Aktuella pressmeddelanden

September

 • Presskonferens på måndag om mord i Bålsta

  Kammaråklagare Liselott Herschend har för avsikt att senast kl. 11.00 på måndag den 14 september väcka åtal mot den man som sitter häktad misstänkt för att bland annat ha dödat sin 9-åriga dotter i Bålsta den 9 juli i år.

  Läs mer

  Kammaråklagare Liselott Herschend har för avsikt att senast kl. 11.00 på måndag den 14 september väcka åtal mot den man som sitter häktad misstänkt för att bland annat ha dödat sin 9-åriga dotter i Bålsta den 9 juli i år.

  Presskonferens på måndag om mord i Bålsta Presskonferens kommer att hållas i Polishuset i Uppsala kl. 13.00 måndag den 14 september. Liselott Herschend finns då tillgänglig för frågor och ev. enskilda intervjuer. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Chefsåklagare Kristian Agneklev har begärt en person häktad på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt.

  Begärd häktad för överfallsvåldtäkt i Strängnäs - uppdaterad Häktningsförhandlingen kommer att hållas i Eskilstuna tingsrätt klockan 14 fredag den 11 september. Utredningen är inne i ett tidigt och känsligt läge och åklagaren kan därför för närvarande inte ge någon information om ärendet. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Chefsåklagare Kristian Agneklev har begärt en person häktad på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt.

  Begärd häktad för överfallsvåldtäkt i Strängnäs Häktningsförhandlingen kommer att hållas i Eskilstuna tingsrätt på eftermiddagen fredag den 11 september, exakt tidpunkt ännu inte fastställd. Utredningen är inne i ett tidigt och känsligt läge och åklagaren kan därför för närvarande inte ge någon information om ärendet. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för arbetsmiljöbrott efter tjärolycka i Luleå

  I oktober 2013 omkom två personer som arbetade med att tömma en cistern med tjära vid en anläggning hos företaget Koksverket i Luleå (SSAB EMEA AB). Idag väcker kammaråklagare Christer Forssman vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål åtal för arbetsmiljöbrott samt yrkar talan om företagsbot på 4 miljoner kronor.

  Läs mer

  I oktober 2013 omkom två personer som arbetade med att tömma en cistern med tjära vid en anläggning hos företaget Koksverket i Luleå (SSAB EMEA AB). Idag väcker kammaråklagare Christer Forssman vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål åtal för arbetsmiljöbrott samt yrkar talan om företagsbot på 4 miljoner kronor.

  De två avlidna var anställda på ett annat företag och hade i uppdrag att öppna och tömma en tjärtank. Under detta arbete har vatten, tjära och tjärstoft okontrollerat runnit ur cisternen och gjort att de två männen drunknade. Olycksplatsen är ett fast driftställe som SSAB råder över och ett gemensamt arbetsställe för SSAB och bland annat IVAB, det företag som de två avlidna arbetade hos. SSAB har därför haft ett ansvar att bland annat samordna arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Åklagaren menar att det är SSAB och främst avdelningschefen vid anläggningen som har skyddsansvaret. Kontakt KammaråklagareChrister Forssman 010-562 61 77 (tillgänglig mellan kl 10.30 och 12.00) Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • En person anhölls idag av chefsåklagare Kristian Agneklev, Åklagarkammaren i Eskilstuna, på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt den 23 augusti.

  Den anhållne är en man i 30-årsåldern. Mannen är delgiven misstanke om brott och vidare förhör kommer att hållas. Åklagaren kan i nuläget inte lämna några ytterligare kommentarer. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En man har dömts för grovt barnpornografibrott bestående i innehav och spridning av ca en halv miljon bilder och 1600 filmer, varav ca 20000 bilder och 408 filmer innehåller grovt material, bland annat bilder av verkliga övergrepp på mycket små barn. Hovrätten bestämde straffet till fängelse i tre år.

  Riksåklagaren vill nu att Högsta domstolen ska skärpa straffet. Straffskalan för grovt barnpornografibrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Enligt riksåklagaren är straffvärdet i detta fall fängelse i minst 5 år. Anmälningar och åtal för barnpornografibrott har ökat markant de senaste fyra åren. Vid en genomgång av olika hovrättsdomar från senare tid kan konstateras att straffvärdebedömningarna i likartade fall skiljer sig åt. Högsta domstolen har inte prövat något mål som gäller straffmätningen för grovt barnpornografibrott sedan straffskalan höjdes år 2005. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar när och under vilka omständigheter den översta delen av straffskalan kan tillämpas. Läs överklagandet på Åklagarmyndighetens webbplats ByråchefMy Hedström010-562 50 27Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Tre personer är anhållna misstänkta för mord på en kvinna den 7 september i Karlskrona. De misstänkta förnekar brott. Polisen arbetar nu vidare med förhör, teknisk undersökning och dörrknackning.

  Senast klockan 12 på fredag den 11 september ska åklagaren göra sin häktningsframställan i ärendet. På grund av förundersökningssekretess har polis och åklagare inte någon ytterligare information att lämna innan eventuell häktning. Tips önskasMed anledning av det mord som ägde rum ber polisen om hjälp med tips och iakttagelser vid Björkhagavägen väster om Kungsmarken, Karlskrona. Platsen för händelsen är det grönområde som ligger mellan Citygross och Björkhagavägen nedanför Kungsmarken. Samtliga iakttagelser gjorda på måndagen den 7 september mellan klockan 21 -22 gällande personer, cyklar eller andra fordon som skulle kunna sättas i samband med händelsen är av intresse. Ring polisens tipstelefon 010-562 05 01 om du har information. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för omfattande stölder från kyrkor

  Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström vid Internationella åklagarkammaren Stockholm har i dag väckt åtal mot en man som misstänks för inbrott i fem svenska kyrkor under tiden 2010-2014, där ovärderliga medeltida föremål stulits.

  Läs mer

  Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström vid Internationella åklagarkammaren Stockholm har i dag väckt åtal mot en man som misstänks för inbrott i fem svenska kyrkor under tiden 2010-2014, där ovärderliga medeltida föremål stulits.

  Den 63-årige mannen åtalas också för inbrott i fem hembygdsgårdar. Han är redan 2006 dömd till sex års fängelse för att ha begått inbrott i 19 svenska kyrkor. - I utredningen har vi fokuserat på att via auktionsfirmor i Tyskland och Spanien, samt husrannsakningar utomlands, spåra och försöka återföra stöldgodset, säger kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström vid Internationella åklagarkammaren Stockholm. Utredningen har drivits tillsammans med polisens nationella operativa avdelning, NOA. De flesta men inte alla föremål har spårats till Portugal, Spanien, Frankrike, Tyskland, Belgien, Holland och Danmark. Samordning har skett med flera länder via Eurojust. Bevisningen består bland annat av auktionshandlingar, beslag, GPS-spårningar, geotaggar från digitala fotografier, digitala spår i datorer på sökningar och spår vid användande av bankkort. - Att återföra alla föremål kommer att ta tid och kommer även ske civilrättsligt genom Svenska kyrkan och Riksantikvarieämbetet, säger Hans-Jörgen Hanström. Huvudförhandlingen beräknas ta fem dagar med början den22 september 2015. Stämningsansökan är ingiven till Norrköpings tingsrätt i mål B 1017-15. Kontakt Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström, Internationella åklagarkammaren Stockholm. Tillgänglig för kommentarer kl. 12.30-16.00 i dag tisdag den 8 september. 010-562 54 79 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Utredningen fortskrider, men vice chefsåklagare Eva Morén kan för närvarande inte ge någon information.

  Med anledning av att domstolen lämnat ut material från förundersökningen om morden på Ikea i Västerås får vice chefsåklagare Eva Morén många förfrågningar från media. -Jag kan i det här skedet av utredningen inte ge några kommentarer om bevismaterialet.Arbetet pågår fortfarande intensivt, säger Eva Morén. Information lämnas när åklagaren fattar beslut i åtalsfrågan. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för folkmord och grovt folkrättsbrott i Rwanda

  Åklagare vid Internationella åklagarkammaren Stockholm har i dag väckt åtal mot en 60-årig man för folkmord och grovt folkrättsbrott i Rwanda 1994. Detta är andra gången en svensk åklagare åtalar någon för brott begångna i samband med folkmordet i Rwanda.

  Läs mer

  Åklagare vid Internationella åklagarkammaren Stockholm har i dag väckt åtal mot en 60-årig man för folkmord och grovt folkrättsbrott i Rwanda 1994. Detta är andra gången en svensk åklagare åtalar någon för brott begångna i samband med folkmordet i Rwanda.

  Den åtalade mannen är svensk medborgare, bosatt i Mellansverige och har rwandisk bakgrund. Enligt åtalet har han, från den 18 april till den 31 maj 1994, begått folkmord genom mord, anstiftan till mord, försök till mord och människorov mot en etniskt eller rasmässigt bestämd folkgrupp i Rwanda - tutsi - med avsikt att förgöra gruppen helt eller delvis. Den åtalade har haft en ledande roll på lägre nivå och brotten har begåtts i samverkan med andra. - Precis som vid den första svenska rwandarättegången gör vi det tydligt att Sverige inte ska vara någon fristad för misstänkta krigsförbrytare och folkmördare. Det här handlar om den absolut grövsta typen av brottslighet som mänskligheten känner och alla länder har ett ansvar att se till att dessa brott utreds och att förövarna ställs till svars, säger chefsåklagare Tora Holst vid Internationella åklagarkammaren Stockholm. Enligt åtalet har den misstänkte mannen även gjort sig skyldig till grovt folkrättsbrott genom svåra överträdelser av Genèvekonventionerna och andra etablerade principer om internationell humanitär rätt i väpnade konflikter. Brottet bedöms som grovt eftersom det begåtts genom ett stort antal skilda handlingar och eftersom många människor dödats eller skadats på grund av brottet. Åklagare och utredare har besökt Rwanda flera gånger, besökt brottsplatserna och förhört många bevispersoner. Huvudförhandlingen inleds i Stockholms tingsrätt den 16 september. Mellan den 6 april och 18 juli 1994 pågick ett folkmord i Republiken Rwanda där omkring 800 000 civilpersoner berövades livet i ett omfattande och systematiskt angrepp. Kontakt Chefsåklagare Tora Holst, Internationella åklagarkammaren Stockholm 010-562 54 65 Åklagarmyndighetens presstjänst 010-562 50 20 Pressekreterare, Polisen Carolina Ekéus 010-56410 05

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >