Aktuella pressmeddelanden

September

 • Med anledning av medieuppgifter om beslut om it-säkerhetsåtgärd vill Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt kommentera enligt följande:

  It-direktören, tillika it-säkerhetschefen på Åklagarmyndigheten har beslutat att visst utredningsmaterial som Ekobrottsmyndigheten i dag lagrar i Åklagarmyndighetens nät ska flyttas till särskilda lagringsmedia i ett separat nätverk. Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten prövar återkommande frågor om it-säkerhet. En granskning strax före sommaren medförde att Åklagarmyndighetens it-säkerhetschef gjorde bedömningen att det av it-säkerhetsskäl var motiverat att flytta delar av Ekobrottsmyndighetens material till ett eget nät. Det finns ingenting som tyder på att information har kommit i orätta händer. Men när det handlar om it-säkerhet tillämpas försiktighetsprincipen. Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har länge varit överens om att utredningsinformationen bör flyttas ut till en separat lagringsyta, däremot har myndigheterna gjort olika bedömningar när det gäller den nu aktuella tidsplanen. Det är dock en fråga som slutligt måste avgöras av den som är it-säkerhetsansvarig. Flytten avser bara vissa informationsmängder. Även fortsatt kommer Ekobrottsmyndigheten att samutnyttja många av Åklagarmyndighetens it-tjänster, exempelvis it-stödet för åklagarfunktionen. Flytten av informationen sker i samarbete mellan de båda myndigheternas it-avdelningar. Åklagarmyndighetens it-avdelning kommer att ställa alla tillgängliga resurser till förfogande för att stödja Ekobrottsmyndigheten i arbetet med flytten av materialet. Myndigheterna kommer att gemensamt arbeta för att hitta en långsiktig lösning som såväl tillgodoser it-säkerhetskraven som de särskilda behov som Ekobrottsmyndigheten har. Åklagarmyndigheten Ekobrottsmyndigheten Åklagarmyndighetens presstjänst 010-562 50 20 Ekobrottsmyndighetens presstjänst 070-250 44 29

  Läs mer
 • Utredning om mord i Olofström klar

  Utredningen om mordet i Olofström den 9 mars i år är nu klar. Utredningen har genomförts enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eftersom den misstänkta personen är under 15 år.

  Läs mer

  Utredningen om mordet i Olofström den 9 mars i år är nu klar. Utredningen har genomförts enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eftersom den misstänkta personen är under 15 år.

  - En omfattande utredning har genomförts och visar att händelseförloppet är klarlagt. Av utredningen framgår att en 13-årig pojke ensam har dödat en annan 13-årig pojke, säger kammaråklagarna Marie Lindström och Anna Johansson vid Åklagarkammaren i Karlskrona, som ansvarat för utredningen. Åklagarna betonar samtidigt att skuldfrågan inte har prövats av domstol. Utredningen omfattas av sekretess och därför kan inga uppgifter om innehållet i utredningen lämnas. KontaktÅklagarna är tillgängliga för media i dag, onsdagen den 20 september 2017 klockan 14.45-16.Kammaråklagarna Marie Lindström och Anna Johansson010-562 61 24 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Områdeschefen i Stockholm, Katarina Johansson Welin, har beslutat att ge i uppdrag till vice chefsåklagaren i Norrort, Katarina Lenter, att gå igenom handlingarna i ärendet med den 12-åring som för 16 år sedan erkände ett mord i Södertälje.

  - Skälet är att det i media kommit fram nya uppgifter om ärendet, vilket gör att det kan finnas anledning att göra en förnyad bedömning. Det är helt enligt våra vanliga rutiner. Genomgången ska klargöra om det finns skäl att återuppta förundersökningen, säger Katarina Johansson Welin. Handlingarna har Katarina Lenter ännu inte tillgång till, vilket gör att hon i nuläget inte har möjlighet att vara tillgänglig för media. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Pressträff om dubbelmord i Mantorp

  I dag måndag den 18 september klockan 15 hålls i Linköpings tingsrätt en pressträff om dubbelmordet i Mantorp. Medverkar gör vice chefsåklagare Eva Nemec Nordh och spaningsledare Gunilla Broman.

  Läs mer

  I dag måndag den 18 september klockan 15 hålls i Linköpings tingsrätt en pressträff om dubbelmordet i Mantorp. Medverkar gör vice chefsåklagare Eva Nemec Nordh och spaningsledare Gunilla Broman.

  Lokal: Sal 3 i Linköpings tingsrätt, Brigadgatan 3. Pressträffen startar preliminärt klockan 15, annars direkt efter häktningsförhandlingen om denna inte skulle vara avslutad kl. 15. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har begärt en person häktad på sannolika skäl misstänkt för dubbelmord i Mantorp i juni.

  I samband med häktningsförhandlingen hålls en pressträff. Tidpunkt och plats för detta meddelas senare. Åklagaren kan inte lämna någon information om ärendet före häktningsförhandlingen. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • De två personer som anhölls natten till söndag misstänkta för försök till dråp i Nacka har släppts av åklagare.

  En person anträffades på lördagen skadad i en bil i Nacka. Initialt greps sex personer, varav fyra sedan släpptes och två anhölls misstänkta för försök till dråp. Under söndagen har ytterligare utredningsåtgärder vidtagits, bland annat förhör med olika personer. Åklagaren har beslutat att de två anhållna personerna ska släppas. Utredningsåtgärderna som vidtagits i ärendet har lett till att det för närvarande inte finns tillräckligt starka misstankar mot de tidigare anhållna personerna för att ett fortsatt frihetsberövande ska vara motiverat. Utredningen fortsätter. Åklagaren kan i detta tidiga skede inte lämna någon information om eventuella misstänkta personer eller vilka ytterligare utredningsåtgärder som kommer att vidtas. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En man har i dag fredag den 15 september anhållits på sannolika skäl misstänkt för mord i Mantorp i juni.

  Ett par påträffades avlidna i sin bostad den 12 juni 2017. Åklagare och polis inledde då en förundersökning om mord, med hänsyn till skador och fynd på brottsplatsen. - Polisens systematiska och uthålliga kartläggningsarbete har lett fram till att vi lyckades identifiera en misstänkt man. Denna man är tidigare okänd för oss, säger vice chefsåklagare Eva Nemec Nordh, vid åklagarkammaren i Linköping. Mannen anhölls i sin frånvaro under förmiddagen den 15 september. Polisen grep mannen och verkställde anhållandet vid fyratiden samma dag. Ingripandet gick lugnt till. - Utredningen går nu in i en ny fas där vi kommer att kartlägga den misstänkte personen, hur denne rört sig, kopplingar till platser och personer. Arbetet är långt från färdigt, säger Eva Nemec Nordh. På grund av förundersökningssekretess kan ingen ytterligare information lämnas i nuläget. Tidigare pressmeddelanden Pressmeddelande 28 juni 2017 Pressmeddelande 30 juni 2017 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Måndag den 18 september väcker åklagaren åtal mot totalt åtta personer misstänkta för bland annat grova bedrägerier, grova dataintrång, grovt häleri, grovt penningtvättbrott och grov urkundsförfalskning. I samband med att åtalet lämnas in bjuder åklagare, polis och MSB in till presskonferens.

  Åtalet omfattar 60 åtalspunkter där målsäganden bland annat är företag och banker. Den 38-åriga huvudpersonen är häktad och åtalas på samtliga åtalspunkter. Åklagaren menar att brotten har begåtts från slutet av 2015 fram till och med tillslaget den 3 oktober 2016. Summan av värdet på bedrägerierna är totalt på över 40 miljoner. Åklagare, polis och företrädare för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller i samband med att åtal väcks en presskonferens för media. Polis och åklagare berättar om den omfattande utredningen och MSB berättar om den tekniska analys de bistått utredarna med samt hur organisationer kan arbeta förebyggande mot den här typen av allvarlig brottlighet. Tid och platsMåndag den 18 september klockan 13 på Rättscentrum, Porslinsgatan 4A, Malmö. Tillfälle för enskilda intervjuer kommer att erbjudas efter presskonferensen. MedverkandeFrån internationella åklagarkammaren Malmö:Helena Ljunggren, förundersökningsledare, kammaråklagareHenrik Söderman, kammaråklagarePeter Ståhl, kammaråklagare Från Polismyndigheten:Jarl Holmström, biträdande regionpolischef region Syd Från MSB:Peter Jonegård, tf chef Enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering AnmälanAnmäl dig till [email protected] senast fredag 15 september klockan 12. Stämningsansökan och förundersökningsprotokoll digitalt delas ut på plats med ett exemplar per redaktion till föranmälda deltagare. Efter presskonferensen och inför förhandlingsstarten kommer inte åklagarna att ha möjlighet att vara tillgängliga för media. Huvudförhandlingen hålls i Malmö tingsrätt och startar den 26 september 2017. Förhandlingen beräknas pågå i 33 dagar, fram till mitten av december. Malmö tingsrätt målnummer: B 8322-16 Kontakt:Åklagarmyndighetens presstjänst 010-562 50 20 Lina Isaksson Funke, mediechef polisregion Syd072-206 07 42 MSB:s presstjänst070-321 88 74

  Läs mer
 • Åtal mot man misstänkt för folkrättsbrott - uppdaterad

  En 32-årig man har åtalats vid Södertörns tingsrätt misstänkt för folkrättsbrott i januari 2014 i Syrien. Mannen stred för syriska armén och har poserat och låtit sig fotograferas med döda eller svårt skadade personer, vilket inneburit en allvarlig kränkning av den personliga värdigheten och därmed ett brott mot den internationella humanitära rätten. Åklagaren är tillgänglig för media i dag på eftermiddagen.

  Läs mer

  En 32-årig man har åtalats vid Södertörns tingsrätt misstänkt för folkrättsbrott i januari 2014 i Syrien. Mannen stred för syriska armén och har poserat och låtit sig fotograferas med döda eller svårt skadade personer, vilket inneburit en allvarlig kränkning av den personliga värdigheten och därmed ett brott mot den internationella humanitära rätten. Åklagaren är tillgänglig för media i dag på eftermiddagen.

  Den misstänkta mannen kom till Sverige sommaren 2015 för att söka asyl. Privatpersoner hörde av sig till polisen med fotografier på mannen där han poserar med döda eller svårt skadade personer. Åklagaren menar att mannen låtit sig fotograferas i krigspropagandasyfte. Kontakt: Förundersökningsledare, kammaråklagare Henrik Attorps 010-562 54 27 Kammaråklagare Karolina Wieslander, 010-562 54 53 Båda åklagarna är tillgängliga per telefon för media idag klockan 13-15. Målnummer i Södertörns tingsrätt, B 11191-17 (tidigare angavs fel målnummer) Huvudförhandlingen äger rum 18 september. Polisens arbete gällande krigsbrott Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Måndag den 18 september väcker åklagaren åtal mot totalt åtta personer misstänkta för bland annat grova bedrägerier, grova dataintrång, grovt häleri, grovt penningtvättbrott och grov urkundsförfalskning. I samband med att åtalet lämnas in bjuder åklagare, polis och MSB in till presskonferens.

  Åtalet omfattar 60 åtalspunkter där målsäganden bland annat är företag och banker. Den 38-åriga huvudpersonen är häktad och åtalas på samtliga åtalspunkter. Åklagaren menar att brotten har begåtts från slutet av 2015 fram till och med tillslaget den 3 oktober 2016. Summan av värdet på bedrägerierna är totalt på över 40 miljoner. Åklagare, polis och företrädare för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller i samband med att åtal väcks en presskonferens för media. Polis och åklagare berättar om den omfattande utredningen och MSB berättar om den tekniska analys de bistått utredarna med samt hur organisationer kan arbeta förebyggande mot den här typen av allvarlig brottlighet. Tid och platsMåndag den 18 september klockan 13 på Rättscentrum, Porslinsgatan 4A, Malmö. Tillfälle för enskilda intervjuer kommer att erbjudas efter presskonferensen. MedverkandeFrån internationella åklagarkammaren Malmö:Helena Ljunggren, förundersökningsledare, kammaråklagareHenrik Söderman, kammaråklagarePeter Ståhl, kammaråklagare Från Polismyndigheten:Jarl Holmström, biträdande regionpolischef region Syd Från MSB:Peter Jonegård, tf chef Enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering AnmälanAnmäl dig till [email protected] senast fredag 15 september klockan 12. Stämningsansökan och förundersökningsprotokoll digitalt delas ut på plats med ett exemplar per redaktion till föranmälda deltagare. Huvudförhandlingen hålls i Malmö tingsrätt och startar den 26 september 2017. Förhandlingen beräknas pågå i 33 dagar, fram till mitten av december.Malmö tingsrätt målnummer: B 8322-16 Kontakt:Åklagarmyndighetens presstjänst 010-562 50 20 Lina Isaksson Funke, mediechef polisregion Syd072-206 07 42 MSB:s presstjänst070-321 88 74

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >