Aktuella pressmeddelanden

Mars

 • Bevistalan i uppmärksammat mordfall

  I dag onsdag väcks talan mot två minderåriga pojkar (födda 2001) för mordet på en 65-årig man i Derome, Varbergs kommun i juni förra året. De båda misstänks också för grov stöld av hans egendom

  Läs mer

  I dag onsdag väcks talan mot två minderåriga pojkar (födda 2001) för mordet på en 65-årig man i Derome, Varbergs kommun i juni förra året. De båda misstänks också för grov stöld av hans egendom

  Den som är under 15 år vid brottstillfället kan inte åtalas och dömas för brott i Sverige. Åklagare kan dock få domstol att pröva skuldfrågan om yngre personer begått brott. Detta har skett vid ett fåtal tillfällen i Sverige. Då har det varit fråga om allvarliga brott som mord. Detta kallas bevistalan. För bevistalan krävs begäran från socialnämnd, Socialstyrelsen eller vårdnadshavare. Vice chefsåklagare eller högre ska också anse att det "krävs ur allmän synpunkt". I detta fall har socialnämnden begärt bevistalan. - Det är viktigt att mord klaras upp inte minst för att anhöriga skall få upprättelse och andra gärningsmän uteslutas. Socialnämnden vill dessutom ha underlag för att sätta in rätt behandlingsinsatser, säger åklagare Klas Lundgren. Pojkarna är omhändertagna enligt Lagen om vård av unga (LVU). De båda pojkarnaerkänner under utredningen att de varit på platsen och stulit, men förnekar var för sig det dödliga våldet, de skyller på varandra. Utredningen hos polisen har handlagts vid utredningssektionen, grova brott Halland. - Utredningen har bedrivits som en vanlig mordutredning med den enda skillnaden att de misstänkta inte varit häktade utan socialförvaltningen har sett till att pojkarna vistats på säker plats, säger Cecilia Bergstén chef för grova brott i Halland. Förhandlingen i Varbergs tingsrätt startar 23 mars 2016. Tingsrätten bestämmer i vilken utsträckning förhandlingen kommer att vara offentlig, Det innebär att tingsrätten kan bestämma att förhandlingen helt eller delvis sker bakom stängda dörrar. Tingsrätten kommer att fastställa om pojkarna begått brotten men kan inte döma ut något straff. Kontakt: Kammaråklagare Klas Lundgren, som biträder vice chefsåklagare Charlotte Österlund kommer att vara tillgänglig för frågor från media idag onsdag mellan klockan 09.00-11.30 på telefon 010-56272 70 Presstjänsten010-562 50 20 Så säger lagen: Brottsbalken1 kap 6 § För brott som någon begått innan han fyllt femton år får inte dömas till påföljd. Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare38 § Misstänks någon för att före femton års ålder ha begått ett brott får åklagare, om det krävs ur allmän synpunkt, efter framställning av socialnämnd, länsstyrelse eller vårdnadshavare för den unge, begära prövning hos domstol huruvida den unge har begått brottet (bevistalan).

  Läs mer
 • Åtal för försök till grov våldtäkt

  Idag väcktes åtal mot en man misstänkt för ett överfall på en kvinna på Sveavägen i Stockholm den 26 december 2015. Mannen åtalas för försök till grov våldtäkt samt grovt rån.

  Läs mer

  Idag väcktes åtal mot en man misstänkt för ett överfall på en kvinna på Sveavägen i Stockholm den 26 december 2015. Mannen åtalas för försök till grov våldtäkt samt grovt rån.

  - Tack vare ett gediget utredningsarbete från polisen har vi fått fram en misstänkt gärningsman som nu har åtalats, säger kammaråklagare Yvonne Brandell vid City åklagarkammare i Stockholm. Åklagaren har i nuläget ingen möjlighet att lämna ytterligare kommentarer. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Två personer anhållna för explosion i Grimsta

  Två personer har anhållits på sannolika skäl misstänkta för anstiftan av grov mordbrand för den brand som orsakade en uppmärksammad explosion i en butik i Grimsta i början av januari i år. Anstiftan innebär att de misstänks ha bett någon annan anlägga branden.

  Läs mer

  Två personer har anhållits på sannolika skäl misstänkta för anstiftan av grov mordbrand för den brand som orsakade en uppmärksammad explosion i en butik i Grimsta i början av januari i år. Anstiftan innebär att de misstänks ha bett någon annan anlägga branden.

  -Det är naturligt att i en förundersökning om en anlagd brand mot en affärsverksamhet utreda om någon med ekonomiskt intresse i verksamheten har orsakat branden. Båda de misstänkta bedöms ha sådan koppling till butiken. Bevisningen bedöms för närvarande vara tillräckligt stark för att utgöra sannolika skäl. Det återstår dock mycket utredningsarbete innan det går att avgöra om de misstänkta ska avföras från utredningen eller om det finns skäl att väcka åtal, säger kammaråklagare Tobias Kudrén vid Västerorts åklagarkammare. Med hänsyn till förundersökningssekretess kommer inga ytterligare detaljer om de misstänkta eller vilken bevisning som finns att lämnas före en eventuell häktningsförhandling. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren vill att Högsta domstolen på nytt prövar hur straffet för mord ska bestämmas och att alla 16 domare i domstolen medverkar i beslutet.

  I ett uppmärksammat rättsfall nyligen sänkte Högsta domstolen straffet för mord. Högsta domstolen kom fram till att en lagändring från 2014 om skärpta straff för mord inte skulle användas. Detta berodde på att lagändringen enligt Högsta domstolen inte var tillräckligt tydligt formulerad. Två av de fem domarna som deltog i beslutet hade dock en annan uppfattning. De menade att straffet inte skulle ändras. Högsta domstolen har nu bett riksåklagaren att yttra sig över ett annat mål som rör straff för mord och där samma fråga har betydelse. Riksåklagaren skriver i sitt yttrande att frågan om lagändringen ska användas eller inte har mycket stor principiell betydelse, både för hur domstolar ska döma och för hur nya lagar ska formuleras. Därför menar riksåklagaren att frågan bör prövas också i det nya målet och att detta ska ske i så kallat plenum, där alla domarna medverkar. Enligt lagen kan detta ske i speciella fall. Läs riksåklagarens yttrande här Kontakt: My Hedström, byråchef rättsavdelningen 010-562 50 27 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Utredning om mord på Göingeskolan i Broby klar

  Utredningen om mordet på Göingeskolan i Broby den 11 januari i år är nu klar. Utredningen har gjorts enligt bestämmelserna i lagen om unga lagöverträdare och då den misstänkte personen är under 15 år kommer inte något åtal att väckas.

  Läs mer

  Utredningen om mordet på Göingeskolan i Broby den 11 januari i år är nu klar. Utredningen har gjorts enligt bestämmelserna i lagen om unga lagöverträdare och då den misstänkte personen är under 15 år kommer inte något åtal att väckas.

  Utredningen kommer inte heller att ges in till tingsrätten och blir därför inte att bli offentlig på det sätt som en förundersökning ofta blir då den inges till en domstol. - Vi har noga utrett vad som föregick mordet samt hur mordet gick till. Genom uppgifter från den misstänkte, vittnen och teknisk bevisningkänner vi att hela händelseförloppet såväl före, under, som efter mordet är klarlagt. Utredningen har visat att den misstänkte 14-åringen har dödat 15-åringen samt att han har varit ensam gärningsman, säger kammaråklagare Pernilla Tallinger vid Åklagarkammaren i Kristianstad. KontaktÅklagaren är tillgänglig för kommentarer i dag, måndag den 7 mars klockan 13.00-14.30. Kammaråklagaren Pernilla Tallinger010-562 62 95

  Läs mer
 • Riksåklagaren har överklagat en dom till Högsta domstolen för klargörande i frågan.

  En man dömdes i hovrätten för våldtäkt. Hovrätten ansåg att straffvärdet av gärningen var fängelse i tre år. Mannen som är 62 år uppgav att han haft för avsikt att arbeta till 67 års ålder samt att han till följd av domen blivit uppsagd från sitt arbete och har små möjligheter att få något nytt arbete. Hovrätten beaktade att mannen blivit uppsagd och bestämde påföljden till fängelse i två år och tio månader. Riksåklagaren skriver i överklagandet att den för straffmätningen relevanta åldern är 65 år. Eftersom mannen kommer att vara närmare 65 år när han tidigast kan bli villkorligt frigiven är det men av att han blivit uppsagd från sitt arbete så begränsat att detta inte bör påverka straffmätningen. Enligt riksåklagaren bör mannen därför dömas till fängelse i tre år. Länk till överklagandet (pdf) KontaktByråchefen My Hedström010-562 50 27

  Läs mer
 • Häktningen har i dag den 3 mars hävts för den 31-årige man som sedan i början av februari varit häktad misstänkt för mord och försök till mord i Norrköping i januari.

  Under utredningen har det framkommit uppgifter som har kunnat kontrolleras. Resultatet av den undersökningen gör att misstankegraden för 31-åringens delaktighet i gärningarna har sjunkit. - Misstankar kvarstår men det finns inte längre skäl att han ska vara häktad. Vilka uppgifter som framkommit och resultatet av undersökningarna kan jag av utredningsskäl inte kommentera, säger vice chefsåklagare Mats Näkne. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Tillsyn inledd i narkotikaärende

  I går onsdag den 2 mars inledde Åklagarmyndighetens tillsynsavdelning ett tillsynsärende med anledning av de uppgifter som förekommit i massmedia om ett narkotikaärende i norra Sverige.

  Läs mer

  I går onsdag den 2 mars inledde Åklagarmyndighetens tillsynsavdelning ett tillsynsärende med anledning av de uppgifter som förekommit i massmedia om ett narkotikaärende i norra Sverige.

  I linje med de rutiner som finns vid myndigheten fattade tillsynsavdelningen i går också beslut om att väcka frågan hos Särskilda åklagarkammaren om det finns skäl att inleda förundersökning om handläggningen av narkotikaärendet. Fakta tillsynsavdelningen Tillsynsavdelningen ansvarar för riksåklagarens rättsliga tillsynsverksamhet. Syftet är att säkerställa hög kvalitet och rättssäkerhet i åklagarverksamheten. Riksåklagarens tillsyn tar sikte på åklagares handläggning av enskilda ärenden. Fakta Särskilda åklagarkammaren Vid Särskilda åklagarkammaren handläggs misstankar om brott av främst poliser, men också åklagare, domare, riksdagsmän och vissa andra befattningshavare. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare vid Internationella åklagarkammaren Stockholm har åtalat tre personer för bland annat synnerligen grovt vapenbrott som begåtts i Sverige och på Balkan.

  En av personerna åtalas för hantering av automatvapen, handgranater och ammunition vid tre tillfällen under hösten 2014. De två övriga åtalas för hantering av automatvapen vid ett tillfälle. Två åtalspunkter handlar om beslag av vapen och handgranater som gjorts i Slovenien och Bosnien. Det gods som togs i beslag var under transport till Sverige med den påstådda huvudmannen som mottagare. En person åtalas också för grovt narkotikabrott. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 1772-15 Kontakt KammaråklagareHenrik Söderman, 010-562 54 84 Kammaråklagare Reena Devgun, 010-562 57 62 Åklagarna är tillgängliga på telefon kl. 12.00-14.00 torsdag den 3 mars.

  Läs mer
 • Norrköpings tingsrätt häktade på måndagen en 35-årig man från Stockholmsområdet på sannolika skäl misstänkt för grovt vapenbrott.

  Det hände tidigt i fredags morse. En polispatrull tyckte att en bilförare betedde sig konstigt och bestämde sig för att kontrollera mannen och bilen närmare. I samband med detta hittades ett skarpt skjutvapen i bilen. - Det finns i dag inte något som tyder på en direkt koppling till den senaste tidens allvarliga händelser i Norrköping, säger kammaråklagare Thomas Ramstedt. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >