Aktuella pressmeddelanden

Maj

 • I dag torsdag den 18 maj klockan 13 hålls häktningsförhandling i Hudiksvalls tingsrätt mot en 22-årig man som misstänks för mord på en 19-årig kvinna söder om Hudiksvall.

  Två andra personer som suttit anhållna släpptes under onsdagen. Kammaråklagare Christer Sammens är tillgänglig för media efter häktningsförhandlingen i tingsrättens lokaler. Han nås även på telefon 010-562 68 36 klockan 15-16.30.Målnummer Hudiksvalls tingsrätt: B 1071-17 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Handläggning av återupptagen förundersökning

  I förra veckan fattades beslut att återuppta den nedlagda förundersökningen om Arvikaärendet från 1998. Förundersökningsledare är chefsåklagare Niclas Wargren på Åklagarkammaren i Karlstad. Utredningsarbetet är påbörjat och kommer att ta tid.

  Läs mer

  I förra veckan fattades beslut att återuppta den nedlagda förundersökningen om Arvikaärendet från 1998. Förundersökningsledare är chefsåklagare Niclas Wargren på Åklagarkammaren i Karlstad. Utredningsarbetet är påbörjat och kommer att ta tid.

  - Sedan förundersökningen återupptogs den 8 maj har jag fattat beslut att inleda två utredningar enligt 31 § lagen om unga lagöverträdare, en var för de bröder som via ombud har begärt att förundersökningen återupptas. Båda var under femton år vid tiden för brottet och detta regelverk är det enda där utredning av personer under 15 år som är inblandade i brott kan utredas, säger Niclas Wargren. Två advokater har utsetts till juridiska biträden för bröderna. Två andra advokater har förordnats till målsägandebiträden, en för vardera förälder till den avlidne pojken. En utredningsgrupp har satts ihop inom polisen med fyra utredare. Arbetet i den återupptagna förundersökningen bedrivs inledningsvis till stor del i form av inläsning av det tidigare materialet. Det arbetet kommer att pågå under en längre tid. Utöver det pågår även arbete i form av bland annat vissa förhör. - Jag bedömer att det varken är möjligt eller lämpligt med ett snabbt beslut. Beslut kommer att fattas tidigast i höst. På grund av den förundersökningssekretess som råder kommer jag i nuläget inte att lämna några ytterligare kommentarer om vilka åtgärder som vidtas i förundersökningen. Jag kommer inte heller att finnas tillgänglig för några kommentarer angående den programserie som avslutas på SVT i kväll, säger Niclas Wargren. Pressbilder Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Överåklagare Marianne Ny och chefsåklagare Ingrid Isgren håller den 19 maj en pressträff om fortsättningen av Assangeärendet.

  Senast den 19 maj ska åklagarna lämna ett yttrande till Stockholms tingsrätt om häktningen av Julian Assange. Assanges advokater har begärt att tingsrätten ska häva häktningen. Åklagarna kommer på pressträffen att berätta om den fortsatta handläggningen. Pressträffen äger rum fredag den 19 maj klockan 12.00-13.30, polishuset, ingång från Kungsholmsgatan 37. Insläpp tidigast 11.30. Ta med presslegitimation eller intyg från redaktion. Observera att endast ackrediterade journalister kan närvara. Anmäl dig [email protected] senast torsdag den 18 maj klockan 14. Åklagarnas presentation kommer att tolkas från svenska till engelska. Möjligheter finns till gruppintervjuer efter presentationen. Även frågor tolkas från svenska till engelska, och vice versa, om det behövs. För ytterligare information om ärendet, se https://www.aklagare.se/nyheter-press/for-media/assangearendet/ Kontakt: Presstjänsten 010-562 50 20 Annika Collin, pressansvarig 010-562 50 15 Karin Rosander, informationsdirektör 010-562 50 10

  Läs mer
 • Saknad kvinna hittad död

  Kammaråklagare Christer Sammens bekräftar att den 19-åriga kvinna som sedan helgen varit försvunnen i Hälsingland nu har påträffats död. Brottsmisstankarna mot de tre anhållna männen kommer att skärpas från misstänkt människorov till misstänkt mord.

  Läs mer

  Kammaråklagare Christer Sammens bekräftar att den 19-åriga kvinna som sedan helgen varit försvunnen i Hälsingland nu har påträffats död. Brottsmisstankarna mot de tre anhållna männen kommer att skärpas från misstänkt människorov till misstänkt mord.

  Polisen har kallat till pressträff i Hudiksvall i dag tisdag klockan 13.30. Pressinbjudan från polisen Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Jens Göransson har i dag fredag förmiddag lämnat in en kompletterande bevisuppgift till Hovrätten för Övre Norrland i Kalamarksärendet.

  De kompletterande förundersökningsprotokollen kommer att lämnas in på måndag inför den huvudförhandling som påbörjas i Kalamarksärendet på tisdag den 16 maj. KontaktPå måndag den 15 maj är Jens Göransson tillgänglig för media per telefon 010-562 64 21 klockan 14 - 16. Därefter är han tillgänglig på plats i anslutning till hovrättens lokaler i Umeå efter respektive förhandlingsdag fram till klockan 17. Målnummer Hovrätten för Övre Norrland: B 1138-16 Pressmeddelande 2017-03-20 Pressmeddelande 2017-02-03 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Beslut om att häva häktning

  En man har sedan i februari suttit häktad misstänkt för människorov i Gusum, Valdemarsviks kommun i Östergötland, 2016. Häktningen har i dag den 11 maj hävts av åklagaren.

  Läs mer

  En man har sedan i februari suttit häktad misstänkt för människorov i Gusum, Valdemarsviks kommun i Östergötland, 2016. Häktningen har i dag den 11 maj hävts av åklagaren.

  I början av april 2016 försvann en 68-årig man i Gusum, Valdemarsvik i Östergötland. En 37-årig man har suttit häktad sedan den 3 februari 2017 på sannolika skäl misstänkt för människorov med anledning av försvinnandet. Förundersökningen leds av vice chefsåklagare Anna Jakobsson vid Åklagarkammaren i Norrköping. Förundersökningen har nu kommit in i ett skede som innebär att vice chefsåklagare Anna Jakobsson vid en samlad bedömning av bevisläget anser att det för närvarande inte föreligger tillräckliga skäl för att kunna väcka åtal. Förundersökningen fortsätter dock och den tidigare häktade är fortfarande på sannolika skäl misstänkt för människorov i början av april 2016 i Gusum. - Beslutet att häva häktningen beror på att det i nuläget är svårt att förutse när de vidare utredningsåtgärderna eventuellt kommer att leda till att det finns tillräckliga skäl för åtal. Mot bakgrund av detta bedömer jag att det inte är proportionerligt att den misstänkte ska vara fortsatt häktad i ärendet, säger vice chefsåklagare Anna Jakobsson Vice chefsåklagare Anna Jakobsson kan för närvarande inte ytterligare kommentera utredningen eller besvara några frågor. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag på onsdagsförmiddagen lämnade vice chefsåklagare Hans Ihrman in en begäran om förlängd tid för åtal i ärendet där en man är häktad på sannolika skäl misstänkt för terroristbrott i Stockholm den 7 april 2017.

  - Omfattande utredningsåtgärder i form av fortsatta förhör, analyser, kartläggningar och tekniska undersökningar återstår innan förundersökningen kan avslutas, säger Hans Ihrman vid Riksenheten för säkerhetsmål. Åklagaren är inte tillgänglig för ytterligare kommentarer. Tingsrättens målnummer: B 4708-17 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagarkammaren i Karlstad har i dag beslutat återuppta en förundersökning om mord i Arvika den 16 augusti 1998.

  Förundersökningsledare i ärendet är chefsåklagare Niclas Wargrenmen även vice chefsåklagare Cecilia Aronsson på Åklagarkammaren i Karlstad kommer att bistå i arbetet. -Jag har beslutat att återuppta förundersökningen då det i samband med den granskning av ärendet som SVT och DN gjort framkommit uppgifter som jag bedömer vara nya omständigheter som motiverar att förundersökningen återupptas, säger chefsåklagare Niclas Wargren. Dessa uppgifter är bland annat de som kommit till uttryck i den framställan som försvararen skickade in till Åklagarmyndigheten i slutet av förra veckan med en begäran om ett återupptagande. -Det är dock framför allt andra uppgifter som ligger till grund för mitt beslut att återuppta förundersökningen. Vad det är för uppgifter eller ens vad det är för typ av uppgifter kommer jag inte att kommentera ytterligare i nuläget. Nu råder förundersökningssekretess för att utredningen ska få de bästa möjliga förutsättningar att resultera i ett bra arbete, säger chefsåklagare Niclas Wargren. Utredningsarbetet i ärendet kommer att samordnas av polisregion Bergslagen med utredare från polisområde Örebro och Dalarna samt med stöd av nationella operativa avdelningen (NOA). KontaktChefsåklagare Niclas Wargren är tillgänglig för media i dag kl 13-16 på telefon 010-562 66 91. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Framställan överlämnad till Karlstad

  Riksåklagaren har beslutat att lämna över framställan från advokat Thomas Olsson om att återuppta förundersökningen i Arvikaärendet till Åklagarkammaren i Karlstad för vidare handläggning.

  Läs mer

  Riksåklagaren har beslutat att lämna över framställan från advokat Thomas Olsson om att återuppta förundersökningen i Arvikaärendet till Åklagarkammaren i Karlstad för vidare handläggning.

  Det blir därmed en uppgift för åklagare i Karlstad att ta ställning till om förundersökningen ska tas upp igen eller inte. Oberoende av framställan från Thomas Olsson kan en åklagare besluta att på nytt ta upp förundersökningen om det finns anledning att vidta någon ny utredningsåtgärd i ärendet. - Vi följer den normala rutinen och instansordningen i hanteringen av ärendet. Det betyder att prövningen om förundersökningen ska återupptas i första hand ska göras vid den åklagarkammare som fattade de ursprungliga besluten i ärendet, säger riksåklagare Anders Perklev. Niclas Wargren, kammarchef på Åklagarkammaren i Karlstad, har inte någon möjlighet att fatta beslut i den här frågan under fredagen och är inte heller tillgänglig för media i dag. På måndag eftermiddag kommer besked att kunna lämnas om ärendets fortsatta handläggning. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren återupptar en förundersökning om vållande till annans död och tjänstefel i december 2014.

  En förundersökning inleddes i december 2014 om tjänstefel med anledning av att en person avlidit i samband med ett polisingripande på ett sjukhus i Västerås. Förundersökningen lades ned i april 2015, men på grund av att nya uppgifter framkommit återupptogs utredningen i oktober 2015, nu med brottsrubriceringen vållande till annans död. Även den andra förundersökningen lades ned, i april 2016. Beslutet begärdes överprövat av högre åklagare, som dock beslutade att inte ändra den första åklagarens beslut. I december 2016 begärde riksåklagaren in handlingarna i ärendet, bland annat med anledning av uppgifter som framkommit i media. Riksåklagaren har nu beslutat att förundersökningen ska återupptas och har överlämnat ärendet till Särskilda åklagarkammaren för fortsatt handläggning. Riksåklagaren anser att det finns ytterligare utredningsåtgärder som kan genomföras. Enligt riksåklagarens bedömning kan ingripandet ha medfört ansvar för vållande till annans död eller åtminstone tjänstefel. Länk till information om överprövning. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >