Aktuella pressmeddelanden

Juni

 • Åklagaren har begärt att den äldre av de två misstänkta bröderna ska vara fortsatt häktad. Den andra brodern har släppts.

  Kinnekulleärendet: Misstankarna har stärkts mot en av bröderna -Den senaste tidens utredning har stärkt misstankarna mot den äldre brodern. Bland annat finns teknisk bevisning, säger vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm. Misstankarna mot den yngre brodern har däremot försvagats. -Det finns inte längre anledning att han ska vara frihetsberövad och jag har därför beslutat att han ska sättas på fri fot. Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm 010-562 72 04

  Läs mer
 • I morgon tisdag den 30 juni meddelar åklagaren beslut om han ska begära omhäktning av de två män som är häktade på sannolika skäl misstänkta för mord på den unga kvinnan i Kinnekulleärendet.

  Kinnekulleärendet: beslut på tisdagen om eventuell fortsatt häktning Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm vid Åklagarkammaren i Skövde kommer att finnas tillgänglig för kommentarer på telefon i direkt anslutning till detta. Utredningen i övrigt fortgår och utredningsläget kan i nuläget inte kommenteras ytterligare. Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm 010-562 72 04 Tillgänglig i anslutning till beslut kl. 11 tisdag den 30 juni.

  Läs mer
 • Sexualbrott hör till det mest prioriterade inom Åklagarmyndigheten. Det läggs ned ett stort arbete, både i form av resurser och tillsyns- och utvecklingsarbete.

  Så arbetar Åklagarmyndigheten med våldtäktsärenden Rättsväsendets förmåga att utreda sexualbrott ifrågasätts ofta, nu senast av i en rapport från stiftelsen Tryggare Sverige. Åklagarmyndigheten beskriver här hur arbetet inom myndigheten går till. Länk till längre beskrivning. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Magnus Ling vid Åklagarkammaren i Kalmar har i dag åtalat 19 personer för olaga intrång, grovt brott, på Oskarshamns kärnkraftverk i mars 2014.

  Åtal för olaga intrång på Oskarshamns kärnkraftverk Enligt åtalet har personerna trängt in på kärnkraftverkets område och stannat kvar där. - Brottet är att betrakta som grovt inte bara för att kärnkraftverket är ett skyddsobjekt enligt skyddslagen, utan också eftersom det har handlat om en välorganiserad och välplanerad aktion av ett stort antal individer. Intrånget har inneburit en olägenhet och stora kostnader för företaget som driver kärnkraftverket, säger kammaråklagare Magnus Ling. Åtalet är inlämnat till Kalmar tingsrätt, med målnummer B 770-14. Kammaråklagare Magnus Ling, Åklagarkammaren i Kalmar 010-562 63 63 Tillgänglig kl. 13-15 måndag den 29 juni.

  Läs mer
 • Svea hovrätt dömde i dag två män för bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn vid 66 respektive 18 tillfällen. Hovrätten skärpte även rubriceringarna för flera andra gärningar. Påföljden blev fängelse i sex år och sex månader respektive tre år och nio månader.

  Svea hovrätt dömer för flera grova sexuella övergrepp mot barn på internet - Domen är en tydlig markering om att sådana här brott är mycket allvarliga och kan jämställas med sexualbrott som sker i offrets fysiska närhet. Särskilt viktigt är att hovrätten tagit ställning till att de båda männen utsatt flickorna för grova sexuella övergrepp mot barn, säger kammaråklagare Charlotta Tanner. Männen uppträdde som unga pojkar och sökte upp flickorna på barn- och ungdomssajter. De flyttade sedan över kommunikationen till t.ex. Facebook och Skype där det fanns möjligheter att använda webbkamera och/eller skicka bilder. Männen höll i flera fall kontakt med flickorna under långa tider. De förmådde även flickorna att posera sexuellt och vidta sexuella handlingar. Gotlands tingsrätt dömde männen för ett stort antal gärningar, bland annat grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och bestämde påföljden till fängelse i fem år respektive två år och nio månader. Åtalen ogillades dock i samtliga fall som rörde grovt sexuellt övergrepp mot barn. Kammaråklagare Charlotta Tanner 010-562 57 73

  Läs mer
 • Idag klockan 11 meddelar åklagaren beslut i frågan om kvinnan som häktades på skälig misstanke för skyddande av brottsling ska begäras omhäktad eller försättas på fri fot. Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm vid Åklagarkammaren i Skövde kommer att finnas tillgänglig för kommentarer på telefon i direkt anslutning till detta.

  Utredningen i övrigt fortgår och utredningsläget kan i nuläget inte kommenteras ytterligare. När Göta hovrätt meddelat sitt beslut i frågan om överklagandet av häktningsbeslutet av de två misstänkta männen så kommer åklagaren att kunna kommentera även detta. KontaktVice chefsåklagareLars-Göran Wennerholm010-562 72 04(tillgänglig på telefon i anslutning till beslutet kl 11)

  Läs mer
 • Status i Kinnekulleärendet

  På tisdagen häktades de tre misstänkta och sedan tidigare anhållna i ärendet som rör en ung flicka som hittats död i närheten av Kinnekulle. Skaraborgs tingsrätt häktade två av personerna på sannolika skäl misstänkta för mord och en person skäligen misstänkt för skyddande av brottsling.

  Läs mer

  På tisdagen häktades de tre misstänkta och sedan tidigare anhållna i ärendet som rör en ung flicka som hittats död i närheten av Kinnekulle. Skaraborgs tingsrätt häktade två av personerna på sannolika skäl misstänkta för mord och en person skäligen misstänkt för skyddande av brottsling.

  Nu fortsätter utredningen och vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm kommer inte att kunna kommentera ytterligare kring ärendet under tiden utredningen pågår. När mer information finns att ge kommer det att läggas ut på Åklagarmyndighetens webbplats.

  Läs mer
 • Ärendet rör en man som dömts för ett flertal olika sexualbrott till fängelse. Den del som riksåklagaren vill få prövad avser fem fall av köp av sexuell handling av barn. De riktar sig mot en 16 årig flicka med självskadebeteende som låtit sig utsättas för våldsamma och kränkande sexuella handlingar mot betalning.

  Straffskalan för köp av sexuell handling av barn är böter eller fängelse i två år. När det som i detta fall är fråga om flerfaldig brottslighet är straffskalan böter eller fängelse i högst tre år. Hovrätten bedömde att straffvärdet för de fem brotten sammanlagt är fängelse i sex månader. Mot bakgrund av de mycket försvårande omständigheterna kring gärningarna anser dock riksåklagaren att straffvärdet ska uppgå till fängelse i minst två år. Självskadebeteende bland barn och unga är ett växande samhällsproblem. Detta tar sig inte sällan uttryck i att barn "frivilligt" ställer upp på allehanda och ofta djupt kränkande sexuella handlingar mot någon form av betalning. Mot denna bakgrund är det enligt riksåklagaren av stor vikt att Högsta domstolen klargör hur straffet ska bestämmas när det gäller köp av sexuell handling av barn i sådana fall. Överklagandet: ÅM 2015/3836 Köp av sexuell handling av barn m.m. Kontakt: My HedströmByråchef010-562 50 27 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Misstänkta i Kinnekulleärendet begärda häktade

  Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm har begärt de tre personerna häktade, varav de två männen på sannolika skäl misstänkta för mord och kvinnan på sannolika skäl misstänkt för skyddande av brottsling, grovt brott.

  Läs mer

  Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm har begärt de tre personerna häktade, varav de två männen på sannolika skäl misstänkta för mord och kvinnan på sannolika skäl misstänkt för skyddande av brottsling, grovt brott.

  Misstänkta i Kinnekulleärendet begärda häktade Häktningsförhandlingarna kommer att äga rum i Skaraborgs tingsrätt på eftermiddagen tisdag den 16 juni. Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm 010-562 72 04 Tillgänglig på telefon kl. 09.30-10.30 tisdag den 16 juni.

  Läs mer
 • Lägesrapport Kinnekulleärendet

  Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm vid Åklagarkammaren i Skövde kommer på förmiddagen tisdag den 16 juni att fatta beslut om han ska begära en eller flera personer häktade misstänkta för inblandningen i den 17-åriga flickans död.

  Läs mer

  Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm vid Åklagarkammaren i Skövde kommer på förmiddagen tisdag den 16 juni att fatta beslut om han ska begära en eller flera personer häktade misstänkta för inblandningen i den 17-åriga flickans död.

  Lägesrapport Kinnekulleärendet Ingen ytterligare information kan lämnas innan dess. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >