Aktuella pressmeddelanden

Oktober

 • Vid halvtvåtiden på lördagen den 14 oktober 2017 anträffades en 80-årig kvinna död i ett soprum i centrala Norsjö i Västerbotten. Den man i 20-årsåldern som greps och anhölls misstänkt för gärningen begärs nu häktad på sannolika skäl.

  - Utifrån rättsmedicinsk obduktion kan det konstateras att kvinnan blivit mördad kort tid innan hon anträffades. Den misstänkte personen har setts i nära anslutning till platsen när mordet ska ha ägt rum. Det finns för närvarande ingen naturlig koppling mellan honom och den avlidna kvinnan, säger kammaråklagare Petra Lundberg. Häktningsförhandlingen sker i Skellefteå tingsrätt klockan 10 (preliminär tid) onsdag 18 oktober 2017. Målnummer: B 1141-17 KontaktKammaråklagare Petra Lundberg, 010-562 54 12. Tillgänglig via telefon klockan 12-12.30, i dag 18 oktober 2017. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag beslutat att lägga ned en förundersökning om misstänkt fornminnesbrott i Lyckå slottsruin, Karlskrona.

  -De misstänkta har erkänt att de anlagt eld på platsen, men det går inte att bevisa att de har haft något uppsåt eller har visat sådan oaktsamhet som krävs för att förfarandet att ha eldat i ruinen ska vara brottsligt, säger kammaråklagare Robert Knutsson vid Åklagarkammaren i Kalmar som lett förundersökningen. Länk till beslutet (pdf) Åklagaren finns tillgänglig för media på telefon, i dag, måndag den 16 oktober kl 15-16, 010-562 63 64. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Ingen förundersökning om rikspolischefen

  Åklagare har fattat beslut att inte inleda förundersökning med anledning av att rikspolischefen 2015 beslutade att ge ett externt företag åtkomst till polisens personal- och lönesystem.

  Läs mer

  Åklagare har fattat beslut att inte inleda förundersökning med anledning av att rikspolischefen 2015 beslutade att ge ett externt företag åtkomst till polisens personal- och lönesystem.

  I början av 2015 fattade rikspolischefen beslut om att ett externt företag skulle få fjärråtkomst till polisens personal- och lönesystem, som innehåller sekretesskyddat material, utan att använda sig av ett kryptosystem som godkänts av Försvarsmakten. I en bilaga till beslutet att inte inleda förundersökning konstaterar åklagaren att det strider mot säkerhetsskyddsförordningen att fatta ett sådant beslut. - Av det material som jag tagit del av framgår att Polismyndigheten inte har sänt eller röjt några hemliga uppgifter eller annan information ur systemet till den externa leverantören. Ingen person har därmed lidit skada, säger överåklagare Anders Jakobsson vid Särskilda åklagarkammaren. Åklagaren pekar också på att beslutet avser förvaltning av ett it-system och därmed inte innebär myndighetsutövning mot enskilda personer. Ur bilagan till åklagarens beslut: "Beslutet är därför inte heller av sådant slag att det kan anses ha skett vid myndighetsutövning såsom begreppet definieras i 20 kap. 1 § brottsbalken. Med anledning härav ska förundersökning inte inledas för tjänstefel eller annat brott då det inte finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats." Länk till beslutet. Länk till bilagan. Kontakt Överåklagare Anders Jakobsson, 010-562 57 01. Tillgänglig i dag fredag den 13 oktober kl. 9-11.

  Läs mer
 • Under torsdagen beslutade åklagaren att lägga ned förundersökningarna mot den kirurg som tidigare varit anställd på Karolinska universitetssjukhuset där han utfört operationer av luftstrupar.

  De två förundersökningarna mot kirurgen har omfattat fem operationer på fyra målsägare under perioden 2011-2013. Kirurgen var delgiven misstanke om tre fall av vållande till annans död, grovt brott, alternativt vållande till kroppsskada, grovt brott och ett fall av vållande till kroppsskada, grovt brott. Tre målsägande har avlidit. -Vi har kommit fram till att det har varit oaktsamt att genomföra fyra av de fem operationerna eftersom kirurgen utförde operationerna med syntetiska luftstrupar i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Men, vi har inte funnit att brott går att styrka. Detta beror på att vi inte kan bevisa att effekterna med hög sannolikhet hade uteblivit med en annan metod. När det gäller den fjärde målsäganden anser vi inte att agerandet har varit oaktsamt. Den medicinska expertisen är inte enig om vad man borde ha gjort för de svårt sjuka målsägandena, vilket försvårar bevisläget, säger kammaråklagare Jennie Nordin. Tillsammans med kammaråklagare Anders Tordai och kammaråklagare Leif Appelgren har Jennie Nordin analyserat en stor mängd uppgifter. Omkring 80 förhör har hållits i Sverige och utomlands för att få fram uppgifter i utredningen. -Utredningen har varit mycket omfattande med många svåra medicinska frågor, säger Jennie Nordin. Beslut målsägande 1-3 (pdf) Beslut målsägande 4 (pdf) Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Media bjuds in till pressträff torsdagen den 12 oktober klockan 11 då åklagarna berättar om utvecklingen i utredningen som rör en kirurg som tidigare varit anställd på Karolinska universitetssjukhuset där han utfört operationer av luftstrupar.

  Kirurgen är delgiven misstanke om tre fall av vållande till annans död, grovt brott, alternativt vållande till kroppsskada, grovt brott och ett fall av vållande till kroppsskada, grovt brott. Operationerna utfördes 2011-2013. Under pressträffen kommer åklagarna berätta om den omfattande utredningen och delge ny information. Tid, plats och anmälan Pressträffen äger rum torsdag den 12 oktober klockan 11, polishuset, ingång från Kungsholmsgatan 45, Stockholm. Insläpp från 10.30. Ta med presslegitimation eller intyg från redaktion. Observera att endast ackrediterade journalister kan närvara. Anmäl dig till [email protected] senast onsdag den 11 oktober klockan 14. Medverkar gör förundersökningsledare kammaråklagare Jennie Nordin, kammaråklagare Anders Tordai vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm och utredningsledare, kriminalinspektör Jonna Aasma Prokop. Tillfälle för intervjuer med åklagarna kommer att erbjudas i samband med pressträffen. Åklagarna kommer inte att ha möjlighet att boka in intervjuer vid annan tidpunkt än denna. Åklagarnas presentation och frågor kommer att tolkas från svenska till engelska och vice versa. Välkommen med din anmälan. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • 9 personer åtalas vid Växjö tingsrätt för grovt häleri och grovt brott mot fiskelagen.

  De åtalade männen är misstänkta för att under juli och augusti i år tjuvfiskat och sålt över 1 000 kilo gös, över 1 000 kilo signalkräftor och över 100 kilo gädda till fiskmarknader i Göteborg och Stockholm. Försäljningsintäkterna har varit totalt på över 400 000 kronor. Fisket har skett nattetid med ett flertal kräftburar placerade på lina och nedsänkta på sjöbotten samt nät. Efterföljande kontroll har visat att det rör sig om hundratals meter nät och kräftburar. Målnummer i Växjö tingsrätt: B 3409-17Huvudförhandlingen kommer ske i Linköpings tingsrätts lokaler. KontaktAssistentåklagare Saramaria Johansson är tillgänglig för frågor från media i dag, tisdagen den 10 oktober efter klockan 11, tel 010-562 52 85. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Utredningen om misstänkt mord i Gårdsten i nordöstra Göteborg, där en kvinna och tre barn påträffades avlidna i en lägenhet är klar.

  Utredningen om dödsfallen är nu klara efter rättsmedicinska undersökningar och en brandutredning. - Resultatet av utredningen visar att kvinnan dödat sina barn och därefter tagit sitt eget liv, säger kammaråklagare Helena Treiberg Claeson vid Göteborgs åklagarkammare. KontaktÅklagaren är tillgänglig för media i dag, måndag 9 oktober kl 15-16, tel 010-562 70 69 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Human Rights Watch framhåller i en rapport Sverige och Tyskland som de enda två länder som lyckats lagföra för krigsbrott begångna i Syrien.

  Flera länder i Europa har öppnat utredningar om allvarliga krigsbrott i Syrien, men endast i Sverige och Tyskland har personer åtalats och dömts för dessa brott, konstaterar organisationen Human Rights Watch i en ny rapport. Båda länderna har strukturer som möjliggör framgångsrika utredningar och åtal mot svåra brott i Syrien, skriver man i rapporten. Det handlar i första hand om heltäckande rättsliga ramverk, väl fungerande specialenheter för krigsbrott och tidigare erfarenheter av att åtala sådana brott. Båda länderna har dock ställts inför svårigheter, såsom att den pågående konflikten inte medger tillträde till brottsplatserna. Istället har man fått söka andra vägar för att få information. - Vi har under många år arbetat med specialiserade åklagare och poliser för att kunna hantera dessa svåra och viktiga ärenden på ett effektivt sätt. Det är det som krävs om man ska uppnå resultat, säger chefsåklagare Lise Tamm vid Internationella åklagarkammaren Stockholm. Hittills har tre ärenden i Sverige och fyra ärenden i Tyskland lett till åtal och fällande domar. I det senaste svenska ärendet meddelades dom den 25 september 2017. En man åtalades och dömdes för folkrättsbrott som begicks i Syrien i januari 2014. Han stred för den syriska armén och poserade och lät sig fotograferas med döda eller svårt skadade personer - För oss operativa åklagare är det väldigt positivt att vårt arbete för att lagföra krigsförbrytare uppmärksammas och erkänns. Vi ser fram emot att i detalj analysera rapporten från Human Rights Watch så att vi, i samarbete med polisen och andra aktörer, kan bli ännu bättre, säger kammaråklagare Henrik Attorps som var ansvarig åklagare i nämnda ärende. - Att lagföra krigsförbrytelser har stor betydelse för landets möjligheter att kunna försonas och enas efter konfliktens slut. Att rättvisa skipas är en grundförutsättning för en bestående fred, säger Lise Tamm. Länk till rapporten Kontakt Chefsåklagare Lise Tamm, 010-562 54 48 Kammaråklagare Henrik Attorps, 010-562 54 27

  Läs mer
 • Åklagaren har i eftermiddag klockan 14.05 hävt anhållandet av den misstänkte. Det föreligger inte längre sannolika skäl för brottsmisstanken.

  Analys av de misstänkta föremålen har gjorts under dagen och mannen är inte längre misstänkt för brott. Åklagaren har ingen möjlighet att lämna ytterligare kommentarer till beslutet. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Lägesuppdatering i Landvetterärendet

  En man i 20-årsåldern greps på Landvetters flygplats under torsdagsmorgonen och anhölls senare samma dag på sannolika skäl misstänkt för försök till allmänfarlig ödeläggelse.

  Läs mer

  En man i 20-årsåldern greps på Landvetters flygplats under torsdagsmorgonen och anhölls senare samma dag på sannolika skäl misstänkt för försök till allmänfarlig ödeläggelse.

  På grund av att utredningen befinner sig i ett tidigt skede och med hänsyn till utredningen kan ytterligare information inte lämnas för tillfället. När information finns att lämna kommer denna publiceras på Åklagarmyndighetens hemsida och genom pressmeddelande. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >