Förundersökning om operationer öppnas efter överprövning

Publicerad: 2018-12-11 10:04:00

Överåklagare Mikael Björk har beslutat att återuppta den tidigare nedlagda förundersökningen om två personer som fått syntetiska luftstrupar inopererade. Båda målsägarna har avlidit. Kirurgen är nu skäligen misstänkt för två fall av vållande till kroppsskada, grovt brott.

I oktober 2017 lades förundersökningen ned mot den kirurg som tidigare var anställd på Karolinska universitetssjukhuset. En målsägande och anhöriga till två andra målsägande, som numera är avlidna, begärde ärendet överprövat.

Överprövningen är gjord av Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg.

-Vi har valt att titta på hela ärendet och granska de tre patienter som alla fått sina luftstrupar ersatta. Nu öppnas förundersökningen om två av patienterna. Det handlar om en kvinna från Turkiet och en man från Island. Det medicinska underlaget för den tredje patienten, som kom från USA, är inte tillräckligt och därför öppnas inte den förundersökningen, säger överåklagare Mikael Björk.

Det här innebär att det kan väckas åtal längre fram, om det finns skäl för det. Det är ännu för tidigt att säga.

-Jag gör en annan rättslig bedömning än vad tidigare åklagare har gjort. Det betyder inte att åklagaren har gjort en felaktig bedömning. Rättsläget är nämligen inte alldeles klart. Det finns inte särskilt många domar från Högsta domstolen som ger vägledning. Trots det gör jag bedömningen att det finns förutsättningar för att återuppta förundersökningen i de delar som berör den isländske mannen och den turkiska kvinnan, säger Mikael Björk.

Överåklagare Mikael Björk kommer att leda den fortsatta förundersökningen.

Dokument

Beslut åm-2017-6793(pdf)

Beslut åm-2017-6793.2 (pdf)

Presstjänsten010-562 50 20