Aktuella pressmeddelanden

Mars

 • De fyra personer som varit häktade, misstänkta för våldtäkt ombord på en färja mellan Stockholm och Åbo i slutet av januari, har i dag släppts på fri fot. Förundersökningen pågår alltjämt och misstanke om grov våldtäkt kvarstår mot alla fyra.

  - Det som återstår i utredningen är främst redovisning av teknisk bevisning. Min bedömning är att de misstänkta på fri fot inte längre kan påverka utredningen i sådan grad att ett frihetsberövande är nödvändigt. Därför hävs häktningen, säger kammaråklagare Elisabeth Brandt.

  Läs mer
 • Åklagare vid Internationella åklagarkammaren Stockholm har i dag väckt åtal mot sammanlagt 32 personer i ett mål som rör grova bedrägerier riktade mot Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen.

  Enligt åtalet har bedrägerierna begåtts i ett företag som i avtal med Södertälje kommun haft tillstånd att utföra hemtjänst i Södertälje kommun. Företagets ledning tillsammans med en delägare som även varit anställd på företaget samt ytterligare en person anställd på företagets kontor har haft ledande roller i bedrägerierna. - Vi åklagare i målet anser att de begått gärningarna tillsammans och i samförstånd med varandra, det vill säga haft en gemensam brottsplan, säger kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson vid Internationella åklagarkammaren Stockholm. De övriga åtalade är brukare, alltså personer som beviljats hemtjänst, samt brukarnas anhöriga och assistenter, som i de flesta fall också är anhöriga till brukarna. Enligt åtalet har bedrägerierna mot kommunen begåtts genom att kommunen blivit lurad om brukarens behov. Därefter har företaget rapporterat och fakturerat som om hemtjänst utförts enligt avtalet med kommunen trots att så inte skett. Enligt åtalet uppgår den sammanlagda skadan för kommunen med anledning av bedrägerierna till drygt 5,2 miljoner kronor. Därutöver har företaget enligt åtalet även lurat Arbetsförmedlingen gällande stöd för nystartsjobb. De tilltalade assistenterna och även några av huvudmännen har felaktigt beviljats nystartsjobb, då de redan varit anställda i företaget eller varit faktiska företrädare för detsamma. Därutöver påstår åklagarna att assistenternas anställningar i huvudsak bottnar i en bedrägerigärning som assistenten själv varit delaktig i, vilket enligt åklagarnas uppfattning gör att anställningen diskvalificeras från stöd för nystartsjobb. Arbetsförmedlingens sammanlagda skada har uppgått till drygt 1,5 miljoner kronor. - Det här målet är ett led i en myndighetsgemensam satsning mot grov organiserad brottslighet och rör enligt vår uppfattning systemhotande brottslighet, säger kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson. Förundersökningen har varit mycket omfattande och består i dag av cirka 27000 sidor. Förundersökningen startade i slutet av 2012 och den 12 november 2013 gjordes ett tillslag mot företaget och ett flertal personer greps. Verksamhetschefen har suttit häktad sedan dess.

  Läs mer
 • Överåklagare Marianne Ny har i dag ställt en begäran till Julian Assanges advokater om Assanges samtycke till att förhöra honom i London och genomföra ett DNA-prov, så kallad topsning.

  Om Assange ger sitt samtycke, kommer åklagaren inom kort att skicka en begäran om rättslig hjälp från Storbritannien om att få genomföra utredningsåtgärderna. Engelsk lag kräver att den som ska förhöras inom ramen för regelverket om internationell rättslig hjälp i brottmål också samtycker. En framställan kommer även att skickas till Ecuador om tillstånd att genomföra åtgärderna på landets ambassad i London. Anledningen till att åklagaren nu valt att begära tillstånd att förhöra Julian Assange i London är att flera av de brott som han är misstänkt för preskriberas i augusti 2015, dvs. mindre än ett halvår framåt i tiden. - Högsta domstolen i England beslutade i juni 2012 att Julian Assange skulle överlämnas till Sverige. Han har dock förhindrat överlämnandet genom att ta sin tillflykt till Ecuadors ambassad, säger överåklagare Marianne Ny. - Min inställning har varit att formerna för ett förhör med honom på ambassaden i London är sådana att kvaliteten i förhöret skulle bli bristfällig och att han behöver vara närvarande i Sverige vid en eventuell rättegång. Den bedömningen kvarstår. Nu håller tiden på att rinna ut och jag bedömer därför att jag måste acceptera en kvalitetsförlust i utredningen och ta risken att förhöret inte för utredningen framåt, eftersom ingen annan åtgärd står till buds så länge Assange inte gör sig tillgänglig i Sverige, säger Marianne Ny. I november 2014 beslutade Svea hovrätt att Julian Assange skulle vara fortsatt häktad i sin frånvaro. Hovrätten konstaterade också att utredningen stannat upp och uttalade att åklagarna inte fullt ut levt upp till skyldigheten att driva förundersökningen framåt. - Vi har noga övervägt de synpunkter som hovrätten framfört och vi har under de två senaste månaderna gjort nya överväganden om hur förundersökningen bäst ska bedrivas. Detta har resulterat i det beslut som jag nu fattat, nämligen att försöka få tillstånd ett förhör i London. Det finns, som sagt, en osäkerhet i vart det kan leda, men jag har beslutat att ändå försöka genomföra förhöret eftersom preskriptionen närmar sig, säger Marianne Ny. Om Julian Assange ger tillstånd till fortsatta utredningsåtgärder i London kommer de att genomföras av biträdande åklagaren i ärendet, chefsåklagare Ingrid Isgren, samt en utredare från polisen. - Jag kan inte lämna någon mer information om de kommande utredningsåtgärderna; inte om när de kommer att äga rum eller andra praktiska detaljer, säger Marianne Ny. Julian Assange har överklagat Svea hovrätts häktningsbeslut till Högsta domstolen, som nyligen begärt att riksåklagaren ska lämna ett yttrande som underlag för domstolens fortsatta handläggning.

  Läs mer
 • I går kväll tog Åklagarmyndigheten emot tredje pris för mest attraktiva arbetsgivare för juriststudenter. Priset delades ut på Universum Awards och togs emot av vice chefsåklagare Fredrik Karlsson.

  Åklagarmyndigheten placeras år efter år i toppen i den ranking som Sveriges juriststudenter gör av framtida arbetsgivare. Jämfört med Domstolarna, Polisen och Ekobrottsmyndigheten är Åklagarmyndigheten alltså den arbetsgivare inom rättsväsendet som lockar flest unga jurister. Med tredjeplatsen behåller myndigheten sin fina placering sen förra året. Som bäst har myndigheten kommit på andra plats (2009 och 2010). - Vi vet att det finns ett stort intresse för åklagaryrket bland juriststudenterna. De lockas bland annat av åklagarnas självständiga och objektiva roll i rättsprocessen och av att det är ett mycket omväxlande och spännande jobb, säger Helena Ekstrand på informationsavdelningen. - Många jurister som söker sig till oss har varit i kontakt med åklagare som pratat om sitt yrke med ett driv och ett engagemang som lockat juristerna att söka, säger Ann-Sofie Berg, personalavdelningen. Vi är stolta över alla medarbetares bidrag till vår fina tredje plats. Priset togs emot av vice chefsåklagare Fredrik Karlsson. Utrikesdepartementet kom på första plats och advokatbyrån Mannheimer Swartling på andra.

  Läs mer
 • I dag torsdag den 12 mars meddelar Nacka tingsrätt dom i målet där en 24-årig man åtalats för flera grova sexbrott mot barn. Åtalet rör brott mot 57 flickor i åldrarna 12-17 år.

  Domen kommer klockan 14.00. Kammaråklagare Linda Lauronen och Sara Engelmark Leuf vid City åklagarkammare i Stockholm finns tillgängliga för kommentarer till media på telefon från klockan 15.00 samma dag. Brottsrubriceringarna i målet är grovt utnyttjande av barn för sexuell posering (även normalgraden), våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande, sexuellt tvång, barnpornografibrott samt ofredande. Genom att skapa konton i sociala nätforum kring en annan persons identitet ska den misstänkte ha kommit i kontakt med unga flickor. Rättegången har pågått sedan den 12 november 2014. Målnummer: B 586-14

  Läs mer
 • Kammaråklagare Kristofer Magnusson vid Åklagarkammaren i Falun har i dag beslutat att ledningen av förundersökningen om mordet på Yenon Levi i juni 1988 ska överlämnas till polisen.

  - Sammantaget finns inga skäl som längre motiverar att utredningen ska ledas av åklagare, istället bör den fortsatta utredningen ledas av polisen. Men beslutet innebär alltså inte att förundersökningen läggs ned, säger kammaråklagare Kristofer Magnusson. Kommissarie Mats Nygårds, tf gruppchef för enheten Grova brott i polisområde Dalarna, tar nu över förundersökningsledningen. Åklagarens handläggning av ärendet avslutas. - Det främsta skälet till att åklagare tog över ledningen av förundersökningen i oktober 2011 var att det skulle kunna bli aktuellt med en begäran om internationell rättslig hjälp. Nu har detta genomförts och avslutats, säger kammaråklagare Kristofer Magnusson. Bakgrund Ett av de mord som Sture Bergwall (då Thomas Quick) dömdes för var mordet på den israeliske medborgaren Yenon Levi, som påträffats död i juni 1988 vid Rörshyttan i Hedemora kommun. Domen meddelades av Hedemora tingsrätt den 28 maj 1997. Sture Bergwall beviljades resning genom beslut av Svea hovrätt den 17 december 2009. Vice chefsåklagare Eva Finné lade genom beslut den 28 maj 2010 ned åtalet mot honom. Falu tingsrätt meddelade den 3 september 2010 en frikännande dom. Mordet på Yenon Levi var inte preskriberat då preskriptionsreglerna för mord ändrades den 1 juli 2010. Brottet omfattas därmed av den nya regeln i 35 kap 2 § brottsbalken, vilket innebär att brottet inte är preskriberat och inte heller kommer att preskriberas. Efter det att den frikännande domen mot Sture Bergwall meddelats återupptog därför Polismyndigheten Dalarna förundersökningen rörande mordet på Yenon Levi. Detta skedde genom beslut den 13 september 2010. Inledningsvis leddes förundersökningen av polisiär förundersökningsledare. Den 6 oktober 2011 övertogs emellertid förundersökningsledningen av kammaråklagare Kristofer Magnusson vid Åklagarkammaren i Falun. Flera av de personer som tidigare hörts i utredningen har därefter hörts på nytt. Det har även hållits förhör med personer som inte tidigare hörts i utredningen. Det har också, efter framställan om internationell rättslig hjälp, hållits förhör i utlandet. En annan väsentlig del av utredningsarbetet har varit att ta ett förnyat helhetsgrepp rörande möjligheterna att komma framåt med tekniska undersökningar.

  Läs mer
 • Chefsåklagare Daniel Edsbagge har i dag begärt två män häktade på sannolika skäl misstänkta för trippelmordet i Uddevalla. Männen har varit anhållna sedan i söndags.

  - Teknisk bevisning och vittnesuppgifter binder de misstänkta männen till platsen och tidpunkten för brottet, säger chefsåklagare Daniel Edsbagge. Några detaljer om bevisningen kan för närvarande inte lämnas. - Jag förstår att det finns ett stort intresse av att veta vad som har hänt och vad som kan ligga bakom morden - särskilt mot bakgrund av att tre unga människor har blivit mördade - men det vore olämpligt om åklagare eller polis nu lämnar ut uppgifter från utredningen som kan komma att påverka personer som ska förhöras, säger Daniel Edsbagge. Daniel Edsbagge lämnar nu över ledningen av utredningen till vice chefsåklagare Per-Erik Rinsell. Han biträds av kammaråklagare Viktoria Karlsson. Bägge åklagarna har sedan tidigare deltagit i handläggningen av ärendet. - Det är inte lämpligt att jag som chef har ett så stort ärende. Min tid behövs till att leda arbetet på åklagarkammaren. Med Per-Erik Rinsell och Viktoria Karlsson, som är mycket erfarna, är ärendet i goda händer, säger chefsåklagare Daniel Edsbagge. Häktningsförhandling kommer att äga rum i morgon 12 mars i Göteborgs tingsrätt, kl.10.00 och 11.00.

  Läs mer
 • Beslut om att eventuellt begära de anhållna personerna häktade väntas tidigast på onsdag.

  - Det har gjorts ett stort utredningsarbete hittills men förundersökningen är fortfarande i sin linda, säger chefsåklagare Daniel Edsbagge som är förundersökningsledare. Någon ytterligare information i ärendet kan för närvarande inte lämnas.

  Läs mer
 • De två män (födda 1992 respektive 1993) som greps under söndagen misstänkta för mordet på tre personer i Uddevalla är nu båda anhållna på sannolika skäl misstänkta för mord.

  - Det har gjorts ett stort utredningsarbete hittills men mycket i den här förundersökningen är fortfarande i sin linda, säger chefsåklagare Daniel Edsbagge som är förundersökningsledare i ärendet. Det finns en del teorier och hypoteser om de misstänktas motiv till brottet men exakt vad dessa består i kan vi i nuläget inte berätta eftersom det skulle kunna försvåra den fortsatta utredningen i fallet.Åklagaren har fram till på onsdag kl 12 på sig att besluta om de anhållna personerna ska begäras häktade. Några ytterligare kommentarer i ärendet kan för närvarande inte lämnas.

  Läs mer
 • Regeringen har i dag beslutat att Åklagarmyndigheten får ta del av den statistik som Brottsförebyggande rådet (Brå) har över hatbrott. Åklagarmyndigheten hade överklagat ett tidigare beslut om att inte få tillgång till dessa uppgifter.

  - Det är mycket glädjande att vi får tillgång till statistiken, eftersom det innebär att vi får ett viktigt redskap för att följa upp hatbrottsärenden. Vi kan granska enskilda ärenden och se om det finns goda exempel att sprida eller om det behövs ytterligare riktlinjer, metodstöd eller utbildning, säger vice överåklagare Bengt Åsbäck vid Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Malmö. Hatbrott är inte ett brott i sig, utan samlad beteckning på olika brott där motivet har varit att kränka en person eller en grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller någon liknande omständighet. Lagtekniskt är det en straffskärpningsregel som innebär att man får ett strängare straff än om motivet inte varit hat mot en viss person eller grupp. Eftersom hatbrott inte är en självständig brottstyp går de inte att identifiera i polisens och Åklagarmyndighetens ordinarie statistik. --Rättsväsendet får ofta kritik för handläggningen av hatbrott. Det är dock svårt att värdera i vilken utsträckning kritiken grundar sig på verkliga brister, eftersom ärendena inte gått att följa upp på ett tillfredsställande sätt, säger riksåklagare Anders Perklev. - En förklaring till att många ärenden om hatbrott läggs ned är att brottet kan vara svårt att bevisa. Många hatbrott, som exempelvis rasistiskt klotter, har okända gärningsmän och är därför svåra eller omöjliga att utreda. I andra fall kan brottet som sådant åtalas, men det går inte att visa vilket motiv som gärningsmannen haft för brottet. En åklagare kan inte påstå att det är frågan om ett hatbrott om det inte finns tillräckligt stöd för detta i bevisningen, säger Anders Perklev. - Jag välkomnar polisens initiativ att öka ambitionsnivån när det gäller att utreda hatbrott, bland annat genom att skapa särskilda utredningsgrupper i de tre storstäderna. Förbättrade möjligheter att utreda och lagföra hatbrott är också ett viktigt område för samverkan mellan polis och åklagare, säger Anders Perklev.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >