Aktuella pressmeddelanden

Oktober

 • Åtal för grovt rån i Kista

  Två personer har i dag åtalats vid Solna tingsrätt misstänkta för grovt rån alternativt medhjälp till grovt rån. Rånet skedde den 24 maj i år i en guldsmedsbutik i Kista galleria.

  Läs mer

  Två personer har i dag åtalats vid Solna tingsrätt misstänkta för grovt rån alternativt medhjälp till grovt rån. Rånet skedde den 24 maj i år i en guldsmedsbutik i Kista galleria.

  Vid rånet stals varor till ett värde av cirka 500000 kronor. Ett skarpladdat vapen avfyrades inne i butiken och en butiksanställd fick även vapnet riktat mot sitt huvud när han låg ned på golvet. Två personer åtalas nu för inblandning i rånet, minst sju ytterligare personer har dock varit inblandade, varav en är avliden. - Bevisningen mot de två åtalade personerna består bland annat av teknisk bevisning, telefonanalys och övervakningsfilmer. Som bevisning åberopar jag också fotografier som lämnats ut från Aftonbladet efter en rättsprocess där frågan om husrannsakan hos tidningen för att få del av fotografierna prövades av Högsta domstolen, säger kammaråklagare Tobias Kudrén. Fotografierna visar enligt åklagarens uppfattning personer som kastat ut så kallade fotanglar i en rondell i anslutning till rånet. Kammaråklagare Tobias Kudrén vid Västerorts åklagarkammare finns tillgänglig för media i dag, torsdag den 15 oktober mellan klockan 12.00-14.30. Solna tingsrätts målnummer: B 4209-15 Kammaråklagare Tobias KudrénVästerorts åklagarkammare i Stockholm010-562 52 09 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Pressinbjudan: Åtal för mord i Västerås

  I morgon fredag den 16 oktober lämnar vice chefsåklagare Eva Morén in åtalet för de två morden på Ikea i Västerås i augusti. Med anledning av detta bjuder Åklagarmyndigheten och Polisen in till en presskonferens.

  Läs mer

  I morgon fredag den 16 oktober lämnar vice chefsåklagare Eva Morén in åtalet för de två morden på Ikea i Västerås i augusti. Med anledning av detta bjuder Åklagarmyndigheten och Polisen in till en presskonferens.

  När: Fredag den 16 oktober, klockan 11.00. Media samlas utanför polishuset och släpps in kl. 10.45. Vänligen var i tid, endast en insläppning sker. Medtag presslegitimation. Var: Polishuset, Västgötegatan 7, Västerås Medverkande: Vice chefsåklagare Eva Morén och lokal polisområdeschef Per Ågren. Även advokat Per-Ingvar Ekblad deltar och finns tillgänglig för intervjuer efteråt. Övrig information Tillfälle för enskilda intervjuer kommer att erbjudas efter presskonferensen. Förundersökningsprotokollet kommer att finnas tillgängligt på cd-skiva, mot betalning. Stämningsansökan delas ut på papper. Salen har ingen wifi eller annan nätverksuppkoppling. Kontakt, frågor om presskonferensen Polisens presskontakt Lisa Sannervik 070-677 01 16 Åklagarmyndighetens presstjänst 010-562 50 20

  Läs mer
 • Lägesrapport om sprängning i Norrköping

  Chefsåklagare Torsten Angervåg vid Åklagarkammaren i Norrköping har beslutat att släppa de fem personer som suttit anhållna misstänkta för allmänfarlig ödeläggelse efter en sprängning i Hageby i Norrköping.

  Läs mer

  Chefsåklagare Torsten Angervåg vid Åklagarkammaren i Norrköping har beslutat att släppa de fem personer som suttit anhållna misstänkta för allmänfarlig ödeläggelse efter en sprängning i Hageby i Norrköping.

  Omkring kl. 06.00 på söndagsmorgonen den 11 oktober detonerade en kraftig sprängladdning i stadsdelen Hageby i Norrköping. Strax därefter greps och anhölls fem män som befunnit sig i omedelbar anslutning till det bostadshus som utsattes för sprängningen. Männen anhölls misstänkta för allmänfarlig ödeläggelse på skälig misstanke, den lägre misstankegraden. - Jag har vid en samlad bedömning ansett att misstankarna inte är tillräckligt starka och konkreta mot någon av männen. Deras roll i händelsen är för närvarande högst oklar och det går för närvarande inte helt att utesluta att syftet med sprängningen kan ha varit riktad mot någon eller några av de tidigare anhållna, säger Torsten Angervåg.Åklagaren beslutade därför i dag kl. 11.00 att frige samtliga fem anhållna. Det finns inte längre någon person som är frihetsberövad i utredningen. Förundersökningen fortsätter och polisen kommer att arbeta vidare med kriminalteknisk undersökning och med att förhöra grannar och vittnen i syfte att söka bevis. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Den man som misstänks för mord i Klippan den 3 oktober begärs häktad vid Helsingborgs tingsrätt. Häktningsförhandlingen sker i dag fredag, klockan 16.00.

  Åklagaren är tillgänglig för eventuella frågor från massmedia efter förhandlingen. Kammaråklagare Eleonora JohanssonÅklagarkammaren i Helsingborg010-562 68 89 (tillgänglig efter häktningsförhandlingen) Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Magnus Ling är tillgänglig för media efter förhandlingens slut.

  Den stora rättegången där 19 personer åtalats för olaga intrång, grovt brott, avslutas i Kalmar tingsrätt i dag den 8 oktober. Kammaråklagare Magnus Ling är tillgänglig för frågor från media direkt efter det att förhandlingen avslutas, vilket beräknas ske vid lunchtid. Han är också tillgänglig på telefon senare under eftermiddagen. Kammaråklagare Magnus Ling010-562 63 63 Tillgänglig kl. 13.00-14.30 torsdag den 8 oktober.

  Läs mer
 • Chefsåklagare Pär Andersson håller pressträff fredag den 9 oktober med anledning av åtal för övergrepp mot barn i Kristianstad.

  Den 9 oktober klockan 11 väcker chefsåklagare Pär Andersson åtal mot en man för övergrepp mot ett 20-tal barn. Mannen har varit anställd på flera förskolor i Kristianstads kommun. Med anledning av åtalet bjuder åklagaren in till en pressträff. Tid: fredag den 9 oktober klockan 13.00 Plats: Polishuset i Kristianstad, Östra Kaserngatan 1 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En man är i dag gripen och anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord på en kvinna i Klippan/Stidsvig den 3 oktober.

  Mannen är hörd inledningsvis och kommer att förhöras ytterligare under dagen. Ingen ytterligare information kan lämnas i nuläget. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren ger här en beskrivning av den roll som åklagarna på Riksenheten för säkerhetsmål har, samt redogör övergripande för resursfördelningen inom Åklagarmyndigheten i förhållande till Riksenheten.

  Riksenheten för säkerhetsmål, den enhet inom Åklagarmyndigheten som handlägger samtliga mål och ärenden som utreds av Säkerhetspolisen, kommer inom kort att bemannas med en fjärde åklagare.Utökningen från tre till fyra åklagartjänster syftar till att säkra att enheten har tillräckligt med resurser på längre sikt. På olika håll i media och i samhällsdebatten har det på senare tid rests en del frågetecken kring just resursförmågan hos Riksenheten för säkerhetsmål. Mot denna bakgrund vill jag passa på att klarlägga resursfördelningen inom Åklagarmyndigheten och kort beskriva den roll som åklagarna på Riksenheten för säkerhetsmål har. Den 1 oktober 2014 genomgick hela Åklagarmyndigheten en organisationsförändring där den operativa åklagarverksamheten i Sverige delades in i sju geografiska områden och en nationell avdelning. Syftet var bland annat att öka flexibiliteten inom varje område och avdelning, för att bättre och mer effektivt kunna använda myndighetens resurser. Riksenheten för säkerhetsmål ingår i den nationella åklagaravdelningen, tillsammans med Riksenheten mot korruption, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål samt Internationella åklagarkammaren Stockholm. På samtliga dessa enheter arbetar åklagare med en mycket stor kompetens och mångårig erfarenhet. Den nationella åklagaravdelningen har en gemensam budget som överstiger 100 miljoner kronor för 2015. Ingenting har visat att denna budget inte skulle vara tillräcklig. I och med omorganisationen är det nu möjligt att snabbt omfördela resurser inom varje område och vid behov skjuta till åklagarresurser från en annan enhet vid tillfälliga arbetstoppar. Skulle det uppstå behov av att förstärka Riksenheten för säkerhetsmål sker detta genom att särskilt utsedda åklagare från Internationella åklagarkammaren Stockholm tillfälligt knyts till enheten. Denna flexibilitet skapar en trygg grund att stå på och gör att verksamhetens kvalitet kan garanteras även vid en hård arbetsbelastning. Utredningarna på Riksenheten för säkerhetsmål har en särskild karaktär jämfört med ärenden vid vanliga åklagarkammare. Åklagares uppdrag är att leda förundersökningar, fatta beslut i åtalsfrågan och föra talan i domstol. Många ärenden vid Riksenheten för säkerhetsmål - som ofta baseras på underrättelser till Säpo - leder dock till att förundersökning aldrig inleds, och än färre leder till åtal. Poängteras bör också att Säpo, vid sidan om det brottsutredande uppdraget, även har ett viktigt brottsförebyggande uppdrag. I samband med dessa underrättelser har åklagaren en viktig rådgivarfunktion men har i sak ingen beslutanderätt. På Riksenheten för säkerhetsmål arbetar mycket erfarna och kompetenta åklagare som jag har stort förtroende för. Att enheten nu också utökas med en extra åklagare gör att vi får ytterligare kapacitet. Sammanfattningsvis bedömer jag att vår organisation har tillräcklig kompetens och nödvändiga resurser att hantera de ärenden som kommer in till oss från Säpo. Anders PerklevRiksåklagare Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En man åtalades för grov våldtäkt för att med våld och hot om våld ha utsatt en 15-årig flicka för först ett analt och därefter ett oralt samlag.

  Under våldtäkten utsattes flickan för flera sadistiska och förnedrande handlingar. Tingsrätten bedömde våldtäkten som grov våldtäkt, medan hovrätten ansåg att våldtäkten skulle bedömas som våldtäkt av normalgraden. Hovrätten bestämde påföljden för våldtäkten, och viss annan brottslighet, till fängelse i två år och sex månader. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för grov våldtäkt till ett väsentligt längre fängelsestraff än det som hovrätten utmätte. Minimistraffet för grov våldtäkt är fängelse i fyra år. Riksåklagarens uppfattning är att den tilltalade, med hänsyn till tillvägagångssättet och målsägandens låga ålder, får anses ha visat särskild hänsynslöshet och råhet. Av särskild betydelse är att det förhållandevis utdragna, smärtsamma och förnedrande övergreppet utfördes mot ett barn som befann sig i ett mycket utsatt läge, ensam med en betydligt äldre man på ett hotellrum långt ifrån den stad där hon var bosatt. Enligt riksåklagaren råder det osäkerhet i rättstillämpningen när det gäller under vilka omständigheter en våldtäkt mot ett barn i åldersgruppen 15-17 år ska bedömas som grov våldtäkt på grund av att gärningsmannen visat särskilt hänsynslöshet och råhet. Riksåklagaren framhåller att våldssex numera är relativt vanligt förekommande i domar och att målsägandena i de fallen ofta är unga och identitetssökande personer, inte sällan med psykiska problem. Enligt riksåklagaren skulle en prövning av överklagandet vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen. Länk till överklagandet Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm har lagt ned förundersökningen för den yngre brodern samt för kvinnan.

  För mannen gäller att det inte går att bevisa att han har gjort sig skyldig till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt. Även för kvinnan gäller att det inte går att bevisa att hon gjort sig skyldig till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt. Det går heller inte att bevisa att hon haft sådant uppsåt som krävs för att förfarandet ska vara brottsligt. Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm 010-562 72 04 Tillgänglig på telefon till kl. 11 måndag den 5 oktober.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >