Aktuella pressmeddelanden

Juni

 • Lägesrapport i Assangeärendet

  Överåklagare Marianne Ny har lämnat en begäran om rättslig hjälp till Storbritannien och en framställan till Ecuador om att förhöra Julian Assange på Ecuadors ambassad i London någon gång under perioden juni-juli 2015, vid en tidpunkt som passar alla parter.

  Läs mer

  Överåklagare Marianne Ny har lämnat en begäran om rättslig hjälp till Storbritannien och en framställan till Ecuador om att förhöra Julian Assange på Ecuadors ambassad i London någon gång under perioden juni-juli 2015, vid en tidpunkt som passar alla parter.

  Lägesrapport i Assangeärendet När alla nödvändiga tillstånd och arrangemang är klara, kommer utredningsåtgärderna att genomföras av biträdande åklagaren i ärendet, chefsåklagare Ingrid Isgren tillsammans med en utredare från polisen. Närmare information om tidpunkt för detta kommer inte att lämnas. Ingrid Isgren kommer inte att ge några intervjuer under besöket i London. Eftersom det är fråga om en pågående förundersökning, där sedvanlig sekretess råder, kommer åklagarna heller inte att lämna någon information kring resultatet av utredningsåtgärderna. När mer information finns att ge kommer det att publiceras på Åklagarmyndighetens webbplats, www.aklagare.se. Report on the Assange matter Director of Public Prosecution Marianne Ny has submitted a request for legal assistance to the English authorities and a request to Ecuadorian authorities regarding permission to interview Julian Assange at Ecuador's embassy in London during June-July 2015, at a period of time that would be suitable for all parties concerned. When all necessary permits and arrangements are ready, the investigative matters will be performed by the supporting prosecutor to the case, Chief Prosecutor Ingrid Isgren, together with a police investigator. No information concerning the time for the investigation matters will be provided. Ingrid Isgren will not give interviews during the stay in London. As the investigation is ongoing it is subject to usual secrecy. Therefore, the prosecutors will not provide information concerning the results of the interviews with Julian Assange. When information can be provided it will be published at the Swedish Prosecution Authority's web page, www.aklagare.se. Presstjänsten/Press Service010-562 50 20

  Läs mer
 • Onsdag den 10 juni genomförde polisens Nationella Operativa Avdelning i samarbete med polisen i Jönköping ett koordinerat tillslag mot ett pirat-TV nätverk.

  Tillslag mot pirat-TV nätverk i Jönköping Husrannsakningar genomfördes på flera platser i Jönköping och utrustning för olovlig distribution av ViaSat:s, Canal Digitals och ComHems TV-utbud togs i beslag. Flera personer frihetsberövades och hördes i samband med tillslaget. Nätverket har förgreningar till andra platser i landet och det kan bli aktuellt med ytterligare tillslag och gripanden under utredningen. Att administrera ett pirat-TV nätverk är straffbart och kan ge upp till 2 års fängelse samt höga skadestånd. Sedan 1 augusti 2014 är det också straffbart att vara kund i ett pirat-TV nätverk. Den fortsatta utredningen kommer därför även att fokusera på att lagföra kunderna i nätverket. Förundersökningen leds av kammaråklagare Henrik Rasmusson vid Internationella Åklagarkammaren Stockholm. Kammaråklagare Henrik Rasmusson 010-562 54 45

  Läs mer
 • Svea hovrätt ger kammaråklagare Charlotta Tanner rätt att göra husrannsakan på tidningens redaktion och därigenom få ta del av bilder som förvaras på redaktionen.

  Hovrätten ger åklagaren rätt att ta del av bilder hos Aftonbladet Ett flertal oidentifierade personer misstänks vara inblandade i ett rån i Kista i maj. Aftonbladet har publicerat maskade bilder på personer som kan misstänkas vara några av gärningsmännen. Bilderna har redaktionen fått av en person som önskar vara anonym. Åklagaren har begärt att få göra husrannsakan på redaktionen för att kunna få ta del av bilderna i omaskerat skick. Detta har Aftonbladet motsatt sig, med hänsyn till att meddelarens kontaktuppgifter följer med bilderna. Solna tingsrätt beslutade den 26 maj att husrannsakan fick genomföras på redaktionen, vilket Aftonbladet överklagade med hänsyn till källskyddet. Hovrätten konstaterar att det går att ta bort eller maskera kontaktuppgifter från själva bilderna, och man fastställer tingsrättens beslut. -Jag har meddelat Aftonbladet att det för polis och åklagare räcker med utskrivna kopior på de digitala bilderna. Inget källskyddat material behöver därför lämna redaktionen, säger kammaråklagare Charlotta Tanner. Presstjänsten010-562 50 20 Svea HR ?? 4834-15 Slutligt beslut (ej s??rskilt uppsatt) 2015-06-12.pdf

  Läs mer
 • Polisen har i dag delgivit tre män misstanke om mord alternativt medhjälp till mord. Ärendet rör dubbelmordet på Vår krog och bar på Vårväderstorget på Hisingen i Göteborg den 18 mars.

  Tre misstänkta för dubbelmordet på Vår krog och bar i Göteborg i mars De tre männen, födda 1987, 1995 och 1996, har sedan tidigare suttit häktade för grovt vapenbrott och två av dem även för grovt narkotikabrott. De nya misstankarna mot dem kommer efter att Nationellt forensiskt centers (NFC, tidigare SKL/Statens kriminaltekniska laboratorium) undersökning av de beslagtagna vapnen visar att det är samma vapen som användes vid dådet på Vår krog och bar. Det var den 18 mars i år som personer med automatvapen kom in på Vår krog och bar på Vårväderstorget och sköt mot de personer som fanns i lokalen för att se på fotboll. Två unga män dödades och åtta män skadades i samband med skjutningen. En av de dödade befann sig utanför lokalen då han sköts. Robert Karlsson, chef för utredningsenheten i polisregion Väst, finns tillgänglig för kommentarer under eftermiddagen/kvällen och nåspå 010-56528 78. Åklagarmyndighetens presstjänst 010-562 50 20

  Läs mer
 • Chefsåklagare Anders Jakobsson vid Särskilda åklagarkammaren har i dag väckt åtal mot en åklagare för bland annat dataintrång, tjänstefel och sexualbrott.

  Åklagare åtalas för ett flertal brott Åtalet omfattar misstankar om flertalet dataintrång, som består i att åklagaren har gått in i Åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem och gjort slagningar på olika personer som han inte haft något tjänsterelaterat skäl att kontrollera. Tjänstefelet består i att han har handlagt ett ärende med en misstänkt person som han haft en personlig relation till och att han har påverkat utgången av ärendet till den misstänkta personens fördel. Sexualbrotten omfattar misstankar om våldtäkt mot barn, köp av sexuell tjänst samt sexuellt ofredande. Därutöver åtalas han också för olovligt anskaffande av alkoholdrycker. Om åklagaren fälls för brotten kan han komma att avskedas. Det är ett beslut som fattas av Statens ansvarsnämnd. Falu tingsrätts målnummer: B1475-15 Kontakt Chefsåklagare Anders Jakobsson, Särskilda åklagarkammaren 010-562 57 01 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Bergwallkommissionen har i dag fredag den 5 juni överlämnat sin rapport till inrikesminister Anders Ygeman.

  Kommentar med anledning av Bergwallkommissionens rapport Åklagarmyndigheten anser att det är värdefullt att kommissionen gjort denna genomgripande granskning. Myndigheten kommer nu att noggrant gå igenom rapporten. Som kommissionen också konstaterar, pågår ett arbete i myndigheten om bland annat innehållet i åklagarrollen, om förutsättningar för att vara fler än en åklagare i samma ärende samt principerna för att fördela och omfördela ansvar mellan åklagare. Ambitionen är att ta tillvara kommissionens slutsatser i detta arbete, men på vilket sätt är för tidigt att säga i dag. Länk: Rapport från Bergwallkommissionen PresstjänstenTelefon: 010-562 50 20

  Läs mer
 • Yttrande angående husrannsakan på Aftonbladet

  Åklagare Charlotta Tanner vid Västerorts åklagarkammare har inkommit med ett yttrande över Svea hovrätts beslut att stoppa husrannsakan mot Aftonbladet, i syfte att ta del av bilder på misstänkta rånare.

  Läs mer

  Åklagare Charlotta Tanner vid Västerorts åklagarkammare har inkommit med ett yttrande över Svea hovrätts beslut att stoppa husrannsakan mot Aftonbladet, i syfte att ta del av bilder på misstänkta rånare.

  Yttrande angående husrannsakan på Aftonbladet Bakgrunden är att åklagaren yrkade att få ta del av bilder som skulle kunna vara till hjälp att identifiera personer som rånade en guldbutik i Kista Galleria. Tidningen har tidigare publicerat bilderna men maskerade då de misstänkta gärningsmännen. Solna tingsrätt beslutade att ge åklagare och polis rätt till husrannsakan på Aftonbladet för att ta del av det omaskerade materialet. Efter att tidningen överklagade tingsrättens beslut stoppade dock Svea hovrätt husrannsakan i avvaktan på att åklagaren yttrat sig i ärendet på nytt. Länk: Åklagarens yttrande i sin helhet. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för sprängningar i Malmö

  Sex personer har idag åtalats vid Malmö tingsrätt för delaktighet i sprängningar och skadegörelse mot fastighetsbolaget Victoria Parks lokaler i Malmö. Brotten ägde rum i november och december 2014.

  Läs mer

  Sex personer har idag åtalats vid Malmö tingsrätt för delaktighet i sprängningar och skadegörelse mot fastighetsbolaget Victoria Parks lokaler i Malmö. Brotten ägde rum i november och december 2014.

  Åtal för sprängningar i Malmö Stämningsansökan omfattar fyra brott; tre sprängningar och en anlagd brand. Sprängningarna rubriceras som allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, och branden som skadegörelse. - De olika sprängningarna har skett i tätbebyggt område och inneburit en stor fara för människor i närheten, vilket gör att brotten är att betrakta som grova. Explosionerna orsakade också omfattande materiell skada på de utsatta fastigheterna, säger vice chefsåklagare Jenny Lindell vid Malmö åklagarkammare. En man åtalas för samtliga fyra brott: sprängningarna vid Viktoria Parks lokal på Ramels väg i Malmö den 20, 21 och 24 december, samt branden den 23 november. En man åtalas för två brott: sprängningen den 24 december och branden den 23 november. De övriga fyra åtalas för sprängningen på julaftonskvällen. - Samtliga har på olika sätt deltagit i planeringen och genomförandet av sprängningen på julafton, bland annat genom att transportera sprängmedel eller hålla vakt, säger vice chefsåklagare Jenny Lindell. Sammanlagt beräknas explosionerna ha orsakat skador för nästan 1 miljon kronor. Målnummer i tingsrätten: B 10932-14 PresstjänstenTelefon: 010-562 50 20

  Läs mer
 • Inför tingsrättsdom i Dalbyärendet

  I morgon tisdag den 2 juni meddelar Lunds tingsrätt dom i ärendet där en man misstänks för mord på sin fru och dotter. Kammaråklagare Helena Lundström är tillgänglig för media på telefon kl. 11.30–12.30 samma dag.

  Läs mer

  I morgon tisdag den 2 juni meddelar Lunds tingsrätt dom i ärendet där en man misstänks för mord på sin fru och dotter. Kammaråklagare Helena Lundström är tillgänglig för media på telefon kl. 11.30–12.30 samma dag.

  Inför tingsrättsdom i Dalbyärendet I morgon tisdag den 2 juni meddelar Lunds tingsrätt dom i ärendet där en man misstänks för mord på sin fru och dotter. Kammaråklagare Helena Lundström är tillgänglig för media på telefon kl. 11.30-12.30 samma dag. Kontakt: Kammaråklagare Helena Lundström, Södra Skånes åklagarkammareTelefon: 010-562 61 46. Tillgänglig på telefon kl. 11.30-12.30 tisdag den 2 juni. Presstjänsten:Telefon: 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >