Aktuella pressmeddelanden

Februari

 • En person hos en leverantör till Statens fastighetsverk har delgivits misstanke om grovt givande av muta och medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt brott. Därmed är sex personer delgivna misstanke.

  Under torsdagen den 9 februari förhördes personen och delgavs misstanke. Sedan tidigare är fem personer delgivna misstanke i ärendet. I slutet av januari delgavs tre personer som är eller har varit anställda på Statens fastighetsverk, samt en anhörig, misstanke om korruptionsbrott och/eller trolöshetsbrott. En femte person delgavs misstanke den 1 februari för grovt givande av muta och medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt brott. Den personen är anställd hos en leverantör till Statens fastighetsverk. Därmed är sex personer delgivna misstanke i ärendet, men ingen är frihetsberövad. De två senaste personerna som delgivits misstanke är anställda hos två olika leverantörer till Statens fastighetsverk. Eftersom utredningen ännu är i ett inledande skede har åklagaren inga ytterligare upplysningar eller kommentarer att lämna.Presstjänsten 010-562 50 20 Läs även tidigare utskickade pressmeddelanden i ärendet här: Pressmeddelande 2017-02-01 Pressmeddelande 2017-01-27 Pressmeddelande 2017-01-26

  Läs mer
 • I samband med att två domar i uppmärksammade ärenden meddelas bjuder Internationella åklagarkammaren tillsammans med Krigsbrottskommissionen in till pressträff torsdag den 16 februari.

  Åklagare och utredare berättar hur krigsbrott och folkmord som begåtts för många år sedan i krigssituationer utreds. Hur får man fram bevisning när brottsplatsen inte går att besöka i en pågående krigssituation? På pressträffen redogör åklagarna och utredarna på Krigsbrottskommissionen för vilka utmaningar som de ställs inför. Medverkar gör åklagare från Internationella åklagarkammaren Stockholm och utredare på Krigsbrottskommissionen vid Polisen. De två ärenden där dom meddelas På onsdag den 15 februari klockan 11 meddelar Svea Hovrätt dom i ett ärende där en man i tingsrätten dömdes till livstids fängelse för folkmord och grovt folkrättsbrott i Rwanda 1994. Det är andra gången en svensk åklagare åtalat någon för brott begångna i samband med folkmorden i Rwanda. Målnummer i Svea hovrätt B 4951-16 På torsdag den 16 februari klockan 11 kommer domen i Stockholms tingsrätt där en man är åtalad för grovt folkrättsbrott i Syrien 2012. Mannen är häktad misstänkt för att ha deltagit i en avrättning av sju tillfångatagna regeringssoldater i Syrien 2012. Målnummer i Stockholms tingsrätt B 3787-16 Åklagarna som arbetat med de två ärendena är med på pressträffen. Tid, plats och anmälan Pressträffen äger rum torsdag 16 februari klockan 14 i pressrummet, polishuset, Norra Agnegatan 33-37, ingång från Polishusparken. Presslegitimation eller motsvarande krävs. Anmäl dig till [email protected] senast tisdag den 14 februari klockan 12. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Kommentar till domom mord i Långshyttan

  I morgon fredag kommer Falu tingsrätts dom mot de totalt elva personer som åtalats för mord respektive delaktighet i mord på en kvinna i 60-årsåldern i Långshyttan i Dalarna i juli 2016.

  Läs mer

  I morgon fredag kommer Falu tingsrätts dom mot de totalt elva personer som åtalats för mord respektive delaktighet i mord på en kvinna i 60-årsåldern i Långshyttan i Dalarna i juli 2016.

  Kammaråklagare Johan Knies vid Åklagarkammaren i Falun är tillgänglig på telefon i morgon fredag mellan klockan 12.30 och 14.30 för kommentarer till domen. Målnummer vid Falu tingsrätt: B 2144-16. Kontakt:Kammaråklagare Johan Knies, 010-562 67 12.Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 15-åring anhölls på onsdagseftermiddagen i Malmö på sannolika skäl misstänkt för försök till mord.

  Det var under natten till onsdagen som en person sköts när han var ute och arbetade med snöröjning vid en fastighet i centrala Malmö. Efter ett gediget och grundligt utredningsarbete kunde polisen hämta 15-åringen till förhör i morse. - Efter att han hade hörts och delgetts misstanke beslutade jag mig för att anhålla honom på sannolika skäl misstänkt för försök till mord, säger kammaråklagare Åsa Kristensson vid Malmö åklagarkammare. Senast på lördag den 11 februari klockan 12 måste åklagaren besluta om 15-åringen ska begäras häktad. Nu är han anhållen på sannolika skäl misstänkt för försök till mord. Då utredningen är i ett inledande skede kan inga ytterligare upplysningar i nuläget lämnas. Mer information kommer när det är möjligt. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten positiv till förslag om frivillighet

  Sexualbrottskommittén föreslår en ny modell för sexualbrottslagstiftningen som i lagtexten utgår från att det är frivilligt att delta i en sexuell handling. I förslaget ställs också krav på att frivilligheten på något sätt ska ha kommit till uttryck. Åklagarmyndigheten ställer sig bakom grundtankarna men ser svårigheter i hur förslaget är utformat. Kravet på att frivilligheten ska komma till uttryck kan göra att gränsen mellan vad som är straffbart och inte straffbart blir oklar. Det kan också leda till att fler gärningar blir straffbara än vad som egentligen avsetts.

  Läs mer

  Sexualbrottskommittén föreslår en ny modell för sexualbrottslagstiftningen som i lagtexten utgår från att det är frivilligt att delta i en sexuell handling. I förslaget ställs också krav på att frivilligheten på något sätt ska ha kommit till uttryck. Åklagarmyndigheten ställer sig bakom grundtankarna men ser svårigheter i hur förslaget är utformat. Kravet på att frivilligheten ska komma till uttryck kan göra att gränsen mellan vad som är straffbart och inte straffbart blir oklar. Det kan också leda till att fler gärningar blir straffbara än vad som egentligen avsetts.

  - Att ställa krav på att frivilligheten ska ha kommit till uttryck kan i praktiken bli svårt i en del situationer. Som förslaget är utformat framstår det som om det kan vara straffbart att begå en sexuell handling med den som deltar frivilligt men inte visar det, säger överåklagare Marianne Ny vid Utvecklingscentrum Göteborg. I remissvaret som idag lämnats till Justitiedepartementet skriver Åklagarmyndigheten att dagens bevissvårigheter till stor del kommer att finnas kvar även med förslaget om en frivillighetsbaserad lagstiftning. Utredaren föreslår även att ett oaktsamhetsansvar ska införas, vilket Åklagarmyndigheten är positiv till. - Vi anser att om ett oaktsamhetsansvar införs kommer det sannolikt att leda till något fler fällande domar. Vi är också positiva till de förslag som syftar till att ge målsäganden ett bättre stöd under rättsprocessen, säger Marianne Ny. Kontakt Överåklagare Marianne Ny vid Utvecklingscentrum Göteborg 010-562 71 01. Åklagarmyndighetens remissvar SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • De tre misstänkta männen i våldtäktsärendet i Uppsala begärs omhäktade av åklagaren.

  Sedan tidigare är två av männen häktade på sannolika skäl misstänkta för våldtäkt. Den tredje mannen, som ska vara den som har filmat händelsen, är häktad på sannolika skäl misstänkt för underlåtenhet att avslöja våldtäkt. Han begärs nu häktad för medhjälp till våldtäkt, som en alternativ brottsrubricering till underlåtenhetsbrottet. Häktningsförhandlingarna äger rum i polishuset i Uppsala onsdag den 8 februari, med preliminär start kl. 13. Kammaråklagare Pontus Melander är en kort stund tillgänglig för media i polishuset efter att förhandlingarna är avslutade. Innan dess kan åklagaren inte lämna någon information. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Hovrätten har förverkat rätten till domännamnen piratebay.se och thepiratebay.se hos rättighetshavaren, en privatperson. Personen har överklagat domen till Högsta domstolen. Riksåklagaren motsätter sig att hovrättens dom ändras.

  Svea hovrätt har förverkat rätten till domännamnen piratebay.se och thepiratebay.se hos rättighetshavaren, eftersom åtgärden krävs för att kunna förhindra brott mot upphovsrättslagen. I ett yttrande till Högsta domstolen motsätter sig riksåklagaren, vice riksåklagare Kerstin Skarp, att hovrättens dom ändras, men anser att Högsta domstolen bör pröva frågan. Ur yttrandet "Frågan om ett domännamns rättsliga status har såvitt jag har kunnat finna aldrig varit föremål för Högsta domstolens prövning [och det är] av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD prövar om rätten till ett domännamn kan vara föremål för förverkande och vilken lagstiftning som i så fall kan tillämpas." Byråchef My Hedström 010-562 50 27

  Läs mer
 • Kammaråklagare Jens Göransson har beslutat att öppna förundersökningen i Kalamarksärendet, eftersom han bedömer att det finns skäl att vidta ytterligare utredningsåtgärder.

  Vilka utredningsåtgärder som kommer att vidtas kan åklagaren inte gå in på, eftersom det råder förundersökningssekretess.Det går heller inte att förutsäga hur lång tid utredningen kommer att ta. För närvarande kan åklagaren inte lämna någon ytterligare information. Ny information ges när det är möjligt. Länk till pressmeddelande 2017-01-19 Länk till pressmeddelande 2017-01-04 Press service46 10 562 50 20

  Läs mer
 • En person häktades idag på sannolika skäl misstänkt för människorov i april 2016 i Gusum, Östergötlands län. Häktningsförhandlingen är avslutad och åtal ska vara väckt den 17 februari.

  Misstanken rör försvinnandet av den man i Gusum som anmäldes försvunnen den 19 april 2016. Efter häktningsförhandlingen är kammaråklagare Anna Jakobsson tillgänglig för media per telefon. Kontakt: Kammaråklagare Anna Jakobsson vid Norrköpings åklagarkammare 010-562 58 72, efter häktningsförhandlingen, som startade klockan 12. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En riksdagspolitiker för Sverigedemokraterna har åtalats för ringa misshandel som ägde rum i november 2016 i Stockholms innerstad. Åklagaren är tillgänglig för media under fredagen.

  Den 24 november stod riksdagspolitikern i en krogkö till en nattklubb, då bråk uppstod och politikern är nu åtalad för att ha slagit en annan man. Idag, fredag, lämnade chefsåklagare Lena Kastlund in stämningsansökan till Stockholms tingsrätt. Målnummer i Stockholms tingsrätt B 15380-16. Kontakt: Chefsåklagare Lena Kastlund vid Särskilda åklagarkammaren är tillgänglig per telefon 10.00 - 16.00 idag, 010- 562 71 35. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >