Aktuella pressmeddelanden

Januari

 • Mord i Hageby

  Den 20-åriga man som avled efter en skottlossning i Hageby, Norrköping idag, är sedan tidigare målsägande i ett pågående ärende från oktober 2015 om försök till mord. Rättegången i det ärendet ska enligt plan starta under onsdagen.

  Läs mer

  Den 20-åriga man som avled efter en skottlossning i Hageby, Norrköping idag, är sedan tidigare målsägande i ett pågående ärende från oktober 2015 om försök till mord. Rättegången i det ärendet ska enligt plan starta under onsdagen.

  - På vilket sätt rättegången kommer att påverkas av det nu inträffade är för tidigt att säga, detta kommer jag diskutera medtingsrätten och övriga parter i morgon i samband med att rättegången startar, säger chefsåklagare Torsten Angervåg vid Åklagarkammaren i Norrköping som är åklagare i ärendet. För mordet som inträffat idag är åklagare inkopplade som förundersökningsledare. Närmare uppgifter kommer dock inte att kunna lämnas förrän polis och åklagare gått igenom utredningsläget under onsdagen. Åklagarmyndigheten kommer återkomma med uppdaterad information i ärendet när sådan finns. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • En anhållen för mord i Mölndal

  En 15-årig pojke är anhållen misstänkt för att på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn i Mölndal ha mördat en 22-årig kvinna som arbetade på boendet.

  Läs mer

  En 15-årig pojke är anhållen misstänkt för att på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn i Mölndal ha mördat en 22-årig kvinna som arbetade på boendet.

  Det var på måndag morgon den 25 januari som polis kallades till platsen där den 22-åriga kvinnan blivit knivskadad. Kvinnan avled senare på Sahlgrenska sjukhuset. Den tekniska undersökningen är fortfarande inte avslutad och det kommer att hållas ytterligare förhör i ärendet. Under onsdag eftermiddag kommer kammaråklagare Linda Wiking ta beslut om hon ska lämna in en häktningsframställan. Först efter en eventuell häktningsförhandling finns åklagaren anträffbar för frågor. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Chefsåklagare Alf Johansson vid Åklagarmyndighetens Riksenhet mot korruption leder sedan förra veckan en förundersökning om eventuell givande och tagande av muta.

  Detta med utgångspunkt utifrån uppgifter som kommit fram i media kring fackförbundet Kommunals tillhandahållande av lägenhet till utrikesminister Margot Wallström i en av förbundets fastigheter i Stockholm. - Förundersökningen med de åtgärder som inryms i en sådan har påbörjats. Intresset för ärendet har varit väldigt stort. Jag har emellertid inte någon information att lämna om förundersökningens bedrivande. När det blir möjligt att lämna sådan information så kommer det att kommuniceras, säger Alf Johansson. Några kommentarer om när förundersökningen kommer att vara färdig och vilka konkreta utredningsåtgärder som kommer att vidtas kan inte lämnas. Kontakt Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Målet gäller överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder. En förutsättning för ett överlämnande är att det brott som ska avtjänas i den andra staten är straffbart även i Sverige (dubbel straffbarhet) eller att brottet finns med på en särskild lista (s.k. listbrott).

  En person har dömts i Polen för ett antal gärningar där det råder dubbel straffbarhet med också för en gärning där det inte råder dubbel straffbarhet och där brottet heller inte är ett s.k. listbrott. För brotten har den polska domstolen dömt ut en gemensam fängelsepåföljd. Frågan är nu om Sverige kan vägra att överlämna personen till Polen på grund av att en av de gärningar som omfattas av den polska domen inte är straffbar i Sverige. Riksåklagaren har därför överklagat hovrättens beslut om att vägra ett överlämnande. Överklagandet 2016/0050 i pdf-format Kontakt Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Ecuadors riksåklagare har i ett svar, på formella grunder, avvisat åklagarens begäran om att förhöra Assange i London, eftersom den hänvisar till den begäran som sändes den 29 maj 2015.

  I skrivelsen upplyser riksåklagaren också att Ecuador kommer att utföra utredningsåtgärderna och begär därför bland annat en lista på de frågor som den svenska åklagaren vill att den ecuadorianska åklagaren ställer. - Vi överväger nu om det påverkar möjligheterna att genomföra utredningsåtgärderna och om vi i så fall ska skicka en förnyad ansökan, säger överåklagare Marianne ny. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Det vapen som analyserats av Nationellt Forensiskt Center, NFC, bedöms inte kunna kopplas till mordet på statsminister Olof Palme.

  Vice riksåklagare och förundersökningsledare Kerstin Skarp har i dag mottagit analysbeskedet från NFC. Den av NFC utförda analysen "talar i någon mån för att jämförelsekulorna 1 och 2 inte är utskjutna ur revolvern." Träffen anges till minus 1 (-1) på NFC:s skala som sträcker sig mellan plus 4 och minus 4. - Det bedöms därför i nuläget som att vapnet inte har någon relevans för utredningen men det fortsatta arbetet får utvisa om det finns skäl att återkomma till detta, säger Kerstin Skarp. Kontakt Vice riksåklagare Kerstin Skarp finns tillgänglig för kommentarer fram till klockan 11.00, samt mellan klockan 15.00 och 16.00. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption har beslutat inleda förundersökning om fackförbundet Kommunals tillhandahållande av lägenhet till utrikesminister Margot Wallström.

  I media har sedan i fredags uppgifter publicerats om att företrädare för fackförbundet Kommunal under tiden sensommaren 2014 - april 2015 utlovat och sedan tillhandahållit ett hyreskontrakt till utrikesminister Margot Wallström i en av förbundets fastigheter i Stockholm. Det har även kommit in anmälningar från allmänheten. Förundersökning ska inledas om "det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats". "Anledning anta" är alltså den lägsta grad för misstanke som krävs. Chefsåklagare Alf Johansson vid Åklagarmyndighetens Riksenhet mot korruption har med anledning av uppgifterna beslutat inleda förundersökning om givande respektive tagande av muta för att utreda om brott har begåtts. Att förunderundersökning inletts innebär att sedvanliga utredningsåtgärder kan vidtas, såsom förhör och genomgång av dokumentation nödvändig för en straffrättslig bedömning av händelsen. Några kommentarer om när förundersökningen kommer att vara färdig och vilka konkreta utredningsåtgärder som kommer att vidtas kan inte lämnas. Åklagaren är tillgänglig för media i dag tisdag den 19 januari fram till klockan 14.00. Kontakt Chefsåklagare Alf Johansson, Riksenheten mot korruption 010-562 53 63 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag åtalat en man misstänkt för försök till mord i Norrköping den 19 oktober 2015.

  Natten till den 19 oktober skjutsade två personer en tredje, målsäganden, till ett skogsparti i Hageby i Norrköping. I skogspartiet väntade den nu åtalade mannen. Efter en kort ordväxling sköt den åtalade mannen flera skott mot målsäganden. Trion flydde därifrån och lämnade kvar den allvarligt skadade personen.- Skadorna var livshotande. Målsäganden hade avlidit om han inte fått sjukhusvård, säger chefsåklagare Torsten Angervåg.Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 2809-15. Tidpunkt för rättegången är ännu inte beslutad av Norrköpings tingsrätt. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Avvaktan kring beslut om förundersökning

  Riksenheten mot korruption har under helgen fått in ett antal anmälningar från allmänheten om fackförbundet Kommunals tillhandahållande av lägenhet till utrikesminister Margot Wallström.

  Läs mer

  Riksenheten mot korruption har under helgen fått in ett antal anmälningar från allmänheten om fackförbundet Kommunals tillhandahållande av lägenhet till utrikesminister Margot Wallström.

  Chefsåklagare Alf Johansson är ansvarig åklagare i ärendet. - Jag kommer på sedvanligt vis att ta del av den information som finns tillgänglig och därefter fatta beslut om förundersökning ska inledas eller inte. Om det beslutet fattas i dag eller senare under veckan kan jag inte uttala mig om för närvarande, säger han. Till dess finns ingen ytterligare information att lämna kring ärendet. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • En häktad i Norrköpingsärende

  Norrköpings tingsrätt beslutade i dag att häkta den man som i går begärdes häktad för mord och försök tillmord. Det är nu två personer som är häktade i målet och åtal ska vara väckt den 10 februari.

  Läs mer

  Norrköpings tingsrätt beslutade i dag att häkta den man som i går begärdes häktad för mord och försök tillmord. Det är nu två personer som är häktade i målet och åtal ska vara väckt den 10 februari.

  - Förundersökningen är komplicerad och omfattande. Jag räknar därför med att det kan bli fråga om att begära ytterligare åtalsförlängning, säger kammaråklagare Anna Hjorth somleder förundersökningen.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >