Aktuella pressmeddelanden

Mars

 • Åklagaren har lagt ned en förundersökning där en kvinna varit åtalad misstänkt för ringa narkotikabrott i Västerås. Förhandlingen i februari avbröts då försvararen invände att provtagningstiden i utredningen var fel. Utredningen kompletterades därefter och nu har åklagare lagt ned åtalet.

  Den 3 juli 2018 väcktes åtal om misstanke om narkotikabruk den 19 februari 2018 eller några dagar dessförinnan. Den 17 september 2018 gavs den misstänktas försvarare möjlighet att ta del av åtalet och samtliga utredningshandlingar. Där framgick att blodprov togs den 19 februari 2018. Under huvudförhandlingen den 14 februari 2019 invände försvaret att provtagningstiden, som låg till grund för analysbeskedet, var felaktigt angiven i utredningen. Tiden för provtagning har haft relevans för åtalsbeslutet. - Nu har utredningen kompletterats och då framgår att provtagningen skedde den 18 februari 2018. Den tidigare angivna provtagningstiden var felaktig. Mot bakgrund av det och övriga omständigheter kan man på objektiva grunder inte förvänta sig en fällande dom. Därför lägger jag nu ned åtalet, säger assistentåklagare Joel Teran på Åklagarkammaren i Västerås. Västmanlands tingsrätt, målnummer: B 3273-18 Kontakt Assistentåklagare Joel Teran är tillgänglig för media i dag fredag 15 mars per telefon kl. 10-11, 010-562 53 22. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har begärt en 52-årig man häktad misstänkt för grovt koppleri, våldtäkt och misshandel. Det är en person som är målsägande i ärendet.

  - Det är en 52-årig man som har häktats för brotten grovt koppleri och våldtäkt. Koppleriet ska ha skett i Nacka och övriga Stockholm under 2013-2018 och våldtäkten i Nacka under 2012. Det är samma målsägande i alla fall men jag vill inte gå in på relation till målsäganden. Vi har utrett ärendet under några månader. Mannen greps i måndags morse i sitt hem. Det är målsäganden själv som har anmält och det är de uppgifterna tillsammans med viss skriftlig dokumentation som har lett fram till gripandet. - Koppleriet består i att mannen har främjat och understött en verksamhet som har gått ut på att sälja sexuella tjänster. Nu går utredningen vidare med förhör med olika personer och genomgång av vissa beslag som har gjorts, säger kammaråklagare Daniel Suneson. Målnummer Nacka tingsrätt:  B 6316-18 Kontakt Kammaråklagare Daniel Suneson är tillgänglig för media kl 16-17 i dag på telefon 010-562 55 93. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Utredning om mord i Södertälje 2001 läggs ned

  Utredningen om ett uppmärksammat ärende där en 11-årig pojke 2001 mördades i stadsdelen Hovsjö i Södertälje är nu avslutad. Efter överprövning av ärendet återöppnades det i juni 2018. Nu har chefsåklagare Erika Lejnefors beslutat att lägga ned utredningen enligt 31 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) och förundersökningen angående mord.

  Läs mer

  Utredningen om ett uppmärksammat ärende där en 11-årig pojke 2001 mördades i stadsdelen Hovsjö i Södertälje är nu avslutad. Efter överprövning av ärendet återöppnades det i juni 2018. Nu har chefsåklagare Erika Lejnefors beslutat att lägga ned utredningen enligt 31 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) och förundersökningen angående mord.

  Den 30 maj 2001 inträffade ett mord i Hovsjö i Södertälje kommun. En 11-årig pojke anträffades i ett skogsområde med ett stort antal stickskador, som ledde till hans död. Den 19 september 2017 beslutades att en åklagare skulle gå igenom handlingarna i det 16 år gamla ärendet, efter att nya uppgifter framkommit som kunde innebära en förnyad bedömning från åklagaren.  Den 27 oktober beslutade åklagaren att inte återuppta utredningen enligt 31 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) eller förundersökningen angående mord.  En överprövning begärdes och den 27 juni 2018 återupptogs förundersökningen. Flera utredningsåtgärder har vidtagits, bland annat en ny blodbildsanalys och förnyade DNA-analyser.  - Sammantaget är min bedömning att bevisningen efter vidtagna utredningsåtgärderna inte är tillräcklig för att klarlägga händelseförloppet. Det finns inte heller förutsättningar för att vidta ytterligare utredningsåtgärder av något slag varför jag lägger ned förundersökningen och avslutar utredningen enligt 31 § LUL , säger chefsåklagare Erika Lejnefors. Beslutet (PDF) Tidigare pressmeddelande från 27 juni 2018 när förundersökningen återupptogs Kontakt Chefsåklagare Erika Lejnefors finns tillgänglig för media per telefon i dag kl. 10-12, 010-562 70 91. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har idag beslutat att inleda förundersökning för att utreda misstankar om sexuellt ofredande med anledning av de uppgifter som förekommit i media om en före detta riksdagsledamot. De utredningsåtgärder som närmast kommer att ske är förhör med de riksdagsledamöter som uppgivit sig blivit utsatta av beröringar eller närmanden från mannens sida. Ingen person är i detta skede misstänkt för brott. Kontakt Vice överåklagare Bengt Åsbäck är tillgänglig klockan 15-16 på 010-562 60 57. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Med anledning av tv-programmet Uppdrag Granskning som sänds i dag vill Åklagarmyndigheten göra några klarlägganden. Alla som ska förhöras har rätt att i förväg få information om skälet till förhöret. Om en person är skäligen misstänkt för ett brott är utgångspunkten att personen ska få information om vilket brott det är fråga om och också formellt delges och förhöras om misstanken. Personen har då rätt till en offentlig försvarare. För att den misstänkta personen ska kunna försvara sig och ge sin version av händelsen ska misstanken vara så preciserad som möjligt. Eftersom varje ärende är unikt är det svårt att i generella termer beskriva vad som är ”skälig” misstanke. Justitieombudsmannen (JO) har uttalat att det krävs att det finns konkreta omständigheter som med en viss styrka pekar på att just den misstänkta personen har begått brottet. Vid bedömningen av hur stark en brottsmisstanke är ska åklagaren väga samman alla de olika omständigheter och fakta som har kommit fram i utredningen. Åklagaren är skyldig att vara objektiv, dvs. att också beakta sådana omständigheter som talar till den misstänkta personens fördel. Länk till handboken Brott mot barn (avsnitt 5.9.3).  Länk till handboken Handläggning av brott i nära relation (avsnitt 2.8). Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag åtalat en ordningsvakt i Stockholm för våldtäkt i två fall och tjänstefel. En ordningsvakt åtalas för att dels ha tvingat en kvinna till oralsex genom hot om att polisanmäla henne för brott, dels genomfört ett samlag med en annan kvinna som inte deltog frivilligt. Händelserna inträffade i februari respektive november 2018 på två olika restauranger i Stockholm. Mannen åtalas också för tjänstefel för att ha underlåtit att anmäla ett misstänkt brott och krävt en motprestation i form av en sexuell handling av den första kvinnan, för att inte anmäla brott. – Jag menar att han i bägge situationerna har utnyttjat sin ställning som ordningsvakt. I det ena fallet har han krävt sex som en motprestation och i det andra fallet även utnyttjat att kvinnan var berusad. I båda fallen har han utnyttjat kvinnornas utsatta situation, säger kammaråklagare Christina Voigt. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 11483-18. Kontakt Kammaråklagare Christina Voigt, 010-562 54 49. 

  Läs mer
 • Riksåklagaren har lagt ned förundersökning om polisingripande i Västerås

  I december 2014 avled en manlig patient på Västmanlands sjukhus i samband med ett polisingripande. Polisen hade kallats till platsen efter att mannen gått till angrepp mot sjukvårdspersonal och patienter. En förundersökning om vållande till annans död och tjänstefel avseende polisingripandet inleddes. I dag har riksåklagaren beslutat att lägga ned förundersökningen.

  Läs mer

  I december 2014 avled en manlig patient på Västmanlands sjukhus i samband med ett polisingripande. Polisen hade kallats till platsen efter att mannen gått till angrepp mot sjukvårdspersonal och patienter. En förundersökning om vållande till annans död och tjänstefel avseende polisingripandet inleddes. I dag har riksåklagaren beslutat att lägga ned förundersökningen.

  Utredningen har pågått i olika omgångar fram till nu. Sedan hösten 2017 har utredningen letts av riksåklagaren. Så har riksåklagarens utredning bedrivits I utredningen har det hållits förhör med de poliser som deltog i ingripandet, sjukvårdspersonal och en ordningsvakt på sjukhuset. En rättsläkare har genomfört en rättsmedicinsk obduktion av mannen och avgett en rapport och senare även ett kompletterande utlåtande. Ett förhör har hållits med rättsläkaren under sommaren 2018. Det har därefter hämtats in ett yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd. Syftet med det har varit att få ytterligare en rättsmedicinsk bedömning av om det finns ett orsakssamband mellan polisingripandet och mannens död. Riksåklagarens prövning och utredningens resultat Riksåklagaren har nu gått igenom allt utredningsmaterial och prövat om det finns något orsakssamband mellan polisingripandet och mannens död eller inte. Riksåklagaren har också, oavsett ett eventuellt orsakssamband, prövat om polisens ingripande och våldsanvändning varit tillåten.   Utredningen har visat att mannen avlidit efter ett andnings- och hjärtstillestånd men det har inte gått att slå fast anledningen till att han drabbats av detta. Rättsläkaren har ansett att stilleståndet berott på att mannen andats in egna uppkastningar. Rättsliga rådet har däremot bedömt att mannen drabbats av stillestånd på grund av att han varit i ett tillstånd kallat exciterat delirium. Detta tillstånd karakteriseras av bland annat hyperaktivitet och utåtagerande med våldsamhet. Det har inte heller gått att klarlägga varför mannen kräkts. Det kan ha berott på att han varit kraftigt fysiskt ansträngd. Utredningen har alltså inte visat att polisernas åtgärder har framkallat mannens kräkning. Vidare har utredningen visat att hjärt- och lungräddning på mannen påbörjats med viss fördröjning, som inte berott på poliserna. Riksåklagaren har därför gjort bedömningen att det inte kan påvisas något orsakssamband mellan polisingripandet och mannens död. Inte heller har poliserna enligt riksåklagaren brustit i en allmän skyldighet som gäller för polismän att hjälpa den som drabbas av ett akut sjukdomstillstånd. Mannens hälsotillstånd har försämrats mycket hastigt alldeles i slutet av ingripandet och poliserna har då påkallat läkarvård. Riksåklagaren har vidare ansett att ingripandet som sådant varit tillåtet och bedömt att polisernas våldsanvändning inte i någon del varit otillåten. Förundersökningen har därför lagts ner i sin helhet. Läs hela beslutet här Kontakt Biträdande tillsynschef Susanne Kaevergaard, 010-562 63 35

  Läs mer
 • Den 27 februari 2018 åtalades två män vid Södertörns tingsrätt misstänkta för grovt vållande till annans död genom försäljning av fentanylanaloger på nätet. Den 31 maj 2018 dömdes männen för att ha vållat åtta personers död. Nu tas målet upp i hovrätten.

  Åklagaren är tillgänglig efter avslutad förhandling. Svea hovrätt inleder förhandlingarna på måndag den 11 mars och har planerat att sista dag blir 22 mars. Målnummer Svea hovrätt B 5721-18 Pressmeddelande när åtal väcktes Kontakt Kammaråklagare Tomas Malmenby kommer att vara tillgänglig på plats i hovrätten för media efter att sista förhandlingsdagen är avslutad. Enligt hovrättens plan är det den 22 mars. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • En begärd häktad för mord i Kramfors kommun

  En man sitter anhållen sedan tidigt i torsdags morse på sannolika skäl misstänkt för mord av en närstående person den 6 mars i Kramfors kommun. Han har i dag begärts häktad och häktningsförhandling kommer att ske i Ångermanlands tingsrätt (Härnösand) kl. 13.30 i dag.

  Läs mer

  En man sitter anhållen sedan tidigt i torsdags morse på sannolika skäl misstänkt för mord av en närstående person den 6 mars i Kramfors kommun. Han har i dag begärts häktad och häktningsförhandling kommer att ske i Ångermanlands tingsrätt (Härnösand) kl. 13.30 i dag.

  Åklagaren kommer att närvara vid förhandlingen via videolänk från Sundsvall. Tingsrättens målnummer: B593-19 Kontakt Kammaråklagare Stina Sjöqvist är tillgänglig för frågor efter förhandlingen, kl. 15.00, på telefon 010-562 64 25. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Teliadomen överklagas

  Åklagaren har överklagat tingsrättens friande dom i Teliaärendet. Han har begärt anstånd med att utveckla skälen för överklagandet till den 15 maj.

  Läs mer

  Åklagaren har överklagat tingsrättens friande dom i Teliaärendet. Han har begärt anstånd med att utveckla skälen för överklagandet till den 15 maj.

  – Målet innehåller principiellt viktiga frågor som inte enbart rör bevisning och bevisvärdering. Viktig är också frågan hur svensk lagstiftning på det aktuella området och uttolkningen av gällande rätt förhåller sig till Sveriges internationella konventionsåtagande när det gäller att bekämpa korruption i internationella affärsförhållanden. Av dessa skäl samt mot bakgrund av att målet är av principiell vikt bedömer jag för närvarande att åtalet bör prövas i högre instans, säger chefsåklagare Kim Andrews vid Riksenheten mot korruption. Eftersom materialet i målet är mycket omfattande och också komplext har åklagaren i överklagandet begärt anstånd till den 15 maj med att närmare utveckla grunderna och med att redovisa vilken bevisning som kommer att åberopas i hovrätten. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 12201-17 och B 12203-17 Kontakt Chefsåklagare Kim Andrews är tillgänglig i dag kl. 10-12, 010-562 54 70.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >