Aktuella pressmeddelanden

Januari

 • Kammaråklagare Jens Göransson har begärt att få anstånd med att yttra sig till den 20 februari 2017.

  Hovrätten för Övre Norrland har begärt att åklagare ska ge in en bevisuppgift i Kalamarksärendet samt lämna förslag på den fortsatta handläggningen av ärendet. - På grund av det omfattande och komplexa materialet begär jag anstånd till den 20 februari 2017 med att ge in bevisuppgift, säger kammaråklagare Jens Göransson. När åklagaren har gått igenom materialet kommer han att fatta beslut om den fortsatta handläggningen av ärendet, vilket han då kommer att meddela hovrätten. Någon ytterligare information kan för närvarande inte lämnas. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Beslut om misstänkt våldtäkt på Gotland

  Förundersökningen om ett våldtäktsärende på Gotland, där en kvinna i oktober anmälde att hon utsatts för våldtäkt, har lagts ned. Männen är inte längre misstänkta för brott i samband med händelsen. Åklagaren finns tillgänglig för media i dag.

  Läs mer

  Förundersökningen om ett våldtäktsärende på Gotland, där en kvinna i oktober anmälde att hon utsatts för våldtäkt, har lagts ned. Männen är inte längre misstänkta för brott i samband med händelsen. Åklagaren finns tillgänglig för media i dag.

  En 30-årig kvinna anmälde på morgonen den 2 oktober 2016 att hon utsatts för våldtäkt. Totalt sex män i tjugoårsåldern, greps av polis samma dag. Jouråklagare hävde gripandet av en av männen samma dag. Utredningen mot honom lades ned. De övriga fem anhölls, men försattes på fri fot den 5 oktober. Utredningen mot återstående fem män har i dag lagts ned med motiveringen att brott inte kan styrkas. Om utredningen: Flera förhör har hållits med de misstänkta och med målsäganden. Dessutom har vittnen hörts. Det finns inga vittnen som varit på plats där de brottsliga gärningarna ska ha utförts. De vittnen som hörts är personer som träffat målsäganden innan och efter händelsen. Brottsplatsundersökning har gjorts. Dessutom har beslag från brottsplatsen analyserats. Prover har även tagits från målsägandens och de misstänktas kroppar och därefter analyserats. Det har gått att bringa klarhet i vissa delar av förloppet, som pågick under cirka en timmes tid. - Trots en omfattande utredning har vi inte kunnat utreda alla detaljer. Det beror på att personer som varit på plats lämnat uppgifter som är oklara och i vissa fall motstridiga, säger vice chefsåklagare Åke Olsson. Utredningen har inte visat att någon av de misstänkta genom våld eller hot tvingat målsäganden till att utföra eller tåla en sexuell handling. Enligt lagen kan sexuella handlingar vara brottsliga om målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Det har i utredningen inte gått att visa att målsäganden på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller på något annat sätt befunnit sig i en sådan särskilt utsatt situation. En funktionsnedsättning innebär inte automatiskt att målsäganden befunnit sig i en sådan utsatt situation som kan vara grund för straffansvar. - Utredningen avser mycket allvarliga brott. Jag har varit angelägen om att vidta alla rimliga utredningsåtgärder som finns i syfte att utreda vad som inträffat. Det är skälet till att utredningen dragit ut på tiden, säger Åke Olsson. Kontakt Vice chefsåklagare Åke Olsson är tillgänglig för media per telefon klockan 11 - 14 i dag, 010-562 57 15. Han är i polishuset i Visby och kan även göra intervjuer på plats. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har överklagat ett beslut om kvarstad till Högsta domstolen

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om ett beslut från Migrationsverket om uppehålls- och arbetstillstånd som tillkommit under felaktiga omständigheter kan anses utgöra ett sådant tillstånd som krävs för inresa till Sverige enligt utlänningslagen, och om mandärmed kan utesluta ansvar för grovt organiserande av människosmuggling.

  Läs mer

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om ett beslut från Migrationsverket om uppehålls- och arbetstillstånd som tillkommit under felaktiga omständigheter kan anses utgöra ett sådant tillstånd som krävs för inresa till Sverige enligt utlänningslagen, och om mandärmed kan utesluta ansvar för grovt organiserande av människosmuggling.

  Två personer misstänks för grovt organiserande av människosmuggling genom att de tagit emot ersättning för att ordna inresa för utlänningar till Sverige, bland annat genom att ansöka om arbets- och uppehållstillstånd hos Migrationsverket på oriktiga grunder, ge instruktioner till personerna hur de ska göra i kontakter med myndigheter och förmedla falska intyg m.m. Brotten är att bedöma som grova då verksamheten varit omfattande, bedrivits systematiskt under lång tid, omsatt stora belopp och utnyttjat brister i Migrationsverkets system. De har också inneburit ett systematiskt angrepp mot utlänningslagens syften om reglerad invandring samt inneburit ett systematiskt utnyttjande av utlänningars utsatta situation. De båda häktades av tingsrätten på sannolika skäl misstänkta. Det förordnades också om kvarstad av deras respektive tillgångar om 13,3 miljoner kronor, vilket motsvarar den beräknade vinsten av verksamheten. Efter att den ena personen överklagat häktningen och kvarstaden beslutade hovrätten att häktningen och kvarstaden skulle hävas. Hovrätten anförde bl.a. följande. Grovt organiserande av människosmuggling förutsätter ett främjande av att utlänningar reser till Sverige utan de tillstånd som krävs för inresa till Sverige. Enligt hovrätten hade de utlänningar det varit frågan om haft de tillstånd som krävs för inresa till Sverige. Den bedömningen påverkades inte av att tillstånden kan ha meddelats med oriktiga uppgifter som grund. Enligt hovrätten saknas förutsättningar för att bedöma handlandet som grovt organiserande av människosmuggling eller lägga denna brottsmisstanke till grund för straffprocessuella tvångsmedel. Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens beslut om kvarstad (häktningsbeslutet får inte överklagas). Enligt riksåklagaren är det av stor vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar om det misstänkta förfarandet utgör grovt organiserande av människosmuggling. Länk till överklagandet. Byråchef My Hedström 010-562 50 27

  Läs mer
 • I dag kommer dom i ärendet där en polis körde på två personer på ett övergångsställe. Åklagaren är tillgänglig för frågor.

  En polisbil körde på ett par när de gick över ett övergångsställe i Landskrona den 6 januari 2016. Vid olyckan omkom mannen och kvinnan skadades allvarligt. Polisen som körde bilen åtalades i augusti för vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Lunds tingsrätt meddelar dom i dag måndag den 9 januari klockan 11. Målnummer i tingsrätten: B 181-16. Chefsåklagare Jan Pernvi är tillgänglig på telefon för frågor från media kl. 13-14. Chefsåklagare Jan Pernvi 010-562 69 39. Tillgänglig kl. 13.00-14.00 måndag den 9 januari.

  Läs mer
 • Ecuadorianska myndigheter har överlämnat en skriftlig rapport från förhöret med Assange. Rapporten ska nu översättas.

  Resultatet av förhöret med Julian Assange i London i november har överlämnats till Sverige. Materialet är i huvudsak på spanska och omfattar flera hundra sidor, som nu ska lämnas för översättning. Översättningen beräknas ta i vart fall flera veckor. Därefter ska åklagarna ta ställning till den fortsatta förundersökningen. Ytterligare information kan för närvarande inte lämnas. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Tingsrättsdomen om dödsfallet vid Morö Backe torg överklagas inte till hovrätten.

  Den 30 december 2016 meddelade Skellefteå tingsrätt dom i mål där en 25-årig norsk medborgare stod åtalad för att ha dödat en 20-årig man med ett stort antal knivhugg vid Morö Backe torg i Skellefteå. Domstolens majoritet konstaterade att 25-åringen uppsåtligen dödat 20-åringen men menar att handlandet är fritt från ansvar då våldet i situationen inte varit uppenbart oförsvarligt. Tingsrättens minoritet menar att våldet inte har varit uppenbart oförsvarligt men friar 25-åringen då han i situationen svårligen kunnat besinna sig, så kallad nödvärnsexcess. -Jag har nu gått igenom och analyserat domen. Då jag inte kan förvänta mig att hovrätten kommer till ett annat beslut än tingsrätten kommer jag inte att överklaga tingsrättens friande dom, säger kammaråklagare Andreas Nyberg. Skellefteå tingsrätts målnummer är B 1124-16. Kammaråklagare Andreas Nyberg 010-562 64 98

  Läs mer
 • En 17-åring har i dag åtalats för bland annat mord, rån och grovt olaga hot. Händelserna ägde rum i Hässleholm i augusti.

  Den 9 augusti dödades en man i 50-årsåldern på Resecentrum/Norra Station i Hässleholm. En 17-åring har sedan den 11 augusti varit frihetsberövad, misstänkt för mord och rån. I dag åtalas han för: Mord, i andra hand synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död.Rån och grovt övergrepp i rättssak.Grovt olaga hot. - Samtliga händelser ägde rum i centrala Hässleholm den 9 augusti 2016, men det är olika målsäganden i alla åtalspunkterna och målsägandena har inget samband med varandra, säger kammaråklagare Malin Paulsson. Rättegången är beräknad att påbörjas i nästa vecka. Tingsrättens målnummer: B 851-16 Kontakt Kammaråklagare Malin Paulsson, 010-562 62 89. Tillgänglig 14.45-15.15 i dag onsdag den 4 januari Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare utsedd i Kalamarksärendet

  Kammaråklagare Jens Göransson vid Åklagarkammaren i Sundsvall har utsetts att vara åklagare i det uppmärksammade Kalamarksärendet, där Högsta domstolen nyligen beviljade resning.

  Läs mer

  Kammaråklagare Jens Göransson vid Åklagarkammaren i Sundsvall har utsetts att vara åklagare i det uppmärksammade Kalamarksärendet, där Högsta domstolen nyligen beviljade resning.

  Åklagaren har rekvirerat handlingarna och ska nu sätta sig in i ärendet. - Eftersom jag tidigare inte varit involverad och det är ett mycket omfattande material kommer det att ta avsevärd tid att läsa in sig. Jag har i dagsläget ingen som helst uppfattning om ärendet, säger Jens Göransson. För närvarande kan åklagaren inte lämna någon information. Bakgrund En man dömdes 2005, mot sitt nekande, till livstids fängelse för mord och grovt rån. Sedan dess har han vid två tillfällen fått avslag på resningsansökan. Den 29 december 2016 biföll Högsta domstolen en tredje resningsansökan och beslutade att Hovrätten för Övre Norrland ska göra en ny prövning av frågan om mannen har begått brotten. Hovrätten har nu förelagt åklagare att lämna bevisuppgift samt förslag på ärendets fortsatta handläggning.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >