Aktuella pressmeddelanden

December

 • Åklagarmyndigheten överklagar en kammarrättsdom till Högsta förvaltningsdomstolen

  I en pågående förundersökning om grov våldtäkt, där gärningspersonerna är okända, begärde förundersökningsledaren att uppgifter om vilka ungdomar som varit inskrivna vid ett visst behandlingshem (HVB-hem) under september och oktober 2017 skulle tillföras förundersökningen. Syftet med begäran är att kunna identifiera de som kan misstänkas för brottet. Begäran avslogs.

  Läs mer

  I en pågående förundersökning om grov våldtäkt, där gärningspersonerna är okända, begärde förundersökningsledaren att uppgifter om vilka ungdomar som varit inskrivna vid ett visst behandlingshem (HVB-hem) under september och oktober 2017 skulle tillföras förundersökningen. Syftet med begäran är att kunna identifiera de som kan misstänkas för brottet. Begäran avslogs.

  Skälet till att begäran avslogs var att uppgifterna omfattas av socialtjänstsekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) samt att socialnämnden menade att den sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. 23 § samma lag inte var tillämplig för de aktuella uppgifterna. Kammarrätten avslog Åklagarmyndighetens överklagande. Enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Enligt 10 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen får uppgift som angår misstanke om ett begånget brott och som är sekretessbelagd enligt bland annat 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen lämnas till bland annat. Åklagarmyndigheten eller Polismyndigheten endast om misstanken angår brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år. Socialnämnden och kammarrätten hänvisar till att det enligt tidigare praxis (RÅ 1989 ref. 7) inte är möjligt att lämna ut uppgifter av förevarande slag angående den som inte med fog kan misstänkas för brottet. Åklagarmyndigheten har nu överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt Åklagarmyndighetens uppfattning är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta förvaltningsdomstolen ytterligare klargör omfattningen av den sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen. Länk till överklagandet (pdf) Kontakt Byråchef My Hedström010-562 50 27

  Läs mer
 • Tre personer är anhållna. I morgon tisdag beslutar åklagaren om de ska begäras häktade eller ej.

  Lägesrapport om attack mot synagoga Tre personer är sedansöndag morgon anhållna misstänkta för försök till mordbrand, varav två (18 och 21 år gamla) är misstänkta på sannolika skäl och en person (20 år) är skäligen misstänkt. De tre personerna är inte kända av polisen sedan tidigare. Samtliga nekar till brott. I morgon tisdag beslutas om de tre personerna ska begäras häktade eller inte. Handläggande åklagare Stina Lundkvist kan inte svara på frågor från media innan dess. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag den 7 december väckt åtal mot en 55-årig man för mord och brott mot griftefriden i april 2017.

  Den misstänkta 55-åriga mannen och målsäganden levde tillsammans sedan 2001. Den 16 april anmälde maken kvinnan försvunnen sedan den 7 april. Utredningen pekade i ett tidigt skede på att målsäganden inte var i livet och att mannen var inblandad. Den 16 juni häktades mannen av Solna tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för mord den 6-7 april i bostaden i Spånga. - Mannens agerande och vad som i övrigt framkommit i utredningen visar på ett uppsåtligt dödande. Därför har jag åtalat honom för mord. Veckan efter dödsfallet styckar mannen kroppen i garaget och han är därmed även åtalad för brott mot griftefriden, säger kammaråklagare Liselotte Nilsson. Den misstänkte förnekar mord och erkänner brott mot griftefriden. Huvudförhandling hålls Solna tingsrätt och är planerad till 18, 20, 21 och 22 december. Målnummer B 4619-17. Kontakt:Kammaråklagare Liselotte Nilsson vid Västerots åklagarkammare i Stockholm, 010-562 56 24, är tillgänglig per telefon i dag mellan klockan 12 och 14. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Mordärende i Falun - uppdaterad

  Tre personer som suttit anhållna misstänkta för grov misshandel i Falun natten till den 1 december är släppta. Häktningsförhandlingar mot två andra personer, misstänkta för mord och försök till mord i samma ärende, äger rum under måndagen.

  Läs mer

  Tre personer som suttit anhållna misstänkta för grov misshandel i Falun natten till den 1 december är släppta. Häktningsförhandlingar mot två andra personer, misstänkta för mord och försök till mord i samma ärende, äger rum under måndagen.

  Misstankarna kvarstår mot de tre personer som försatts på fri fot. Två män, 22 respektive 23 år gamla, har begärts häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och försök till mord. De två misstänks i nuläget för att ha begått gärningen tillsammans och i samförstånd. De är hemmahörande i Falun. Häktningsförhandlingarna äger rum i Falu tingsrätt måndag klockan 12.45 och 16.30. Åklagaren kommer inte lämna några ytterligare upplysningar i ärendet innan häktningsförhandlingarna. Efter respektive förhandling finns åklagare tillgänglig för media i tingsrätten. Kontakt Kammaråklagare Johan Knies och assistentåklagare Susanna Petersson, 010-562 51 29. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Två personer begärs häktade för mord i Falun

  Åklagaren har begärt två personer häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och försök till mord natten till den 1 december i Falun. De två misstänks i nuläget för att ha begått gärningen tillsammans och i samförstånd.

  Läs mer

  Åklagaren har begärt två personer häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och försök till mord natten till den 1 december i Falun. De två misstänks i nuläget för att ha begått gärningen tillsammans och i samförstånd.

  Männen är 22 respektive 23 år gamla och hemmahörande i Falun. Fortfarande är ytterligare tre personer alltjämt anhållna misstänkta för grov misshandel. Beslut om de ska begäras häktade eller släppas fria kommer fattas senast i morgon, måndag, klockan 12. Åklagaren kommer inte lämna några ytterligare upplysningar i ärendet innan häktningsförhandlingen, men finns tillgänglig för eventuella frågor efter häktningsförhandlingen. Tidpunkt för häktningsförhandling har tingsrätten inte meddelat. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >