Aktuella pressmeddelanden

Oktober

 • En person har i dag åtalats vid Attunda tingsrätt misstänkt för uppmaning, rekrytering och utbildning till terroristbrott. Brotten ska ha begåtts under perioden december 2013 till januari 2014, i Järfälla kommun.

  Enligt åtalet har den misstänkte meddelat instruktioner till sin son, som för tillfället befann sig i Syrien, om tillverkning eller användning av sprängämnen ägnade att användas för särskilt allvarlig brottslighet. Det har handlat om muntliga råd och anvisningar samt överlämning av skisser som bland annat visat sprängladdningar, verkningsgrad och skyddsavstånd. Instruktionerna har meddelats med vetskap om att de ingått i en plan att placera sprängladdningar vid ett fängelse i Aleppo, Syrien. Brottet är grovt, eftersom det innefattat fara för människoliv och för egendom av särskild betydelse samt varit av särskilt farlig art. Målnummer i tingsrätten: B 4352-15 Kontakt:Kammaråklagare Ronnie Jacobsson, Riksenheten för säkerhetsmål.Tillgänglig idag fredag den 30 oktober 2015, kl. 10.00-13.00.010-562 53 91 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har lagt ned förundersökningen mot samtliga fyra familjemedlemmar i Jönköping som i augusti hämtades av polis, misstänkta för olaga frihetsberövande, våldtäkt, misshandel och olaga hot mot en 18-årig flicka från Montenegro.

  Dottern i familjen var anhållen i drygt ett dygn, modern var anhållen i tre dygn, medan fadern och den 19-årige sonen var anhållna och häktade i nio dygn. Uppgifter från familjens vänner och ett par videofilmer har försvagat målsägandens trovärdighet. Det har därför inte gått att bevisa att det har begåtts brott. Sonen kommer däremot att åtalas för fem fall av våldtäkt mot en 14-årig flicka från Serbien som polisen anträffade i samband med hämtningen till förhör. Förundersökningen är klar inom kort och åtal kommer troligen att väckas i november. Kammaråklagare Anna Mårtensson 010-562 52 04 Tillgänglig för media i dag onsdag den 28 oktober kl. 9.00-11.00 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Den misstänkte gärningsmannen har avlidit av sina skador och därför har förundersökningen tagits över av polisen igen.

  Det tidigare anhållningsbeslutet har därför hävts av åklagaren. Eftersom polisen nu är förundersökningsledare kommer de inledningsvis utsedda åklagarna inte att lämna några ytterligare kommentarer utan hänvisar till polisen. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Vice chefsåklagare Per-Erik Rinsell, Åklagarkammaren i Uddevalla,är sedan klockan 15.15 idag förundersökningsledare för utredningen om skolattacken i Trollhättan. Kammaråklagare Carina Gustafsson kommer också delta i förundersökningen.

  En person är sedan tidigare gripen och sedan klockan 15.15 även anhållen i sin frånvaro eftersom han ligger skadad på sjukhus. Utredningen kommer nu att gå vidare tillsammans med polisen och åklagarna kan inte i detta läge lämna någon ytterligare information. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Den 23 oktober lämnar vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm in stämningsansökan i Kinnekulleärendet till Skaraborgs tingsrätt. En 35-årig man misstänks för mordet på en ung flicka.

  I samband med detta hålls en presskonferens i polishuset i Skövde där förundersökningen delas ut på en cd-skiva till de reportrar som har föranmält att de vill ta del av den. Stämningsansökan kommer tillhandahållas på plats. Vid presskonferensen deltar förutom vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm även Lars Johansson, kommissarie vid grova brott i Skövde. Var: Polishuset i Skövde. Samling i receptionen klockan 10.45 När: Fredagen den 23 oktober. Presskonferensen startar klockan 11.00 Hur: Anmäl deltagande och om du vill ha förundersökningsprotokollet senast torsdagen den 22 oktober kl 14.00 till [email protected]. Ett exemplar delas ut per redaktion. Observera att innehållet på cd-skivan inte får skickas via e-post utan bara kan delas ut fysiskt alternativt skickas i brev. Kontakt för frågor om presskonferensen Jan Strannegård Kommunikatör Polisområde Skaraborg Tel: 010-56527 27 [email protected] Åklagarmyndighetens presstjänst 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom avseende skattebrott

  Såväl tingsrätten som hovrätten fann det utrett att den tilltalade i egenskap av företrädare för ett aktiebolag i bolagets skattedeklarationer uppsåtligen vid nio tillfällen under år 2011 lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket och att det till följd härav förelegat fara för att skatt (avgift) skulle undandras det allmänna med sammanlagt 95469 kr.

  Läs mer

  Såväl tingsrätten som hovrätten fann det utrett att den tilltalade i egenskap av företrädare för ett aktiebolag i bolagets skattedeklarationer uppsåtligen vid nio tillfällen under år 2011 lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket och att det till följd härav förelegat fara för att skatt (avgift) skulle undandras det allmänna med sammanlagt 95469 kr.

  Enligt domstolarna utgjorde vardera oriktig skattedeklaration ett brott. Eftersom den undandragna skatten (avgiften) vid varje gärningstillfälle inte ens var i närheten av det för år 2011 gällande prisbasbeloppet om 42800 kr fann domstolarna - trots att det var utrett att gärningarna begåtts systematiskt och med ett skatteundandragande syfte - att gärningarna skulle bedömas som skatteförseelse. Då åklagaren uppgett att åtal för skatteförseelse inte var påkallat av särskilda skäl skulle åtalet ogillas. Hovrätten antecknade i sin dom att gärningarna dessutom var preskriberade. Enligt riksåklagaren och Ekobrottsmyndigheten är det av intresse ur prejudikatsynpunkt att Högsta domstolen klargör hur gränsdragningen mellan skattebrott (2 § skattebrottslagen [1971:69]) och skatteförseelse (3 § samma lag) ska göras vid upprepad brottslighet, där gärningarna sedda var och en för sig hade varit att bedöma som skatteförseelse. Kontakt Byråchef My Hedström010-562 50 27 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal har i dag väckts mot 17 personer i ett ärende om felaktigt utbetalda ersättningar till föreningar och privatpersoner från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

  Brottsrubriceringarna är grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri, grovt bidragsbrott och urkundsförfalskning, grovt brott. Enligt åtalet har medvetet felaktiga uppgifter till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inneburit att sammanlagt sex miljoner kronor i bidrag betalats ut till 14 enskilda personer och tre ideella föreningar sedan år 2012. Tre företrädare för föreningarna åtalas, varav en på samtliga 17 punkter, liksom de 14 bidragstagarna. - Personerna har påståtts arbeta för föreningarna, vilket utredningen visar att de inte har gjort. Arbetsförmedlingen har blivit lurad när man beslutat om stöd och pengarna skulle alltså aldrig ha betalats ut, säger kammaråklagare Eva Wintzell. De stödformer som är aktuella i åtalet är lönebidrag/trygghetsanställning, nystartsjobb och sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantin. En ideell förening kan få stöd från Arbetsförmedlingen om föreningen har stadgar, styrelse och har fått ett organisationsnummer från Skatteverket. Två av föreningarna har skapats genom att man upprättat falska dokument som man skickat in till Skatteverket. Därigenom har föreningarna fått det organisationsnummer som är nödvändigt för att kunna få bidrag. Åtalet omfattar därför också urkundsförfalskning. - Brotten är grova eftersom man satt detta i system, det pågått under en längre tid och det handlar om höga belopp. Dessutom är det ett angrepp på trygghetssystemet och därmed särskilt allvarligt, säger Eva Wintzell. Kontakt Kammaråklagare Eva Wintzell 010-562 54 60 Kammaråklagare Isabelle Bjursten 010-562 55 45 Tillgängliga på telefon kl. 10-12 onsdag den 21 oktober. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten får medieåklagare

  Medieåklagare är åklagare som har åtagit sig att vara särskilt tillgängliga för media. De kan ge fakta och förklara sammanhang, utifrån sin egen erfarenhet som åklagare.

  Läs mer

  Medieåklagare är åklagare som har åtagit sig att vara särskilt tillgängliga för media. De kan ge fakta och förklara sammanhang, utifrån sin egen erfarenhet som åklagare.

  Åklagarmyndigheten får ofta önskemål från media om åklagare som kan uttala sig som experter i olika sammanhang. För att kunna tillgodose detta behov på ett bättre sätt inrättas nu en försöksverksamhet med medieåklagare. Medieåklagarna är 16 erfarna åklagare från hela landet som utifrån sin erfarenhet från operativt åklagararbete kan informera om hur åklagare arbetar, förklara åklagarens roll i olika sammanhang och berätta om utmaningar i olika typer av brottsutredningar. Medieåklagarna uttalar sig inte om andra åklagares ärenden. De ska heller inte ersätta presstjänsten eller olika expertfunktioner, såsom Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum, utan ska ses som ytterligare en möjlighet för media att få åklagarperspektivet i olika frågor. Länk till sida på www.aklagare.se om medieåklagarna. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal i Kinnekulleärendet kommer preliminärt att kunna väckas fredag den 23 oktober.

  Besked om definitivt datum kommer så snart det är möjligt. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En person sitter anhållen misstänkt för mord efter en händelse i Vallåkra utanför Helsingborg.

  Gripandet av den misstänkte mannen skedde på onsdagskvällen, den 14 oktober. Inledande förhör kommer att hållas med honom så snart som möjligt. Mannen anhölls av jouråklagare klockan 05.21 på torsdagsmorgonen och är delgiven misstanke om mord, sannolika skäl, i två fall. Den misstänkte har förordnats en offentlig försvarare av Helsingborgs tingsrätt. Polisens tekniker har arbetat på brottsplatsen under natten och avslutade sitt arbete under torsdagsförmiddagen. Polis och åklagare kommeri dagsläget inte att gå in på hur offren bragts om livet. Nu fortsätter utredningen. På grund av förundersökningssekretess kan ytterligare information om ärendet i nuläget inte lämnas från åklagaren. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >