden på Ikea i Västerås i augusti. Med anledning av detta bjuder Åklagarmyndigheten och Polisen in till en presskonferens.

  När: Fredag den 16 oktober, klockan 11.00. Media samlas utanför polishuset och släpps in kl. 10.45. Vänligen var i tid, endast en insläppning sker. Medtag presslegitimation. Var: Polishuset, Västgötegatan 7, Västerås Medverkande: Vice chefsåklagare Eva Morén och lokal polisområdeschef Per Ågren. Även advokat Per-Ingvar Ekblad deltar och finns tillgänglig för intervjuer efteråt. Övrig information Tillfälle för enskilda intervjuer kommer att erbjudas efter presskonferensen. Förundersökningsprotokollet kommer att finnas tillgängligt på cd-skiva, mot betalning. Stämningsansökan delas ut på papper. Salen har ingen wifi eller annan nätverksuppkoppling. Kontakt, frågor om presskonferensen Polisens presskontakt Lisa Sannervik 070-677 01 16 Åklagarmyndighetens presstjänst 010-562 50 20

  Läs mer
 • Lägesrapport om sprängning i Norrköping

  Chefsåklagare Torsten Angervåg vid Åklagarkammaren i Norrköping har beslutat att släppa de fem personer som suttit anhållna misstänkta för allmänfarlig ödeläggelse efter en sprängning i Hageby i Norrköping.

  Läs mer

  Chefsåklagare Torsten Angervåg vid Åklagarkammaren i Norrköping har beslutat att släppa de fem personer som suttit anhållna misstänkta för allmänfarlig ödeläggelse efter en sprängning i Hageby i Norrköping.

  Omkring kl. 06.00 på söndagsmorgonen den 11 oktober detonerade en kraftig sprängladdning i stadsdelen Hageby i Norrköping. Strax därefter greps och anhölls fem män som befunnit sig i omedelbar anslutning till det bostadshus som utsattes för sprängningen. Männen anhölls misstänkta för allmänfarlig ödeläggelse på skälig misstanke, den lägre misstankegraden. - Jag har vid en samlad bedömning ansett att misstankarna inte är tillräckligt starka och konkreta mot någon av männen. Deras roll i händelsen är för närvarande högst oklar och det går för närvarande inte helt att utesluta att syftet med sprängningen kan ha varit riktad mot någon eller några av de tidigare anhållna, säger Torsten Angervåg.Åklagaren beslutade därför i dag kl. 11.00 att frige samtliga fem anhållna. Det finns inte längre någon person som är frihetsberövad i utredningen. Förundersökningen fortsätter och polisen kommer att arbeta vidare med kriminalteknisk undersökning och med att förhöra grannar och vittnen i syfte att söka bevis. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Den man som misstänks för mord i Klippan den 3 oktober begärs häktad vid Helsingborgs tingsrätt. Häktningsförhandlingen sker i dag fredag, klockan 16.00.

  Åklagaren är tillgänglig för eventuella frågor från massmedia efter förhandlingen. Kammaråklagare Eleonora JohanssonÅklagarkammaren i Helsingborg010-562 68 89 (tillgänglig efter häktningsförhandlingen) Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Magnus Ling är tillgänglig för media efter förhandlingens slut.

  Den stora rättegången där 19 personer åtalats för olaga intrång, grovt brott, avslutas i Kalmar tingsrätt i dag den 8 oktober. Kammaråklagare Magnus Ling är tillgänglig för frågor från media direkt efter det att förhandlingen avslutas, vilket beräknas ske vid lunchtid. Han är också tillgänglig på telefon senare under eftermiddagen. Kammaråklagare Magnus Ling010-562 63 63 Tillgänglig kl. 13.00-14.30 torsdag den 8 oktober.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >