Aktuella pressmeddelanden

Maj

 • En 47-årig man som sedan den 27 januari är häktad på sannolika skäl misstänkt för två fall av våldtäkt och rån i Varberg och Veddige åtalades i dag.

  Mannen är misstänkt för att vid två olika tillfällen i november 2016 och i januari i år rånat och våldtagit två kvinnor i Varberg respektive Veddige. Målnummer Varbergs tingsrätt: B 185-17 Huvudförhandlingen planeras att starta den 13 juni och pågå i fem dagar. Kontakt: Kammaråklagare Ginger Johansson är tillgänglig för media i dag klockan 11-12, 010-562 72 93 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten har i dag lämnat sin redovisning till regeringen gällande användningen av hemliga tvångsmedel för 2016. En slutsats i rapporten är att nyttan av hemlig avlyssning fortsätter att minska.

  Av statistiken kan man dra slutsatsen att nyttan av hemlig avlyssning fortsätter att minska. Samtidigt visar siffrorna att den genomsnittliga avlyssningstiden per person har ökat från 41 till 50 dagar. - Värdet av hemlig avlyssning har gradvis sjunkit de senaste åren på grund av en ökad användning av krypterad kommunikation som inte går att avlyssna, säger överåklagare Mats Svensson vid Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Malmö. Uppgifterna som är grund för statistiken om olika nyttoparametrar lämnas av de åklagare som använt sig av de hemliga tvångsmedlen i sina förundersökningar och rättegångar. Här märks för 2016 en tydlig minskning av hur många ärenden där uppgifter från hemlig avlyssning kunnat åberopas som bevisning i målet eller där dessa lett till att misstankarna stärkts. - Den fortsatt tappade effektiviteten av hemlig avlyssning visar än tydligare på behovet av nya tekniska och legala former för avlyssning, uppger Mats Svensson, som hoppas att detta kan bli resultatet av en pågående statlig utredning om hemlig dataavläsning. Den utredningen ska presentera ett betänkande i november 2017. Några exempel ur rapporten 20152016Personer som har varit föremål för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation1 158 1 253Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation 2104 2290 Hemlig rumsavlyssning*5155Misstänkta personer som berörts av hemlig kameraövervakning122117Tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation* * 5959 6800 * Den stora ökning av användningen av hemlig rumsavlyssning som skedde 2015 tycks därmed ha klingat av. * * Orsaken till ökningen är sannolikt att de misstänkta oftare än tidigare byter telefoner eller telefonnummer, vilket kräver nya tillstånd, eller att polisen kan knyta misstänkta personer till fler teleadresser. Minskad datalagring syns ännu inte i statistiken Ett annat för brottsutredare aktuellt bekymmer, som inte hunnit sätta några spår i statistiken för 2016, är konsekvenserna av en dom från EU-domstolen i december 2016, där EU-domstolen underkände de svenska bestämmelserna om datalagring för brottsbekämpande ändamål. Som en följd av den domen har flera svenska teleoperatörer slutat lagra uppgifter om telefon- och datatrafik, såsom t.ex. uppgifter om var en viss mobiltelefon har befunnit sig vid ett visst samtal. Detta har under 2017 fått stora konsekvenser för möjligheten att genom beslut om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation utreda flera grova brott såsom mord, grovt rån och barnpornografibrott. Att dessa s.k. datalagrings-uppgifter ofta har en avgörande betydelse för uppklarningen av grova brott framgår av några av de exempel som lämnas i redovisningen till regeringen. Exemplen för 2016 upptar bl.a. ett uppmärksammat dubbelmord på en restaurang, ett fall av människo-handel och en serie åldringsrån. Den svenska lagstiftningen om datalagring ses nu över. Förslag till ändringar ska presenteras i oktober 2017. Länk till rapporten Länk till information om hemliga tvångsmedel Kontakt: Kammaråklagare Hans Harding, Utvecklingscentrum Malmö, 010-562 68 85 Hans Harding är tillgänglig för media i dag onsdag 31 maj kl. 9.15-12 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 38-årig man häktades den 26 maj 2017 på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt i fyra fall och olaga frihetsberövande i ett fall.

  Gärningarna har begåtts den 17-19 maj 2017. Ärendet har anknytning till Örebro, men även andra delar av landet. 38-åringen har i nuläget inte påträffats. I media har uttalats att mannen är mycket farlig och det har framgått att det finns viss oro hos allmänheten. Av den anledningen lämnas följande information: i den aktuella utredningen finns inga tecken på att gärningarna har varit av överfallskaraktär mot okända offer. Gärningarna har föregåtts av en kontakt mellan gärningsman och offer. Kontakt Kammaråklagare Christine Chi finns tillgänglig för media i dag tisdag klockan 13 - 14, 010-562 66 20 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag väcker kammaråklagare Therese Stensson vid Åklagarkammaren i Gävle åtal mot den 17-åring som i mitten av februari i år häktades på sannolika skäl misstänkt för mord på en 16-åring i Gävle.

  Det var på morgonen torsdagen den 9 februari som en 16-årig pojke påträffades avliden på en cykelbana i Sätra i Gävle. Senare samma dag anhölls en 17-åring i sin frånvaro på sannolika skäl misstänkt för mord och han häktades den 12 februari av Gävle tingsrätt. På grund av den misstänktes låga ålder hävdes häktningen den 24 mars och han har sedan dess varit placerad på ungdomshem. - Den misstänkte har invänt att han har agerat i nödvärn. Jag anser att den bevisning som åberopas i den stämningsansökan jag nu lämnat in till tingsrätten kommer att motbevisa hans invändning, säger kammaråklagare Therese Stensson. Kammaråklagare Therese Stensson är tillgänglig för media på telefon i dag kl. 13.30 - 14.30, 010-562 68 55. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har beslutat att frige de fem personer som har varit anhållna efter ett tillslag mot en så kallad svartklubb i Norrköping.

  Natten till söndag den 21 maj greps sju personer i samband med att polis genomförde en planerad husrannsakan i en misstänkt svartklubb i ett industriområde i Norrköping. Polisen tog sprit och öl i beslag. Åklagaren har i dag beslutat att frige samtliga fem personer som suttit anhållna sedan söndag kväll. - Polisen har nu genomfört de utredningsåtgärder som behövde utföras för att säkra den bevisning som vi bedömer behövs för den fortsatta utredningen. Jag ansåg därför att jag inte behövde begära någon av de anhållna häktade, förklarar chefsåklagare Torsten Angervåg vid Åklagarkammaren i Norrköping. Samtliga fem som har varit frihetsberövade är enligt Torsten Angervåg fortfarande misstänkta för olovlig försäljning av alkohol (grovt brott) och olovligt innehav av alkoholdrycker. De är också misstänkta för brott mot lotterilagen, eftersom de utan tillstånd har haft värdeautomater för spel i lokalen. Förundersökningen kommer nu att fortsätta. Polis och åklagare ska sammanställa den tekniska undersökning som har gjorts i samband med husrannsakan och förhör och hantera den förhållandevis omfattande information de har fått in. Kontakt Chefsåklagare Torsten Angervåg är tillgänglig för media i dag onsdag kl. 13.30-14.30. Telefon 010-562 58 71 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för försök till mord i Malmö

  I dag väcks åtal mot den 15-åring som misstänks för försök till mord på en person som sköts när han var ute och arbetade med snöröjning vid en fastighet i centrala Malmö i februari i år.

  Läs mer

  I dag väcks åtal mot den 15-åring som misstänks för försök till mord på en person som sköts när han var ute och arbetade med snöröjning vid en fastighet i centrala Malmö i februari i år.

  Åklagaren är tillgänglig på telefon för kommentarer i dag måndag kl 14.45-15.45. Huvudförhandling i ärendet startar måndagen den 29 maj vid Malmö tingsrätt och beräknas pågå under 3-4 dagar. Tingsrättens målnummer: B1140-17. Kontakt Kammaråklagare Åsa Kristensson, Malmö åklagarkammare, 010-562 60 77(tillgänglig i dag kl 14.45-15.45) Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag hävt häktningen för den person som misstänks för mord på en kvinna i Bårslöv utanför Helsingborg den 20 september 2016.

  - Under förundersökningen har ett mycket stort antal förundersökningsåtgärder vidtagits. För att kunna väcka åtal måste jag på objektiva grunder vänta en fällande dom, säger kammaråklagare Cathrine Bengtsson vid Åklagarkammaren i Helsingborg. - Jag har vid en mycket noggrann genomgång av utredningsmaterialet funnit att bevisningen inte håller för en fällande dom och att jag därför saknar tillräckliga skäl för åtal. Jag har inte lagt ned förundersökningen. Den som har varit häktad misstänkt för mordet är fortfarande misstänkt för brottet. Skälet till att förundersökningen fortfarande pågår är att ytterligare förundersökningsåtgärder ska vidtas. Jag bedömer dock att det är mycket osannolikt att dessa åtgärder kommer att stärka misstankarna i sådan utsträckning att tillräckliga skäl för ett åtal kommer att uppnås. Om så inte blir fallet och om förundersökningen inte tillförs nya uppgifter så kommer förundersökningen att läggas ned vid okänd tidpunkt framöver, säger Cathrine Bengtsson. Åklagaren är tillgänglig för media i dag, måndag, klockan 11-12, tel 010-562 68 74. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Fem personer är anhållna efter ett tillslag mot en så kallad svartklubb i ett industriområde i Norrköping.

  Natten till söndag den 21 maj genomförde polis en husrannsakan i en misstänkt svartklubb i ett industriområde i Norrköping. Insatsen var planerad och hade föregåtts av en längre tids spaning från polisens sida. Företrädare för Kronofogdemyndigheten ochräddningstjänsten vid Norrköpings kommun samverkade också med polisen. Ingripandet resulterade i att sju personer greps misstänkta för olovlig försäljning av alkohol (grovt brott) och olovligt innehav av alkoholdrycker. Polisen tog sprit och öl i beslag. Samtliga sju anhölls av åklagare under söndagens morgon. I samband med husrannsakan uppkom även misstankar om brott mot lotterilagen eftersom det anträffades värdeautomater för spel i lokalen och att det inte finns tillstånd för dessa. Efter förnyade förhör har åklagaren beslutat att frige två personer. Fem personer är fortfarande anhållna eftersom åklagaren bedömer att dessa haft en central roll i verksamheten och misstänks för att aktivt driva klubben där det säljs alkohol utan tillstånd. Åklagaren måste senast kl. 12.00 på onsdag den 24 maj besluta om de anhållna ska friges eller begäras häktade. - Det går inte i dag att avgöra om jag kommer att begära någon av de anhållna häktade, säger chefsåklagare Torsten Angervåg vid Åklagarkammaren i Norrköping och förklarar att det är för tidigt att i dag kunna avgöra omfattningen av verksamheten. - Det kommer behöva genomföras ytterligare förhör med de anhållna och med de personer som besökte lokalen för att köpa alkohol. Innan dessa förhör kan hållas ska polisen också gå igenom beslag och genomföra viss teknisk undersökning, förklarar Torsten Angervåg vidare. Chefsåklagare Torsten Angervåg kan under söndagen inte ge ytterligare information. Mer information lämnas när det är möjligt. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Utredningen mot Assange läggs ned

  Överåklagare Marianne Ny har beslutat att lägga ned förundersökningen om misstänkt våldtäkt begången av Julian Assange. Skälet är det inte finns anledning att tro att beslutet att överlämna honom till Sverige kan verkställas inom överskådlig tid.

  Läs mer

  Överåklagare Marianne Ny har beslutat att lägga ned förundersökningen om misstänkt våldtäkt begången av Julian Assange. Skälet är det inte finns anledning att tro att beslutet att överlämna honom till Sverige kan verkställas inom överskådlig tid.

  Vid en presskonferens i Stockholm den 19 maj redogjorde Marianne Ny för sitt beslut. - Julian Assange tog för nästan fem år sedan sin tillflykt till Ecuadors ambassad i London, där han fortfarande befinner sig. Han har alltså undandragit sig alla försök för svenska och brittiska myndigheter att verkställa beslutet om att överlämna honom till Sverige enligt EU-reglerna om en europeisk arresteringsorder. Min bedömning är att överlämningen inte kan verkställas inom överskådlig tid, säger Marianne Ny. Enligt lagen ska en brottsutredning ske skyndsamt. Vid den tidpunkt när en åklagare inte har möjlighet att vidta fler utredningsåtgärder är åklagaren skyldig att lägga ned förundersökningen. - Alla möjligheter att för närvarande driva utredningen framåt är uttömda. För att kunna gå vidare skulle det krävas att Julian Assange formellt skulle delges misstanke om brottet. Det kan inte förväntas att vi skulle få bistånd av Ecuador med detta. Utredningen läggs därför ned. - Om han vid en senare tidpunkt skulle göra sig tillgänglig kan jag besluta att omedelbart återuppta förundersökningen. Mitt beslut innebär att det för tillfället inte är meningsfullt att driva utredningen vidare, säger Marianne Ny. Som en konsekvens av beslutet har åklagaren hävt häktningen och återkallat den europeiska arresteringsordern. - Eftersom det under nuvarande omständigheter inte är möjligt att driva utredningen framåt framstår det inte längre som proportionerligt att Julian Assange ska vara fortsatt häktad. Det innebär också att det inte finns förutsättningar att fortsätta förundersökningen, säger Marianne Ny. Länk till nedläggningsbeslutet (pdf) Länk till häktningsbeslutet (pdf) Kronologi (pdf) Målnummer i Stockholms tingsrätt:B 12885-10 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Överåklagare Marianne Ny har i dag beslutat att lägga ned förundersökningen om misstänkt våldtäkt av Julian Assange.

  Överåklagare Marianne Ny och chefsåklagare Ingrid Isgren kommer på pressträffen i dag att berätta om beslutet. Målnummer i Stockholms tingsrätt:B 12885-10 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >